Dosje javnega naročila 000349/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Dobava gozdarske mehanizacije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.628.606,80 EUR

JN000349/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.01.2018
JN000349/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2018
JN000349/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.05.2018
JN000349/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN000349/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.10.2018
JN000349/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN000349/2018-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN000349/2018-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000349/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 015-030337
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-objave/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gozdarske mehanizacije
Referenčna številka dokumenta: GOZDM 2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gozdarske mehanizacije za potrebe naročnika, vključuje tudi garancijsko odpravo napak v garancijski dobi ter vzdrževanje dobavljene mehanizacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 7
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Žični žerjav (na kamionu) (1 kpl)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žični žerjav (na kamionu) (1 kpl)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zgibniki (2 kom)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zgibniki (2 kom)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Traktorji (5 kom)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Traktorji (5 kom)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico s premično svoro (4 kom)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico s premično svoro (4 kom)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico (4 kom)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico (4 kom)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kamioni vlačilci (3 kom)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kamioni vlačilci (3 kom)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem razpisu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2018   10:30
Kraj: Rožna ulica 39, Kočevje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.02.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2018   14:42
VPRAŠANJE
V dokumentaciji ne najdem tehničnih zahtev za sklop 6 in sklop 7, prosim za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani,

tehnične karakteristike se nahajajo v dokumentu Ponudba, za sklop 6 na straneh od 25 - 27, za sklop 7 na straneh od 30 -31.


Datum objave: 02.02.2018   12:09
VPRAŠANJE
Vprašanja SKLOP 5:

1. Medosna razdalja na vozilu 3900 + 1400mm
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo z medosno razdaljo 3900 + 1350m
Obrazložitev: večina proizvajalcev ima razdaljo med pogonskima osema 1350mm in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
2. Parabolično vzmeti spredaj 9.5t
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi prednje vzmeti močnejše od 9,5t
Obrazložitev: omenjene vzmeti ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
3. Zračni kompresor 350ccm
Vprašanje: zračni kompresorji na vozilih niso ocenjevani z njihovo prostornino, saj le ta ne vpliva na kapacitete stisnjenega zraka . Prosim da definirate kompresor z splošno znanimi performansami: litrov/minuto pri določenih obratih motorja.
Obrazložitev: omenjeni kompresor ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
4. Avtomatska klimatska naprava
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi polavtomatsko klimatsko napravo z avtomatsko regulacijo temperature
Obrazložitev: zaradi narave dela je bolj primerna ročna nastavitev moči ventilatorjev,
saj se pri avtomatski klimi dostikrat pojavi prepih, ker želi naprava v najkrajšem času doseči nastavljeno temperaturo
5. Napredni menjalnik z retarderjem
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi alternativne načine zaviranja ( intarder, telma zavore ali poj. motorna zavora)
Obrazložitev: ker je vozilo namenjeno pretežno vožnji po zahtevnih terenih, kjer je hitrost zelo nizka, je retarder praktično neuporaben in alternativni sistemi dosegajo boljše učinke
6. Izvedba šasije
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo, ki je v tovarniški izvedbi vlačilec in nadgraditelj predela šasijo za nadgradnjo zabojnika (podaljša šasijo, predela nepeljavo, vgradi vlečno napravo)

Vprašanja SKLOP 6:

1. Medosna razdalja na vozilu 3900 + 1400mm
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo z medosno razdaljo 3900 + 1350m
Obrazložitev: večina proizvajalcev ima razdaljo med pogonskima osema 1350mm in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
2. Zračni kompresor 350ccm
Vprašanje: zračni kompresorji na vozilih niso ocenjevani z njihovo prostornino, saj le ta ne vpliva na kapacitete stisnjenega zraka . Prosim da definirate kompresor z splošno znanimi performansami: litrov/minuto pri določenih obratih motorja.
Obrazložitev: omenjeni kompresor ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
3. Avtomatska klimatska naprava
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi polavtomatsko klimatsko napravo z avtomatsko regulacijo temperature
Obrazložitev: zaradi narave dela je bolj primerna ročna nastavitev moči ventilatorjev,
saj se pri avtomatski klimi dostikrat pojavi prepih, ker želi naprava v najkrajšem času doseči nastavljeno temperaturo
4. Napredni menjalnik z retarderjem
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi alternativne načine zaviranja ( intarder, telma zavore ali poj. motorna zavora)
Obrazložitev: ker je vozilo namenjeno pretežno vožnji po zahtevnih terenih, kjer je hitrost zelo nizka, je retarder praktično neuporaben in alternativni sistemi dosegajo boljše učinke
5. Izvedba šasije
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo, ki je v tovarniški izvedbi vlačilec in nadgraditelj predela šasijo za nadgradnjo zabojnika (podaljša šasijo, predela nepeljavo, vgradi vlečno napravo)
6. Zadnja stena kabine z 2 oknima
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi varjanto z velikim enojnim oknom na zadnji steni kabine
Obrazložitev: pri izvedbi z dvema oknoma ni nobene prednosti v vidljivosti in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov

Vprašanja SKLOP 7:

1. Medosna razdalja na vozilu 3600mm
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo z medosno razdaljo 3500 - 3800mm
Obrazložitev: če ste želeli definirati okretnost vozila (ki je dejansko pri vlačilcih marginalnega pomena), bi morali zahtevati določen rajdni krog vozila ne pa določeno medosno razdaljo ki jo ponuja vaš preferenčni proizvajalec in je vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
2. Rezervoar za AD-blue 80L
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi rezervoar 75L
Obrazložitev: vozila imajo velike razlike v porabi AD-Blua, zato bi bil pravilen pristop definirati na primer: rezervoar z dosegom 4000km, definiranje točne količine je namenjena izključno omejevanju ponudnikov
3. Pnevmatike 315/70 R22,5
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi pnevmatike 315/80 R22,5
Obrazložitev: 90% vozil v gozdastvu uporablja te pnevmatike, omogočajo večjo prehodnost po slabem cestišču, imajo manjšo obrabo in so v osnovi bolj obstojne. V kompoziciji s polprikolico je razlika v višini 50mm tako da ni izgovora da bomo več naložili, saj zmeraj prej prekoračimo težo preden naložimo do 4m višine. Prednost bi bila tudi poenotenje pnevmatik v celotnem voznem parku
4. Zračni kompresor 350ccm
Vprašanje: zračni kompresorji na vozilih niso ocenjevani z njihovo prostornino, saj le ta ne vpliva na kapacitete stisnjenega zraka . Prosim da definirate kompresor s splošno znanimi performansami: litrov/minuto pri določenih obratih motorja.
Obrazložitev: omenjeni kompresor ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
5. Mehanski rolo senčnik v kabini
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi klasične preklopne senčnike ali električne rolo senčnike
Obrazložitev: omenjeni senčnike ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov


Splošno vprašanje:
Ali lahko ima ponudnik reference potrjene od strank iz tujine


ODGOVOR

Vprašanja SKLOP 5:

1. Medosna razdalja na vozilu 3900 + 1400mm
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo z medosno razdaljo 3900 + 1350m
Obrazložitev: večina proizvajalcev ima razdaljo med pogonskima osema 1350mm in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi medosno razdaljo 3900 + 1350m .

2. Parabolično vzmeti spredaj 9.5t
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi prednje vzmeti močnejše od 9,5t
Obrazložitev: omenjene vzmeti ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi močnejše vzmeti

3. Zračni kompresor 350ccm
Vprašanje: zračni kompresorji na vozilih niso ocenjevani z njihovo prostornino, saj le ta ne vpliva na kapacitete stisnjenega zraka . Prosim da definirate kompresor z splošno znanimi performansami: litrov/minuto pri določenih obratih motorja.
Obrazložitev: omenjeni kompresor ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Ker so podatki o preformansah različni proizvajalcev lahko izključujoči je naročnik mnenja, da ponudnik ponudi učinkovit kompresor.

