Dosje javnega naročila 000648/2018
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Gradnje: Obnova atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda
ZJN-3: Odprti postopek

JN000648/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2018
JN000648/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.02.2018
JN000648/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2018
JN000648/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2018
JN000648/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.04.2018

    JN000648/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Kristina Kos Čujec
kristina.kos-cujec@tolmin.si
+386 53819519
+386 53819523

Internetni naslovi
http://www.tolmin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.tolmin.si/objava/124711

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Odstranitev obstoječe atletske steze in izdelava nove kompletno z ustrojem in robniki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda - odstranitev obstoječe atletske steze in izdelava nove kompletno z ustrojem in robniki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 130
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2018   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2018   10:00
Kraj: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (mala sejna soba, 1. nadstropje).


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
Tolmin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2018   11:40
VPRAŠANJE
Katere obrazce RD priložimo, če v ponudbi sodelujemo s partnerjem? V RD tega namreč niste navedli, razen navedli ste partnersko pogodbo ter obrazec Ponudba katerega obrazec piše navajamo "pri skupni ponudbi izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi", na kakšen način je to mišljeno, kam vsi vse vpišejo, če ste obrazec predložili v PDF obliki in na njem ni prostora za vpis podatkov glavnega partnerja in še partnerja?
- Se pravi zanima nas katere obrazce predložimo za partnerja v ponudbi?
- Na kakšen način izpolnimo obrazec Ponudba v primeru partnerstva?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
skladno z določili iz razpisne dokumentacije, mora ponudnik, ki v ponudbi nastopa s partnerji, v svoji ponudbi predložiti tudi:
- partnersko pogodbo (skladno z določili točke 2.5 razpisne dokumentacije, str. 5)
- izpolnjen obrazec ESPD za vse partnerje v ponudbi, pri čemer vsak partner izpolni svoj ESPD (skladno z določili točke 3. in točke 4.1 razpisne dokumentacije, str. 9-12),
- izpolnjen obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe za vsakega od partnerjev v ponudbi (skladno z določili točke 4.1 razpisne dokumentacije, str. 13)
- izpolnjen obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe za vsakega od partnerjev v ponudbi (skladno z določili točke 4.1 razpisne dokumentacije, str. 13)
Obrazec Ponudba res predvideva vpis samo enega ponudnika, vendar pa je prostora dovolj, da lahko na isti obrazec napišete svoje podatke in podatke partnerja. Obrazec podpišeta in žigosata oba partnerja (skladno z določili točke 4.1 razpisne dokumentacije, str. 12, ter kot to določa obrazec Ponudba).
Datum objave: 16.02.2018   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v poglavju drenaža se nahaja naslednja postavka,

3.1 10 114 Sanacija 300 tekočih metrov drenažnih cevi pod obstoječim nogometnim igriščem kos 1,00

v tej fazi ne moremo vedeti, v kakšnem stanju je obstoječa drenaža, še manj pa kakšna sanacija bo potrebna, zato vas pozivamo, da za to postavko določite neko fiksno oceno, ki bo veljala za vse ponudnike, obračun pa bo po dejanskih stroških.

lep pozdrav!


ODGOVOR
Pozdravljeni,
v zvezi z vašim vprašanjem bo v teku današnjega dne na Portalu javnih naročil objavljen popravek. Naročnik je namreč iz popisa del odstranil postavko 3.1 10 114 Sanacija 300 tekočih metrov drenažnih cevi pod obstoječim nogometnim igriščem (razdelek III. OBODNA DRENAŽA, 1.0 PREDDELA). Lep dan.Datum objave: 20.02.2018   08:41
VPRAŠANJE
prosimo za oceno vrednosti del

ODGOVOR
Spoštovani,
podatka o ocenjeni vrednosti del ne bomo objavljali.


Datum objave: 20.02.2018   14:39
VPRAŠANJE
spoštovani
v popisu nisem zasledil naslednje postavke in sicer:
-izris črt na stezi in po katerem certifikatu,
v bistvu ali je potrebno objekt certificirati po IAAF-u
lp


ODGOVOR
Objekt bo certificiran po IAAF.Datum objave: 23.02.2018   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni ,

Prosimo Vas , da v poglavju GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA pri postavkah 58 Sa1 , 59 Sa1 in 66 Sa1 natančneje definirate kvaliteto asfalta z oznakami AC............

Zahvaljujemo se za odgovor


Lep pozdrav

ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del.Datum objave: 23.02.2018   13:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni ,

Ponovno prosimo za točno definicijo vrste asfalta ( AC.........) v pozicijah 23, 58,59 in 66 GO del.


