Dosje javnega naročila 001636/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001636/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2018
JN001636/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2018
JN001636/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2018
JN001636/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2018

    JN001636/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242903/0-1_PNG_ZADOBROVA_5m_feb_2017_POPIS_pred.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242903/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA
Referenčna številka dokumenta: 430-55/2018-
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
33130-17/2016/7


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2018   13:00
Kraj: SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA, 2. NADSTROPJE, SEJNA SOBA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
ODPIRANJE PONUB BO JAVNO.
PREDSTAVNIKI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV, KI ŽELIJO SODELOVATI NA ODPIRANJU, MORAJO IMETI PISNA POOBLASTILA ZA ZASTOPANJE.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2018   15:00

Dodatne informacije:
DODATNE INFORMACIJE BODO PREDLOŽENE NAJKASNEJE DO 22.3. 2018 DO 15.00 URE.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2018   08:20
Spoštovani.

Naročnik bo takoj objavil razpisno dokumentacijo.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 19.03.2018   12:30
Spoštovani.

Javno naročilo je objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana in sicer na naslovu: Https://www.ljubljana.si/ pod zavihkom Javne razgrnitve, javni razpisi, javne objave, pod zavihkom "Javna naročila".

Imamo probleme z objavo javnega naročila na Portalu JN, za kar se Vam opravičujemo.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 20.03.2018   10:31
Spoštovani.

Pregledna karta agromelioracijskega območja Zadobrova v merilu 1:2500 je na voljo za vpogled in fotokopiranje na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana po predhodni najavi na tel. št. (01)3064312 g. Gorazd Maslo.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 20.03.2018   12:00
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da smo kot izvajalec izvedli v saj EN tovrstni posel v vrednosti 100.000, 00€ brez DDV.
Ali je tovrstni posel, če smo izvedli lokalno ali državno cesto?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.

Je tovrstni posel.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 20.03.2018   12:00
VPRAŠANJE
Ponudnik mora priložiti v ponudbi EN tovrstni objekt, OVD pa DVA tovrstna objekta.
Ali pravilno beremo in sklepamo?

ODGOVOR
Spoštovani.

Pravilno berete in sklepate.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 22.03.2018   08:05
VPRAŠANJE
Vljudno naprošamo naročnika, da objavi ocenjeno vrednost objekta.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Ocenjene vrednosti objektov ne objavljamo.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 22.03.2018   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se kot tovrstni posel upošteva referenca Izvedba gradbenih del pri obnovi plinovodnega omrežja?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Ne. Kot tovrstni posel se ne upošteva referenca Izvedba gradbenih popisov pri obnovi plinovodnega omrežja.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 22.03.2018   08:45
VPRAŠANJE
Ali manjka kakšna rekapitulacija med vsemi temi popisi del?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.

v razpisni dokumentaciji so vse potrebne preglednice.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 22.03.2018   08:45
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nam pojasni vse dokumente v excel-u. Ne najdemo nekega sistema vnašanja cen v popis in potem izvedbe rekapitulacije. Ali se določeni popisi ponavljajo in ali je dovolj, da opremimo s cenami skupno rekapitulacijo, ostali excel dokumenti pa so kot kontrola skupni rekapitulaciji.

ODGOVOR

Spoštovani.

Izpolniti je potrebno vse preglednice.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 22.03.2018   08:46
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik objavil 8 popisov del v excel varianti.
Ali je potrebno s cenami opremiti vse popise del, ki so podani s strani naročnika, ali samo popis "SKUPNA_REKAPITULACIJA_ZADOBRAVA_feb_2017", ki naj bi bila nek skupek vseh ostalih excel dokumentov, če si pravilno predstavljamo.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Izpolniti je potrebno vse preglednice.

Lepo pozdravljeni.