4. Avtomatska klimatska naprava
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi polavtomatsko klimatsko napravo z avtomatsko regulacijo temperature
Obrazložitev: zaradi narave dela je bolj primerna ročna nastavitev moči ventilatorjev,
saj se pri avtomatski klimi dostikrat pojavi prepih, ker želi naprava v najkrajšem času doseči nastavljeno temperaturo
Lahko ponudite tudi takšno izvedbo klimatske naprave.

5. Napredni menjalnik z retarderjem
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi alternativne načine zaviranja ( intarder, telma zavore ali poj. motorna zavora)
Obrazložitev: ker je vozilo namenjeno pretežno vožnji po zahtevnih terenih, kjer je hitrost zelo nizka, je retarder praktično neuporaben in alternativni sistemi dosegajo boljše učinke
Ponudnik lahko ponudi tudi alternativno izvedbo

6. Izvedba šasije
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo, ki je v tovarniški izvedbi vlačilec in nadgraditelj predela šasijo za nadgradnjo zabojnika (podaljša šasijo, predela nepeljavo, vgradi vlečno napravo)

Lahko ponudite tudi takšno izvedbo

Vprašanja SKLOP 6:

1. Medosna razdalja na vozilu 3900 + 1400mm
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo z medosno razdaljo 3900 + 1350m
Obrazložitev: večina proizvajalcev ima razdaljo med pogonskima osema 1350mm in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi medosno razdaljo 3900 + 1350m .

2. Zračni kompresor 350ccm
Vprašanje: zračni kompresorji na vozilih niso ocenjevani z njihovo prostornino, saj le ta ne vpliva na kapacitete stisnjenega zraka . Prosim da definirate kompresor z splošno znanimi performansami: litrov/minuto pri določenih obratih motorja.
Obrazložitev: omenjeni kompresor ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Ker so podatki o preformansah različni proizvajalcev lahko izključujoči je naročnik mnenja, da ponudnik ponudi učinkovit kompresor.
3. Avtomatska klimatska naprava
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi polavtomatsko klimatsko napravo z avtomatsko regulacijo temperature
Obrazložitev: zaradi narave dela je bolj primerna ročna nastavitev moči ventilatorjev,
saj se pri avtomatski klimi dostikrat pojavi prepih, ker želi naprava v najkrajšem času doseči nastavljeno temperaturo
Lahko ponudite tudi takšno izvedbo klimatske naprave.

4. Napredni menjalnik z retarderjem
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi alternativne načine zaviranja ( intarder, telma zavore ali poj. motorna zavora)
Obrazložitev: ker je vozilo namenjeno pretežno vožnji po zahtevnih terenih, kjer je hitrost zelo nizka, je retarder praktično neuporaben in alternativni sistemi dosegajo boljše učinke
Lahko ponudite tudi takšno izvedbo.

5. Izvedba šasije
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo, ki je v tovarniški izvedbi vlačilec in nadgraditelj predela šasijo za nadgradnjo zabojnika (podaljša šasijo, predela nepeljavo, vgradi vlečno napravo)
Lahko ponudite tudi takšno izvedbo šasihe

6. Zadnja stena kabine z 2 oknima
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi varjanto z velikim enojnim oknom na zadnji steni kabine
Obrazložitev: pri izvedbi z dvema oknoma ni nobene prednosti v vidljivosti in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi takšno izvedbo


Vprašanja SKLOP 7:

1. Medosna razdalja na vozilu 3600mm
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi vozilo z medosno razdaljo 3500 - 3800mm
Obrazložitev: če ste želeli definirati okretnost vozila (ki je dejansko pri vlačilcih marginalnega pomena), bi morali zahtevati določen rajdni krog vozila ne pa določeno medosno razdaljo ki jo ponuja vaš preferenčni proizvajalec in je vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi medosno razdaljo med 3500mm in 3800mm.

2.Rezervoar za AD-blue 80L
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi rezervoar 75L
Obrazložitev: vozila imajo velike razlike v porabi AD-Blua, zato bi bil pravilen pristop definirati na primer: rezervoar z dosegom 4000km, definiranje točne količine je namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi rezervoar za AD-blue prostornine 75L.

3.Pnevmatike 315/70 R22,5
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi pnevmatike 315/80 R22,5
Obrazložitev: 90% vozil v gozdastvu uporablja te pnevmatike, omogočajo večjo prehodnost po slabem cestišču, imajo manjšo obrabo in so v osnovi bolj obstojne. V kompoziciji s polprikolico je razlika v višini 50mm tako da ni izgovora da bomo več naložili, saj zmeraj prej prekoračimo težo preden naložimo do 4m višine. Prednost bi bila tudi poenotenje pnevmatik v celotnem voznem parku
Lahko ponudite tudi pnevmatike 315/80 R22,5

4. Zračni kompresor 350ccm
Vprašanje: zračni kompresorji na vozilih niso ocenjevani z njihovo prostornino, saj le ta ne vpliva na kapacitete stisnjenega zraka . Prosim da definirate kompresor s splošno znanimi performansami: litrov/minuto pri določenih obratih motorja.
Obrazložitev: omenjeni kompresor ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Ker so podatki o preformansah različni proizvajalcev lahko izključujoči je naročnik mnenja, da ponudnik ponudi učinkovit kompresor.

5. Mehanski rolo senčnik v kabini
Vprašanje: ali lahko ponudnik ponudi klasične preklopne senčnike ali električne rolo senčnike
Obrazložitev: omenjeni senčnike ima na razpolago vaš preferenčni proizvajalec in je
vaša omejitev namenjena izključno omejevanju ponudnikov
Lahko ponudite tudi takšno izvedbo senčnikov

Splošno vprašanje:
Ali lahko ima ponudnik reference potrjene od strank iz tujine
Referenčne dobave morajo biti potrjene s strani naročnika referenčnega posla. V primeru, če je ta iz tujine, naj bo referenčno potrdilo izdano v slovenskem jeziku ali prevedeno v slovenski jezik na obrazcu »OBR-Ponudba«, točka XVII. REFERENČNI POSLI PONUDNIKA.
Datum objave: 06.02.2018   12:36
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 3:

Spoštovani, prosimo Vas, da nam podate dodatna pojasnila na spodnja vprašanja:

1.) Motor, ki izpolnjuje stopnjo IV okoljskega standarda
Vprašanje: Ali ste s tem mislili motor Tier IV final, kar je trenutno zadnji standard za izpušne pline pri teh motorjih?
Ne navajate Ad Blue kar je pri teh motorjih obvezno.

2.) Gume ojačane in ustreznimi gozdarskimi verigami
Vprašanje: V razpisu ne navajate širine pnevmatik ali lahko ponudnik ponudi pnevmatike 600/55-26.5 s kombiniranimi gozdarskimi verigami za mehko in trdo podlago?

3.) Prednja odrivna deska z zapiralom
Vprašanje: Ne navajate minimalnega dviga sprednje deske ali je za vas sprejemljivo 1.750 mm?
Obrazložitev: višje ko se bo dvignila sprednja odrivna deska z zapiralom višje bodo lahko skladovnice hlodovine
Vprašanje: Ne navajate minimalnega hoda sprednje deske pod nivo stroja ali je za vas sprejemljivo – 400 mm?
Obrazložitev: Hlodovino je potrebno dvigniti tudi iz pod nivoja stroja

4.) Hidravlično dvižna zadnja deska
Vprašanje : Ali mora biti zadnja deska v maksimalni širini stroja ali zadostuje 2.120 mm?
Vprašanje : Ne navajate na kakšno višino se mora dvigniti deska in posledično vodila jeklenic, ali je za vas sprejemljiva minimalna višina 1.900 mm od tal?
Vprašanje : Ne navajate minimalnega hoda zadnje deske pod nivo stroja ali je sprejemljivo -230 mm?

5.) Oba vitla z navito jeklenico debeline 12 mm in dolžine 60 m in opremljena s 5 drsniki
Vprašanje : Ali lahko ponudnik ponudi jeklenico debeline 13 mm in dolžine 70 m?
Obrazložitev: Jeklenica debeline 12 mm je preslaba za vitel vlečne moči 10 ton, zato je tu smiselno povečati debelino na 13 mm.

