Dosje javnega naročila 000602/2018
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 63.285,48 EUR

JN000602/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2018
JN000602/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2018
JN000602/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.10.2018
JN000602/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2018

    JN000602/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241606/RD_-_NMV_-_Vzpostavitev_dvojnega_internetnega_priključka_z_DDOS_zaščito.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241606/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2018   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2018   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2018   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med pogoji pod. 6.2. zahtevate potrdila vseh bank, zanima nas ali lahko priložimo BON-2 oz. 1/P, ki zajema vse transakcijske račune?

hvala


ODGOVOR

Lahko.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.02.2018   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med pogoji pod. 6.2. zahtevate potrdila vseh bank, zanima nas ali lahko priložimo BON-2 oz. 1/P, ki zajema vse transakcijske račune?

hvala


ODGOVOR

Za priključek na naslovu Kolodvorska 11, Ljubljana se optika ponudnika zaključi v tehničnem prostoru TK (soba 508, pritličje). Tukaj ponudnik izvede prevezavo na obstoječi optični kabel naročnika, ki vodi v komunikacijsko omaro v IT sobi (računski center).

Lep pozdrav


Datum objave: 13.02.2018   08:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

opozarjamo vas, da zakon ZJN3 določa, da mora naročnik objaviti vse odgovore na vprašanja najmanj 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Skladno z navedenim in s kompleksnostjo razpisa prosimo (pričakujemo) ustrezno podaljšanje roka za dodatna pojasnila in posledično oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik lahko najpozneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo dopolnitve/spremembe.


Lep pozdrav.

Datum objave: 13.02.2018   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za priključek na naslovu Kolodvorska ulica 11, Ljubljana vas prosimo za točno mikrolokacijo (nadstropje in št. prostora) kjer želite, da se optika zaključi.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Za priključek na naslovu Kolodvorska 11, Ljubljana se optika ponudnika zaključi v tehničnem prostoru TK (soba 508, pritličje). Tukaj ponudnik izvede prevezavo na obstoječi optični kabel naročnika, ki vodi v komunikacijsko omaro v IT sobi (računski center).

Lep pozdrav

Datum objave: 14.02.2018   14:28
VPRAŠANJE
1. Ali pravilno razumemo, da se pod servisni center ponudnika šteje tudi način organizacije, kjer servisno službo v delu ali celoti izvajajo pogodbeni partnerji ponudnika – drugačna interpretacija namreč ni smiselna, saj določen strokovni del storitev vedno izvajajo zunanji eksperti, obseg pa je odvisen od ponudnika do ponudnika, vendar to na nivo storitve ne vpliva?
2. Ali je rok 10 dni za podpis pogodbe podaljšljiv, v kolikor ga ponudnik ne bi mogel spoštovati zaradi objektivnih oz. opravičljivih razlogov (npr. Odsotnost podpisnikov)?
3. ali je rok 14 dni za vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS podaljšljiv, v kolikor ga ponudnik ne bi mogel spoštovati zaradi objektivnih oz. opravičljivih razlogov?
4. V katerih primerih bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen? 8.1 člen pogodbe je namreč zelo splošen in določa pravico naročnika zaračunati pogodbeno kazen v polni višini za vsako (tudi najmanjše in kratkotrajno) odstopanje od tehničnih zahtev. Ali bo naročnik izvajalca pred zaračunanjem pogodbene kazni predhodno pozval naj preneha s kršitvijo?
5. Ali bo naročnik pred morebitnim naročilom predmeta pogodbe pri drugem podjetju (skladno z členom 16.2.) izvajalca pozval na izpolnitev pogodbe ter mu za to dodelil dodaten rok?


ODGOVOR

1. Zahteva se servisni center z eno klicno točko za prijavo napak ter podporo pri odpravljanju napak v delovanju storitev (365 dni v letu, 24 ur dnevno).
2. Ne. Rok za podpis pogodbe ni podaljšljiv.
3. Ne. Rok za izvedbo ni podaljšljiv. Rok se podaljša samo v primeru višje sile ali razlogov, ki so na strani naročnika.
4. Naročnik bo zaračunal pogodbeno kazen v primerih, ki so določeni v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe. Naročnik bo izvajalca najprej obvestil o odstopanju od tehničnih zahtev, in obračunal pogodbeno kazen.
5. Ne.