Dosje javnega naročila NMV4243/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve zbiranja in primerjave podatkov
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.902,40 EUR

NMV4243/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2015
NMV5562/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2015
NMV5562/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2015
    NMV4243/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve zbiranja in primerjave podatkov

Datum objave: 10. 7. 2015
Številka objave: NMV4243/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Spremljanje medijev za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je spremljanje medijev za Mestno občino Ljubljana in Javni Holding Ljubljana d.o.o. v obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72314000 (Storitve zbiranja in primerjave podatkov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/2104-58379629624154766684/RD-klipi
ng_k.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 7. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 7. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila; Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Gre za skupno javno naročilo dveh naročnikov: Mestne občine Ljubljana in Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.
Mestna občina Ljubljana je od Javnega holdinga Ljubljana d.o.o. pridobila pooblastilo za izvedbo postopka, na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I).
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 7. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5562/2015, Storitve: Storitve zbiranja in primerjave podatkov; datum objave: 4. 9. 2015

.