6.) Vezne verige
Vprašanje: Ali ponudnik ponudi 5 veznih verig debeline 8 mm in dolžine 3.000 mm , 5 veznih verig debeline 8 mm in dolžine 2.500 mm?


ODGOVOR

1.) Motor, ki izpolnjuje stopnjo IV okoljskega standarda
Vprašanje: Ali ste s tem mislili motor Tier IV final, kar je trenutno zadnji standard za izpušne pline pri teh motorjih?
Ne navajate Ad Blue kar je pri teh motorjih obvezno.

ODGOVOR: Tier IV final je ameriški standard, v Evropi se uporablja standard stopnje IV (katerega del je tudi uporaba AdBlue), ki je ekvivalenten za izvencestna delovna vozila. AdBlue in volume posode ni specifična naveden, ker vsi proizvajalci ne navajajo točne količine rezervoarja in bi z omejitvijo lahko izločili posameznega ali več proizvajalcev.

2.) Gume ojačane in ustreznimi gozdarskimi verigami
Vprašanje: V razpisu ne navajate širine pnevmatik ali lahko ponudnik ponudi pnevmatike 600/55-26.5 s kombiniranimi gozdarskimi verigami za mehko in trdo podlago?

ODGOVOR: Lahko ponudite takšne gume, vendar širina stroja ne sme presegati širine, kot je določena v razpisnih pogojih.

3.) Prednja odrivna deska z zapiralom
Vprašanje: Ne navajate minimalnega dviga sprednje deske ali je za vas sprejemljivo 1.750 mm?
Obrazložitev: višje ko se bo dvignila sprednja odrivna deska z zapiralom višje bodo lahko skladovnice hlodovine
Vprašanje: Ne navajate minimalnega hoda sprednje deske pod nivo stroja ali je za vas sprejemljivo – 400 mm?
Obrazložitev: Hlodovino je potrebno dvigniti tudi iz pod nivoja stroja

ODGOVOR: Naročnik vztraja na objavljenih tehničnih zahtevah. Naroćnik je preveril tehnične podatke več ponudnikov, katerih osnovne karakteristike ustrezajo zahtevam naročnika in vsled neomejevanja onkurence predpisal mininalne zahteve, z vašimi predlogi bi, kolikor nam je znano, razpis omejili na samo enega ponudnika.

4.) Hidravlično dvižna zadnja deska
Vprašanje : Ali mora biti zadnja deska v maksimalni širini stroja ali zadostuje 2.120 mm?
Vprašanje : Ne navajate na kakšno višino se mora dvigniti deska in posledično vodila jeklenic, ali je za vas sprejemljiva minimalna višina 1.900 mm od tal?
Vprašanje : Ne navajate minimalnega hoda zadnje deske pod nivo stroja ali je sprejemljivo -230 mm?

ODGOVOR: Naročnik vztraja na objavljenih tehničnih zahtevah. Naroćnik je preveril tehnične podatke več ponudnikov, katerih osnovne karakteristike ustrezajo zahtevam naročnika in vsled neomejevanja konkurence predpisal mininalne zahteve, z vašimi predlogi bi, kolikor nam je znano, razpis omejili na samo enega ponudnika.

5.) Oba vitla z navito jeklenico debeline 12 mm in dolžine 60 m in opremljena s 5 drsniki
Vprašanje : Ali lahko ponudnik ponudi jeklenico debeline 13 mm in dolžine 70 m?
Obrazložitev: Jeklenica debeline 12 mm je preslaba za vitel vlečne moči 10 ton, zato je tu smiselno povečati debelino na 13 mm.

ODGOVOR: Naročnik je razpisal minimalne tehnične zahteve, lahko pa ponudite tudi jeklenico debeline 13 mm in dolžine 70 m.

6.) Vezne verige
Vprašanje: Ali ponudnik ponudi 5 veznih verig debeline 8 mm in dolžine 3.000 mm , 5 veznih verig debeline 8 mm in dolžine 2.500 mm?

ODGOVOR: Ponudniki naj ponudijo 5 veznih verig debeline 8 mm in dolžine 3.000 mm.


Datum objave: 12.02.2018   13:55
VPRAŠANJE
SKLOP 5:
1. Ogrevan sedež in naslon (vklop gretja v kabini vozila).
Vprašanje: ali lahko kot ponudnik ponudimo vklop gretja sedeža na dvigalu, ker
imajo različni proizvajalci različne tehnične rešitve in s tem omejujete
število potencialnih ponudnikov?

2. Upravljanje stabilizatorjev s tal.
Vprašanje: ali upravljanje stabilizatorjev samo iz sedeža zadostuje? Različni proizvajalci imajo različne tehnične rešitve in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.

3. Vgrajen varnostni sistem /s števcem ciklov in delovnih ur, prikazovanje napak in zaznavo senzorjev za hitro identifikacijo napak, zunanji prikazovalnik podatkov, indikator obremenitve, opozorilo za dvignjeno roko, odprte stabilizatorje in tipka za izklop v sili.
Vprašanje: Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo varnostni sistem, ki ga predpisuje CE standard za gozdarska dvigala EN12999 HC1/HD4/S4 in vsebuje:
- manometer
- izklop v sili
- Regulator pretoka olja na dvižnem , nihajni ter
teleskopskem cilindru
- Fiksne podstavke stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije dvigala
- Kontaktno stikalo pod sedežem, ki v primeru, da
voznik ne sedi na sedežu onemogoča premikanje
dvigala
- Preklopno stikalo, ki onemogoča istočasno
delovanje z stabilizatorji in dvigalom
Obrazložitev: Edino evropski standard je verodostojen, ko gre za opremo gozdarskega dvigala po CE in v skladu z EN12999. Vaša omejitev preferira izključno določenega ponudnika.

4. Barva RAL 6018
Vprašanje: kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo roke dvigala v želeni barvi, baza dvigala, steber dvigala ter stabilizatorji pa so v barvi RAL 7021. Različni proizvajalci imajo različen sistem barvanja komponent dvigala in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.

5. Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje.
Vprašanje: kot potencialni ponudnik prosimo za specifikacijo želenega orodja, saj iz opisanega ni moč razbrati kaj potrebujete.

6. Vprašanje: v razpisni dokumentaciji ni zaslediti, da zahtevate
hladilnik hidravličnega olja. Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali mora biti zraven hidravličnega dvigala ponujen tudi hladilnik hidravličnega olja?


NADGRADNJA:

7. Pomožna šasija s podstavkom za dvigalo in konzolno pritrditvijo ter sprednjo
zaščitno steno.
Vprašanje: Kot potencialni ponudnik vas prosimo za obrazložitev kolikšno višino
stene zahtevate in ali mora biti stena zaprta s pločevino?

8. Nosilec rezervoarja olja, nameščen za kabino in dostop na dvigalo.
Vprašanje: ali je možna tudi pozicija rezervoarja na drugem prostem mestu na vozilu - medosju?
Obrazložitev: Iz naših preliminarnih skic je moč razbrati, da ni dovolj prostora za namestitev
hidravličnega rezervoarja za kabino vozilo v kolikor želite hidravlično dvigalo namestiti
na pozicijo takoj za kabino vozila.

9. Dva zaboja za orodje (eden primeren za motorno žago)
Vprašanje: Prosimo za obrazložitev iz kakšnega materiala morata biti zaboja za orodje?
Obrazložitev: Praksa je, da v kolikor želi kupec imeti zaboj za orodje primeren za motorno žago, le-tega naredimo iz ALU po meri.

10. Razdalja prvega para ročic od prednje stene cca 500 mm
Vprašanje: Ali je možno, da ponudimo razdaljo med sprednjo steno in prvim parom
ročic cca 1000 mm ?
Obrazložitev: v nasprotnem primeru bo težišče tovora pri prevozu kratkega lesa preveč naprej glede na pravilno razporeditev osnih obremenitev?


PRIKOLICA:

11. Na sredini vrtljiv mehanizem pogreznjen v okvir prikolice z gumijasto- uležajenimi žepi za 2 prečki.
Vprašanje: Različni proizvajalci imajo različne tehnične rešitve. Ali je možno, da ponudimo prikolico pri kateri vrtljiv mehanizem ni pogreznjen, višina nalaganja pa ostaja enaka? Z vašo zahtevo izključno preferirate določenega ponudnika ter omejujete število potencialnih ponudnikov.

