Dosje javnega naročila 000109/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-3/18; Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 480.192,00 EUR

JN000109/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 09.01.2018
JN000109/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.02.2018
JN000109/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000109/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 023-049166

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-3/18; Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov
Referenčna številka dokumenta: 43001-512/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 393.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Služba za finance in planiranje pri svojem delu uporablja aplikacijo Plan, ki zagotavlja osnove za izdelavo različnih poročil ter pripravo predlogov proračuna in zaključnega računa. Aplikacija povezuje skupne šifrante DRSI, podatke vnesene preko aplikacije Naročilo (v aktualnem letu sklenjene pogodbe, pogodbe v pripravi ter veljavni plan), lastne baze podatkov, v katerih so zbrani in sistematično urejeni podatki o investicijski dokumentaciji, sofinancerjih, tehničnih pregledih, kot tudi finančne podatke, vezane na realizacijo, sprejete proračune in rebalanse ter planiranje aktivnosti v prihodnjih letih. Programsko orodje oz. aplikacija Plan je produkt podjetja Omega consult d. o. o. Cilj naročila je zagotavljati - periodično posodabljanje programske opreme (ob menjavi leta, ob sprejemu proračuna ali rebalansa ter po oddaji zaključnega računa),
- periodično posodabljanje tabel aplikacije s podatki (ob sprejemu proračuna ali rebalansa, po oddaji zaključnega računa),
- dopolnjevanje programske opreme v skladu s spremembami drugih aplikacij, na podlagi katerih se izdelujejo primerjalne analize,
- sistematična obdelava in priprava podatkov, izdelavo analiz in poročil, vezanih na vlaganja v državno cestno in železniško infrastrukturo,
- priprava in vnos podatkov, ki so potrebni za predlog rebalansa proračuna in predlog proračuna ter zaključnega računa proračuna,
- preverjanje skladnosti podatkov v različnih podatkovnih bazah,
- opozarjanje na napake pri različnih podatkovnih virih, predvsem izven Službe za finance in planiranje,
- preslikavo aktualnega cestnega omrežja G in R cest na sistem inventarnih številk MF,
- izdelavo predloga popisa osnovnih sredstev in amortiziranja osnovnih sredstev, spremljanje vrednosti na posameznih inventarnih številkah, ter da se vsi podatki stekajo v aplikacijo Plan.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s 46. členom ZJN-3, 1. odstavek, točka c.), tretja alineja. Posodobitev in nadgradnjo navedene programske opreme lahko izvede le določen gospodarski subjekt (podjetje Omega consult d.o.o.), ker gre za zaščito izključnih pravic oz. poseganje in nadgradnjo programskega orodja, ki je produkt navedenega podjetja.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000109/2018-L01
Številka obvestila v UL: 2018/S 006-009998
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 08.01.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.01.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 393.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 393.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2018