Dosje javnega naročila 000724/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava študije Zeleno tiskanje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.852,88 EUR

JN000724/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2018
JN000724/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2018
JN000724/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.05.2018
JN000724/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000724/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241917/zeleno_tiskanje.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/241917/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava študije Zeleno tiskanje
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava študije tiskanja in fotokopiranja na vseh slovenskih sodiščih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72100000
72310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
1. Pregled/posnetek trenutnega stanja flote naprav za tiskanje in fotokopiranje na vseh lokacijah sodišč1 (identifikacija vseh naprav za tiskanje in fotokopiranje v naročnikovem okolju).
2. Zajem vseh stroškov, ki so povezani s tiskanjem in fotokopiranjem - skupni stroški lastništva: nakup in vzdrževanje opreme, stroški potrošnega materiala (tonerji, kuverte, papir), poraba električne energije, posredni oziroma administrativni stroški (helpdesk, evidentiranje opreme, prenos opreme, inventura, odvoz na uničenje in drugi stroški, povezani z upravljanjem naprav).
3. Ureditev podatkov in njihova analiza - ugotovitve glede vrste, števila, lokacije naprav, števila uporabnikov, vrste in števila izpisov/ftk, izračun skupnih stroškov lastništva ipd.
4. Priporočila glede sistemske ureditve, konsolidacije in optimizacije tiskalniškega okolja v sodstvu - lahko več modelov/scenarijev glede na stopnjo konsolidacije in stroškovno učinkovitost. Pri tem je pomembno upoštevati ekološki vidik in energetsko učinkovitost. V ta namen izbran ponudnik izračuna oceno ogljičnega odtisa obstoječe flote naprav v primerjavi s predlagano rešitvijo po metodologiji, ki velja za vse proizvajalca opreme.

Študija vključuje vris predlagane rešitve naprav in njihovih lokacij v načrte sodišč, ki jih priskrbi naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji in druge zahteve so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2018   11:30
Kraj: Ljubljana, Miklošičeva 4, stavba Zadružne zveze, II. nadstropje, soba 214.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudbe je javno.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2018   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2018   15:17
VPRAŠANJE
Glede kadrovske usposobljenosti podajamo naslednje vprašanje: ali je potrebno glede kadrov zagotoviti 3 osebe s 6. stopnjo izobrazbe ter dodatno še četrto osebo s 7. stopnjo izobrazbe, ali 3 osebe, od katerih mora imeti ena oseba 7. stopnjo izobrazbe in dve 6. stopnjo izobrazbe?

ODGOVOR
Za kadrovsko usposobljenost zadošča, da imata dve osebi VI. stopnjo izobrazbe, ena oseba pa VII. stopnjo izobrazbe poleg zahtevanih delovnih izkušenj in reference. Ponudnik lahko ponudi tudi dodatne osebe - oblikuje večjo skupino od zahtevane, ne glede na izpolnjevanje pogojev.
Datum objave: 16.02.2018   15:39
VPRAŠANJE
Vprašanje 1: Pri izdelavah analiz tiskalniškega okolja nekateri naročniki zahtevajo tudi tlorisni prikaz situacije (vris naprav v tlorise v obstoječi postavitvi ter predlog optimizirane postavitve), to pa lahko vpliva na končno ceno analize. Zanima nas, ali naročnik v tem primeru kot obvezni sestavni element končnega izdelka pričakuje tudi tlorisne prikaze situacij po posameznih lokacijah ali ne? Če je odgovor pritrdilen, ali bo naročnik poskrbel za elektronske verzije tlorisov za svoje lokacije?

Vprašanje 2: V točki 9.3 razpisne dokumentacije je navedeno, da mora ponudnik izkazati izdelavo vsaj dveh celovitih študij tiskanja… Za nekaj naročnikov smo (v vlogi podizvajalca glavnemu izvajalcu) opravili nekaj analiz in študij v okoljih tiskanja. Ali bo naročnik upošteval dokazila, ki nam jih bo potrdil glavni izvajalec?

ODGOVOR

1. Študija vključuje vris optimizirane postavitve naprav v tlorise sodišč, ki jih priskrbi naročnik v AutoCad (dwg) formatu. Vris obstoječe postavitve naprav ni zahtevan.
2. Da. Naročnik pa si pridržuje pravico, da vsebino in kvaliteto referenčnega posla preveri neposredno pri referenčnem naročniku.