Hvala za čimprejšen odgovor.


Lp

ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del.Datum objave: 23.02.2018   13:11
VPRAŠANJE
Zdravo,

B KABELSKA KANALIZACIJA RAZSVETLJAVE STADIONA

6 Izdelava KJ-2 kabelskega jaška 1,2×1,2×1,2 m, za kable razsvetljave
s pokrovom za zapolnitev in pregradno ploščo
končno čiščenje z nakladanjem ter planiranjem odvečne zemlje, odvozom na deponijo komunalnih odpadkov kos 1,00

Prosim za točen opis kakšen pokrov je, nosilnost in dimenzije. Postavka se večkrat ponavlja.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del.Datum objave: 23.02.2018   13:13
VPRAŠANJE
V popisu gradbenih del ni zaslediti asfalterskih del. Ali prav razumemo, da so asfalti popisani v okviru poglavja "Osnovni tlaki" v isti poziciji kot vodonepropustna sintetična prevleka atletske steze - sestava tlaka S1 ter še v poz.58, 59... pri posameznih atletskih panogah kot sestava tlaka S1a.

ODGOVOR
Asfalti so upoštevani v celotni sestavi tlakov.Datum objave: 23.02.2018   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-v popisu del med gradbeno - obrtniškimi deli je v postavki 16. količina izražena v m3. Prosim da količino izrazite v m2, saj se elastični nosilec vedno izvaja glede na kvadraturo in ne glede na volumen, razen če napišete količino mešanice, ki jo je potrebno vgraditi na 1m2.

-omenjen je vzorez PU podlage z nekakšno mrežo. Ali je potrebno ta vzorec predložiti k ponudbi?

Lep pozdrav

ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del. Vzorcev ni potrebno predložiti k ponudbi.Datum objave: 23.02.2018   13:15
VPRAŠANJE
V poglavju »osnovni tlak« naročnik je zelo eksaktno navedeno navodilo za montažo sintetične podlage atletske steze, kjer prihaja do razhajanj ali je le-ta dvoslojen in tro-slojen. Ocenjujemo, da je pri tretjem sloju prišlo tudi do napake v podatkih glede porabe materiala 1,4kg/m2. S strokovnega vidika je poliuretana (PU) glede na potrebno količino EPDM guma granulata premalo.
Pozivamo naročnika, da postaviti splošno veljavne in nedvoumne zahteve po skladnosti atletske podlage z veljavnimi standardi za atletsko podlago: EN 14877:2013, DIN 18035-6, DIN-EN 13501-1, DIN-EN ISO 9239-1:2010, RAL-GZ 943-2 in certifikat za izdelek s strani mednarodne atletske federacije (IAAF). Z obvezno prilogo le-teh k ponudbi dokazuje ustreznost in kredibilnost.


ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del.Datum objave: 23.02.2018   13:16
VPRAŠANJE
V izogib pomotam, ki lahko tako postanejo nelogične zahteve iz popisa, predlagamo naročniku, da za izvedbo sintetične atletske podlage zahteva skladnost sintetične podlage z veljavnimi normativi in standardi ter produktni certifikat IAAF (Mednarodne atletske zveze), kar so splošno veljavne in kredibilne zahteva za več različnih proizvajalcev atletskih podlag in za javne objekte.
S tem se naročnik izogne težko-opredeljivim odstopanjem receptur različnih proizvajalcev. Za javne objekte je neizpodbitno pomembna kvaliteta, ki jo naročnik zahteva z recepturo, hkrati pa mora dopuščati tolerančno območje, zato predlagamo da naročnik kot obvezno prilogo ponudbi priloži dokazila za objekte za javno rabo kot so:
Produktni certifikat IAAF (Mednarodne atletske zveze),
Poročilo o testiranju skladno z DIN 18035-6,
Poročilo o testiranju skladno z EN 14877:2013,
Poročilo o klasifikaciji glede ognje-odpornosti in o skladnosti z DIN-EN 13501-1:2010-01, in DIN EN ISO 9239-1: 2010-11, RAL-GZ 943-2
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del.Datum objave: 23.02.2018   13:17
VPRAŠANJE
Vsebina JN vključuje okoljsko zahtevno ravnanje z odpadki t.j. z odstranjeno staro sintetično atletsko prevleko.
Odgovoren naročnik in gospodar lahko izbira varno pot javnega naročila, tako da v fazi ponudbe preveri kredibilnost izvajalcev, ki z ustreznimi prilogami k ponudbi dokazujejo zavezanosti k sodobnim okoljskim zahtevam in odgovornem ravnanju z okoljem, tako da kot obvezno prilogo ponudbi zahteva od ponudnika npr. okoljski certifikat ISO 14001:2015 ali podobno. Prosimo naročnika za potrditev.


