Dosje javnega naročila 000440/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS
ZJN-3: Odprti postopek

JN000440/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.01.2018
JN000440/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2018
JN000440/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2018
JN000440/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000440/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 018-037258
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239769/KONČNA_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 24.03.2018
Konec: 24.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2018   13:00
Kraj: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2018   15:31
1. VPRAŠANJE
1. Okvirno koliko posameznih posredovanj poslovnih in bivalnih nepremičnin je predvideno v letu 2018, 2019 in 2020 in v katerih mestih v Sloveniji, da lahko ocenimo število potrebnega kadra, njihovo rezervacijo zasedenost in povezane stroške?

2. Kolikšen je minimalen odzivni čas za ogled vaše posamezne nepremičnine od trenutka klica/obvestila stranke do izvedbe ogleda nepremičnine In kolikšen je minimalen odzivni čas za odgovor stranke na njeno vprašanje po emailu oz. navadni pošti?

3. Ali bo izbrani ponudnik lahko neomejeno posredoval za tretje osebe pri tistih nepremičninah, ki so v vaši lasti a z izbranim ponudnikom še ne bo sklenjene posamezne pogodbae za posredovanje po tem razpisu oziroma ali so kakšne omejitve?


ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik zaradi narave svojega dela v danem trenutku ne more točno določiti katere nepremičnine in na katerih lokacijah se bodo prodajale/oddajale oziroma bodo v naslednjih letih prešle v last DUTB in se nato prodajale/oddajale.
Naročnik ima v lastništvu trenutno okrog 300 nepremičninskih projektov, kjer se npr. stanovanjski blok ali poslovna stavba z več lokali, pisarnami in parkirnimi mesti šteje za en projekt. Predvideno je, da se bo v posredovanje dalo večji del razpoložljivih nepremičnin. Ob zmanjševanju portfelja z uspešno prodajo, pa se bo ta ob nakupih/prevzemih v insolventnih postopkih, v naslednjih letih predvidoma še povečeval.

K tč. 2
Pričakovan je čim krajši odzivni čas za ogled posamezne nepremičnine; minimalen odzivni čas za ogled posamezne nepremičnine od trenutka klica/obvestila stranke je 2-3 delovne dni (odvisno od dogovora s stranko). Minimalen pričakovan odzivni čas za odgovor stranki na njeno vprašanje po e-mailu oz. po navadni pošti je naslednji delovni dan.

K tč. 3
Izbrani ponudnik bo lahko posredoval le za tiste nepremičnine, ki so v lasti naročnika in za katere bo imel sklenjene posamične pogodbe o posredovanju pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS.

Datum objave: 01.02.2018   11:42
VPRAŠANJE št. 2
Koliko agentov -posrednikov naj bilo prisotnih v posameznem mestih, da se lahko agencije povežemo v konzorcij in kdaj bodo agentje v posameznih mestih dobili nepremičnine v posredovanje? Koliko nepremičnin v posameznih mestih bodo dobili na letnih nivojih, da lahko agencije zagotovijo in rezervirajo agente, saj je 200.000 bančne garancije za dobro izvedbo del zelo veliko?

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 1, k tč.1.

Število nepremičnin v lasti naročnika je relativno variabilno in odvisno od tekoče prodaje ter prevzemov nepremičnin v last DUTB na katerih je vknjižena lastninska pravica v korist DUTB. Trenutno je večina nepremičnin lociranih na območju regije Osrednjeslovenska, Obalno-kraška ter Podravska regija kar je možno tudi razbrati iz točkovanja meril.
Razpršenost nepremičnin pa je po vsej Sloveniji zaradi česar je za naročnika zelo pomembno, da ima izbrani ponudnik razpršeno mrežo nepremičninskih posrednikov po celotni Sloveniji in s tem zagotavlja visoko kvalitetno izvedenih storitev.

Naročnik odgovarja, da je število prisotnih agentov v posameznih mestih v domeni posameznega ponudnika. Izbrani ponudnik/konzorcij bo najkasneje v roku enega (1) meseca od podpisa pogodbe prevzel posamezne izbrane nepremičnine in skupine nepremičnin v posredovanje.

V nadaljevanju naročnik prikazuje trenutni odstotek glede na število nepremičnin po posameznih regijah, kjer npr. en stanovanjski ali poslovni objekt z več samostojno prodajljivimi stanovanji, pisarnami in parkirnimi mesti v izračunu predstavlja eno nepremičnino:
Gorenjska; 5%
Goriška; 4%
Jugovzhodna Slovenija; 5%
Koroška; 2%
Obalno-kraška; 10%
Osrednjeslovenska; 16%
Podravska; 43%
Pomurska; 3%
Primorsko-notranjska; 1%
Savinjska; 8%
Spodnjeposavska; 2%
Zasavska; 1%
Datum objave: 01.02.2018   11:43
VPRAŠANJE št. 3
Smo agencija iz Hrvaške, ki imamo interes se prijaviti na ta razpis. Vaši razpisni pogoji so neskladni z EU pravili, saj dajate 40 % težo izbire regijskim poslovalnicam in tako jasno izločate vso tujo konkurenco. Tako dajete velikansko prednost le domačim ponudnikom. Prelagamo da to takoj odpravite to krivico, saj bomo v nasprotnem primeru obvestili institucije u evropskem svetu. Slovenija je zelo majhna država in v dobri uri vožnje si lahko kjerkoli iz Ljubljane, hitreje kot mi samo v Zagrebu.... Zakaj ste postavili takšno diskrimitorno merilo in ali se pričakuje od agentov, da bodo v pol ure morali biti na ogledu. Tudi ne vidimo v razpisu kje in koliko bo enot na prodajo da lahko ocenimo koliko agentov in kje vse jih po potrebno dati ?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je določitev meril v njegovi domeni in je ta pri postavitvi meril upošteval tako načelo enakopravnosti oz. nediskriminatornosti ponudnikov kakor tudi smiselno povezanost meril s predmetom javnega naročila. Enakopravnost ne pomeni, da je potrebno vsem ponudnikom dejansko omogočiti enak položaj, saj pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročali ekonomsko ali dejansko enakopravnost. Prav institut meril je v pravu javnih naročil namenjen temu, da naročnik predložene pravilne ponudbe z vrednotenjem na podlagi objektivnih kriterijev razvrsti v vrstni red od najmanj do najbolj ugodne ponudbe.
Naročnik poudarja, da je predmet javnega naročila »Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS«, vsled česar je določil tudi eno izmed meril, tj. število poslovalnic v statističnih regijah v RS, s čimer naročnik želi doseči pokritost poslovalnic na celotnem ozemlju RS in posledično s tem zagotoviti hitro odzivnost in strokovnost pri prodaji vseh nepremičnin tudi urbano odmaknjenih.

