Dosje javnega naročila 000845/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Gradnje: Adaptacija Trakta A v Zdravstvenem domu Velenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 171.974,02 EUR

JN000845/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2018
JN000845/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2018
JN000845/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2018
JN000845/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2018
JN000845/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2018
JN000845/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.04.2018
JN000845/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.04.2018
JN000845/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.09.2018
JN000845/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.09.2018

    JN000845/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodnikova cesta 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Martina Borovnik
martina.borovnik@zd-velenje.si
+386 38995585

Internetni naslovi
http://www.zd-velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242488/RD_Adaptacija_ZDV.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Adaptacija Trakta A v Zdravstvenem domu Velenje
Referenčna številka dokumenta: 04/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Adaptacija Trakta A v Zdravstvenem domu Velenje - gradbeno obrtniška dela, elektro dela in strojna dela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Adaptacija Trakta A v Zdravstvenem domu Velenje - gradbeno obrtniška dela, elektro dela in strojna dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2018   12:00
Kraj: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje - sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2018   09:00

Dodatne informacije:
Ogled izvedbe javnega naročila in projektov za izvedbo (PZI) je možen po predhodnem dogovoru, in se bo opravil v ponedeljek 19.2.2018 ob 12. uri. Kontakti v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2018   11:03
Spoštovani.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe in spremenil razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 20.02.2018   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
bonitetna ocena se spreminja/obnavlja enkrat letno v mesecu maju, kar pomeni, da je boniteta na S.BONU-1 enaka na 30 ali pa 120 dni starem bonu. Prosimo, da dovolite, da predložimo starejši S.BON-1 (na katerem je navedena aktualna bonitetna ocena), kot dokazilo neblokiranosti pa BON2, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo, saj je S.BON-1 za nas ponudnike velik strošek, za naročnika pa ne predstavlja razlike. Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi starejšo oceno bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od 120 dni pred rokom za predložitev ponudb. Naročnik bo ustrezno spremenil razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je možno dobiti sheme OKEN in VRAT in TLORIS situacije?

lp

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo datoteko z razpisno dokumentacijo in dodal tudi željene podatke v popravku.
Lep pozdrav.Datum objave: 22.02.2018   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih del (zavihek A-01, postavke 2 in 3) navajate, naj ocenimo izdelavo varnostnega načrta. Opozarjamo vas, da je, skladno z veljavno zakonodajo v RS in stališčem pristojnega inšpektorata, izdelava varnostnega načrta naloga naročnika in NE ponudnika. Pozivamo vas, da zahtevo umaknete. Hvala.

ODGOVOR
Varnostni načrt je obveznost naročnika. Naročnik mora pridobiti ustrezen dokument in je ponudbo podal potencialnemu izvajalcu. Menimo, da je primerneje če se varnostni načrt že v fazi priprave uskladi z izdelovalcem elaborata in izvajalcem, da potem med gradnjo ne prihaja do nepotrebnih zapletov. Naročnik se lahko odloči, da bo to postavko izvzel iz popisa in sam ločeno pridobil potrebne dokumente. Pri predmetni prenovi gre predvsem za uskladitev koridorjev za dostavo in odvoz materiala in delovnega časa za izvajanje del, glede na to da mora objekt v času izvajanja gradbenih del delovati nemoteno.Datum objave: 22.02.2018   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vezano na postavko 4 v zavihku A0-1 v popisih del prosimo za pojasnilo in sicer: po končanih delih obstoječi požarni red ne bo več veljaven in bo potrebno izdelati novega. Kdo bo izdelal nov požarni red oz. kdo nosi ta strošek?

ODGOVOR
Spoštovani.
Zahvaljujemo se vam za opozorilo. Nov požarni red je strošek naročnika.
Datum objave: 22.02.2018   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnila, vezana na popis del, in sicer:

1. zavihek A-02 - ali je možna postavitev mavčnokartonskih sten?

2. zavihek A-02-5 - gre mogoče za pomoto? v nasprotnem primeru naj projektant obrazloži namen predpisane obloge oz. določi ustreznejši ekvivalent.

