Dosje javnega naročila 000633/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.720.623,17 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000633/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.02.2018
JN000633/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2018
JN000633/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN000633/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.05.2018
JN000633/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2018
JN000633/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2018
JN000633/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2018
JN000633/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2018
JN000633/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2018
JN000633/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2018
JN000633/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2018
JN000633/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2018
JN000633/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2018
JN000633/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN000633/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2019
JN000633/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.01.2019
JN000633/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2019
JN000633/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2019
JN000633/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN000633/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN000633/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2019
JN000633/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2019
JN000633/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2019
JN000633/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2019
JN000633/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2019
JN000633/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2019
JN000633/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN000633/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000633/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN000633/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN000633/2018-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN000633/2018-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2020
JN000633/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
JN000633/2018-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2020
JN000633/2018-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN000633/2018-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN000633/2018-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN000633/2018-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN000633/2018-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN000633/2018-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000633/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 024-051873
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241454/Izvedba_del_na_javni_železniški_infrastrukturi_2018-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020
Referenčna številka dokumenta: 1/2018/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: javna železniška infrastruktura v Republiki Slovenji
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2018   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11; 1506 Ljubljana: SOBA 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2018   13:26
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za pojasnilo. V kolikor ponudnik ne razpolaga z vso mehanizacijo in določeno mehanizacijo najema, ponudnik v ponudbi priloži ustrezno izjavo najemodajalca za mehanizacijo. Ali mora najemodajalec izpolniti ESPD obrazec, saj ta ne želi biti nominiran kot podizvajalec?

ODGOVOR

DA, v primeru, da namerava ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, (kot je navedeno v vprašanju je to najeta mehanizacija) mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva s predložitvijo zagotovila tega subjekta, v konkretnem primeru najemodajalca v ta namen. Gospodarski subjekt katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, zato ta gospodarski subjekt izpolni ESPD obrazec ali razpisne obrazce v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 02.03.2018   12:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni zahtevane tipe provizorijev (pogoji za železniške tirne provizorije iz razpisne dokumentacije v poglavju 2.6.3.2 Potrebna ključna mehanizacija) in sicer:

1. da se zahtevani železniški tirni provizorij dolžine min. 6 m nadomesti z železniškim tirničnim provizorijem dolžine min. 6,5 m;
2. da se namesto vsaj enega zahtevanega železniškega tirnega provizorija min. dolžine 21 m in vsaj enega železniškega tirnega provizorija dolžine min. 25 m lahko uporabi dva železniška tirna provizorija dolžine min. 25 m;

oziroma, da namesto zahtevanih dovoli uporabo nadomestnih.


ODGOVOR

1. Skladno z razpisno dokumentacijo je zahteva, da je vsaj 1 tirni provizorij dolžine minimalno 6m. Ker je zahteva po dolžini min. 6m, je lahko tudi daljši od 6m.

2. Skladno z razpisno dokumentacijo je zahteva, da je vsaj 1 tirni provizorij dolžine minimalno 21 m in 1 tirni provizorij dolžine minimalno 25m. Ker je zahteva po dolžini minimalno 21m in minimalno 25m, je lahko tudi daljši od 21m oziroma 25m. Da, lahko se uporabita dva tirna provizorija dolžine minimalno 25m.Datum objave: 06.03.2018   11:07
VPRAŠANJE
Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu priložimo samo izjave njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila, ali je potrebno da ta delodajalec izpolni tudi ESPD obrazec?

ODGOVOR

DA, v primeru, da namerava ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, (kot je navedeno v vprašanju so to zaposleni pri drugem delodajalcu) mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva s predložitvijo zagotovila tega subjekta , v konkretnem primeru delodajalca v ta namen. Gospodarski subjekt katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, zato ta gospodarski subjekt izpolni ESPD obrazec ali razpisne obrazce v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 06.03.2018   11:07
VPRAŠANJE
Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu priložimo samo izjave njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila, ali je potrebno da ta delodajalec izpolni tudi ESPD obrazec?

