Dosje javnega naročila 000583/2018
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje integriranega poslovno informacijskega sistema za podporo transportno logistične dejavnosti v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.232.781,73 EUR

JN000583/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.02.2018
JN000583/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2018
JN000583/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.07.2018
JN000583/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018
JN000583/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018
JN000583/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018
JN000583/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018
JN000583/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2020
JN000583/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2020
JN000583/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.04.2020
JN000583/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000583/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 023-048875
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241028/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje integriranega poslovno informacijskega sistema za podporo transportno logistične dejavnosti v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje integriranega poslovno informacijskega sistema za podporo transportno logistične dejavnosti v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in vzdrževanje integriranega poslovno informacijskega sistema za podporo transportno logistične dejavnosti v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 56
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2018   13:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.02.2018   09:14
VPRAŠANJE
V zvezi z razpisno dokumentacijo imamo sledeči vprašanji:

stran 76 -       Informacijski sistem IPISTL mora omogočiti podporo za:
o    upravljanje pogodb za najem opreme in prevoznih sredstev,
o    rezervacijo potrebne opreme in prevoznih kapacitet pri partnerjih.  

Kaj je naročnik s tem mislil? Ali lahko naročnik bolj podrobno opiše proces rezervacije potrebne opreme ali kapacitet pri partnerjih?

stran 82 -       V okviru informacijskega sistema IPISTL je potrebno zagotoviti integracijo z informacijskim sistemom ISSŽP – delom v zvezi s podporo procesom družbe SŽ-Tovorni promet, d.o.o. Informacijski sistem ISSŽP je razvit in deluje na platformi »BIS« proizvajalca »Unisys«. V okvir razpisa sodijo vsa potrebna dela, tudi na strani ISSŽP sistema. V okviru integracije bo potrebno izvesti tudi vse modifikacije na informacijskem sistemu ISSŽP, ki so potrebne za izvedbo integracije.  

Glede na to, da je ISSŽP razvit s strani naročnika in da njegovo zasnovo in dokumentacijo pozna samo naročnik predlagamo, da se naloge, ki bodo potrebne na strani ISSŽP ter modifikacije, ki bodo potrebne za izvedbo integracije izvedejo s strani naročnika.


ODGOVOR
1.
Upravljanje pogodb za najem opreme in prevoznih sredstev mora biti izvedeno v okviru funkcionalnosti SAP ERP platforme.
2.
Sistem mora omogočati vpogled v potrebno količino transportnih virov za izvedbo pogodbenih obveznosti.
3.
Potrebne spremembe ISSŽP-ja v zvezi z integracijo s platformsko rešitvijo za informacijsko podporo transportno logistične dejavnosti bodo izvedene na naslednji način: ponudnik mora zagotoviti načrt integracije, koordinacijo vseh izvedbenih aktivnosti v zvezi z integracijo in del aktivnosti v zvezi z integracijo na strani platformske rešitve. Naročnik pa bo izvedel del aktivnosti v zvezi s potrebnimi spremembami na strani ISSŽP.
Odgovor se ne nanaša na trenutne funkcionalnosti ISSŽP, za katere je predvideno, da bodo izvedene v okviru ponujene platformske rešitve (npr. mednarodni obračuni, centralni obračuni, …).
Datum objave: 27.02.2018   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali lahko ponudnik zagotovi referencno izjavo podpisano s strani proizvajalca platformske resitve, ki je ponujena in v njej navede kontaktno osebo koncne stranke, pri kateri se lahko preveri referenca?
2. Ali se lahko spremeni zahteva po 15% delezu sodelovanja kadrov na projektu, ki so navedeni kot fizicne osebe, ki so sodelovale na referencnih projektih v 5% delez, za preostalih 10% pa se lahko prijavi kadre kateri izkazujejo poznavanje ponujene platforme in industrije s svojimi Cv-ji, na katerih so navedena ustrezna znanja in drugi referencni projekti na ponujeni platformi.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1.
Ne, ponudnik lahko izkaže zahtevane reference, ki mu jih potrdi izključno naročnik referenčnega projekta.
2.
Ne, naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije v poglavju L. Kadrovske zahteve.