Merilo že iz zgoraj navedenih razlogov ni mogoče označiti kot diskriminatorno, saj se ponudnikov zaradi tega ne izloča iz postopka oddaje javnega naročila oziroma jim ne jemlje možnosti, da bi bili izbrani kot najugodnejši ponudnik, jim pa je omogočeno, da se med sabo povežejo in tako dosežejo točke po določenem merilu. Naročnik sporoča, da merila ne bo spreminjal, saj je cilj, da ima naročnik zagotovljeno čim večjo pokritost poslovalnic na celotnem ozemlju RS z namenom uspešnejšega posredovanja nepremičnin.

Pričakovan je čim krajši odzivni čas za ogled posamezne nepremičnine; minimalen odzivni čas za ogled posamezne nepremičnine od trenutka klica/obvestila stranke je 2-3 delovnih dni (odvisno od dogovora s stranko).

V zvezi z vprašanjem o tem kje in koliko enot bo na prodajo, naročnik odgovarja, da zaradi narave svojega dela v danem trenutku ne more točno določiti katere nepremičnine in na katerih lokacijah se bodo prodajale/oddajala oziroma bodo v naslednjih letih prešle v last DUTB in se nato prodajale/oddajale. Naročnik ima v lastništvu trenutno okrog 300 nepremičninskih projektov, kjer se npr. stanovanjski blok ali poslovna stavba z več lokali, pisarnami in parkirnimi mesti šteje za en projekt. Predvideno je, da se bo v posredovanje dalo večji del razpoložljivih nepremičnin. Ob zmanjševanju portfelja z uspešno prodajo, pa se bo ta, ob nakupih/prevzemih v insolventnih postopkih, v naslednjih letih predvidoma še povečeval.

Trenutni odstotek glede na število nepremičnin po posameznih regijah glej odgovor na vprašanje št. 2.
Datum objave: 01.02.2018   11:44
VPRAŠANJE št. 4
Vidimo da 5/100 % točk prejemjo člani slovenskegega združenaj za nepremičnine ki so podpisniki kodeksa dobrih poslovnih običajev.. To je diskrimitorno do tujih podjetij in v nasprotju s pravili EU. Tako vi silite tuja podjetja ki želijo se prijaviti na ta razpis da sprejmejo neki kodeks ki ne obstaja niti v slovenski niti v nobeni tuji zakonodaji. Ali boste odpravili to določilo ki tudi favorizira domača podjetja?

ODGOVOR
Pri očitku o primernosti oziroma neprimernosti spornega merila " Podpisnik kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami v RS " gre za vprašanje, ki zadeva določanje naročnikovih potreb v zvezi s predmetom javnega naročila, le-to pa nedvomno sodi v sfero njegove poslovne odločitve. Glede tega naročnik sporoča, da ima vso pravico, da sam odloča o postavitvi meril, saj bo navsezadnje le on v celoti odgovoren za kvalitetno in strokovno prodajo/oddajo lastnih nepremičnin.
Naročnik s postavitvijo merila »Podpisnik kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami v RS« želi dobiti kvalitetnega in dobrega posrednika s poznavanjem in izkušnjami pridobljenimi iz slovenskega trga, saj je predmet javnega naročila prodaja/oddaja nepremičnin, ki ga je naročnik pridobil zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank.

Naročnik bo dodelil ustrezno število točk tudi potencialnemu tujemu ponudniku, ki bo izkazal dokazilo o podpisu primerljivega kodeksa, ki velja v državi, kjer ima ponudnik sedež.

Naročnik poudarja, da je za zgoraj opredeljeno merilo določil le 5 točk kot maksimalno število točk, kar lahko ponudnik doseže sam, v skupnem nastopu ali s podizvajalci.

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ureja temeljna načela in pravila ravnanja pri opravljanju storitev v prometu z nepremičninami. Seznam podpisnikov kodeksa je objavljen na spletnih straneh Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami. Vsled navedenega naročnik sporoča, da določenega merila ne bo spreminjal, saj je za naročnika pomembno, da bo izbrani ponudnik med drugim spoštoval dobre poslovne običaje, vzpostavil in vzdrževal visoko raven kakovosti storitev.
Datum objave: 02.02.2018   15:46
VPRAŠANJE št. 5
Kaj točno se šteje in prizna za usterzno POSLOVALNICO v razpisu? Navedite točno kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se po tem razpisu agenciji ali posredniku ki ima s.p. ali d.o.o. prizna status poslovalnice.

ODGOVOR
Za poslovalnico se šteje sedež ponudnika, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, z vsaj enim licenciranim posrednikom.Datum objave: 02.02.2018   15:46
VPRAŠANJE št. 6
Kaj se šteje za poslovalnico - kateri pogoji morajo biti izpolnjeni?

