Dosje javnega naročila 001174/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Izbira dobavitelja za dobavo reprezentančnega blaga za obdobje 2018 - 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001174/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.02.2018
JN001174/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2018
JN001174/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2018
JN001174/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001174/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243052/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243052/espd/ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira dobavitelja za dobavo reprezentančnega blaga za obdobje 2018 - 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava reprezentančnega blaga za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2018 - 2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15612500
15800000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije Mestne občine Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava reprezentančnega blaga za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2018 - 2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Popust na vsakokrat veljavni maloprodajni cenik0,2
Sheme kakovosti0,1
Eko živila0,05

Cena – Ponder:
0,65
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2018   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2018   12:26
VPRAŠANJE
Ali je možno oddati ponudbo samo za posamezni artikel?

ODGOVOR
Ne.


Datum objave: 08.03.2018   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za odgovor vezano vezano na dobavno reprezentančnega blaga:

- poz. 2,3,4, ali mora biti ponujeno mleko iz sheme kakovosti ali se lahko ponudi ostalo?
- sokovi 0,25l pakiranje brik ali steklo? Ampak naj vas opozorim, da so sokovi pakirani v steklo ali brik po 0,2dcl in ne 0,25l? ALi se lahko ponudi 0,2dcl?
- BIO MED cvetlični / gozdni 450g - ali lahko ponudimo 900g?
- pozicija 27 BRESKOV SOK - 50% sadni delež, min. 51% breskove kaše

- Ali se lahko ponudi z 50% sadne kaše? Dana ima 33% breskove kaše in 17% jabolčne kaše ; Fructal ima 50% sadni delež.. Ali imate katerega posebej v mislih?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR – POPIS ŽIVIL
Naročnik podaja odgovore na vprašanja v popisu živil:
- postavke pod zap. št. 2,3 in 4: Ponudnik mora obvezno ponuditi živila, certificirana z znakom iz shem kakovosti.
- postavke pod zap. št. 23, 25, 28: Naročnik pri živilih pod navedenimi zaporednimi številkami zahteva 0,2 L pakiranje v stekleni embalaži.
- postavki pod zap. št. 36 in 37: Naročnik pri navedenih postavkah spreminja dovoljen razpon gramature na 450 – 900 g.
- postavka pod zap. št. 27: Naročnik zahteva živilo s 50 % sadnim deležem, od tega mora biti min. 51 % breskove kaše.

Naročnik bo na podlagi odgovorov na vprašanja objavil popravek predračunskega obraza ponudbe.