Dosje javnega naročila 000622/2018
Naročnik: VRTEC NAJDIHOJCA, Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 34 mesecev za potrebe Vrtca Najdihojca
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000622/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2018
JN000622/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2018
JN000622/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2018
JN000622/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000622/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241280/Objava.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 34 mesecev za potrebe Vrtca Najdihojca
Referenčna številka dokumenta: 430-252/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje 34 mesecev za potrebe Vrtca Jarše
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
Številka sklopa: 10.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15812000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio keksi in slaščičarski izdelki (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ŽIVILA ZA ALERGIKE, deklarirano brez glutena, mleka, jajc, soje, oreškov in arašidov
Številka sklopa: 12.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
15882000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila za alergike, deklarirano brez glutena, mleka, jajc, soje, oreškov in arašidov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2018   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, je s pooblastilom na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila poooblastila Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Dodatne oziroma dopolnilne informacije so v dokumentu o oddaji javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2018