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 5.Datum objave: 02.02.2018   15:56
VPRAŠANJE št.7
odgovor DUTB K tč. 3
Izbrani ponudnik bo lahko posredoval le za tiste nepremičnine, ki so v lasti naročnika in za katere bo imel sklenjene posamične pogodbe o posredovanju pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS.

Vprašanje: Ali bo lahko izbrani ponudnik tiste nepremičnine, ki so v lasti DUTB , vendar pa jih DUTB ne bo oddal v posredovanje izbranemu ponudniku le-te ponudil tretjim osebam kot njihov zastopnik, saj od DUTB v tem primeru ne bo prejel provizije?

ODGOVOR
Izbrani ponudnik ne sme posredovati nepremičnine v lasti DUTB za katere nima sklenjene posamične pogodbe o posredovanju, niti je ne sme oglaševati.
Zastopanje tretje stranke pa je pravno poslovni odnos, v katerega naročnik ne more posegati; v kolikor bi v tem primeru prišlo do realizacije kupoprodajne pogodbe, zastopnik tretje osebe ni upravičen do nikakršnega nadomestila (provizije) s strani naročnika.
Datum objave: 05.02.2018   11:07
Naročnik sporoča, da bo v Dodatku št. 1 objavil spremembo razpisne dokumentacije, v katerem bo znižal višino finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Datum objave: 07.02.2018   11:00
VPRAŠANJE št. 8
Izvajalec je dolžan po razpisu preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki je predmet posredovanja. Prosimo za natančno pojasnilo-popis kaj vse mora vključevati pravno in kaj dejansko poročilo in ali mora biti v pisni obliki, ter v kolikšnem času in kdaj predano naročniku?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da preveriti pravno stanje nepremičnine pomeni, da mora izvajalec ob prejemu nepremičnine v prodajo (čimprej po podpisu pogodbe o posredovanju), na javno dostopnih podatkih (Zemljiška knjiga, GURS, občina, …) pridobiti ali naročiti podatke o zemljiškoknjižnem stanju, namembnosti zemljišča in dovoljenjih objekta, ter se tako seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine; dolžan se je pozanimati tudi o vseh morebitnih pravno-poslovnih razmerjih, ki so morda trenutno vzpostavljena na nepremičnini, kar pomeni, da mora pridobiti tudi vso relevantno dokumentacijo, listine, ki niso predmet vpisov v javne evidence, pač pa obstajajo le v arhivih strank (najemne, posojilne, kreditne, prodajne, leasing in druge pogodbe, razni dogovori, soglasja, morda celo nevpisane služnosti, predkupne pravice ipd.).

Izvajalec je prav tako dolžan preveriti tudi dejansko stanje nepremičnine, na način, da si nepremičnino ogleda in se seznani s stanjem nepremičnine ali objekta v naravi.

Naročnik sporoča, da ne zahteva izrecno pisnega poročila, ugotovljeno lahko izvajalec sporoči naročniku preko e-maila ali ustno. Izvajalec mora čimprej po podpisu pogodbe o posredovanju pristopiti k preveritvi pravnega in dejanskega stanja nepremičnine.
Datum objave: 14.02.2018   10:29
VPRAŠANJE št. 9
Odgovor DUTB: Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ureja temeljna načela in pravila ravnanja pri opravljanju storitev v prometu z nepremičninami. Seznam podpisnikov kodeksa je objavljen na spletnih straneh Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami. Vsled navedenega naročnik sporoča, da določenega merila ne bo spreminjal, saj je za naročnika pomembno, da bo izbrani ponudnik med drugim spoštoval dobre poslovne običaje, vzpostavil in vzdrževal visoko raven kakovosti storitev.

Vprašanje: Zakaj DUTB potem ne zahteva, da bodo (v primeru združive v konzorcij) vsi člani konzorcija podpisali kodeks. V priemru, da ga podpiše le en član konzorcija in ne vsi ostali pridruženi člani je to v nasprotju z namenom naročnika oz. DUTB, kot tudi krivično do tistih ponudnikov ki bodo sdamostojno oddali ponudbo?


ODGOVOR
Naročnik upoštevajoč temeljna načela javnega naročanja, tudi v povezavi z evropsko direktivo, se ni odločil zahtevati od vseh ponudnikov podpis kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, zato je, zaradi zagotavljana visoke kakovosti in etičnosti storitve to določil kot merilo, po katerem je mogoče doseči le 5 točk (oz. 5%) kot maksimalno število.Datum objave: 14.02.2018   10:30
VPRAŠANJE št. 10
ODGOVOR DUTB:
Naročnik odgovarja, da preveriti pravno stanje nepremičnine pomeni, da mora izvajalec ob prejemu nepremičnine v prodajo (čimprej po podpisu pogodbe o posredovanju), na javno dostopnih podatkih (Zemljiška knjiga, GURS, občina, …) pridobiti ali naročiti podatke o zemljiškoknjižnem stanju, namembnosti zemljišča in dovoljenjih objekta, ter se tako seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine; dolžan se je pozanimati tudi o vseh morebitnih pravno-poslovnih razmerjih, ki so morda trenutno vzpostavljena na nepremičnini, kar pomeni, da mora pridobiti tudi vso relevantno dokumentacijo, listine, ki niso predmet vpisov v javne evidence, pač pa obstajajo le v arhivih strank (najemne, posojilne, kreditne, prodajne, leasing in druge pogodbe, razni dogovori, soglasja, morda celo nevpisane služnosti, predkupne pravice ipd.).