12. 8 gum za težke pogoje 315/70 R22,5
Vprašanje: ali lahko ponudimo pnevmatike dimenzij 275/70R 22,5 ali 295/70R 22,5 pri čemer se nosilnost in funkcionalnost prikolice ne spremeni? Z vašo zahtevo izključno preferirate določenega ponudnika ter omejujete število potencialnih ponudnikov.SKLOP 6:

1. Doseg dvigala min 9200 mm, nosilnost na 6 m – 1750 kg, nosilnost na 9m – 950 kg.
Vprašanje: ali lahko ponudimo dvigalo, ki ima 1300 mm daljšo roko
(končni doseg 10500 mm) ter na 9 m - 1.080 kg nosilnosti, na 6 m pa 1700 kg nosilnosti?
Z vašo zahtevo izključno preferirate določenega ponudnika ter omejujete število potencialnih ponudnikov.

2. Ogrevan sedež in naslon (vklop gretja v kabini vozila).
Vprašanje: ali lahko kot ponudnik ponudimo vklop gretja sedeža na dvigalu, ker
imajo različni proizvajalci različne tehnične rešitve in s tem omejujete
število potencialnih ponudnikov?

3. Upravljanje stabilizatorjev s tal.
Vprašanje: ali upravljanje stabilizatorjev samo iz sedeža zadostuje? Različni proizvajalci imajo različne tehnične rešitve in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.

4. Vgrajen varnostni sistem /s števcem ciklov in delovnih ur, prikazovanje napak in zaznavo senzorjev za hitro identifikacijo napak, zunanji prikazovalnik podatkov, indikator obremenitve, opozorilo za dvignjeno roko, odprte stabilizatorje in tipka za izklop v sili.
Vprašanje: Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo varnostni sistem, ki ga predpisuje CE standard za gozdarska dvigala EN12999
HC1/HD4/S4 in vsebuje:
- manometer
- izklop v sili
- Regulator pretoka olja na dvižnem , nihajni ter
teleskopskem cilindru
- Fiksne podstavke stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije dvigala
- Kontaktno stikalo pod sedežem, ki v primeru, da
voznik ne sedi na sedežu onemogoča premikanje
dvigala
- Preklopno stikalo, ki onemogoča istočasno
delovanje z stabilizatorji in dvigalom
Obrazložitev: Edino evropski standard je verodostojen ko gre za opremo gozdarskega dvigala po CE in v skladu z EN12999.Vaša omejitev preferira izključno določenega ponudnika.

5. Barva RAL 6018
Vprašanje: kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo roke dvigala v želeni barvi, baza dvigala, steber dvigala ter stabilizatorji pa so v barvi RAL 7021. Različni proizvajalci imajo različen sistem barvanja komponent dvigala in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.

6. Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
Vprašanje: kot potencialni ponudnik prosimo za specifikacijo želenega orodja, saj iz opisanega ni moč razbrati kaj potrebujete.

7. Vprašanje: v razpisni dokumentaciji ni zaslediti, da zahtevate
hladilnik hidravličnega olja. Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali mora biti zraven hidravličnega dvigala ponujen tudi hladilnik hidravličnega olja?


NADGRADNJA:

8. Dva zaboja za orodje (eden primeren za motorno žago).
Vprašanje: prosimo za obrazložitev iz kakšnega materiala morata biti zaboja za orodje?
Obrazložitev: praksa je, da v kolikor želi kupec imeti zaboj za orodje primeren za motorno žago, le-tega naredimo iz ALU po meri.


9. Rezervno kolo
Vprašanje: ali lahko ponudimo vozilo brez montiranega rezervnega kolesa?
Obrazložitev: po naših preliminarnih tehničnih skicah na vozilu ni prostora za montažo le-tega sploh pa ne v kombinaciji z dvema dodatnima zabojema? Rezervno kolo po CPP ni potrebno!


ODGOVORI:
SKLOP 5:
1. Ogrevan sedež in naslon (vklop gretja v kabini vozila).
Vprašanje: ali lahko kot ponudnik ponudimo vklop gretja sedeža na dvigalu, ker
imajo različni proizvajalci različne tehnične rešitve in s tem omejujete
število potencialnih ponudnikov?
Odg. Lahko ponudite takšno izvedbo gretja sedeža.

2. Upravljanje stabilizatorjev s tal.
Vprašanje: ali upravljanje stabilizatorjev samo iz sedeža zadostuje? Različni proizvajalci imajo različne tehnične rešitve in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg. Lahko ponudite upravljanje stabilizatorjev iz sedeža.

3. Vgrajen varnostni sistem /s števcem ciklov in delovnih ur, prikazovanje napak in zaznavo senzorjev za hitro identifikacijo napak, zunanji prikazovalnik podatkov, indikator obremenitve, opozorilo za dvignjeno roko, odprte stabilizatorje in tipka za izklop v sili.
Vprašanje: Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo varnostni sistem, ki ga predpisuje CE standard za gozdarska dvigala EN12999 HC1/HD4/S4 in vsebuje:
- manometer
- izklop v sili
- Regulator pretoka olja na dvižnem , nihajni ter
teleskopskem cilindru
- Fiksne podstavke stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije dvigala
- Kontaktno stikalo pod sedežem, ki v primeru, da
voznik ne sedi na sedežu onemogoča premikanje
dvigala
- Preklopno stikalo, ki onemogoča istočasno
delovanje z stabilizatorji in dvigalom
Obrazložitev: Edino evropski standard je verodostojen, ko gre za opremo gozdarskega dvigala po CE in v skladu z EN12999. Vaša omejitev preferira izključno določenega ponudnika.
Odg. Lahko ponudite tudi tak varnostni sistem.

4. Barva RAL 6018
Vprašanje: kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo roke dvigala v želeni barvi, baza dvigala, steber dvigala ter stabilizatorji pa so v barvi RAL 7021. Različni proizvajalci imajo različen sistem barvanja komponent dvigala in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg. Lahko ponudite tudi tako izvedbo.

5. Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje.
Vprašanje: kot potencialni ponudnik prosimo za specifikacijo želenega orodja, saj iz opisanega ni moč razbrati kaj potrebujete.
Odg. Komplet orodja naj vsebuje mehanične ključe, izvijače in klešče, katere operater potrebuje pri morebitnih manjših popravilih, ter mazalico in 10 kartuš masti.

6. Vprašanje: v razpisni dokumentaciji ni zaslediti, da zahtevate
hladilnik hidravličnega olja. Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali mora biti zraven hidravličnega dvigala ponujen tudi hladilnik hidravličnega olja?
Odg. V kolikor ponujate izvedbo katera potrebuje dodaten hladilnik hidravličnega olja potem ga ponudite. Ponujena izvedba mora delovati brezhibno.

NADGRADNJA:

7. Pomožna šasija s podstavkom za dvigalo in konzolno pritrditvijo ter sprednjo
zaščitno steno.
Vprašanje: Kot potencialni ponudnik vas prosimo za obrazložitev kolikšno višino
stene zahtevate in ali mora biti stena zaprta s pločevino?
Odg. Zaščitna stena služi zaščiti, zato naj bo glede na ponujeno izvedbo pravšnje višine in izvedbe, lahko je tudi zaprta s pločevino.

8. Nosilec rezervoarja olja, nameščen za kabino in dostop na dvigalo.
Vprašanje: ali je možna tudi pozicija rezervoarja na drugem prostem mestu na vozilu - medosju?
Obrazložitev: Iz naših preliminarnih skic je moč razbrati, da ni dovolj prostora za namestitev
hidravličnega rezervoarja za kabino vozilo v kolikor želite hidravlično dvigalo namestiti
na pozicijo takoj za kabino vozila.
Odg. Lahko ponudite tudi tako opcijo.

