Dosje javnega naročila 000377/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup strežniških licenc in najem uporabniških licenc MICROSOFT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 172.707,39 EUR

JN000377/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.01.2018
JN000377/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2018
JN000377/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2018
JN000377/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2018
JN000377/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.03.2018
JN000377/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000377/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239761/končna_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup strežniških licenc in najem uporabniških licenc MICROSOFT
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup strežniških licenc in najem uporabniških licenc MICROSOFT
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48620000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup strežniških licenc in najem uporabniških licenc MICROSOFT
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.02.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.02.2018   13:00
Kraj: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.01.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2018   09:27
1. VPRAŠANJE
sporna se mi zdi zahteva, da mora ponudnik pri proizvajalcu programske opreme Microsoft imeti status dobavitelja z minimalno Silver kompetenco za količinsko licenciranje (Volume Licencing). Ta zahteva je sporna, saj zahtevate kompetenco, ki se je ukinila in ni več aktualna. Obenem vas prosim za navedbo alternativne kompetence, ki nadomešča neaktualno kompetenco in bi morala biti upoštevana.

ODGOVOR:
Naročnik potrjuje ugotovitvam in sporoča, da umika zahtevo navedeno pod točko 3.2.1 in sicer: »Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu programske opreme Microsoft status dobavitelja z minimalno Silver kompetencami za količinsko licenciranje (Volume Licencing).«
ter jo nadomešča z zahtevo:
»Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu programske opreme Microsoft status dobavitelja z minimalno:
- Silver kompetenco za Cloud Platrform in/ali Infrastructure – Datacenter
- ali drugo dokazilo s katerim dobavitelj dokazuje partnerstvo z Microsoftom in možnost prodaje in najema licenc, ki so predmet naročila.

Naročnik bo objavil dodatek.

Datum objave: 26.01.2018   09:28
2. VPRAŠANJE
V točki "4.Tehnične specifikacije" vas za Tabelo A. prosimo za nekoliko podrobnejšo specifikacijo.
Navajate, da potrebujete Windows Server 2016 Datacenter in sicer dve licenci. Windows server se licencira na število fizičnih jeder na strežniku pri čemer je 16 najmanjše število jeder, ki ga lahko licencirate za en strežnik. Če ima strežnik več kot 16 fizičnih jeder je potrebno licencirati vsa jedra.
Navedite prosim konfiguracijo strežnika ali strežnikov za katere kupujete Windows server licence, torej koliko fizičnih procesorjev in jeder ima strežnik oz. strežnika.

ODGOVOR:
Naročnik razpolaga z dvema (2) fizičnima strežnikoma, vsak z: 1 physical processor, 6 Core(s), 12 Logical Processor(s).
Ker je s strani Microsofta specificirano, da je minimalno naročilo 8 Core na fizičen procesor in minimalno 16 Core na fizičen server, je v predmetnem naročilu pod 1 licenco mišljeno 16 Core.

Datum objave: 26.01.2018   09:28
3. VPRAŠANJE
V točki 4.A kupujete licence Remote desktop CAL po OLP programu
Ali potrebujete licenco za uporabnike (User CAL) ali za naprave (Device CAL).

ODGOVOR:
Potrebujemo Remote desktop licenco za uporabnike (User CAL).

Datum objave: 26.01.2018   09:28
4. VPRAŠANJE
V sklopu A prosim definiraje število Core-ov v Datacentru, licencira se namreč vse CORE v Procesorjih in ali pri Remote Desktop CALih definirajte ali gre za User ali Device CAL.

Zahtevana je kompetenca minimalno Silver za količinsko licenciranje. Volume Licensing kompetenca se ukinja z dnem 30.1.2018, prosim definirajte novo ustrezno kompetenco in umaknite navedeno.
https://partner.microsoft.com/en-US/membership/mpn-evolution

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanja 2, 3 in 1.

Datum objave: 26.01.2018   09:29
5. VPRAŠANJE
V točki 4.B kupujete Enterprise CAL Suite. A ste imeli v mislih Enterprise USER CAL, ki vsebuje na primer Exchange Enterprise CAL, SharePoint Enterprise CAL....?

ODGOVOR:
Potrebujemo Enterprise USER CAL.

Datum objave: 26.01.2018   09:29
6. VPRAŠANJE
V točki 3.2.1. zahtevate, da mora imeti ponudnik minimalno status Silver s kompetencami za količinsko licenciranje (Volume licensing).
Microsoft je tekom lanskega izvedel preoblikovanje partnerskih statusov. Med drugim je ukinil kompetenco Silver za količinsko licenciranje. Prav tako ni neposrednega naslednika te kompetence. Partnerji, ki jim je status potekel v drugi polovici lanskega leta, kompetence več niso mogli pridobiti. Predlagamo, da zahtevani pogoj prilagodite in na primer zahtevate le Silver kompetenco brez navedbe specializacije. V novem sistemu kompetenc se nobena kompetenca ne nanaša na premet vašega naročila.

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje 1.

Datum objave: 26.01.2018   09:29
7. VPRAŠANJE
Prosimo vas za odgovor na naslednji vprašanji:
1). Ali pri "Remote desktop CAL" potrebujete User CAL ali Device CAL licence?
2). Koliko fizičnih jeder je na vseh procesorjih strežnika, ki ga hočete pokriti z Windows Datacenter licencami?

ODGOVOR:
Ad1) Glej odgovor na vprašanje 3.
Ad2) Glej odgovor na vprašanje 2.