VPRAŠANJE: Zakaj mora izvajalec kot izključni zastopnik naročnika preverjati vso pravno stanje in iskati dokumnracijo po arhivih naročnika (DUTB) če pa je slednji lastnik nepremičnin? Kot lastnik in hkrati prodajalec nepremičnin je namreč DUTB tisti, ki je skladno zakonu dolžan izbranemu izvajalcu izročiti vso dokumentacijo in druge podatke in listine , ki jih izvajalec potrebuje in so potrebni pri prodaji nepremičnine in omogočaju kupcu bremen prost vpis v zemljiško knjigo.?

ODGOVOR
Naročnik prevzema nepremičnine v insolvenčnih in izvršilnih postopkih, zato je dokumentacija v večini primerov nepopolna. Naročnik bo seveda ponudniku posredoval vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičninah, ki jo je prejel ob prevzemu teh nepremičnin. Vso preostalo dokumentacijo, ki bi jo izbrani ponudnik morebiti še potreboval za izvedbo storitve, pa bo moral ob pričetku trženja aktualizirati iz javno dostopnih uradnih evidenc ali od drugih potencialnih imetnikov (npr. UE).Datum objave: 14.02.2018   10:31
VPRAŠANJE št. 11
Vprašanja:

1. Pri nas je več agentov zadolženih za prodajo posamezne nepremičnine in to je navedeno tudi v pogodbi o posredovanju posamezne nepremičnine. Kateremu agentu pripada referenca špo vašem razpisu?

2. Sedež in edino poslovalnico imamo v Ljubljani, vendar poslujemo tudi naprimer v Izoli. saj je blizu in tam smo prodali tudi hišo. Ali se nam ta hiša in agent iz Ljubljane štejeta za priznano referenco v primorski regiji?

3. V razpisu ste napisali da se pri izbranem ponudniku v času trajanja pogodbe ne bodo smeli zamenjati agentje brez soglasja dutb. Kakšni pa so pogoji dutb da bodo kasneje soglasje dobili, prosimo napišite jih da bomo vedeli kakšna sio tveganja če nam agent zboli ali gre v drugo agencijo ali pa moramo vzeti dodatne agente če bo posla veliko.

ODGOVOR
K tč. 1
Iz referenčnega potrdila mora biti jasno razvidno ime in priimek nepremičninskega posrednika, lokacija referenčne poslovne nepremičnine in vrednost prodane nepremičnine (brez DPN ali DDV), da bo naročnik referenco priznal. Referenca bo priznana agentu, ki je dejansko prodal nepremičnino in to dokazuje s potrjeno referenčno izjavo referenčnega naročnika.

K tč. 2
Prodaja v Izoli se vam lahko upošteva v poglavju razpisne dokumentacije - III.2 POGOJI ZA SODELOVANJE - TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST točka 4. in 5., ne bo pa upoštevana pri točki 2.13 razpisne dokumentacije MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - C3 – ŠTEVILO POSLOVALNIC V STATISTIČNIH REGIJAH V RS.

K tč. 3
Izbrani ponudnik lahko menja kader (ob soglasju naročnika) le v primeru, da ima najmanj enake ali boljše kadrovske reference kot menjan kader oz. kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, o čemer mora biti naročnik predhodno obveščen, kar tudi pisno potrdi.
Če bo izbrani ponudnik tekom izvajanja pogodbe zamenjal oz. dopolnil delovno skupino z novim kadrom mora ta izpolnjevati enake pogoje, ter predložiti dogovor, če oseba ni zaposlena pri njemu.
Datum objave: 14.02.2018   10:32
VPRAŠANJE št. 12
bo izbrani ponudbnik dobil eksluzivno pravico za posredovanje, kar pomeni da se bo prodaja lahko vršila samo preko izbranega ponudnika?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da izbrani ponudnik ne bo imel ekskluzivne pravice do posredovanja za nepremičnine s katerimi bo naročnik upravljal v RS. Izbrani ponudnik, skladno z razpisno dokumentacijo, tudi ni upravičen do provizije, če bo naročnik nepremičnino prodal sam. Izbranemu ponudniku bo dodeljeno večino portfelja za prodajo izbranih lastniških nepremičnin za kar bodo podpisane posamične posredniške pogodbe.Datum objave: 15.02.2018   12:43
VPRAŠANJE št. 13
Ali lahko konzorcij nastopa s podizvajalci?

ODGOVOR
Ponudnik lahko odda ponudbo sam, v obliki skupne ponudbe in/ali s podizvajalci skladno s točko 2.7 razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.02.2018   12:43
VPRAŠANJE št. 14
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST / 4
Ponudnik je dolžan predložiti DOKAZILA:
- Izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Reference - pogoj
- priložena ustrezna dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja za vsako navedeno referenco

Vprašanje za drugo alinejo: priložena ustrezna dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja za vsako navedeno referenco. Ali so ta dokazila obvezna priloga ponudbe in v kolikor da, kaj vse se šteje za usterzno dokazila?


ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da so vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji, obvezna priloga ponudbe. Ponudnik mora za vsako navedeno referenco priložiti dokazila, iz katerih izhaja, da je ponudnik posredoval pri prodaji referenčne nepremičnine, identifikacijski znaki nepremičnine ter prodajna vrednost nepremičnine (brez DPN) in je bil posel uspešno zaključen (npr. posredniške pogodbe, kupoprodajne pogodbe, zaprisežene izjave kupca ali naročnika, potrdila o plačilu provizije, ipd.).Datum objave: 15.02.2018   12:44
VPRAŠANJE št. 15
Dober dan. Naša agencija pokriva dve statistične regiji po tem rapisu in to lahko dokažemo s realiziranimi nepremičninami v obeh regijah. Ali se nam bodo priznale obe regije, saj imamo poslovalnico le v eni regiji. V drugi nimamo poslovalnice, saj ni smiselno ker je zelo blizu našega sedeža?