ODGOVOR
Naročnik v povezavi s tem vprašanjem NE bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 23.02.2018   13:18
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da pojasni, v katero pozicijo je vključen
*izris linij atletske steze,
*iztis linij ostalih atletskih panog,
*izdelava poročila o skladnosti izrisa s zahtevami IAAF (Mednarodne atletske zveze)
In ali naročnik zahteva tudi pridobitev certifikata IAAF samo za predmet tega naročila.


ODGOVOR
V povezavi s tem vprašanjem je bil na Portalu javnih naročil dne 23. 2. 2018 objavljen popravek z novim popisom del. V novem popisu del so dodane postavke za zarisovanje in certificiranje stadiona.Datum objave: 23.02.2018   13:21
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo naročnika, da bo sam šel v postopek pridobitve certifikata IAAF za celoten objekt, namreč obseg in vsebina tega JN ne »pokrijeta« vseh zahtev IAAF za objekt (spremljajoči prostori, garderobe…), razen če le-ti že stojijo.
Ponudnik se lahko zaveže za zagotavljanje skladnost z zahtevami IAAF le za ponujeno opremo in dela v okviru tega JN.
Izpolnjevanje zahtev za certifikat IAAF objekta lahko izhaja iz projekta.


ODGOVOR
Spremljajoči objekti (garderobe,...) so obstoječi.Datum objave: 23.02.2018   14:17
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste spremenili datum oddaje ponudb, mi pa smo obrazce že izpolnili (ROČNO) z datumom 1.3.2018, vas prosimo da veljajo že izpolnjeni obrazci z datumom prve oddaje ponudb to je 1.3.2018.

Lp

ODGOVOR
Od obrazcev, ki so priloga razpisni dokumentaciji in ki jih je potrebno izpolniti in predložiti v ponudbi, se je s popravkom z dne 23. 2. 2018 spremenil samo obrazec Menična izjava. Ta ima zaradi podaljšanega roka za prejem ponudb daljšo obdobje unovčljivosti. Nov je tudi popis del. Ponudbi morate torej predložiti nove popise del in novo menično izjavo. Vsi ostali obrazci so nespremenjeni in jih lahko oddate izpolnjene z datumom 1. 3. 2018.


Datum objave: 28.02.2018   12:06
VPRAŠANJE
Ker nekaterim ponudnikom ni jasna izvedba športnih podlag in se zaradi nevednosti "receptur" izločajo opisi iz popisov, ter se popisi spreminjajo v splošne vodonepropustne podlage (katerih je mimogrede več sistemov in se zaradi tega sedaj ne ve kaj naj nudimo, ) izvržejo iz popisov tudi vsa ostala oprema izražena z določenimi znamkami in se opredelijo le kot namen uporabe robniki, pesek , asfalt, obroč, odrivna deska, umetna trava itd, da imamo vsi enake možnosti ponuditi pač najcenejše zadeve, ki se dobijo na trgu neglede na kvaliteto in zahtevo.

Vodonepropustni sistem podlag imajo vsi resni proizvajalci poliuretanskih športnih podlag z IAAF standardom vsaj tri, zato prosim da določite, kakšen sistem želite in to napišete, razen če ste na občini bolj podkovani kot projektanti in točno veste kaj želite!
Prosimo tudi, da postavko sintetične podlage ločite od postavke asfalta.
Asfaltni sloj je dvoplasten itd in je en sistem, sintetična podlaga je sestavljena iz večih slojev in je pravtako svoj sistem, v popisu pa je z vsakim popravkom manj jasno kaj zahtevate pod osnovnim tlakom.
Meritveno poročilo po IAAF, IAAF certifikacija in liniranje po IAAF standardu so tri ločene postavke! ali želite vse tri?
Da ima sistem atletske podlage IAAF certifikat je pa tako ali tako samoumevno.

