Dosje javnega naročila NMV5245/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Les
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 186.238,00 EUR

NMV5245/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2015
NMV5310/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 25.08.2015
NMV5478/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 01.09.2015
NMV135/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2016
NMV135/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2016
NMV135/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2016
    NMV5245/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Les

Datum objave: 21. 8. 2015
Številka objave: NMV5245/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: SŽ, d.o.o., Kolodvorska11, Ljubljana, V roke: Alenka Weissenbach, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914587. Telefaks +386 12914833. E-pošta alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si.
Internetni naslovi: http://www.slo-zeleznice.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Les - podnice in vezane plošče
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava lesa - podnic in vezanih plošč.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 03410000 (Les)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/3971-53784722268296724843/RD_NMV-L
es__podnice_in_vezane_plosce.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 10. 9. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 10. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za nabavo in investicije
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana
Sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 9. 2015
Čas: 9:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 8. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Neobdelani plohi, namenjeni za pode tovornih vagonov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03414000 (Neobdelan les)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Bukove vezane plošče namenjene za pode in stranice potniških garnitur.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 44191100 (Vezan les)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2015   12:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Sklop 2: okvirne količine imate napisane v m2, cene naj bi podali za m3. Ali je to pravilno? Namreč plošče se običajno prodajajo v m2 in tudi prodajne cene so v m2.

ODGOVOR:
V ponudbenem predračunu je prišlo do napake, cene se podajo v m2. Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

Datum objave: 26.08.2015   11:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim,za odgovor:
Kaj vpišemo pri menični izjavi pri postavki po pogodbi štv.... datum, in kateri znesek pri menici je to 3% od vrednosti dane ponudbe skupaj z DDV ali brez DDV.
LP

ODGOVOR:
(1) Ponudnik v fazi oddaje ponudbe podpiše in žigosa Ponudbeni obrazec 11- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
(2) V razpisni dokumentaciji je pod točko 2.7 »Finančna zavarovanja« navedeno »Ob podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku predložiti menico z menično izjavo v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ali na naročnikov TRR nakazati denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV.«


Datum objave: 27.08.2015   08:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Sklop 2: zap.št, 1 in 2 imata enak opis, ali je to pravilno.
Prav tako nas zanima ali dejansko zahtevate t-fix plošče v kvaliteti bukve, običajno so t-fix plošče v kvaliteti breze.


ODGOVOR:
(1) Ne. Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.
(2) Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 02.09.2015   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
27.8. ste odgovorili, da boste objavili popravek predračuna. P
Kdaj bo objavljen?

ODGOVOR:
Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na portalu javnih naročil.