ODGOVOR
Realizirani posli v obeh regijah bodo lahko upoštevani v poglavju razpisne dokumentacije - III.2 POGOJI ZA SODELOVANJE - TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST točka 4.
Poslovalnica kjer imate sedež, pa je lahko upoštevana pri točki 2.13 razpisne dokumentacije MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, C3 – ŠTEVILO POSLOVALNIC V STATISTIČNIH REGIJAH V RS.
Datum objave: 15.02.2018   12:46
VPRAŠANJE št. 16
1. Ali se upoštevajo referenece tujih agentov za realizirane nepremičnine v tujini?
2. Zakaj dodatne točke pridobijo samo posamezni agentje in ne agencija?
3. Zakaj se dodatne točke za reference dodeli samo poslovnim prostorom in ne tudi stanovanjskim?

ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik sporoča, da bo upošteval tudi reference tujih agentov, če ti izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, točka III.2 POGOJI ZA SODELOVANJE oz. točka 2.13 MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

K tč. 2
Naročnik je določil merila glede na raziskavo trga, pridobljene izkušnje in z namenom nediskriminatorne priprave razpisne dokumentacije s ciljem izbrati ponudnika, z zelo dobrim poznavanjem in izkušnjami pri posredovanju nepremičnin na trgu. Zaradi navedenega je naročnik v razpisni dokumentaciji določil merili C2 in C5 v točki 2.13 MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

K tč. 3
Naročnik se je odločil oblikovati merilo C5 – DODATNE KADROVSKE REFERENCE PRI PRODAJI POSLOVNIH NEPREMIČNIN, ker v lastnem portfelju razpolaga tudi s poslovnimi nepremičninami. Ker naročnik iz izkušenj ve, da se poslovne nepremičnine na trgu težje prodajajo in potrebujejo poseben pristop, se je odločil za postavitev prej navedenega merila.
Datum objave: 15.02.2018   15:18
VPRAŠANJE št. 17
Ali bo lahko konzorcijski partner pomaga drugemu s svojimi kadri, ki jih ima v drugi regiji kot je nepremičnina. To je pomembno v primeru povečanja povpraševanje v eni regiji, da priskočijo pomagati agentje iz druge regije?

ODGOVOR
Naročnik vašega vprašanja ne razume dobo. Prosimo vas, da vprašanje oblikujete ponovno. Naročnik navaja, da lahko ponudnik odda ponudbo sam, v obliki skupne ponudbe in/ali s podizvajalci, kar pomeni, da sodeluje z drugimi pravnimi osebami (točka 2.7 razpisne dokumentacije).Datum objave: 20.02.2018   13:09
VPRAŠANJE št. 18
Dober dan! Zakaj boste kot referenco upoštevali referenčne prodaje nepremičnin v tujini, saj so predmet prodaje oziroma posredovanja po tem razpisu nepremičnine ki se nahajajo v Sloveniji?

ODGOVOR
Naročnik v skladu z določbami ZJN-3 in v povezavi z Direktivami Evropskega parlamenta in Sveta ne sme omejevati konkurence. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi v Uradnem listu Evropske unije, tako da se na javno naročilo lahko prijavijo tudi ponudniki iz drugih držav.Datum objave: 20.02.2018   13:14
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE št. 17
Ali bo lahko konzorcijski partner pomaga drugemu s svojimi kadri, ki jih ima v drugi regiji kot je nepremičnina. To je pomembno v primeru povečanja povpraševanje v eni regiji, da priskočijo pomagati agentje iz druge regije?

ODGOVOR DUTB
Naročnik vašega vprašanja ne razume dobo. Prosimo vas, da vprašanje oblikujete ponovno. Naročnik navaja, da lahko ponudnik odda ponudbo sam, v obliki skupne ponudbe in/ali s podizvajalci, kar pomeni, da sodeluje z drugimi pravnimi osebami (točka 2.7 razpisne dokumentacije).

VPRAŠANJE NA ODGOVOR DUTB: V primeru da ponudnik oblikuje konzorcij z večjimi partnerji, ali lahko konzorcisjki PARTNER 1 ki pokriva področje npr. Ljubljana, pomaga ali nadomesti konzorcijskega PARTNERJA 2 npr. na področju Nove gorice, če slednji izstopi iz konzorcija oziroma zaradi povečanega obsega dela naročnika sam ne more izvesti ogledov.?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da posamezni partner lahko pomaga drugemu partnerju v skupni ponudbi s svojimi kadri, v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora v primeru skupne ponudbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu iz katere morajo biti med drugim nedvoumno razvidna tudi določila v primeru izstopa posameznega partnerja kakor tudi obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti (točka 2.7. SKUPNA PONUDBA/PODIZVAJALCI/TUJI PONUDNIK razpisne dokumentacije).
Vsi pogodbeni partnerji ki ostanejo (ne izstopijo) oz. skupaj z novim pogodbenim partnerjem morajo zadostiti pogojem in merilom iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 20.02.2018   16:28
VPRAŠANJE št. 20
Odgoror DUTB K tč. 3
Naročnik se je odločil oblikovati merilo C5 – DODATNE KADROVSKE REFERENCE PRI PRODAJI POSLOVNIH NEPREMIČNIN, ker v lastnem portfelju razpolaga tudi s poslovnimi nepremičninami. Ker naročnik iz izkušenj ve, da se poslovne nepremičnine na trgu težje prodajajo in potrebujejo poseben pristop, se je odločil za postavitev prej navedenega merila.