9. Dva zaboja za orodje (eden primeren za motorno žago)
Vprašanje: Prosimo za obrazložitev iz kakšnega materiala morata biti zaboja za orodje?
Obrazložitev: Praksa je, da v kolikor želi kupec imeti zaboj za orodje primeren za motorno žago, le-tega naredimo iz ALU po meri.
Odg. Zaboja sta lahko tudi ALU izvedbe.

10. Razdalja prvega para ročic od prednje stene cca 500 mm
Vprašanje: Ali je možno, da ponudimo razdaljo med sprednjo steno in prvim parom
ročic cca 1000 mm ?
Obrazložitev: v nasprotnem primeru bo težišče tovora pri prevozu kratkega lesa preveč naprej glede na pravilno razporeditev osnih obremenitev?
Odg. Lahko ponudite tudi takšno izvedbo.

PRIKOLICA:

11. Na sredini vrtljiv mehanizem pogreznjen v okvir prikolice z gumijasto- uležajenimi žepi za 2 prečki.
Vprašanje: Različni proizvajalci imajo različne tehnične rešitve. Ali je možno, da ponudimo prikolico pri kateri vrtljiv mehanizem ni pogreznjen, višina nalaganja pa ostaja enaka? Z vašo zahtevo izključno preferirate določenega ponudnika ter omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg. Lahko ponudite tudi takšno izvedbo.

12. 8 gum za težke pogoje 315/70 R22,5
Vprašanje: ali lahko ponudimo pnevmatike dimenzij 275/70R 22,5 ali 295/70R 22,5 pri čemer se nosilnost in funkcionalnost prikolice ne spremeni? Z vašo zahtevo izključno preferirate določenega ponudnika ter omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg. Lahko ponudite tudi pneumatike 295/70R 22,5

SKLOP 6:

1. Doseg dvigala min 9200 mm, nosilnost na 6 m – 1750 kg, nosilnost na 9m – 950 kg.
Vprašanje: ali lahko ponudimo dvigalo, ki ima 1300 mm daljšo roko
(končni doseg 10500 mm) ter na 9 m - 1.080 kg nosilnosti, na 6 m pa 1700 kg nosilnosti?
Z vašo zahtevo izključno preferirate določenega ponudnika ter omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg. Lahko ponudite tudi takšno izvedbo dvigala.

2. Ogrevan sedež in naslon (vklop gretja v kabini vozila).
Vprašanje: ali lahko kot ponudnik ponudimo vklop gretja sedeža na dvigalu, ker
imajo različni proizvajalci različne tehnične rešitve in s tem omejujete
število potencialnih ponudnikov?
Odg. Lahko ponudite takšno izvedbo gretja sedeža.

3. Upravljanje stabilizatorjev s tal.
Vprašanje: ali upravljanje stabilizatorjev samo iz sedeža zadostuje? Različni proizvajalci imajo različne tehnične rešitve in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg. Lahko ponudite upravljanje stabilizatorjev iz sedeža.

4. Vgrajen varnostni sistem /s števcem ciklov in delovnih ur, prikazovanje napak in zaznavo senzorjev za hitro identifikacijo napak, zunanji prikazovalnik podatkov, indikator obremenitve, opozorilo za dvignjeno roko, odprte stabilizatorje in tipka za izklop v sili.
Vprašanje: Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo varnostni sistem, ki ga predpisuje CE standard za gozdarska dvigala EN12999
HC1/HD4/S4 in vsebuje:
- manometer
- izklop v sili
- Regulator pretoka olja na dvižnem , nihajni ter
teleskopskem cilindru
- Fiksne podstavke stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije stabilizatorjev
- Nadzor transportne pozicije dvigala
- Kontaktno stikalo pod sedežem, ki v primeru, da
voznik ne sedi na sedežu onemogoča premikanje
dvigala
- Preklopno stikalo, ki onemogoča istočasno
delovanje z stabilizatorji in dvigalom
Obrazložitev: Edino evropski standard je verodostojen ko gre za opremo gozdarskega dvigala po CE in v skladu z EN12999.Vaša omejitev preferira izključno določenega ponudnika.
Odg. Lahko ponudite tudi tak varnostni sistem.

5. Barva RAL 6018
Vprašanje: kot potencialni ponudnik sprašujemo ali lahko ponudimo roke dvigala v želeni barvi, baza dvigala, steber dvigala ter stabilizatorji pa so v barvi RAL 7021. Različni proizvajalci imajo različen sistem barvanja komponent dvigala in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov.
Odg.Lahko ponudite tudi tako izvedbo.

6. Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
Vprašanje: kot potencialni ponudnik prosimo za specifikacijo želenega orodja, saj iz opisanega ni moč razbrati kaj potrebujete.
Odg. Komplet orodja naj vsebuje mehanične ključe, izvijače in klešče, katere operater potrebuje pri morebitnih manjših popravilih, ter mazalico in 10 kartuš masti.

7. Vprašanje: v razpisni dokumentaciji ni zaslediti, da zahtevate
hladilnik hidravličnega olja. Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali mora biti zraven hidravličnega dvigala ponujen tudi hladilnik hidravličnega olja?
Odg.V kolikor ponujate izvedbo katera potrebuje dodaten hladilnik hidravličnega olja potem ga ponudite. Ponujena izvedba mora delovati brezhibno.

NADGRADNJA:

8. Dva zaboja za orodje (eden primeren za motorno žago).
Vprašanje: prosimo za obrazložitev iz kakšnega materiala morata biti zaboja za orodje?
Obrazložitev: praksa je, da v kolikor želi kupec imeti zaboj za orodje primeren za motorno žago, le-tega naredimo iz ALU po meri.
Odg. Zaboja sta lahko tudi ALU izvedbe.

9. Rezervno kolo
Vprašanje: ali lahko ponudimo vozilo brez montiranega rezervnega kolesa?
Obrazložitev: po naših preliminarnih tehničnih skicah na vozilu ni prostora za montažo le-tega sploh pa ne v kombinaciji z dvema dodatnima zabojema? Rezervno kolo po CPP ni potrebno!
Odg. Lahko ponudite vozilo brez montiranega rezervnega kolesa.

Datum objave: 13.02.2018   14:24
VPRAŠANJE
Vprašanje sklop 4

Ali lahko ponudnik traktorja samostojno nastopi na razpisu kot ponudnik celote? Gozdarsko nadgradnjo, gozdarke vitlo, gozdarkse verige, gume,... kupi pri tretji osebi, vendar ga na ponudbi ne navede kot podizvajalca?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik mora ponuditi mehanizacijo z vso potrebno opremo, ki ustreza tehničnim zahtevam, kot je to navedeno v tehničnih karakteristikah za posamezni sklop. V kolikor boste nabavljali posamezne dele pri podizvajalcih, le teh ni potrebno navajati, ker je predmet ponudbe in prevzema kompletno vozilo z vso potrebno dokumentacijo in izjav za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.


Datum objave: 14.02.2018   11:00
VPRAŠANJE
Še vedno ni mogoče is dokumenta "ponudba" izvleči zahtev iz sklopa 6 in 7. Ali obstaja še kakšen naslov za pridobivanje informacij o razpisu? Strani 30-31 na dokumentu, ki ga lahko snamemo s spletne strani , ni!

ODGOVOR

Spoštovani,

Dokument PONUDBA ima dvojno številčenje strani (ob levem pokončnem robu in spodaj desno v nogi dokumenta). Strani 35 in 36 nista številčeni spodaj desno v nogi dokumenta, sta pa številčeni v levem pokončnem robu. Strani 30 -31 sta normalno številčeni. V kolikor imate težave, nam pošljite elektronsko pošto na naslov kontaktne osebe: darija.prudic@sidg.si in vam pošljemo dokument PONUDBA.

Datum objave: 14.02.2018   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Problem s manjkajočimi stranmi 27 -31 na dokumentu " ponudba " smo rešili. Ko se datoteka prenese na namizje računalnika se vidi vse, če se odpre preko outloka ali explorerja pa le do strani 26!. Ne vemo zakaj, vendar je sedaj vidno.

ODGOVOR

Spoštovani,

očitno je šlo za tehnično težavo pri vas.