3. B-01 - tlakarska dela - glede na ceno mase bi bilo primerno določiti debelino na 3-40 mm.

ODGOVOR

1. zavihek A-02 - ali je možna postavitev mavčnokartonskih sten?
Zaradi boljših zvočnih karakteristik (večja masa), večje odpornosti na fizične poškodbe in podobne obstoječe gradnje je bil izbran material iz plinobetona.

2. zavihek A-02-5 - gre mogoče za pomoto? v nasprotnem primeru naj projektant obrazloži namen predpisane obloge oz. določi ustreznejši ekvivalent.
Glede na izvedbo toplotne izolacije obodnih zidov z notranje strani je potrebno zaradi preprečitve toplotnih mostov preko AB nosilne konstrukcije objekta izvesti toplotno izolacijo stropa na notranji strani.
Za izolacijo je izbran enak material kot za obodne zidove. To so mineralne plošče tipa Ytong Multipor, ki so paropropustne, tako da ni potrebno vgrajevati dodatnih parnih zapor, so negorljive, trdne in stabilne ter jih je možno v celoti reciklirati (okolju prijazen material). Vgradnja plošč je enostavna - lepljenje z primernim lepilom ter zaradi debeline večje od 14,00 cm jih je potrebno dodatno sidrati v skladu z navodili in detajli proizvajalca, kot je navedeno v postavki 5 (zavihek A-02). Material je lahek, približno 15kg/m2, kar ne predstavlja pretirane obtežbe za nosilno AB konstrukcijo.

3. B-01 - tlakarska dela - glede na ceno mase bi bilo primerno določiti debelino na 3-40 mm.
Višino izravnalne mase potrebne za pripravo ustrezne podloge bo možno ugotoviti šele po končanih rušitvenih delih, ko bo vidno stanje podlage. Predvideva se, da na določenih predelih izravnalne mase sploh ne bo potrebno nanašati, nekje pa bo zaradi lokalnih neravnin in poškodb debelina nekoliko večja. Se pa strinjam, da debelina izravnalne mase po vsej verjetnosti ne bo večja kot 40 mm
Datum objave: 22.02.2018   12:09
VPRAŠANJE
Zdravo, siporeks obloga na stropu? Obstoječa konstrukcija tega ne bo zdržala!

ODGOVOR
Odgovor isti kot pri prejšnjem vprašanju 2. točka:
Glede na izvedbo toplotne izolacije obodnih zidov z notranje strani je potrebno zaradi preprečitve toplotnih mostov preko AB nosilne konstrukcije objekta izvesti toplotno izolacijo stropa na notranji strani.
Za izolacijo je izbran enak material kot za obodne zidove. To so mineralne plošče tipa Ytong Multipor, ki so paropropustne, tako da ni potrebno vgrajevati dodatnih parnih zapor, so negorljive, trdne in stabilne ter jih je možno v celoti reciklirati (okolju prijazen material). Vgradnja plošč je enostavna - lepljenje z primernim lepilom ter zaradi debeline večje od 14,00 cm jih je potrebno dodatno sidrati v skladu z navodili in detajli proizvajalca, kot je navedeno v postavki 5 (zavihek A-02). Material je lahek, približno 15kg/m2, kar ne predstavlja pretirane obtežbe za nosilno AB konstrukcijo.
Datum objave: 23.02.2018   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na odgovor naročnika iz dne 22.02 ob 12.04, ki se nanaša na izdelavo varnostnega načrta, prosimo za jasnejši odgovor oz. ne vemo, če prav razumemo: ali moramo oceniti zgolj sodelovanje z izdelovalcem varnostnega načrta??

ODGOVOR
Varnostni načrt je obveznost naročnika. Izvajalčeva dolžnost je priprava začasne gradbiščne deponije, vključno s postavitvijo zaščitne ograje, ki bo preprečevala dostop nepooblaščenim osebam na deponijo ter celotno območje gradbišča. Zaradi prisotnosti zaposlenih in strank v času izvajanja del je potrebno v sodelovanju s predstavnikom naročnika in izdelovalcem varnostnega načrta predvideti začasne vhodno izhodne koridorje, ki jih bodo lahko uporabljali zaposleni in obiskovalci objekta in jih primerno zaščititi, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom.