Vprašanje: Naročnik navaja da poslovne nepremičnine potrebujejo poseben pristop. Posredniki imajo licenco države in pridobljene veščine in znanja za prodajo poslovnih in bivalnih nepremičnin. V danem primeru tako naročnik neupravičeno favorizira dosedanja izvajalca kot tudi tuje agencije, saj so tuji trgi nepremerno večji. Prosim naštejte kakšni so ti posebni pristopi, ki jih navaja naročnik in se razlikujejo od drugih prodaj stanovanjskih nepremičnin ali projektov?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da s predmetnim javnim naročilom ne favorizira nobenega ponudnika storitev. Trženje stanovanjskih in poslovnih nepremičnin se razlikuje v tem, da je stanovanjski trg hitreje prodajljiv, ker ima veliko širši spekter kupcev, pri trženju poslovnih nepremičnin pa je za uspešno prodajo mnogokrat potreben bolj targetiran pristop. Zaradi navedenega naročnik glede na prav tako obsežen poslovni portfelj, želi izkušene prodajalce tudi na tem področju. Ponudnik po tem merilu lahko dobi največ 10 točk.Datum objave: 20.02.2018   16:29
VPRAŠANJE št. 21
Pozdravljeni

Zanima nas sledeče prosim:

1. Ali nepremičnine, ki smo jih navedli kot Referenčni pogoj (3) lahko navedemo tudi pri dodatnih kadrovskih referencah (C5)?

2. Pod Referenčnimi pogoji (3) ali lahko kot referenco navajamo tudi prodajo stanovanjske nepremičnine (v vrednosti recimo 600000 EUR)?

3. Kaj pomeni zaprisežena izjava pod točko 3 - referenčni pogoj, glede na to, ker ne moremo razkrivati podatkov, bomo pri večini primerov verjetno uporabili zapriseženo izjavo

ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik sporoča, da dodatnih kadrovskih referenc ne bo upošteval, v kolikor so te že navedene kot zadostitev kadrovskega pogoja za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu.

K tč. 2
Kot referenco lahko navajate tudi prodajo stanovanjskih nepremičnin.

K tč. 3
Zaprisežena izjava pomeni pisna izjava ponudnika, ki vsebuje identifikacijske podatke prodane nepremičnine in informacije o opravljeni transakciji (datum, cena), kjer je ponudnik posredoval. Izjava mora biti podpisana in žigosana.
Datum objave: 20.02.2018   16:30
VPRAŠANJE št. 22
1. V objavljenih.razlogih za izključitev in pogoji za sodelovanje/III.osnovna sposobnost pod točko 5 med dokazili navajate (poleg izpolnjenega ESPD obrazca) zahtevo, da ponudnik predloži "Pooblastilo za pridobitev podatkov o prekrških Inšpektorata za delo".
Med obrazci takega pooblastila ni. Je to del dovolila iz ESPD za pridobivanje podatkov iz javnih evidenc ali kaj drugega?

2. ali kot dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti zadostuje letno poročilo?


ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik sporoča, da je v poglavju III.1 OSNOVNA SPOSOBNOST, točka 5, pri navedbi dokazila pomotoma vključen tekst »… in predloži Pooblastilo za pridobitev podatkov o prekrških Inšpektorata za delo«. Prosimo da ponudniki omenjeno besedilo ne upoštevate (izbrišete ali črtate iz razpisne dokumentacije) saj je prej omenjen tekst brezpredmeten.

K tč. 2
Za dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti zadostuje tudi letno poročilo iz katerega morajo biti razvidni letni prihodki iz poslovanja iz naslova storitev, ki so predmet javnega naročila.
Datum objave: 20.02.2018   16:32
VPRAŠANJE št. 23
Odgovor DUTB K tč. 3
Naročnik se je odločil oblikovati merilo C5 – DODATNE KADROVSKE REFERENCE PRI PRODAJI POSLOVNIH NEPREMIČNIN, ker v lastnem portfelju razpolaga tudi s poslovnimi nepremičninami. Ker naročnik iz izkušenj ve, da se poslovne nepremičnine na trgu težje prodajajo in potrebujejo poseben pristop, se je odločil za postavitev prej navedenega merila.

Vprašanja:

1. Kakšni so ti posebni pristopi pri prodaji poslovnih nepremičnin ki se ločijo od prodaje ostalih nepremičnin, prosimo naštejte vse te pristope ?
2. Katera dela (naštejte prosim vsa) mora opraviti agencija in agent po tem razpisu pri posredovanju stanovanjskih nepremičnin?
3. Katera dela (naštejte prosimo vsa) mora opraviti agent in agencija po tem razpisu pri posredovanju poslovnih nepremični?
4. Verjetno ima naročnik ali pa bo imel v portfelju tudi kmetijska zemljišča in gozdove ki se verjetno prodajajo še težje. Zakaj naročnik tudi za take primere ni določil dodatnih točk?
.Zgoraj navedena vprašanja so ključna saj ima naročnik dvojna merila za ocenjevanje gre pa za enak obseg del kot je razvidno iz razpisa in očitno preferira tuje agencije in agente. Poznani so primeri iz prejšnjih razpisov naročnika ko je bil izbran ponudnik ki je priložil avstijske agente in je tako (samo za potrebe razpisa) izrinil vse združene domače agencije. Ali boste v tem delu spremenili merila ocenjevanja?
5. Ali mora agent tekoče govoriti in pisati slovenski jezik?
6. Ali bo morala agencija nepremičnine ponujati tudi v tujini, naprimer na tujih sejmih in kdo bo v tem primeru plačal udeležbo in druge stroške?


ODGOVOR
K tč. 1
Trženje stanovanjskih in poslovnih nepremičnin se razlikuje v tem, da je stanovanjski trg hitreje prodajljiv, ker ima veliko širši spekter kupcev, pri trženju poslovnih nepremičnin pa je za uspešno prodajo mnogokrat potreben bolj targetiran pristop. Zaradi navedenega naročnik glede na prav tako obsežen poslovni portfelj, želi izkušene posrednike tudi na tem področju.