Datum objave: 15.02.2018   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali je potrebno obrazec za garancijo za dobro izvedbo posla in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 predložiti z ostalo razpisno dokumentacijo ali šele ob sklenitvi pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom? Zanima nas tudi višina zneska, ki mora biti naveden v obeh garancijah za sklop 1.

Hvala in lp,
Tehnogozd

ODGOVOR

Spoštovani!
Garancijo za dobro izvedbo posla po EPGP-758 bo moral predložiti izbrani ponudnik (za posamezni sklop) najkasneje v 15 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika v višini 5% skupne pogodbene vrednosti mehanizacije brez DDV, garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 bo moral predložiti izbrani ponudnik (za posamezni sklop) najkasneje v 15 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika v višini 3% skupne pogodbene vrednosti mehanizacije brez DDV.

Ob oddaji ponudbe za sklop 1 priložite menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in menico s klavzulo brez protesta v višini 25.000 EUR, kot zavarovanje za resnost ponudbe.Datum objave: 15.02.2018   08:46
VPRAŠANJE
sklop 7

pri sklopu 5 in 6 ste odobrili uporabo alternativnih načinov zaviranja

ali to lahko ponudimo tudi pri 7. sklopu


ODGOVOR

Naročnik se strinja tudi z alternativno izvedbo zaviranja (intarder, telma zavore ali poj. motorna zavora)Datum objave: 15.02.2018   08:49
VPRAŠANJE
sklop 5 in 6

ali kahko namesto servo upravljanja z joystikom ponudimo klasično upravljanje dvigal
kot se uporablja na 90% gozdarskih dvigal v SLO. S tem zmanjšamo ceno dvigal in stroške
vzdrževanja

ODGOVOR

Naročnik pri sklopu 5 in 6 vztraja na objavljenih tehničnih zahtevah glede upravljanja dvigal, kot je navedeno - servo upravljanje z dvema komandnima ročicama (joystick).


Datum objave: 15.02.2018   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanja za sklop 5

1. Ali lahko ponudimo dieselsko gnan motor moči 332kW?
2.Ali lahko ponudimo medosni razdalji 3820mm + 1390mm?
3. Ali lahko ponudimo 9t prednje osi?
4.Ali lahko ponudimo ročno klimatsko napravo?
5.Ali lahko ponudimo stalne LED pozicijske luči na obeh žarometih?

S spoštovanjem

ODGOVOR


1. Ali lahko ponudimo dieselsko gnan motor moči 332kW?
Odg. Naročnik vztraja na objavljenih tehničnih zahtevah (moč dieselsko gnanega motorja od 360 kW do 380 kW)

2.Ali lahko ponudimo medosni razdalji 3820mm + 1390mm?
Odg. Lahko ponudite tudi medosno razdaljo 3820mm + 1390mm

3. Ali lahko ponudimo 9t prednje osi?
Odg. Naročnik vztraja na objavljenih tehničnih zahtevah (parabolične prednje vzmeti 9,5 t in parabolične zadnje vzmeti 16 t)

4.Ali lahko ponudimo ročno klimatsko napravo?
Odg Naročnik sprejema opcijo avtomatske klimatske naprave ali polavtomatske klimatske naprave z avtomatsko regulacijo temperature.

5.Ali lahko ponudimo stalne LED pozicijske luči na obeh žarometih?
odg. Lahko ponudite tudi stalne LED pozicijske luči na obeh žarometih.


Datum objave: 15.02.2018   08:51
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na 4. sklop predmetnega javnega naročila (dobavo treh traktorjev) in sicer glede pogoja za izkazovanje tehnične sposobnosti; ali se kot ustrezna referenca šteje tudi dobava traktorja istega proizvajalca, a z istovrstnim vitlom drugega proizvajalca, od tistega, ki se ponuja na razpisu? Torej proizvajalec traktorja iz referenčnih dobav je isti, kot bo v ponudbi, ampak proizvajalec vitla iz reference in ponudbe pa sta različna; ali gre v tem primeru še vedno za ustrezno referenčno dobavo?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 15.02.2018   08:52
VPRAŠANJE
sklop 5 in 6

zaradi omejenega prostora na šasiji,
ali lahko ponudimo rezervora za gorivo 290l

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 15.02.2018   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri sklopih 5 in 6 ste potencialnemu ponudniku odgovorili da ponudnik lahko ponudi vozilo, ki je v tovarniški izvedbi vlačilec in nadgraditelj predela šasijo za nadgradnjo zabojnika (podaljša šasijo, predela nepeljavo, vgradi vlečno napravo)
Ali ste v to prepričani, saj take predelave večina proizvajalcev strogo prepoveduje, prav tako niso v skladu s homologacijkimi predpisi v RS (vir LPP Ljubljana). Šasija namenjena za vlačilec je drugačne izvedbe kot šasija za nadgradnje, saj se pri nadgradnjah pojavljajo bistveno večje torzijska obremenitve.
Ali lahko ponudnik kljub zgornjim pomislekom ponudi tako izvedbo


ODGOVOR

Naročnik je mnenja, da ponudnik lahko ponudi tako izvedbo, mora pa seveda ustrezati vsem minimalnim zahtevam razpisa, ter hkrati ustrezati vsem standardom, ki so navedeni v razpisu. Pri tem je obveznost ponudnika, da ima dobavljeno vozilo urejeno homologacijo in da je opremljeno z vso dokumentacijo in obvezno opremo, ki se potrebuje pri registraciji vozila.Datum objave: 15.02.2018   08:54
VPRAŠANJE
Vprašanje
v zvezi s Pogoji za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti
( točka B.C.2 Navodila za izdelavo ponudbe, pogoji in merila - točka B.C.2 )

Zanima nas, ali lahko ponudnik z bonitetnim poročilom naše bonitetne hiše, katerega sestavni del je bonitetna ocena in primerjalna tabela bonitetnih ocen, izpolni pogoje za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti ?

V točki B.C.2. Navodil za izdelavo ponudbe je navedeno, da mora ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB5 ali boljše

in v nadaljevanju še … da mora ponudnik za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložiti bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJPES, Moody's, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

Smo bonitetna agencija registrirana za opravljanje dejavnosti ocenjevanja kreditne sposobnosti poslovnih subjektov. V nabor naših storitev sodi tudi izdelava bonitetnih poročil tj. bonitetnih informacij za gospodarske subjekte. Ponudnik, ki se želi prijaviti na vaš razpis nas je zaprosil za izdelavo bonitetnega poročila s katerim bi dokazoval, da izpolnjuje pogoje za izkazovanje svoje ekonomske in finančne sposobnosti.

Sestavni del bonitetnega poročila, ki ga v naši bonitetni hiši izdelujemo je tudi bonitetna ocena. Naša metodologija za določitev bonitetne ocene podobno kot metodologija AJPES, sledi smernicam in priporočilom standarda Basel II. V našem bonitetnem poročilu je podana bonitetna ocena za gospodarski subjekt v razponu od ( 1-najslabše do 10 – najboljše ). K podani bonitetni oceni je podana tudi primerjalna tabela bonitetnih ocen, kjer so podane primerjave ocen naše bonitetne agencije z ocenami bonitetnih hiš Standard & Poor´s, Fitch, Moody´s in AJPES.

Primerjalna tabela bonitetnih ocen

Naša bonitetna agencija Standard & Poor's FITCH MOODY'S S.BON AJPES
10 AAA, AA+, AA AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 SB1
9 AA- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 SB2
8 A+ A+ A1 SB3
7 A, A- A, A- A2, A3 SB4
6 BBB+ BBB+, BBB Baa1 SB5
5 BBB, BBB- BBB- Baa2, Baa3 SB6
4 BB+, BB BB+ Ba1 SB7
3 BB-, B+ BB, BB- Ba2, Ba3 SB8
2 B B+, B B1, B2 SB9
1 B-, CCC, CC, C B-, CCC, CC, C B3, Caa1, Caa2, Caa3 SB10

V našem konkretnem primeru ima naš naročnik oziroma vaš ponudnik po naši metodologiji bonitetno oceno 8, kar ustreza bonitetni oceni SB3 po metodologiji AJPES.

