Dosje javnega naročila 000766/2018
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.168,00 EUR

JN000766/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.02.2018
JN000766/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.02.2018
JN000766/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2018
JN000766/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2018
JN000766/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2018
JN000766/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.12.2018
JN000766/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2019
JN000766/2018-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000766/2018-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Natalija Skok
natalija.skok@obcina-ig.si
+386 12802316

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila obsega izdelavo projekta za PGD in PZI dokumentacijo v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2018
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN000766/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.02.2018


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in lokalni čas:

26.02.2018 10:15
Se glasi:

26.02.2018 14:30
VII.2 Druge dodatne informacije