Dosje javnega naročila 000311/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rušitev objektov na Vilharjevi cesti v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 98.150,00 EUR

JN000311/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.01.2018
JN000311/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2018
JN000311/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2018
JN000311/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000311/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239263/Končna_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rušitev objektov na Vilharjevi cesti v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rušitev objektov na Vilharjevi cesti v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev objektov na Vilharjevi cesti v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2018   13:00
Kraj: Davčna ulica 1, Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.01.2018   09:18
1. VPRAŠANJE
Zanima nas kje je objavljen popis del?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je popis del objavljen v »Končna RD«, mapa »PZI«, dokument z naslovom: »1-2017-MEB-Objekti Vilharjeva-PZI-rušitvena dela» stran 8, točka III. Popis novih gradbenih del.Datum objave: 24.01.2018   09:32
2. VPRAŠANJE
a) ali je možen ogled objekta?
b) koliko je ocenjena vrednost naročila oziroma koliko sredstev ima naročnik zagotovljenih za izvedbo projekta.
c) Če prav razumemo, ker popisa del za samo rušenje ni, moramo rušenje ovrednotiti, poleg tega pa upoštevati v ponudbeni vrednosti izvedbo del opisano v POPIS NOVIH GRADBENIH DEL?

ODGOVOR
K a)
Naročnik odgovarja, da je informacija o možnosti ogleda objekta zapisana v Razpisni dokumentaciji, točka 2.3. PREDMET NAROČILA, stran 5, javno dostopna in objavljena pod točko I.3 Sporočanje na portalu javnih naročil.
K b)
Ocenjena vrednost naročila predstavlja interni podatek naročnika in ga ta ne bo razkrival.
K c)
Naročnik sporoča, da lahko potencialni ponudniki do 5.2.2018 do 10. ure vpogledajo v celotno projektno dokumentacijo, na naslovu naročnika, Davčna ulica 1, Ljubljana, v skladu s predhodnim dogovorom po e-mailu: rok.henigman@dutb.eu.
Datum objave: 26.01.2018   11:36
3. VPRAŠANJE
A. Prosimo naročnika, da konkretno odgovori na vprašanje podano (Datum objave: 24.01.2018 09:32)
2. VPRAŠANJE
c) Če prav razumemo, ker popisa del za samo rušenje ni, moramo rušenje ovrednotiti, poleg tega pa upoštevati v ponudbeni vrednosti izvedbo del opisano v POPIS NOVIH GRADBENIH DEL?

(vaš odgovor podan na vprašanje glede objave popisov del: Naročnik sporoča, da je popis del objavljen v »Končna RD«, mapa »PZI«, dokument z naslovom: »1-2017-MEB-Objekti Vilharjeva-PZI-rušitvena dela» stran 8, točka III. Popis novih gradbenih del.

B ODGOVOR
K c)
Naročnik sporoča, da lahko potencialni ponudniki do 5.2.2018 do 10. ure vpogledajo v celotno projektno dokumentacijo, na naslovu naročnika, Davčna ulica 1, Ljubljana, v skladu s predhodnim dogovorom po e-mailu: rok.henigman@dutb.eu.

Naročnika prosimo, da upošteva 61. člen ZJN-3
(dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki)
(1) Naročnik omogoči od datuma objave obvestila v skladu z 52. členom tega zakona ali datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k potrditvi interesa, z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V obvestilu ali povabilu k potrditvi interesa naročnik navede spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. ....
____
in objavi vso dokumentacijo na način ko to določa zakon.ODGOVOR:
S popisom del za rušenje naročnik ne razpolaga. Ponudnik mora na podlagi obstoječe dokumentacije in potencialnega ogleda, ovrednotiti svoje delo in skladno s popisi novih gradbenih del (PZI »1-2017-MEB-Objekti Vilharjeva-PZI-rušitvena dela« (str. 8 in 9.) izvesti predmet javnega naročila.

V istem dokumentu PZI »1-2017-MEB-Objekti Vilharjeva-PZI-rušitvena dela« (str. 8) je prav tako naveden klasifikacijski seznam odpadkov, kjer so navedene predvidene količine odpadkov vezane na rušitev objekta.

Naročnik, zaradi programske omejitve glede velikosti datotek na portalu javnih naročil. Iz tega razloga je naročnik navedel, odgovor K c) na vprašanje 2. Navedenemu pritrjuje tudi ZJN-3.

Vplogled v celotno projektno dokumentacijo je možen osebno, na sedežu naročnika. Naročnik lahko kopijo projektne dokumentacije posreduje potencialnemu ponudniku tudi po pošti, v elektronski obliki (CD), na podlagi predhodne zahteve na e-mail: rok.henigman@dutb.eu in sicer najkasneje do 5.2.2018 do 10.00 ure.