ODGOVOR

DA, v primeru, da namerava ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, (kot je navedeno v vprašanju so to zaposleni pri drugem delodajalcu) mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva s predložitvijo zagotovila tega subjekta , v konkretnem primeru delodajalca v ta namen. Gospodarski subjekt katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, zato ta gospodarski subjekt izpolni ESPD obrazec ali razpisne obrazce v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 06.03.2018   11:13
VPRAŠANJE
Za izpolnjevanje 2.6.2 Ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika zahtevate predložitev revidirana poslovnega poročila za obdobje (2012-2016). Ker je v Ajpes S. BON-1 in BON-2 priazano ves promet družbe in podana izjava, da gospodarski subjekt ni imel blokiranih računov v zadnjih 6-mesecih. Vas prosimo, da spremenite pogoje in dovolite priložiti potrdila iz Ajpes S. BON-1 in BON-2. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik zahteva dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in pogojev ne bo spreminjal.


Datum objave: 06.03.2018   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po pregledu in analizi objavljene razpisne dokumentacije ocenjujemo, da je takšna kot je sedaj objavljena izrazito netransparentna, zavajujoča in diskriminatorna v smislu favoriziranja samo enega - vnaprej določenega in lastniško povezanega pravnega subjekta z naročnikom. Zato vam, v izogib resnim težavam pri izpeljavi tega javnega naročila predlagamo ter seveda pričakujemo spremembo tega javnega naročila, ki vsebuje po naši oceni v tem predmetnem javnem naročilu nesorazmerne pogoje za sodelovanje tudi ostalih ponudnikov, kot so opredeljeni v objavljeni razpisni dokumentaciji.
Upoštevaje drugi odstavek 67. člena ZJN-3 lahko namreč naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja, pri čemer morajo biti vse zahteve povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

