Dosje javnega naročila NMV3839/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.894,07 EUR

NMV3839/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2014
NMV4800/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2014
NMV4800/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
    NMV3839/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli

Datum objave: 22. 9. 2014
Številka objave: NMV3839/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: Helena Šuligoj, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061443. Telefaks +386 13061410. E-pošta helena.suligoj@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://jssmol.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Zamenjava plinskih aparatov v stanovanjih na naslovu Vrtnarija 1A, Vrhnika
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Zamenjava plinskih aparatov v stanovanjih v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana na naslovu Vrtnarija 1A, Vrhnika.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44620000 (Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://jssmol.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 9. 2014
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 9. 2014
Čas: 9:30
Kraj: Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, seja soba/III. nadstropje
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 26. 9. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 9. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4800/2014, Gradnje: Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli; datum objave: 5. 11. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2014   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Potrebujemo dimenzijo obstoječe tuljave in skupno višino dimnika. Skica bi bila dobrodošla.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:

Vse, kar vas zanima si lahko ogledate na terenu. Kontakt za ogled je 306-14-04 ali 041 641 228.

Datum objave: 24.09.2014   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

ali je možen ogled objekta in projektne dokumentacije

lp

ODGOVOR:

Vse, kar vas zanima si lahko ogledate na terenu. Kontakt za ogled je 306-14-04 ali 041 641 228.


Datum objave: 24.09.2014   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

v predračunskem popisu je predvidena zamenjava 13 kos plinskih peči

vnadaljevanju pa so predviden 4 vertikale

kako se izvede priklop peči (3x3 kos in 1x4)

ali je bil izveden izračuna dimenzije dimniških cevi (ali zadošča DN 100 za tri plinska trošila - sanitarna voda - 23 kw)

kolikšen fi je obstoječe vertikale zaradi vgradnje nove dimniške cevi

lp

ODGOVOR:

Vse, kar vas zanima si lahko ogledate na terenu. Kontakt za ogled je 306-14-04 ali 041 641 228.