Dosje javnega naročila 000351/2018
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.444,80 EUR

JN000351/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2018
JN000351/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2018
JN000351/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2018
JN000351/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2018
JN000351/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2018
JN000351/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2018

    JN000351/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Silvana Šonc
bolnica.sezana@siol.net
+386 57074000

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239530/JN_Nadzor_2018.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve gradbenega nadzora
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo pogodbenih del za vsa dela po gradbeni pogodbi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo pogodbenih del za vsa dela po gradbeni pogodbi, ki bo sklenjena z izvajalcem po postopku oddaje javnega naročila za Dozidavo obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, dobava in montaža dvigala ter izgradnja prostora za zbiranje odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se podaljša rok izvedbe del in dobave opreme, nad katerimi se izvaja nadzor, se lahko podaljša tudi čas, v katerem se izvajajo storitve po tem javnem naročilu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.02.2018   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.02.2018   13:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2018   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za preučitev razpisne dokumentacije v segmentu Merila. Le-ta so nastavljena skrajno nelogično, saj večjo ceno kot poda ponudnik več točk dobi, več kot priloži referenc, več točk se mu odšteje.??!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je pripravljena ustrezno. Izrecno je navedeno, da bo izbran ponudnik z najnižjim številom točk.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede na razpisane reference odgovornega nadzornika in nadzornika električnih instalacij je evidentno, da preferirate podjetje, katero je nastopalo pri nadzoru v Bolnišnici Šempeter, kjer še vedno poteka preiskava. Prosimo vas, da umaknete zahteve za nadzornika električnih instalacij. Ravno tako je čas reference od 1.1.2014 nerazumljivo kratek, saj je v tem času bilo izredno malo objektov v taki vrednosti GOI del, kjer je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Prosimo, da podaljšate čas reference na vsaj 7 let nazaj. S tem boste omogočili prijavo večjemu številu ponudnikov, ter s tem ustreznejšo ceno.
Pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

VPRAŠANJE
v vzorcu pogodbe je naveden naslov "izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora" medtem ko je predmet javnega naročila samo izvedba storitev strokovnega nadzora. Prosim za uskladitev.

ODGOVOR
Naročnik bo naslov pogodbe prilagodil pred podpisom.

VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da zaradi krize v gradbeništvu in manjšega števila izvedenih nadzorov nad gradnjo objektov, podaljša referenčno obdobje na vsaj 7 let in tako omogoči čimvečjemu številu ponudnikov, da sodelujejo v postopku in oddajo svoje ponudbe in s tem zagotovi konkurenčnejši postopek.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

VPRAŠANJE
Spoštovani;
Prosili bi vas za razširitev referenc na 10 let in ne več od 1.1.2014, saj je to zelo kratek rok, ter bi s tem omejili število ponudb
Pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosili bi vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe, ter s tem tudi roka za postavljanja vprašanja, saj sta oba zelo kratka.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal oba roka.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije v word obliki, za potrebe lažjega izpolnjevanja ponudbenih obrazcev,
Hvala

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije v Word obliki ne bo objavil.Datum objave: 16.02.2018   14:25
VPRAŠANJE
Naročniku svetujemo, da prvopostavljeno vprašanje vzame resno in na izmišljenem primeru preračuna postavljeno formulo, ne pa da neargumentirano in arogantno zavrača dobronamerno opozorilo.

ODGOVOR
Naročnik ponudnika ponovno naproša, da preuči razpisno dokumentacijo v točki Merila. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel NAJNIŽJE število točk, zato je način točkovanja popolnoma ustrezen in daje prednost ponudnikom, ki ponudijo nižjo ceno (posledično prejmejo manj točk), in ponudnikom, ki prejmejo več točk v okviru merila reference kadra (na ta način se prav tako znižuje končno število točk).