Dosje javnega naročila 008471/2017
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 17 – ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 305.589,75 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008471/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.09.2017
JN008471/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2017
JN008471/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2017
JN008471/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.01.2018
JN008471/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2018
JN008471/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2018
JN008471/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2018
JN008471/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.05.2018
JN008471/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.11.2018
JN008471/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.02.2019
JN008471/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008471/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 017-034780

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 17 – ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-564/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33651520
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava zdravil iz krvi in koagulacijskih faktorjev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.615.487,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33651520
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava zdravil iz krvi in koagulacijskih faktorjev.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008471/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 186-380512
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.09.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.01.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.615.487,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.615.487,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Javno naročilo za nabavo blaga: 17 - ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI se odda naslednjim ponudnikom:

1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
2. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
3. Bayer, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,

za vrste blaga navedene v Analizi ponudb s cenami (v nadaljevanju: analiza) in za katere so zgoraj navedeni ponudniki ponudili najnižje cene brez DDV, razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenim kriterijem VII – cena presega MDC ter se z njimi sklene okvirni sporazum, in sicer za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Posamezna zdravila iz skupine 2 so predmet skupnega javnega naročila, zato se okvirni sporazum za ta zdravila iz skupine 2 sklepa pod razveznim pogojem, in sicer za obdobje do sklenitve okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.