Varnostni načrt je obveza naročnika in ga mora naročnik naročiti in pridobiti izven razpisa za pridobitev izvajalca GOI del. Izdelovalec varnostnega načrta kasneje nastavi knjigo varnostnih ukrepov in med izvajanjem nadzira spoštovanje varnostnih ukrepov, zato mora ponudnik za izdelavo varnostnega načrta ponuditi tudi izvajanje nadzora.

Izvajalec je pri pripravi načrta gradbišča dolžan upoštevati ukrepe predvidene z varnostnim načrtom.

V skladu z napisanim bomo objavili popravek razpisne dokumentacije, natančno GUI v tej točki.

Hvala.Datum objave: 26.02.2018   21:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za sheme stavbnega pohištva,

hvala
lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
če se vaše vprašanje nanaša na sheme vrat in oken, jih boste našli na 22. in 23. strani dokumenta PZI ambulant ZD Velenje, ki se nahaja med razpisno dokumentacijo. Bodite pozorni, da imate pravo razpisno dokumentacijo (glejte prosim popravek z dne 26.2.2018, ki je objavljen na naslednjem naslovu: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244052).
Hvala in lep pozdrav.Datum objave: 27.02.2018   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je ogled objekta obvezen - če je ni skladno s pravili ZGO.
Izravnalna masa pri tlakih navajate maksikalno debelino 40mm. Menim da je maksimalna izravnava do 5mm, kar je več je potreben estrih. Prosim za pojasnilo, ker je 4cm popolnoma preveč.
Hvala za info

ODGOVOR
Spoštovani.
Ogled objekta ni obvezen in se ne zahteva. Je le ena od dodatnih možnosti, ki so poleg razpisne dokumentacije, na voljo potencialnemu ponudniku za pripravo ponudbe.

Odgovor na drugi del vašega vprašanja pa odgovorimo, ko pridobimo odgovor stroke.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 27.02.2018   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji se zahteva bonitetna ocena najmanj SB6 s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od 120 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Bonitetna ocena se dodeli enkrat letno (maja z preteklo leto) , za leto 2017 še ni izdana.

Glede na to, da bonitetna ocena velja celo leto do izdaje nove bonitetne ocene, prosimo, da dovolite predložitev veljavne boniteten ocene ne-glede na datum izdaje, kajti izdaja bonitetne ocene predstavlja dodatni stroške za ponudnika.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
strinjamo se z vašo navedbo. Popravljamo na : "najmanj SB6 s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od 12 mesecev pred rokom za predložitev ponudb"

Hvala in lep pozdrav.Datum objave: 27.02.2018   17:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je ogled objekta obvezen - če je ni skladno s pravili ZGO.
Izravnalna masa pri tlakih navajate maksikalno debelino 40mm. Menim da je maksimalna izravnava do 5mm, kar je več je potreben estrih. Prosim za pojasnilo, ker je 4cm popolnoma preveč.
Hvala za info

ODGOVOR
Spoštovani, odgovor na drugi del: izravnalna masa.
V času priprave popisov ni bilo možno natančno predvideti stanja tal po odstranitvi vseh finalnih oblog, postavka sama predvideva zgolj manjše popravke in izravnave za pripravo ustrezne podlage za vgradnjo nove finalne talne obloge.
Lep pozdrav.Datum objave: 01.03.2018   20:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kakšna dokazila zahtevate:
Dokazilo o izpolnjevanju uredbe o Zelenem javnem naročanju.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik je med Prilogami (razpisna dokumentacija, str. 41) dodal tudi DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU. Dokazilo naj bo izpolnjeno, podpisano in žigosano. S tem se potencialni izvajalec zaveže, da bo deloval v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51-2381/2017).
Lep pozdrav.