Dosje javnega naročila NMV3860/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.000,00 EUR

NMV3860/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2014
NMV5241/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.11.2014
NMV5241/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
    NMV3860/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

Datum objave: 23. 9. 2014
Številka objave: NMV3860/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: Helena Šuligoj, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061443. Telefaks +386 13061410. E-pošta helena.suligoj@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://jssmol.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://jssmol.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 10. 2014
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 10. 2014
Čas: 9:30
Kraj: Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba 311/III. nadstropje.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 30. 9. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 9. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5241/2014, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja; datum objave: 25. 11. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2014   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali se za izpolnjevanje referenc štejejo tudi osebne reference oseb, ki so zaposlene pri ponudniku? (npr. arhitekt je v prejšnjem podjetju projektiral in vodil projekte na področju stanovanjskih stavb)

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

Ne. Reference se nanašajo na ponudnika in ne na zaposlene pri ponudniku.

Datum objave: 29.09.2014   08:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko fotokopirane oziroma skenirane že pridobljene reference?
lp

ODGOVOR:
Da, če vsebujejo vse izjave oz. podatke, ki jih zahteva naročnik v razpisu.

Datum objave: 29.09.2014   08:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali je za referenco nadzora, pravilna tudi referenca super nadzora?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da, če vsebujejo vse izjave oz. podatke, ki jih zahteva naročnik v razpisu.

Datum objave: 29.09.2014   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji so pod kadrovske reference navedeni: odgovorni vodja del, odgovorni vodja strojno instalacijskih del in odgovorni vodja elektro instalacijskih del.
Zanima me zakaj, saj je razpis za svetovalni inženiring kjer se bo v sklopu le tega izvajala storitev gradbenega nadzora?
Prosim za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Pod kadrovskimi referencami lahko ponudniki navedejo tudi samo odgovornega vodjo del, ki je odgovoren za vsa dela, ki so predmet naročila.

Datum objave: 29.09.2014   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali smo prav razumeli, da je zahtevana vrednost GOI del za vseh 10 projektov skupaj 200.000,00 EUR?
Ali je za vsak projekt (referenco) zahtevana vrednost GOI 200.000,00 EUR?

Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Skupna vrednost GOI del zahtevanih 10 projektov ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR.

Datum objave: 29.09.2014   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri zahtevi po tehničnih referencah ponudnika je navedeno, da mora ponudnik za izpolnitev pogoja o tehnični usposobljenosti predložiti reference. Ali ta pogoj lahko izpolni skupaj s podizvajalci?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:

Ponudnik lahko izpolnjevanje tehnčnih referenc dokazuje s podizvajalci, pod pogojem, da navedeni podizvajalci potem tudi dejansko opravljajo dela oziroma storitve, na katere se ponudnik sklicuje.

Datum objave: 29.09.2014   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali se lahko referenca enega projekta (investitorja) šteje 2x (referenca):
- 1x za nadzor podjetje XXX
- 1x za projektiranje podjetje YYY.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Lahko, vendar mora ponudnik za obe referenci priložiti zahtevana dokazila, kot so navedena v Obrazcu 8.