V točki 2.6.3.2 je naveden seznam ključne mehanizacije, s katero mora ponudnik razpolagati, med drugim se zahteva vsaj 30 plato vagonov, ki so lahko vrste »K« ali »R« ter vsaj 5 vagonov za presevke, ki morajo biti serije »Faccs«, kapacitete vsaj 30 kubičnim metrov zablatenega tolčenca vsak vagon. V zvezi s tem opozarjamo, na določbo šestega odstavka 68. člena ZJN-3, ki določa, da če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določeni postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«.
Tudi praksa DKOM potrjuje, da morajo biti tehnične zahteve določene na način, ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo ter so sorazmerne z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila. DKOM tako v odločitvi št. 018-16172017-pravi: » Iz navedenih določb ZJN-3 izhaja, da je naročnik pri oblikovanju tehničnih specifikacij načeloma samostojen, kar pomeni, da tehnične zahteve določi ob upoštevanju lastnih potreb in pričakovanj glede na predmet javnega naročila. Pravila javnega naročanja ga pri tem zavezujejo, da tehnične zahteve določi na način , ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo (5. in 7. člen ZJN-3), hkrati pa mora zahteve določiti v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila (8. člen ZJN-3. [ … ] Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni izkazal objektivno opravičljivih in strokovno utemeljenih razlogov za določitev tehničnih zahtev, ki jih lahko izpolni le izrazito omejeno število proizvajalcev. Državna revizijska komisija ob tem opozarja, da je v predmetnem postopku pravnega varstva ključna ugotovitev, da je naročnik s tehničnimi specifikacijami v sklopu 9 in 11 izbiro omejil na izključno en tip optičnega bralnika proizvajalca Fujitsu, v sklopu 10 pa na izključno dva tipa optičnega bralnika proizvajalca Fujitsu in Kodak. S tem je, kljub temu, da v razpisni dokumentaciji ni omenjal konkretnih blagovnih znamk, izbiro omejil na točno določene blagovne znamke, pri čemer pa niti ni dopustil enakovrednih rešitev, kot za take primere sicer določa šesti odstavek 68. člena ZJN-3.
Nadalje ocenjujemo, da so kadrovski pogoji nesorazmerni in namenoma določeni tako, da jih lahko izpolni le en potencialni ponudnik, kar pa je diskriminatorno in nezakonito. Izpostavljamo zlasti zahtevo po vsaj 10 (desetih) progovnih čuvajih, ki imajo status izvršilnega železniškega delavca (veljavno spričevalo) in vsaj 6 (šestih) voznikih progovnih vozil (veljavno spričevalo za železniško omrežje v RS), ki izpolnjujejo pogoje po pravilniku o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS št. 44/11, 29/16 in 22/17).
V zvezi s tem je sporna tudi zahteva, da morajo tekom celotnega izvajanja projekta vsi ključni kadri(zahtevani v točki 1 in 2 točke 2.7.3.2 (naročnik verjetno misli 2.6.3.3.) Kadrovske sposobnosti), pri čemer naročnik med ključne kadre šteje zelo širok spekter kadrov, npr. tudi kar (vsaj) 20 (dvajset) delavcev brez poklica (končana/nedokončana osnovna šola), znati slovenski jezik ali imeti ves čas veljavnost pogodbe zagotovljenega prevajalca, kar po naši oceni ni sorazmerno predmetu javnega naročila, saj bi lahko naročnik npr. zahteval (aktivno) znanje slovenskega jezika zgolj za tiste, ki bodo v času izvajanja razpisne storitve komunicirali z naročnikom.
Prav tako na podlagi zahteve » Tekom celotnega izvajanja projekta morajo vsi ključni kadri (zahtevani v točki 1 in 2 točke 2.7.3.2 Kadrovska sposobnost) znati slovenski jezik ali imeti ves čas veljavnosti pogodbe zagotovljenega prevajalca.« ni jasno, kakšna raven znanja slovenskega jezika se zahteva. V zvezi s tem navajamo odločitev DKOM št. 018-109/2011-11, iz katere izhaja: » V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo v izpostavljenem delu ( v katerem vlagatelj zatrjuje, da na podlagi naročnikovih odgovorov na vprašanje ni jasno, "katera je zahtevana raven slovenskega jezika za določeni kader") utemeljen.«
Da mora biti razlikovanje med ponudniki objektivno opravičljivo potrjuje tudi odločitev DKOM št. 018-43/2013-4, ki pravi: » V naravi same zahteve je, da ponudnik razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot primerno (ustrezno), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Takšno razlikovanje oziroma izločanje ponudnikov pa mora biti objektivno opravičljivo, saj ni dopustno razlikovanje ponudnikov glede na kriterije, ki niso objektivno opravičljivi in pomenijo zlasti krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo, s čimer je določen ponudnik bodisi postavljen v bistveno slabši položaj bodisi je privilegiran, ne da bi za to obstajali utemeljeni razlogi.«
Podobno izhaja tudi iz odločitve DKOM št. 018-049/2013-4: »Iz citiranih določil izhaja, da morajo biti pogoji za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov oblikovani na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku pridobivanja naročila. [ … ] Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje, vendar mora imeti naročnik za tovrstno omejevanje konkurence objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročil. Pogoji morajo biti zato oblikovani na način, ki omogoča dejansko diferenciacijo ponudnikov glede na stopnjo njihove usposobljenosti, ne pa na način, ki določenim ponudnikom zaradi nerazumnih ali nesmiselnih zahtev preprečuje sodelovanje v postopku, ne da bi bila pri tem izkazana njihova manjša usposobljenost ali neusposobljenost za izvedbo naročila.«
Nadalje iz razpisnega obrazca št. 13 izhaja, da lahko pogoje glede zahtevanih kadrov ponudniki izpolnijo skupaj v obliki skupne ponudbe ali skupaj s podizvajalcem, pri čemer zaradi specifičnosti zahtev, ki po naši oceni niso sorazmerne s predmetom javnega naročila, menimo, da so določene tako, da jih lahko izpolni le en, v naprej znan ponudnik, ki tovrstna dela opravlja v republiki Sloveniji in je z naročnikom tudi lastniško povezan, zato se je vsak drug potencialni ponudnik primoran združevati z njim, kar pa neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki oziroma privilegira posameznega ponudnika. Tudi iz prakse DKOM izhaja, da ni dopustno, da naročnik potencialnim ponudnikom vnaprej določa, s kom morajo v fazi ponudbe sodelovati oziroma da gre za kršitev temeljnih načel javnega naročanja v primeru, da ponudniki zaradi naročnikove sporne zahteve niso samostojni pri odločitvi ali bodo javno naročilo izvedli sami ali v sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti.
Iz odločitve DKOM št. 018-219/2015-9 tako izhaja naslednje: » Sporna naročnikova zahteva za ponudnika pomeni, da tudi če mu bo predmetno naročilo oddano, predmeta javnega naročila ne bo izvedel sam, ampak bo del javnega naročila izvedel drug gospodarski subjekt. Ponudnik tako zaradi naročnikove sporne zahteve niso samostojni pri odločitvi ali bodo javno naročilo izvedli sami ali v sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti. Pri tem gre poudariti, da je podizvajalec gospodarski subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvede določeno storitev/ gradnjo/ dobavi blago, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15.a točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).
Razmerje med ponudnikom in podizvajalcem (razen v obsegu, kot ga določa ZJN-2, in ki je namenjen varovanju podizvajalcev pri plačilih opravljenih del) je načeloma stvar pogodbene svobode ponudnika, v to razmerje pa je dopustno posegati le toliko, kolikor je to nujno potrebno z vidika pravil o javnem naročanju. Ponudniki so tako, v kolikor se odločijo, da bodo pri izvedbi predmeta naročila sodelovali z drugimi gospodarskimi subjekti, samostojni pri odločitvi, s katerim gospodarskim subjektom bodo sodelovali. V konkretnem primeru pa je ponudnikom zaradi naročnikove sporne zahteve takšna odločitev onemogočena, saj so dolžni sodelovati z gospodarskim subjektom, katerega je določil naročnik.«
Zaradi zagotavljanja konkurence in enakopravnosti med vsemi ponudniki ter zasledovanja načela sorazmernosti pri izvedbi javnega naročanja naročnika vas lepo zaprošamo, naj naročnik ponovno preuči tehnične in kadrovske pogoje, in naj pogoje in zahteve določi tako, da bodo sorazmerne in smiselno povezane s predmetom javnega naročil, ter na ta način javno naročanje izvede ob spoštovanju temeljnih načel kot izhaja iz ZJN-3 iz prakse DKOM.
Iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila tudi izhaja, da predmet javnega naročila » Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020« zajema zgolj posamezna izrecno navedena dela na področju vzdrževanja Javne železniške infrastrukture (JŽI) V Republiki Sloveniji, ne zajema pa celotnih segmentov vzdrževanja, ki so potrebna za normalno, varno in zanesljivo delovanje javne železniške infrastrukture. Zato posledično naročnik ne bo uspel zagotoviti kvalitetne izvedbe del, kar lahko rezultira v dvomljivi kakovosti izvedbe del in zagotavljanju varnosti ter zanesljivosti železniškega prometa. Vsled navedenega tudi pričakujemo, da naročnik vključi v naročilo tudi vse ostale segmente del iz področja vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki mu bodo zagotovili optimalno izvedbo naročenih del.ODGOVOR

