Dosje javnega naročila 008116/2017
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN008116/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 12.09.2017
JN008116/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2017
JN008116/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2017
JN008116/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008116/2017-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2018/S 023-049657

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@elektro-ljubljana.si, Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375
+386 14397515

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020
Referenčna številka dokumenta: JN2017/051
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 7.176.218,38 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Distribucijsko področje naročnika Elektro Ljubljana d.d.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2018-2020«, in sicer:
1) kombinirano premoženjsko zavarovanje operativnega premoženja brez omrežja,
2) kombinirano premoženjsko zavarovanje omrežja,
3) kombinirano premoženjsko zavarovanje naložbenih nepremičnin (stanovanja, počitniški objekti),
4) paketno zavarovanje odgovornosti,
5) avtomobilsko zavarovanje.


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008116/2017-E01
Številka obvestila v UL: 2017/S 175-359333
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.09.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 1
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.12.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 15882271

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 8.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.176.218,38 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2018