Dosje javnega naročila NMV5015/2015
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o. 
Blago: Stroji za nakladanje in manipulacijo
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV5015/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2015
NMV5603/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 04.09.2015
    NMV5015/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Stroji za nakladanje in manipulacijo

Datum objave: 13. 8. 2015
Številka objave: NMV5015/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Mojca Tomšič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914635. Telefaks +386 12914833. E-pošta mojca.tomsic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava prekladalca kontejnerjev za potrebe Kontejnerskega terminala Celje.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava in dostava prekladalca kontejnerjev na kontejnerski terminal Celje Čret, Kidričeva ulica 34, 3000 Celje.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 42418900 (Stroji za nakladanje in manipulacijo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/12877-55381944485070373566/Objava.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Kolodvorska 11, soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 9. 2015
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 8. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5603/2015, Stroji za nakladanje in manipulacijo; datum objave: 4. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2015   11:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
gre morda za napako pri zadnjem tehničnem pogoju, kjer je naveden garancijski rok 2 leti od dneva dostave? ali je
garancija mišljena za nov stroj? navadno je garancijski rok nekje 3 mesece, če gre za rabljeno dvigalo
odgovor se lahko posreduje na e-pošto: sandi.rojc@tagros.si
Hvala


ODGOVOR:
Pozdravljeni,
ker je v Tehničnih zahtevah postavljen pogoj generalnega servisa predmeta naročila - prekladalca kontejnerjev pred dobavo je bila zapisana zahteva tudi garancijski rok 24 mesecev od tehničnega prevzema. Čeprav gre za rabljen prekladalec.

Naročnik se je po premisleku odločil, da spremeni tehnično zahtevo glede garancijskega roka.
Naročnik zahteva najmanj 12 mesečni garancijski rok, šteto od tehničnega prevzema predmeta naročila.

Datum objave: 04.09.2015   13:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
1. Kje v prijavni dokumentaciji naj navedemo garancijski rok, če želimo podati manjšega od 12 mesecev?
2. Ko bo javno odpiranje ponudb, bom jaz osebno kot zastopnik podjetja, ki bo ponudbo poslalo, prisoten. Ali je lahko kdo z menoj? Ali moram pisno pooblastit njegovo prisotnost na odpiranju?

Odgovor prosim posredujte na naslov: sandi.rojc@tagros.si.

Hvala in lep pozdrav,

Sandi Rojc

ODGOVOR:
Spoštovani,

Ad1) Naročnik zahteva minimalno 12 mesečni garancijski rok.
Ad2) Vsi predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju (4. točka Povabila k oddaji ponudbe).

Lep pozdrav!