Dosje javnega naročila 000893/2018
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje SAP sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.400,00 EUR

JN000893/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2018
JN000893/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2018
JN000893/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2018
JN000893/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2018

    JN000893/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242999/RD_-_NMV_-_Vzdrževanje_SAP_sistema.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242999/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje SAP sistema
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje SAP sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje SAP sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2018   12:00
Kraj: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2018   15:20
VPRAŠANJE
Ali naročnika pravilno razumemo, da lahko ponudnik in podizvajalec namesto obrazcev Obrazec 3, Obrazec 3a, Obrazec 4 predložita izpolnjen ESPD obrazec?
Ali lahko tuji podizvajalec namesto zgoraj omenjenih obrazcev in potrdil predloži izpolnjen in podpisan ESPD ali mora predložiti tudi potrdila?

ODGOVOR

Da. Lahko


Datum objave: 26.02.2018   15:21
VPRAŠANJE
Ali naročnika pravilno razumemo, da lahko ponudnik in podizvajalec namesto obrazcev Obrazec 3, Obrazec 3a, Obrazec 4 predložita izpolnjen ESPD obrazec?
Ali lahko tuji podizvajalec namesto zgoraj omenjenih obrazcev in potrdil predloži izpolnjen in podpisan ESPD ali mora predložiti tudi potrdila?

ODGOVOR

Obrazca 3 in 3a mora ponudnik obvezno predložiti, zato da naročnik lahko preveri resničnost navedb. Obrazec 4 pa ponudnik predloži samo, če ne bo predložil izpolnjenega ESPD obrazca.


Datum objave: 26.02.2018   15:22
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da mora ponudnik priložiti potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov. Ali lahko ponudnik namesto potrdil bank, priloži BON-2, ki izkazuje enake podatke, saj v kolikor ima ponudnik odprtih več računov, so stroški izdaje potrdil precej visoki?

ODGOVOR

Da. Lahko.


Datum objave: 26.02.2018   15:23
VPRAŠANJE
Ali naročnika pravilno razumemo, da lahko ponudnik in podizvajalec namesto obrazcev Obrazec 3, Obrazec 3a, Obrazec 4 predložita izpolnjen ESPD obrazec?
Ali lahko tuji podizvajalec namesto zgoraj omenjenih obrazcev in potrdil predloži izpolnjen in podpisan ESPD ali mora predložiti tudi potrdila?

ODGOVOR

Popravek odgovora.

Odgovor se glasi:
Obrazca 3 in 3a mora ponudnik obvezno predložiti, zato da naročnik lahko preveri resničnost navedb. Obrazec 4 pa ponudnik predloži samo, če ne bo predložil izpolnjenega ESPD obrazca.


Datum objave: 26.02.2018   15:23
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedel, da mora ponudnik predložiti ponujeno tehnično specifikacijo ali pa vsaj potrjeno tehnično specifikacijo, ki jo je pripravil naročnik. V vzorcu pogodbe se sklicujete na tehnične zahteve naročnika.
Naše vprašanje: Tehnične zahteve naročnika (točka 8) – bo to priloga pogodbi ali je potrebno v posebni prologi (ponudbi) opisati izvedbo del po razpisu?


ODGOVOR

Tehnične zahteve naročnika bodo priloga pogodbe.

Datum objave: 26.02.2018   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V pogodbi - navajate:
6. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6.1 Pred pričetkom izvajanja mora izvajalec predložiti vse potrebne podatke za Vzdrževanje SAP sistema, ki je predmet te pogodbe.

V členu 6.1 je morda prišlo do napake? Navedeno je, da mora dokumentacijo priskrbeti izvajalec, mislimo pa da bi moralo pisati naročnik.

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Da. Prišlo je do napake točka 6.1se pravilno glasi Pred pričetkom izvajanja mora naročnik predložiti vse potrebne podatke za Vzdrževanje SAP sistema, ki je predmet te pogodbe.


Datum objave: 27.02.2018   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vprašanje se nanaša na pogodbeno ceno.

Opis Enota Cena v EUR na enoto brez DDV Količina Skupaj cena v EUR brez DDV
Mesečno
1 Pavšal (pripravljenost, odzivnost…) Kpl 1
2 Ure vključene v mesečni pavšal Ura 16
3 Skupaj (mesečno) (1+2)
4 Skupaj letno (12 mesečnih pavšalov)
5 Pomoč na zahtevo (dodatne storitve) Ura 192
6 SKUPAJ V EUR BREZ DDV (4+5)

Pri opisu kaj mesečni pavšal vključuje navajate spodnji dve alinej:
• Pavšalno vzdrževanje vključuje 192 človek/ur storitev letno, ki se porabijo za odpravo incidentov ali ostalih storitev SAP po dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Ure se štejejo po dejanski porabi in se seštevajo na letni osnovi.
• Vsak mesec se v okviru pavšala zaračuna vrednost 16 človek /ur ne glede na njihovo izrabo. Ure se porabi za odpravo incidentov ali druge storitve po dogovoru z naročnikom (sistemske ali aplikativne SAP storitve).

Vprašanje 1: Ali se zgornji dve alineji sklicujeta na iste ure (vrstica 2 v predračunu) 16 ur/mesečno = 192 ur letno? V kolikor so mišljene iste ure prosim za dodatno pojasnilo porabe ur.
Vprašanje 2: Ali se prva zgornja alineja (192 ur) nanaša na storitve pomoči na zahtevo (dodatne storitve)? V kolikor so v urah 192 predvidene ure pomoči na zahtevo ali jih predvidevate plačevati v pavšalu? Ali je predvideno plačevanje po dejansko opravljeni storitvi kot je v opisu Pomoč na zahtevo (dodatne storitve) - spodnja alineja?
• Pomoč na zahtevo vključuje 192 človek/ur storitev letno, za izvajanje posebnih zahtev naročnika. Ure se seštevajo na letni osnovi in so plačane mesečno po opravljeni storitvi. Mesečno poročilo o porabljenih urah je osnova za izstavitev računa.ODGOVOR
Vprašanje 1:
Odgovor: DA. Omenjeni alineji se sklicujeta na iste ure. Porabi se jih za odpravo napak. Če se jih ne porabi za odpravo napak, se jih lahko porabi za ostale storitve po dogovoru. V obeh primerih se štejejo po dejanski porabi. Plača se jih pavšalno 16 na mesec, porabo pa se sešteva na letni osnovi (192 ur).

Vprašanje 2:
Odgovor: NE. Za pomoč na zahtevo je namenjenih dodatnih 192 ur letno poleg prej omenjenih pavšalnih. Vse ure (pavšal + pomoč na zahtevo) se lahko koristi za odpravo napak (če so pavšalne ure že porabljene) ali za pomoč na zahtevo oz. ostale storitve po dogovoru.
Pavšalne ure se plačujejo mesečno po 16 ur ne glede na porabo. Plačane, nekoriščene ure, se prenašajo v naslednje mesece.
Ure, ki so namenjene pomoči na zahtevo pa se mesečno obračunajo (plačajo) po dejanski porabi do skupno največ 192 ur na letnem nivoju.

Naročilo vključuje 192 pavšalnih ur in 192 dodatnih ur namenjenih pomoči na zahtevo.