Vljudno vas naprošamo za vaš odgovor.


ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži bonitetno informacijo iz katere je razvidna primerljiva oceno, izdano s strani finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.Datum objave: 19.02.2018   12:38
VPRAŠANJE
SKLOP 5; dvoosna prikolica - 8 gum za težke pogoje 315/70 R 22,5

Ali so za naročnika sprejemljive pnevmatike 275/70 R 22,5.

ODGOVOR
Naročnik vztraja na dimenziji pneumatik 315/70 R 22,5 ali 295/70R 22,5 .
Datum objave: 19.02.2018   12:39
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 5 in 6,

Šasija tovornega vozila 6x6

Ali je lahko ob zahtevi za 16 t vzmet na zadnji osi ponujena poleliptična vzmet namesto parabolične vzmeti. Velike obremenitve prenaša poleliptična vzmet mnogo bolje in tudi povesi so precej manjši, kar je velikega pomena pri vožnji po terenu?

ODGOVOR

Lahko ponudite tudi 16t poleliptične vzmeti na zadnji osi tovornega vozila.


Datum objave: 19.02.2018   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vrašanje za sklop 5 in 6,

Ali lahko vozila sklopa 5 in 6 ponudimo brez luči za vožjo v zavoj? Robustnejša izvedba vozila ki ga nameravamo ponuditi namreč tega nima. Imajo jih večinoma le vozila, ki so namenjena vožnji v dobrih pogojih in urbanih središčih, ne za težko terensko delo?

ODGOVOR

Spoštovani,

Lahko ponudite tudi takšno rešitev.
Datum objave: 19.02.2018   12:45
VPRAŠANJE

Vprašanje sklop 1

Razpisna dokumentacija sklop a) Harvester (veliki) 1 kos je del dokumentacije napisan tako, da odgovarja samo enemu ponudniku na trgu in je hkrati sistem tudi zastarel in sicer:
"Procesor z VSAJ štirimi podajanimi kovinskimi valji in podajno silo 27-30kN"
Vsi največji proizvajalci imajo po novem 3 podajalne kovinske valje (od tega je eden dvojni, ker so zaradi obrabe in poškodb združili dva v enega). Predlagamo, da spremenite dokumentacijo tako, da vpišete "z vsaj 3" kovinskimi podajalnimi valji.

in

"Procesor z odprtostjo podajnih valjev vsaj 680mm"
Tudi v tem primeru se lahko prijavi samo en ponudnik in zato predlagamo, da spremenite podatek na "minimalno 640mm".

Prosimo, da upoštevate navedbe, ker v nasprotnem primeru lahko konkurira samo 1 ponudnik, kar vam ne omogoča nabave večih ponudnikov in se lahko zgodi, da vam ponudnik stroj ponudi nad normalno prodajno ceno in z zastarelo tehnologijo.
Prav tako predlagamo, da se v razpisno dokumentacijo doda moč dvigala, kar je bistvenega pomena pri vsakem stroju, saj le z primernim dvigalom lahko optimalno izvajate dela s samim strojem.

a.) harvester veliki min 250kNm in forvarder veliki min 140kNm


Vprašanje NAVODILA

V navodilih imate sledeče pogoje.

"2. pogoj
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB5 ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa1 agencije Moody's ali bonitetno oceno BBB+ agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije."


V našem podjetju dosegamo oceno SB6, ker se podatki navezujejo na leto 2016 in smo imeli veliko zadolženost zaradi investicije v nov objekt in bo bonitetna ocena za 2017 glede na dosežene rezultate precej boljša. Prosimo, če lahko spremenite pogoj, da je minimalni bonitetni razred SB6 ali boljše. Vsekakor pa, če bomo izbrani na razpisu, boste za vse izvedbe, kot zahteva razpisna dokumentacija, dobili od nas bančne garancije in iz tega vidika nimate skrbi glede dobave strojev oziroma izvajanje servisnih dejavnosti.


Najlepša hvala za odgovore,

ODGOVOR

Odgovor na vprašanje za Sklop 1:
Naročnik je v postopku pridobivanja informacij o različnih proizvodih na tržišču pridobil podatke, da vsaj dva proizvajalca nudita štiri podajalne kovinske valje, ker pa ne želi izločati ponudnikov, lahko ponudite vsaj tri podajalne kovinske valje. Lahko ponudite procesor z odprtostjo kovinskih valjev minimalno 640mm.
Glede moči dvigal naročnik ne bo postavljal omejitev oz. dodatnih zahtev.

Odgovor na vprašanje NAVODILA, 2 pogoj:
Naročnik spreminja predmeten pogoj na način, da bo kot ustrezno štel bonitetno oceno SB6 ali boljše.Datum objave: 19.02.2018   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje se nanaša na sklop 5 in 6:

Ali so lahko na pogonskih oseh zahtevane dovoljene tehnične obremenitve 13,0 t ponujene tudi vzmeti 13,0 t ?

Tehnično gledano je edino ustrezna kombinacija elementov podvozja, ki imajo uravnoteženo dovoljeno obremenitev vseh komponent. Večina proizvajalcev že v naprej pripravi specifikacije vozil, ki odgovarjajo tovrstni zasnovi , zato neskladnosti niso možne. Tehnično gledano pomeni možnost večje obremenitve na posameznih elementih podvozja z nižjim dovoljenim obremenitvam veliko tveganje poškodb zaradi neuravnoteženosti obremenitev in s tem veliko verjetnost nepredvidenih dodatnih stroškov zaradi poškodb pri uporabi vozila.

Poleg tega zahtevana vgradnja 16 t vzmeti na vozilu avtomatično napeljuje na kršenje zakona o varnosti v cestnem prometu in s tem povezanega pravilnika o masah in dimenzijah ki pravi, da je lahko obremenitev dvojne pogonske osi največ 19,0 t. V primeru 13 ,0 vzmeti znaša tehnično možna zakonsko nedovoljena prekoračitev obremenitve cca 36%, v primeru 16,0 t osi pa kar 68% ??

Vljudno prosimo za pojasnitev ,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Lahko ponudite tudi 13,0 t vzmeti.


Datum objave: 19.02.2018   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje sklop 2:
V razpisu navajate naslednje:
Pomožna jeklenica in vlačilni boben z delovanjem bobnov na eni osi z enako smerjo vožnje
S to zahtevo v razpisu perforirate samo eden sistem delovanja žičnice.

Ali lahko kot ponudnik, ponudimo tudi naslednjo sistemsko rešitev
Ali lahko ponudimo dva samostojna bobna z elektronsko sinhronizacijo?
Prednost več moči pogona!

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Lahko ponudite tudi tako izvedbo.


Datum objave: 19.02.2018   12:56
VPRAŠANJE
SKLOP 6 IN 7

1. VPRAŠANJE: Ali je dopustna sukcesivna dobava naročenega; na primer 2 kpl na mesec?

2. VPRAŠANJE: Ali je dovoljeno upravljanje stabilizatorjev tudi samo s tal, ker imajo različni proizvajalci različne tehnične rešitve in z vašo zahtevo omejujete število potencialnih ponudnikov?
Obrazložitev:
Šofer mora pogostokrat zaradi vstavljanja sornikov proti nagibanju stabilizatorjev in podlaganju pri mehki podlagi v primeru upravljanja samo s sedeža sestopiti z dvigala. Pri upravljanju samo s tal to sestopanje odpade.


ODGOVOR
1. VPRAŠANJE: Naročnik pri rokih za dobavo za sklop 6 in 7 vztraja pri določilih, kot je to navedeno v dokumentu Ponudba (Rok prve dobave: 4 mesece od podpisa pogodbe)
2. Vprašanje: Dovoljeno je upravljanje stabilizatorjev tudi samo s tal.
Datum objave: 19.02.2018   13:02
VPRAŠANJE
SKLOP 4
1.VPRAŠANJE:
Glede na to, da traktor pri delu prejema določene udarce sile na določen del nadgradnje se sile preko tega dela prenese na tisti del traktorja na katerega je pritrjen. Ali mora biti ojačitev kabine z varnostnimi loki in zaščitnimi mrežami, prednja odrivna deska s kleščami, zadnja naletna deska z nastavki za pritrditev vitla in smernimi škripci ter zaščita podvozja povezani v celoto?