K tč. 2 in 3
Ponudnik je dolžan izvajati storitve, ki so predmet tega javnega naročila, vse v skladu z razpisno dokumentacijo in Zakonom o nepremičninskem posredovanju.

K tč. 4
Naročnik sporoča, da ima v svojem portfelju minimalno število kmetijskih zemljišč in gozdov ter da je določitev meril v njegovi domeni in je ta pri postavitvi meril upošteval tako načelo enakopravnosti oz. nediskriminatornosti ponudnikov kakor tudi smiselno povezanost meril s predmetom javnega naročila.

K tč. 1-4
Istočasno naročnik sporoča, da meril določenih z razpisno dokumentacijo ne bo spreminjal.

K tč. 5
Naročnik pričakuje od priglašenih posrednikov v delovno skupino (kadrovska sposobnost) osnovno znanje slovenskega jezika, na podlagi katerega bo lahko opravljal storitve, ki so predmet tega javnega naročila, vse v skladu z razpisno dokumentacijo in Zakonom o nepremičninskem posredovanju.

K tč. 6
Naročnik odgovarja, da je zaželjeno, da bi agencija nepremičnine ponujala tudi v tujini. Stroške oglaševanja in oglaševalskega materiala krije naročnik. Udeležbo posrednikov na sejmih in stroške prenočišča ipd., pa krije nepremičninska agencija sama.
Datum objave: 20.02.2018   16:37
VPRAŠANJE št. 24

1. Zakaj naročnik pod dodatna merila in dodatne točke ni uvrstil in ne prizna tudi realizacijo večjih naselij - poznan je primer Celovški dvori z 250 stanovanii - takšna prodaja v zelo kratkem času bi morala dobiti dodatne točke glede na zahtevnost dela. Zakaj naročnik takšnega merila ali reference ne prizna oziroma pri tem prizna samo par enot iz takšnega projekta ne prenese pa dodatnih točk kot naprimer poslovne nepremičnine?

2. Bančna garancija za dobro izvedbo del je izjemno visoka in nas zato zanima:
- v kolikšnem času od prevzema v posredovanje posamezne stanovansjke nepremičnine pričakuje naročnik realizacijo prodaje?
- v kolikšnem času od prevzema v posredovanje posamezne poslovne nepremičnine pričakuje naročnik realizacijo prodaje?
- naročnik v razpisu ne ve kdaj, koliko in kakšnih nepremičnin bo oddal v posredovanje izbranemu ponudniku in zato ponudnik ne more oceniti koliko
agentov potrebuje v prihodnjih treh letih, zato je tudi tako visoka bančna garancija s s strani naročnika neupravičena. V kakšnih primerih bo lahko
naročnik vnovćil bančno garancijo za dobro izvedbo del - prosimo naštejte vse primere saj je to ključno ali se bomo sploh prijavili na razpis?


ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik sporoča, da je določitev meril v njegovi domeni in je ta pri postavitvi meril upošteval tako načelo enakopravnosti oz. nediskriminatornosti ponudnikov kakor tudi smiselno povezanost meril s predmetom javnega naročila. Prav institut meril je v pravu javnih naročil namenjen temu, da naročnik predložene pravilne ponudbe z vrednotenjem na podlagi objektivnih kriterijev razvrsti v vrstni red od najmanj do najbolj ugodne ponudbe.

K tč. 2
Naročnik pričakuje čimprejšnjo učinkovito realizacijo prodaje v času od prevzema v posredovanje posamezne nepremičnine, odvisno seveda od tipa nepremičnine in tržnih razmer.
Naročnik sporoča, da je z objavo Dodatka št. 1 k razpisni dokumentaciji spremenil višino finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V skladu s točko 2.15 FINANČNO ZAVAROVANJE razpisne dokumentacije lahko naročnik zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči pod pogoji:
- da izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo,
- če izvajalec preneha z izvajanjem predmeta javnega naročila;
- če bi naročnik odstopil zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.
Datum objave: 20.02.2018   16:38
VPRAŠANJE št. 25
1. Kot je razvidno iz razpisa in vaših odgovorov bo izbrani ponudnik posredoval informacije zainteresiranemu kupcu, pokazal nepremičnino in verjetno opravil samo še primopredajo nepremičnine. Ali to drži in če ne kaj vse je potrebno narediti?

2. Stroške oglaševanja z izjemo dveh domačih spletnih portalov prevzame naročnik, in verjetno naročnik tudi sestavi vse pravne listine?

3. Ali bo izbrani ponudnik posrednik prodajalca, ali prodajalca in kupca ali pa morda samo zastopnik prodajalca?

4. V primeru konzorcija ali si lahko agentje in agencije med seboj pomagajo, če potrebuje naprimer Štajerska regija pomoč ji lahko pridejo pomagati agentje iz konzorcija iz drugih krajev Slovenije?

ODGOVOR
K tč. 1
Ponudnik je dolžan izvajati storitve, ki so predmet tega javnega naročila, vse v skladu z razpisno dokumentacijo in Zakonom o nepremičninskem posredovanju.

K tč. 2
Naročnik sporoča, da bo DUTB sestavil osnutek vsebine posamezne kupoprodajne in najemne pogodbe.

K tč. 3
Izbrani ponudnik bo samo zastopnik prodajalca.

K tč. 4
V primeru konzorcija tj. skupne ponudbe si lahko agentje in agencije med sabo pomagajo.
Datum objave: 20.02.2018   16:39
VPRAŠANJE št. 26
Zakaj naročnik priznava v tem razpisu reference tujim agentom za njihovo prodajo nepremičnin v tujini če pa so predmet prodaje po tem razpisu samo nepremičnine v Sloveniji, ki jih tujci praviloma sploh ne poznajo?

