Dosje javnega naročila 000911/2018
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič
Blago: Dobava električne energije za potrebe podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leti 2018 in 2019
ZJN-3: Odprti postopek

JN000911/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.02.2018
JN000911/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2018
JN000911/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2018
JN000911/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2018
JN000911/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.09.2018

    JN000911/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Mlaka 6
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Jana Čebašek
jana.cebasek@komunala-trzic.si
+386 45971316
+386 45971320

Internetni naslovi
https://www.komunala-trzic.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243091/Razpisna_dokumentacija_dobava_elektricne_energije_16.2.2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Družba z omejeno odgovornostjo v lasti občine
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije za potrebe podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leti 2018 in 2019
Referenčna številka dokumenta: 1/2018-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 4290 Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije za potrebe podjetja Komunala Tržič d.o.o. od 1.5.2018 do 30.4.2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.05.2018
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
v razpisni dokumentaciji
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.03.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.03.2018   10:30
Kraj: Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, Tržič


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2018   11:00

Dodatne informacije:
v razpisni dokumentaciji
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Mlaka 6
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2018   09:57
Spoštovani,

objava ESPD obrazca je bila objavljena 6.3.2018.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.03.2018   12:28
Spoštovani,

zahteve o finančnem zavarovanju za resnost ponudbe ostajajo nespremenjene. Razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.03.2018   10:08
Spoštovani,

vezano na vprašanje:

"naročniku predlagamo spremembo razpisne dokumentacije tako, da ponudniki za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku predložijo izpolnjeno menico z menično izjavo v višini in z veljavnostjo, ki jo je naročnik predvidel ter z menično klavzulo " ne po nalogu", na podlagi katere je prenosnost menice prepovedana" odgovarjamo, da navedenega predloga ne sprejemamo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.03.2018   07:35
Spoštovani,

vezano na vprašanje "Skladno s 549. členom Energetskega zakona, licenca za opravljanje energetske dejavnosti ni več potrebna. Prosim da ustrezno dokazilo (Obrazec št.8) umaknete iz Razpisne dokumentacije" podajamo odgovor:
Iz razpisne dokumentacije se iz točke III. POGOJI FORMALNO POPOLNE PONUDBE črta naslednje besedilo oz. zahteva:
"OBRAZEC št. 8: Izjava o pridobljeni licenci za opravljanje energetske dejavnosti."

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.03.2018   11:35
Spoštovani,

ponudbo oddajate za obdobje od 1.5.2018 0:00 e ure do 30.4.2020 24:00 e ure.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.03.2018   12:06
Spoštovani,

Če bo ponudba pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva in pravilna, bo vključena v pogajanje z elektronsko dražbo, ne glede na višino ponudbene cene.

Lep pozdrav.