Dosje javnega naročila NMV5414/2014
Naročnik: KGZS 
Storitve: Tiskarske in distributerske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.717,96 EUR

NMV5414/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2014
NMV494/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2015
NMV494/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
    NMV5414/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Tiskarske in distributerske storitve

Datum objave: 1. 12. 2014
Številka objave: NMV5414/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): KGZS, Gospodinjska ulica 6, Kontakt: sedež KGZS, V roke: Anja Šopar Tomšič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15136600. Telefaks +386 15136650. E-pošta anja.sopar@kgzs.si.
Internetni naslovi: http://www.kgzs.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Tisk in dostava časopisa ZELENA DEŽELA.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Tisk in dostava časopisa ZELENA DEŽELA za leto 2015 obsega: tisk časopisa, pakiranje in dostavo do distribucijskega centra Pošte Slovenije, za količino namenjeno razpošiljanju ter preostale količine (cca. 500 izvodov) na sedež KGZS (Gospodinjska ulica 6, Ljubljana).
Periodičnost izhajanja: dvomesečnik (6 številk letno).
Podrobnejši opis:
Obseg: 32, 40 ali 48 strani.
Format: 203 mm x 271 mm.
Naklada: 79.000 izvodov (okvirna)
Papir: Vimag 54 g ali enakovreden.
Vezava: vezano v hrbtu in porezano na format.
Tisk: vse 4/4 barvno, kakovost tiska vsaj 133 lpi.
Način tiskanje: rotacijski tisk (heat set).
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79824000 (Tiskarske in distributerske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/Razpisne-dokumentacije.aspx
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 18. 12. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 18. 12. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila do roka.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 12. 12. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 12. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV494/2015, Storitve: Tiskarske in distributerske storitve; datum objave: 29. 1. 2015

.