2.VPRAŠANJE:
Zaradi obrabe predvsem prednje in zadnje deske je lahko le ta iz navadnega jekla ali pa iz poboljšanega. Ali mora imeti (prednja odrivna deska ter zadnja naletna deska spodnjo ojačitev (nož) iz Hardox jekla?

3.VPRAŠANJE:
Včasih lahko gozdarski traktor zapelje na javno cesto – Mora biti registriran. Ob registraciji na tehničnem pregledu zahtevajo vpis v homologacijo, v nasprotnem primeru je treba nadgradnjo sneti. Ali mora biti profesionalen gozdarska nadgradnja vpisana v homologacijo traktorja.

4.VPRAŠANJE:
Glede na to, da se na nadgradnji lahko kakšen del lahko kdaj kaj poškoduje in bo treba ta kos zamenjati. Ali boste naročili ta kos opisno? Ali mora imeti gozdarska nadgradnja katalog rezervnih delov?
5.VPRAŠANJE:
Ali mora imeti vgradni dvobobenski vitel vlečne sile na notranjem premeru min 85 kN z odvijalno napravo (ednina) vgrajeni dve (na obeh škripcih) odvijalni napravi?

6.VRAŠANJE:
Zahtevanih je 8 kosov gozdarskih vlečnih verig dim. 3000 mm/ 8 mm in 8 vrtljivih drsnikov in vezne verige. Kaj so to vezne verige?

ODGOVOR

1.VPRAŠANJE:
Odg. Lahko so povezani v celoto. Naročnik zahteva profesionalno nadgradnjo, ker pa imajo različni ponudniki različne rešitve ne želimo izločevati posameznih ponudnikov. Traktor mora ustrezati vsem predpisanim standardom in predpisom v RS in EU.

2.VPRAŠANJE:
Odg. Naročnikova zahteva po profesionalni nadgradnji predvideva tudi poboljšano jeklo na obrabnih nožih.

3.VPRAŠANJE:
Odg. Da, kot je predvideno v razpisnih pogojih.

4.VPRAŠANJE:
Odg. Kot je določeno v razpisnih pogojih mora ponudnik ob primopredaji predati katalog vseh rezervnih delov vključno z nadgradnjo (1x vezana knjiga, 1x v elektronski obliki)

5.VPRAŠANJE:
Odg. Naročnik zahteva odvijalno napravo za vsak boben (torej dve).

6.VRAŠANJE:
Odg. Vezne verige so verige za privez in vleko lesa.Datum objave: 19.02.2018   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje se nanaša na sklop 1...

v dokumentu ponudba ni tehničnih specifikacij za točko 1.b Kje so objavljene zahteve za manjši in večji par...Harvester in Forwarder.

Hvala in lp,
TehnogozdODGOVOR
Naročnik v letu 2018, kar je predmet tega javnega naročila, naroča za Sklop 1 veliki komplet stroja za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwader) – VELIKI – (1 kpl).
Kar je v dokumentu Navodila za izdelavo ponudbe, pogoji in merila navedeno pod točko A) OSNOVNI PODATKI. Sklop 1 pod alinejo a).
Kar je navedeno pod alinejo b) 1 veliki komplet stroja za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwader) – MANJŠI – (1 kpl) bo naročnik naročal v letu 2019.

V dokumentu PONUDBA so za SKLOP 1 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE navedene zahteve za VELIKI komplet stroja za sečnjo (harvester) in stroja za prevoz lesa po strminah (forwader), ki ju naročnik naroča v letu 2018 s tem javnim naročilom in sicer na straneh od 3 do 6.Datum objave: 19.02.2018   13:05
VPRAŠANJE
Sklop 6,7
Vprašanje: Glede na to, da je v odgovoru na vprašanje z dne 12.2. dovoljena dvobarvna izvedba dvigala, sprašujemo ali je dopustno minimalno odstopanje v niansi zahtevane barve dvigala, če ima proizvajalec skoraj identično tovarniško barvo pod oznako S5030-G50Y, GREEN NCS in to občutno poceni proizvod?


ODGOVOR
Dvigala lahko ponudite tudi v tej barvi.


Datum objave: 19.02.2018   13:06
VPRAŠANJE
v sklopu 5, sklopu 6 in sklopu 7 najavate različne načine za pritrjevanje ;
- 2 kom napenjalca s povezovalnim trakom (nameščen na šasiji in na prečki) in mehanizemom za odpenjanje traku na nasprotni strani
- uho za pritrjevalne pasove levo in desno ob ročicah in komplet pritrjevalnih pasov
- komplet pritrjevalnih pasov za kamion in prikolico
- nameščena ušesa za pritrjevalne pasove in komplet pritrjevalnih pasov

Ker različne oblike pritrjevanja predstavljajo komplikacije v proizvodnji, vas pozivamo, da se odločite za enega od sistemov in tako olajšate proizvodni proces in poenotite zahteve.


ODGOVOR
Naročnik v sklopih 5, 6 in 7, spreminja zahtevo in ob vseh ročicah na vlačilcih in prikolicah zahteva napenjalec s povezovalnim trakom (nameščen na šasiji in na prečki) in mehanizmom za odpenjanje traku na nasprotni strani.


Datum objave: 19.02.2018   13:07
VPRAŠANJE
Vprašanje
Pozdravljeni,
Sklop 1, v zahtevi "procesor s premerom rezanja hlodovine do vsaj 700mm" bi vam ponudili procesor za rezanje do 650 mm (zaradi velikosti osnovnega stroja in ker je takšnih v Sloveniji največ). Ali vam lahko ponudimo takšen procesor?
Hvala
LP

ODGOVOR
Naročnik je mnenja, da lahko ponudite tudi procesor s premerom rezanja hlodovine do vsaj 650 mm.Datum objave: 19.02.2018   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje1:
Iz OSTALIH DOLOČIL pod oznako D ni razvidno ali mora ponudnik v primeru, da koristi referece dobavitelja iz tujine, za katerega je istočasno tudi generalni zastopnik na Slovenksem tržišču predložiti skupno ponudbo večih partnerjev oz. predložiti ponudbo s podizvajalci.
Naše mnenje je, da v primeru generalnega zastopstva lahko koristimo reference reference našega prencipala iz tujine kot ponudnik pa nastopamo samostojno in ne s podizvajalci in ne v skuni ponudbi.
Ali dopuščate to možnost?

ODGOVOR
Ne, razen v primeru, ko je ponudnik hčerinska družba družbe principala oz. njegova odvisna družba, le v takšnem primeru statusne in organizacijske povezanosti je dopustno avtomatsko sklepanje glede referenc principala, v vsek drugih primerih pa mora principal nastopati bodisi kot partner v skupni ponudbi ali pa kot podizvajalec.
Datum objave: 19.02.2018   13:10
VPRAŠANJE
Vprašanje:

Kot potencialni ponudnik večih sklopov sprašujemo ali moramo za vsak ponujen sklop v ponudni ločeno predložiti
POGODBO, ESPD obrazec, AJPES bonitetno oceno, izjava o lasništvu ponudnika, pooblastilo za pridobitev podatkov
iz kazenske evidence...

Ali se splošni obrazci lahko predložijo samo enkrat?

ODGOVOR
DA, ponudniki vse navedene obrazce izpolnijo, podpišejo in predložijo le enkrat ne glede na to za koliko sklopov oddajajo ponudbo.


Datum objave: 19.02.2018   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kot potencialni ponudnik sprašujemo ali moramo pri ponudbenem predračunu za posamezen sklop, kjer moramo navesti strošek vzdrževanja le-tega
navesti za eno enoto ali za toliko enot kot jih predvideva posamezen sklop?

ODGOVOR
Cena za vzdrževanje mora vsebovati strošek vzdrževanja za vse enote, kot jih naročamo po posameznem sklopu.