Hvala za odgovore in lep pozdrav,


ODGOVOR
Zahtevana je dvoslojna, vodonepropustna atletska podlaga (prevleka) izdelana iz SBR gumjastega granulata v spodnjem sloju in polnega poliuretanskega sloja z EPDM gumijastim granulatum v zgornjem sloju in je polni PU sistem. Zahtevana debelina je 15mm (s toleranco do 14mm). Izvedba (ponudba) vodopropustne, enoslojne prevleke manjše debeline ni dopustna.
Natančnejši opis podlage (prevleke) je opisan v tehničnem poročilu PZI načrta arhitekture in v sestavah konstrukcij v istem načrtu. Investitopr bo na določilih iz prej navedenih dokumentov vztrajal.
Vse navedbe izražene z znamkami je potrebno smatrati kot primerjava za izdelavo lastne ponudbe, zato so v popisih navedene z navedbo: kot naprimer …. ali enakovredno. Ponudnik lahko ponudi enakovreden izdelek.
Vsak ponudnik je dolžan prebrati in dosledno upoštevati vse uvodne opombe popisa, kjer je med drugim navedeno:
npr. __________ ali podobno
in
npr. __________ ali enakovredno
pomenita, da lahko ponudnik oziroma izvajalec ponudi podoben ali enakovreden izdelek ali material kot so gradbeni elementi ali materiali, ki so navedeni v projektu kot osnova za primerjanje, pri čemer se morajo obvezno POPOLNOMA UJEMATI:
- vse dimenzije gradbenega ali obrtniškega izdelka
- vse detajlne dimenzije vseh posameznih delov gradbenega ali obrtniškega izdelka,
- barve merjeno po RAL ali kadar je tako navedeno po NCS lestvici,
- kvaliteta materiala, elementa ali izdelka, kar je merjeno z vsemi znanimi fizikalnimi lastnostmi (brez odstopanj),
- vse tehnične karakteristike (odstopanja so dovojena izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega)
- vsi detajli (ki morajo biti popolnoma enaki tako iz estetskega kot tudi tehničnega vidika),
- vsi stiki med izdelki, elementi ali njihovimi sestavnimi deli,
- vsa pripadajoča oprema,
- zunanji izgled, kot tudi izgled vseh sestavnih delov (ki je proritetna in bistvena lastnost in ne sme niti najmanj odstopati),
- velikost vseh sestavnih delov,
- itd.
Vsi izdelki in prevleke morajo biti certificirane s standardom IAAF.
Popis je celovit izdelek in ga ponudnik ne bo dodatno delil ali drugače strukturiral kot bi to želel posamezni ponudnik. Asfalt je zajet v popisu in ga mora ponudnik ponuditi v pravilni količini. Količine so navedene v popisu del in materiala in natančno razvidne iz PZI grafičnih načrtov.
Grafični načrti so obvezni sestavni del razpisne dokumentacije in ga mora vsak ponudnik skrbno pregledati in dosledno upoštevati vse količine, dimenzije in določila, ki izhajajo iz grafičnega dela PZI projekta.

Ponudnik mora ponuditi vse alineje, ki so navedene v razpisu , tudi meritveno poročilo po IAAF, IAAF certifikacija in liniranje po IAAF standardu.Datum objave: 28.02.2018   12:08
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo naročnika, da želi v poziciji Ograje.22. ne-serijski unikaten izdelek po meri?
Če to drži, prosimo za podrobnejši opis, foto, načrt in pogled ograjo, iz katere bodo razvidni tudi prehodi.
Ali drži, da v ograji ni vrat ali labirintov, ki bi preprečevali naključno vožnjo po atletski stezi s kolesi ali motorji?
Ali obstoja kak strokoven izraz za valovito kovinsko mrežo in kakšna je debelina mreže?

ODGOVOR
Ograja ni serijski izdelek ampak izdelek po meri.
V grafičnih načrtih PZI načrta arhitekture je priložen detajlni načrt ograje, ki zadošča izdelavi ponudbe.
V ograji je vmeščenih pet vrat:
- dvoje enokrilnih vrat bruto širine 1.20m, višine 1,4m in
- tri dvokrilna vrata skupne bruto širine 5m, s kolesom za preprečevanje povesa in diagonalnim napenjalcem
Vsa vrata so opremljena s ključavnico in okovjem, ki omogoča dolgotrajno uporabo vrat ob izračunani teži. Vrata so enake obdelave kot ograja (okvir in polnilo).

Na mestih steze za met kopja je potrebno izvesti 2kom. demontažne ograje v dolžini 2x 5,5 m (višina 1,4m).
Vsa navedena vrata in demontažni deli ograje morajo biti vključeni v ponudbo pod postavko razpisa, ki obravnava ograjo.

Debelina mreže znaša 8mm.