Razpisna dokumentacija se spremeni v točki 2.6.3.2. in sicer se pri zahtevani mehanizaciji vsaj 30 plato vagonov - vagoni so lahko vrste »K« ali »R« doda ali enakovredni. Ravno tako se pri zahtevani mehanizaciji vsaj 5 vagonov za presevke - vagoni serije »Faccs«, doda ali enakovredni, kapacitete vsaj 30 kubičnih metrov zablatenega tolčenca vsak vagon.

Glede kadrovskih pogojev se razpisna dokumentacija ne spremeni. Zahteva po vsaj 10 (deset) progovnih čuvajih, ki imajo status izvršilnega železniškega delavca (veljavno spričevalo) in vsaj 6 (šest) voznikov progovnih vozil (veljavno spričevalo za železniško omrežje v RS), ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS št. 44/11, 29/16 in 22/17) je v skladu in sorazmerju s predmetom javnega naročila »Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018 – 2020« in v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu.

Razpisna dokumentacija se spremeni v točki 2.6.3.3 in sicer, da so ključni kadri: odgovorni vodje del, progovni čuvaji, vozniki progovnih vozil. Odgovorni vodje del morajo imeti poznavanje slovenskega jezika najmanj ravni B2 po evropski klasifikaciji. Izvršilni železniški delavci (progovni čuvaji, vozniki progovnih vozil) morajo izpolnjevati jezikovno usposobljenost poznavanja slovenskega jezika skladno z zahtevami, ki jih opredeljuje Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ul. RS št. 56/2013).
Tekom celotnega izvajanja projekta morajo imeti vsi ključni kadri (odgovorni vodje del, progovni čuvaji, vozniki progovnih vozil) poznavanje slovenskega jezika skladno z zgoraj omenjenimi zahtevami.
Iz razpisne dokumentacije se v tej točki izloči zahteva po prevajalcu.
Pri ostalih delavcih, ki niso definirani kot ključni kadri, se poznavanje slovenskega jezika ne zahteva.

V skladu z določbami ZJN – 3 je naročnik v razpisni dokumentaciji omogočil oddajo ponudbe vsakemu gospodarskemu subjektu tudi v obliki skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem.

Predmet tega javnega naročila je eden izmed več segmentov vzdrževanja, ki so potrebni za normalno, varno in zanesljivo delovanje javne železniške infrastrukture. Druge segmente bo naročnik deloma izvedel sam, deloma pa so/bodo predmet drugih javnih naročil.