Dosje javnega naročila 000855/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 34.038,00 EUR

JN000855/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2018
JN000855/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2018
JN000855/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2018
JN000855/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2018
JN000855/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.05.2018
JN000855/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.05.2018
JN000855/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.05.2018

    JN000855/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Vožarski pot 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Vesna Skol
gp.zirs@gov.si
+386 12803802

Internetni naslovi
http://www.zi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zi.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/javna_narocila/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault - območje Območne enote Kranj
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Območne enote Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault - območje Območne enote Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault - območje Območne enote Ljubljana in sedeža
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Območne enote Ljubljana in sedeža
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault - območje Območne enote Ljubljana in sedeža
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault - območje Območne enote Nova Gorica
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Območne enote Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault za območje Območne enote Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Škoda - območje Območne enote Celje in Dravograd
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Območne enote Celje in Dravograd
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Škoda za območje Območne enote Celje in Dravograd
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Škoda - območje Območne enote Novo mesto
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Območne enote Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Škoda - območje Območne enote Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.03.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.03.2018   12:00
Kraj: Zdravstveni inšpektorat RS, Vožarski pot 12, Ljubljana (2. nadstropje)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki prisotnih ponudnikov, ki bodo sodelovali na javnem odpiranju, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.03.2018   09:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil Uradnega lista RS.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2018   13:25
Pozdravljeni,

v zvezi z vašim vprašanjem posredujemo naslednje pojasnilo:

V razpisni dokumentaciji so pogoji za priznanje usposobljenosti razvidni v poglavju C., kjer so v točki 1. določeni splošni pogoji za priznanje usposobljenosti in v točki 2. tehnični pogoji oziroma usposobljenost, ki vam jih povzemamo spodaj:

2.1 Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti predmetnega javnega naročila.
2.2 Ponudnik mora izpolnjevati eno od spodnjih dveh zahtev:
a. ponudnik ima sedež, pooblaščeno enoto ali podizvajalca na območju tiste lokacije, ki je navedena pri posameznem sklopu, za katerega oddaja
ponudbo, oziroma mora opravljati svoje storitve na lokaciji v oddaljenosti največ 15 km po najkrajši poti z avtomobilom (po cesti) od naslova
posamezne organizacijske enote Zdravstvenega inšpektorata RS
ali
b. ponudnik bo storitev opravljal na lokaciji, ki je oddaljena od navedenega naslova naročnika dlje kot 15 km (od 16 km naprej) zato se obvezuje, da bo
storitev opravljal tako, da bo okvarjeno vozilo prevzemal in oddajal na lokaciji naročnika.
2.3 Ponudnik mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- za servisiranje in popravilo vozil ima ustrezno usposobljene delavce in tehnološko opremljenost za diagnosticiranje napak in servisiranje in vzdrževanje osebnih vozil znamke Renault oziroma znamke Škoda.

Merila za izbiro so razvidna v poglavju B. Informacije in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe - točka II.

Zdravstveni inšpektorat RS