Tuji agentje ne poznajo slovenskega trga nepremičnin, še zlasti pa ne poslovnega, pa jim naročnik po tem razpisu omogoča še celo dodatne točke. V takih primerih lahko vsa tuja podtjetja izrinejo vse domače ponudnike, tudi pri drugih razpisih....saj npr. samo Dunaj naredi več nepremičninskih transakcij kot celotna Slovenija....Ali bo naročnik odpravil to krivično določilo ki izriva in onemogoča slovenska podjetja oziroma jih prisiljuje sklepanju fiktivnih pogodb s tujimi agencijami če želijo konkurirati na razpisu ?


ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 18.Datum objave: 20.02.2018   16:39
VPRAŠANJE št. 27
Odgovor DUTB:
Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ureja temeljna načela in pravila ravnanja pri opravljanju storitev v prometu z nepremičninami. Seznam podpisnikov kodeksa je objavljen na spletnih straneh Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami. Vsled navedenega naročnik sporoča, da določenega merila ne bo spreminjal, saj je za naročnika pomembno, da bo izbrani ponudnik med drugim spoštoval dobre poslovne običaje, vzpostavil in vzdrževal visoko raven kakovosti storitev.

Vprašanje:

Ali bo naročnik skladno zgoraj navedenemu odgovoru spoštoval in upošteval tudi morebitne pravnomočne sankcije zoper ponudnika povezane s kršitvijo
Kodeksa dobrih poslovnih poslovnih običajev ?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je v njegovi domeni določitev meril za oddajo javnega naročila. Prav institut meril je v pravu javnih naročil namenjen temu, da naročnik predložene pravilne ponudbe z vrednotenjem na podlagi objektivnih kriterijev razvrsti v vrstni red od najmanj do najbolj ugodne ponudbe. Podpisnik kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami je naročnik določil le kot eno izmed meril, po katerem ponudniki lahko dosežejo maksimalno število točk (5 točk).Datum objave: 20.02.2018   16:41
VPRAŠANJE št. 28
1) 1. OVOJNICA in 2. PODATKI O PONUDNIKU
Katere obrazce morajo izpolniti podizvajalci ? Ali morajo izpolniti vse obrazce in jih potem glavni ponudnik priloži svoji ponudbi?
2) 3. REFERENCE-POGOJ
Ali se šteje kot dokazlo o referenci nepremičnine izstavljen račun stranki na kateri so navedeni podatki nepremičnine?
3) 4. SEZNAM KADROV
V kolikor nonominirani kader ni zaposlen pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu mora pedložiti dogovor iz katerega bo razvidno, da bo imel nominirani kader za izvedbo predmeta naročila. Prosimo, da naročnik zelo natančno pojasni (ali priloži vzorec) kaj vse mora ta dogovor vsebovati da se bo upošteval.
4) C4 - Podpisniki kodeksa
Spodaj v tabeli so navedeni: POnudnik samostojno, Pogodbeni partnerji in PodizvajalcI. Kakšna je razlika med pogodbenimi partnerji in podizvajalci?
5) C5 - Dodatne kadrovske reference
Prostora za vpis v obrazcu je samo za 5 agentov...kako naj jo dopolnimo...z dodatnim listom ?


ODGOVOR
K tč. 1
Podizvajalci morajo izpolniti sledeče obrazce: ESPD in obrazec 2, 6 in 7 razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora v primeru izvedbe naročila s podizvajalci v ponudbi predložiti tudi zahtevana vsa dokazila, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.

K tč. 2
Kot dokazilo o referenci nepremičnine bo naročnik upošteval tudi izstavljen račun stranki, iz katerega mora izhajati, da je ponudnik posredoval pri prodaji referenčne nepremičnine. V kolikor iz vsebine računa niso razvidni identifikacijski podatki opravljenega posla (ID znak nepremičnine, cena in datum), mora ponudnik te podatke pripisati kot prilogo k računu.

K tč. 3
Naročnik sporoča, da dogovor mora vsebovati vse ključne podatke o kadru, ki ga bo priglasil v delovno skupino, da ima ta kader licenco nepremičninskega posrednika in da je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov skladno z ZNPosr ter podatek o tem, da bo ta kader na razpolago za izvedbo predmeta tega naročila.

K tč. 4
Pogodbeni partner je mišljen ponudnik v skupnem nastopu (joint venture).
Podizvajalec je v skladu z Zakonom o javnem naročanju gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba.
Naročnik sporoča, da je v razpisni dokumentaciji, točka 2.7 SKUPNA PONUDBA/PODIZVAJALCI/TUJI PONUDNIK določeno kaj mora ponudba vsebovati, v primeru če gre za skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci ali če gre za tujega ponudnika.

K tč. 5
Naročnik sporoča, da so obrazci na portalu JN objavljeni v Word obliki in jih lahko ponudnik prilagodi po potrebi.
Datum objave: 20.02.2018   16:41
VPRAŠANJE št. 29
Naročnik sporoča da je zanj pomembno, da bo izbrani ponudnik med drugim spoštoval dobre poslovne običaje, vzpostavil in vzdrževal visoko raven kakovosti storitev. ki jih določa Kodeks pri GZS.
Vrašanje: Ta kodeks obvezuje in hkrati tudi zavezuje vse pristopne člane da je v primeru kršitev kodeksa dobrih poslovnih običajev za reševanje sporov in sankcioniranje pristojno častno razsodišče pri GZS združenju za poslovanje z nepremičninami, saj tržna inšpekcija po zakonu ne posega v odnose med agencijami. Ali pravilno predvidevamo, da bo naročnik pravnomočne sklepe častnega razsodišča upošteval z enako težo kot odločbe npr. tržne inšpekcije?

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 27.