Dosje javnega naročila NMV4962/2015
Naročnik: SŽ - Potniški promet, d.o.o. 
Blago: Poklicna oblačila
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 341.685,00 EUR

NMV4962/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.08.2015
NMV4968/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 11.08.2015
NMV5052/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 14.08.2015
NMV5083/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 17.08.2015
NMV5208/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 21.08.2015
NMV5331/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 26.08.2015
NMV5673/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 08.09.2015
NMV352/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.01.2016
NMV352/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV352/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV352/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2016
NMV352/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2016
    NMV4962/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Poklicna oblačila

Datum objave: 11. 8. 2015
Številka objave: NMV4962/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ (služba za nabavo in investicije), SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava službene obleke.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava delov službene obleke za zaposlene.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 18110000 (Poklicna oblačila)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/7869-48136574133392362978/RD-Nabav
a_sluzbene_obleke-NMV.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 27. 8. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 27. 8. 2015
Čas: 12:30
Kraj: Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 8. 2015
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 8. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Službena obleka (suknjič, hlače, krilo)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18110000 (Poklicna oblačila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Bunda
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18110000 (Poklicna oblačila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Drugi deli službene obleke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18110000 (Poklicna oblačila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4968/2015, Poklicna oblačila; datum objave: 11. 8. 2015
  • NMV5052/2015, Poklicna oblačila; datum objave: 14. 8. 2015
  • NMV5083/2015, Poklicna oblačila; datum objave: 17. 8. 2015
  • NMV5208/2015, Poklicna oblačila; datum objave: 21. 8. 2015
  • NMV5331/2015, Poklicna oblačila; datum objave: 26. 8. 2015
  • NMV5673/2015, Poklicna oblačila; datum objave: 8. 9. 2015
  • NMV352/2016, Blago: Poklicna oblačila; datum objave: 19. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2015   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
nikjer v objavah, niti na vaši spletni strani, kamor napotujete, ne najdemo tehničnih specifikacij za razpisane artikle (samo specifikacije za dodatke in pa seznam). Lepo prosimo za natančno informacijo oz. objavo tehničnih specifikacij.
Hvala!

ODGOVOR:
Tehnične specifikacije (Priloga 1 razpisne dokumentacije) so bile objavljene na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 20.08.2015   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V zvezi z naročilom male vrednosti št. 4962/2015 - Poklicna oblačila objavljeno dne 11.08.2015 vas prosim za obrazložitev.
Glede na to, da je čas dopustov in da tovarne katere proizvajajo tkanine in ostale pomožne materiale je skoraj nemogoče v 12 delovnih dneh pripraviti ustrezno ponudbo. Iz tega dejstva lahko sklepamo, da ima nekdo že pripravljene tkanine in prav tako vzorce.
Dejansko je nemogoče v tako kratkem časovnem obdobju pripraviti vso zajetno dokumentacijo in vzorce in to v originalnih barvah.
Tovarna samo za laboratorijsko barvanje vzorca na osnovi barvnih koordinat, ki jih predvidoma zahteva tak razpis potrebuje dva delovna dneva. Predvidoma zato, ker še do danes ni nikjer objavljenih podatkov o tehnični dokumentaciji, razen za kravate, kljub temu, da ste objavili na portalu, da bodo podatki vidni na spletni strani SŽ http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/onas/javni-razpisi, vendar do danes 13.8.2015 do 9.30 ure tega še ni nikjer.
Zato vas prosimo in urgiramo, da prestavite rok za oddajo ponudb minimalno vsaj za mesec dni. Poleg tega vas prosimo, da nemudoma objavite vse manjkajoče tehnične podatke.
Hvala za vaš odgovor v najkrajšem možnem času.


ODGOVOR:
Tehnične specifikacije (Priloga 1 razpisne dokumentacije) so bile objavljene na Portalu javnih naročil.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.9.2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 2.9.2015 ob 13.00 uri. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.08.2015   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
KDAJ BODO DOSTOPNI TEHNNIČNI OPISI NA VAŠI INTERNETNI STRANI?

VAŠI IZGOVORI NISO VEČ KREDIBILNI. OPISI PRAV ZAGOTOVI NISO BISTVENO VČEJI OZIROMA OBŠIRNEJŠI KOT V PREDHODNIH LETIH, ZATO NAM NI NIČ VEČ JASNO.
OBČUTEK IMAMO, DA JE VSE SKUPAJ ENA IGRA S POTENCIALNIMI PONUDNIKI Z IZJEMO ENEGA, KI TE INFORMACIJE ŽE IMA. TEMU PRIMERNO BO TUDI OBLIKOVAL PONUDBENE CEN, SAJ BO ZAGOTOVO EDINI PONUDNIK. OSTALI PONUDNIKI VZORCA ENOSTAVNO NE MOREMO IZDELATI, KER O TEHNIČNIH ZAHTEVAH TKANIN NE VEMO NIČ, ŠE BOLJ NEMOGOČE PA JE ZAGOTOVITI TESTIRANJE V ROKU, KI STE GA POSTAVILI ZA ODDAJO PONUDBE.ODGOVOR:
Tehnične specifikacije (Priloga 1 razpisne dokumentacije) so bile objavljene na Portalu javnih naročil.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.9.2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 2.9.2015 ob 13.00 uri. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.08.2015   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Mesec avgust je žal še mesec dopustov. To velja ztudi za labortatorije, ki dalajo analize tkanin.

