Dosje javnega naročila 000642/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Rekonstrukcija ceste skozi Dovje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 467.180,61 EUR

JN000642/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2018
JN000642/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2018
JN000642/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.04.2018
JN000642/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2018

    JN000642/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste skozi Dovje
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija ceste, ki poteka skozi vas Dovje na odseku od objekta s hišno št. Dovje 108 do objekta s hišno št. Dovje 10, v dolžini cca 430 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dovje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija ceste, ki poteka skozi vas Dovje na odseku od objekta s hišno št. Dovje 108 do objekta s hišno št. Dovje 10, v dolžini cca 430 m. Naročilo obsega sanacijo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in javne razsvetljave ter asfaltiranje vozne površine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2018   07:43
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da dopusti priložitev refrenčnega potrdila na drugačnem obrazcu, ki pa vsebuje vse zahtevanje podatke kot obrazec v razpisni dokumentaciji.

Vsakokratno potrjevanje referenc je namreč zamudno in nepotrebno delo tako za ponudnika kot za potrjevalca.
Hvala!

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v Obrazcu št. 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.