Datum objave: 26.01.2018   09:29
8. VPRAŠANJE
v 2. členu vzorca pogodbe je navedeno, da morajo biti vse licence brez "software assurance", kar je praktično nemogoče, saj najem po OVS vsebuje licence, ki imajo "software assurance". Verjetno gre tukaj za napako v vzorcu pogodbe?

ODGOVOR:
Naročnik navaja, da gre za nejasnost v vzorcu pogodbe.
Navedba v 2. členu vzorca pogodbe: »Vse licence morajo biti brez »software assurance«.« se nadomesti z navedbo: »Vse licence za nakup morajo biti brez »software assurance«.«

Naročnik bo objavil dodatek.

Datum objave: 26.01.2018   09:30
9. VPRAŠANJE
glede ponudbenega predračuna imamo vprašanja in sicer:
A) Nakupna pogodba (OLP - Open License Program)

1. Windows Server 2016 Datacenter naročate količino dveh (2) licenc. 2 licenci pokrijeta 4 Core na serverju, minimalno licenčno pravilo je pokritost 16 Core-ov na server oz. minimalno 8 core-ov na procesor. Obvezno je potrebno pokriti vse Core v serverju zato, da je licenčno skladno. Ali na nakupnih licencah potrebujete tudi SA (Software Assurance)?

Licenciranje Windows Server:
https://download.microsoft.com/download/7/2/9/7290EA05-DC56-4BED-9400-138C5701F174/WS2016LicensingDatasheet.pdf

2. Remote desktop CAL. Ali potrebujete User ali Device CALe (uporabniške ali za naprave). Ali na nakupnih licencah potrebujete tudi SA (Software Assurance)

ODGOVOR:
Ad 1) Glej odgovor na vprašanje 2. Na nakupnih licencah ne potrebujemo SA (Software Assurance).
Ad 2) Glej odgovor na vprašanje 3. Na nakupnih licencah ne potrebujemo SA (Software Assurance).


10. VPRAŠANJE
glede ponudbenega predračuna imamo vprašanja in sicer:
B) Najema pogodba (OVS - Open Value Subscribtion)
Pri zadnjem produktu je napačen opis gre namreč za Entrprise CAL suite (ECAL) in ne Enterprice.

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje 5.

Datum objave: 30.01.2018   14:26
11. VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na OVS del:
V OVS pogodbi naročate:
151x CoreCAL user licenc in
1x ECAL user licenco.

V OVS pogodbi ni možno mešati platformskih produktov. Naročite lahko ali 151x CoreCAL user licenc ali pa 151x ECAL user licenc. Predvidevamo, da je 151 število vseh zaposlenih na DUTB saj je OVS pravilo Company Wide (lecenčna pokritost vse uporabnikov ali naprav).

ODGOVOR:
Naročnik spreminja tehnične zahteve navedene pod točko 4. TEHNIČNE ZAHTEVE; B – najemna pogodba; Dodatek št. 1 (OVS - Open Value Subscription) in sicer predmet naročila je, poleg nakupne pogodbe, še najemna pogodba za:
- Windows Upgrade/Windows Enterprise; 151 kom
- Core CAL - na uporabnika; 151 kom
- Office Pro Plus All Lng; 151 kom

Zahteva za Enterprise USER CAL; 1 kom, se briše iz predmeta naročila.

Naročnik bo objavil dodatek.

Datum objave: 30.01.2018   14:26
12. VPRAŠANJE
Ker sta "" in Enteprise CAL" oba platformska produkta, na eni OVS pogodbi ni možno imeti obeh hkrati.
Ker pa pravilo veleva, da so bodisi "Core CAL", bodisi "Enteprise CAL" policencirani na vseh desktopih, se je potrebno odločiti za eno ali drugo varianto. Kaj pride v poštev?

ODGOVOR:
V poštev pride Core CAL - na uporabnika. Glej tudi odgovor na vprašanje 11.

Datum objave: 30.01.2018   14:26
13. VPRAŠANJE
Pogodba Microsoft OVS ne dovoljuje kombinacije paketov Core CAL in Enterprise CAL suite.
Odločiti se morate katerega izmed navedenih paketov (CORE CAL ali Enterpise CAL) boste izbrali za vse uporabnike, torej celotno količino 151+1 =152.

ODGOVOR:
Glej dogovor na vprašaje 11.

Datum objave: 30.01.2018   14:27
14. VPRAŠANJE
Pred dnevi ste spremenili tehnične zahteve za prijavo na razpis za MS licence. Te se sedaj glasijo:

»Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu programske opreme Microsoft status dobavitelja z minimalno:
- Silver kompetenco za Cloud Platrform in/ali Infrastructure – Datacenter
- ali drugo dokazilo s katerim dobavitelj dokazuje partnerstvo z Microsoftom in možnost prodaje in najema licenc, ki so predmet naročila.

Ali zadošča izpis iz spletne strani Microsofta iz katere ja razvidno, da imamo ustrezni status za prodajo licenc, to je npr. status Silver?

Vse kompetence Silver namreč omogočajo prodajo licenc, ki so predmet javnega naročila. Iz tega vidika je vaša zahteva za Silver kompetenco za Cloud Platrform in/ali Infrastructure Datacenter, nepotrebna. Slednja je le ena od kompetenc, ki omogoča prodajo MS licenc, ki so premet naročila.

ODGOVOR:
Predmetna sprememba se nanaša na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti in ne na spremembo tehničnih zahtev.
Potencialni ponudnik lahko v svojo ponudbo predloži izpis iz spletne strani Microsofta iz katere ja razvidno, da ima ponudnik zahtevan status za prodajo licenc.