Ker je časa za pripravo ponudbe na vaše NMV /od objave theničnih zahtev za tkanine in oblačila/ komaj 13 dni in ker laboratoriji še niso pričeli delati /Mariborski prične z delom s 01.09, Ljubljanski je polono zaseden/, ja v danem roku nemogoče zagotoviti teste tkanin.

Lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.
Le tako bo namreč mogoče predložiti zahtevane teste tkanin in zagotoviti enakopravno obravnavo vseh potencialnih ponudnikov.

ODGOVOR:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.9.2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 2.9.2015 ob 13.00 uri. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.08.2015   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Rok za pripravo ponudbe je, glede na obširnost razpisa, nerazumlčjivo kratek.
Zahtevani so tudi testi tkanin, ki vsaj nekateri trajajo več dni.
Temu primerno za pripravo popolne ponudbe, potrebujemo več časa.

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj do 27. avgusta rezultatov testiranja ni možno dobiti.

Potrebujemo še najmanj 10 dodatnih dni.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.9.2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 2.9.2015 ob 13.00 uri. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.08.2015   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpis je objavljen v malo neposrečenem času.
Mesec avgust je precej dopustniški in temu primerna je odzivnost dobaviteljev tkanin in tudi prisotnost strokovnajkov v laboratorijih.

Nekako smo uspeli zagotoviti tkanino, ki po proizvodni deklaraciji izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije, žal pa rezultatov testiranja ne bomo prejeli pravočasno.
Ljubljanski laboratorij je zaseden z eno večjo analizo, ki jo mora dokončati do naslednjega tedna. mariborski pa ima dopust - z aktivnostmi pričnejo 01.09.

Prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate na 15. september 2016

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.9.2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 2.9.2015 ob 13.00 uri. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.08.2015   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Danes se izteče rok za vprašanja, vendar našega vprašanja še niste objavili, zato vas še enkrat pozivam za podaljšanje roka. V nasprotnem primeru bomo primorani urgirati na pristojnih inštitucijah.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.9.2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 2.9.2015 ob 13.00 uri. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 08.09.2015   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na vzorcu bunde je vložek črne barve, v tehnični specifikaciji pa je navedena temno modra barva. Kakšne barve mora biti vložek bunde?

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek tehničnega opisa.

Datum objave: 08.09.2015   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zastopamo kar nekaj proizvajalcev tkanin iz različnih evropskih držav. V tehničnih podatkih za izdelavo letnih ter zimskih suknjičev in hlač smo naleteli na nekaj nejasnosti, ki nam niti proizvajalcem tkanin, ki jih zastopamo, niso jasne.
Nejasnosti navajamo spodaj.
Predpostavljamo, da jih boste takoj videli in ustrezno popravili.

V tehničnih podatkih za izdelavo suknjiča moškega letnega navajate sledeče zahteve:

Vezava: keper
Preja: osnova: Nm 2/60
votek: Nm 2/60

Surovinska sestava:
45% volna
55% PES
Gostota niti:
niti/cm osnova 35,5
niti/cm votek 26

Površinska masa: g/m2 220


V tehničnih podatkih za izdelavo suknjiča moškega zimskega pa navajate sledeče zahteve:

Vezava: keper
Preja: osnova: Nm 2/60
votek: Nm 2/60

Surovinska sestava:
45% volna
55% PES
Gostota niti:
niti/cm osnova 35,5
niti/cm votek 26

Površinska masa: g/m2 340


Hvala za pojasnila.


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek tehničnega opisa.

Datum objave: 08.09.2015   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:


Prosimo za pojasnilo glede zahtevanih parametrov tkanine za izdelavo letnih in zimskih uniform.

Pri obeh tkaninah so zahtevane vrednosti posameznih parametrov popolnoma enake, enaka je tudi vezava, razlika je le v teži.

Tkanine s takšnimi vrednostmi parametrov na trgu ni.

PROSIMOI ZA TAKOJŠNJI ODGOVOR IN SEVEDA TUDI PODALJŠANJE ROKA.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek tehničnega opisa.