Dosje javnega naročila NMV182/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.794,90 EUR

NMV182/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.01.2015
NMV357/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 22.01.2015
NMV1729/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2015
NMV1729/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV182/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 13. 1. 2015
Številka objave: NMV182/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: SN stikalni bloki s sekundarno opremo.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava srednjenapetostnih blokov s sekundarno opremo. Natančnejši opis je naveden v priloženi razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/1838-81365740717457559798/5_SN_sti
kalni_bloki_s_sekundarno_opremo.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 4. 2. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 4. 2. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 25. 1. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 1. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV357/2015, Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 22. 1. 2015
  • NMV1729/2015, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 1. 4. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2015   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisu je navedena temperatura okolice stikališča -25°C do +40°C. V osnovi je SN oprema po IEC standardih testirana za območje -5°C do +40°C. Ali je tako nizka temperatura (-25°C) znotraj stikališča realna? Ali lahko ponudimo opremo, ki lahko obratuje na -15°C, ker nam to omogoča ponuditi optimalnejšo rešitev?

Ali so enopolne sheme in pripadajoče risbe postavitve opreme v prostor pravilne?
V razpisu je navedeno za TP Kolodvor 1 novo stikališče in 1 obstoječe, v postavitvi so narisani 3 SN postroji. Za TP Petelinje pa se zahteva 3 SN postroje, v postavitvi pa sta vrisana 2.


ODGOVOR:
Ponujena oprema mora ustrezati zahtevanim vrednostim glede temperature okolice.

Enopolne sheme v razpisu so pravilne.

Glede na to, da je prišlo do napake pri objavi bo naročnik dopolnil/spremenil razpisno dokumentacijo z novimi risbami postavitve opreme.


Datum objave: 21.01.2015   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V primeru, da nudimo SN bloke izolirane z SF6 plinom nas zanima ali je za vsak plinski kotel potrebno vgraditi manometer s pomožnim kontaktom stanja plina, ki se prenaša v center vodenja?


ODGOVOR:
V primeru, da ponudite SN bloke izolirane z SF6 plinom je potrebno za vsak plinski kotel vgraditi manometer ali indikator s pomožnim kontaktom stanja plina, ki se prenaša v center vodenja.

Datum objave: 21.01.2015   15:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Na načrtu zgradbe in postavitve opreme so prikazani tudi kanali za SN kable. Ugotovili smo, da v določenih primerih ne ustrezajo popolnoma naši opremi. Ali lahko v posameznih primerih naredimo dodatne odprtine za kable v tla?


ODGOVOR:
Za namen prehoda SN kablov ponudnik lahko naredi dodatne izvrtine v tla. Izdelava dodatnih odprtin je strošek ponudnika.

Datum objave: 23.01.2015   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisu je navedena možnost izvedbe povezave spojnih celic glede na tloris stikališč. V TP Petelinje bi združili spojno A in B v eno celico. V tem primeru je motoriziran le odklopnik v A, ločilno stikalo v B pa je ročno, ker so zbiralke znotraj celice. V tem primeru odpade prenapetostni odvodnik. Ali dopuščate tako rešitev?

ODGOVOR:
Dopuščena je taka rešitev. V kolikor se izvede povezave, med stikalnima blokoma A in B z zbiralkami, odvodniki prenapetosti v spojni celici niso potrebni.

Datum objave: 23.01.2015   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Reference blaga
Ali je potrebno, da se predloži referenca blaga (priloga 5.1) za enak tip opreme, kot se nudi, ali se lahko referenca nanaša le na podobno opremo, kot je navedeno v razpisu (napr SN celice drugih tipov ali izvedbe)?
Ker je predvsem v tujini prektično nemogoče in neobičajno pridobiti podpisano referenco za vsak razpis posebej, poleg tega pa se zahteva navedba kontaktne osebe, kar povzroča dodatne zaplete, vas prosimo, da lahko referenčni obrazec (priloga 5.1) podpiše kupec opreme in ne končni kupec.

ODGOVOR:
Reference je potrebno priložiti za enak tip opreme kot se nudi.

Reference mora podpisati končni kupec na obrazcih 5.1. in 5.2.Datum objave: 28.01.2015   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je navedeni optični delilnik pod točko 3.6 predmet ponudbe dobavitelja, ali ga bo nabavil naročnik?

ODGOVOR:
Optični delilnik dobavi naročnik.

Datum objave: 28.01.2015   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 15 v Mapi 2 je navedeno naj ima zaščitni rele možnost parametriranja preko komunikacijskega vhoda RJ45 na sprednji strani naprave. Ali ja ta vhod lahko drugega tipa npr USB ali podobno?


ODGOVOR:
Zaščitni rele ima lahko vhod drugega tipa. V tem primeru mora ponudnik v ponudbo zajeti tudi 5 kablov za povezavo prenosnega računalnika na zaščitno napravo.

Datum objave: 28.01.2015   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 14 so opisane funkcije RTU, kot si sledijo:

Funkcije naprave:
- zajemanje dvopoložajnih stanj stikalnih naprav, procesnih meritev in alarmnih
signalizacij,
- priprava zbranih podatkov (dogodkov, alarmov, meritev),
- obdelava podatkov v ustrezno obliko,
- pošiljanje podatkov v ustrezni obliki v nadrejeni center vodenja,
- posredovanje komand iz nadrejenega centra do naprav stikališča, ki imajo
omogočeno daljinski krmiljenje,
- nadzor nad blokadami pred nepravilnim manipuliranjem z napravami,
- funkcija samotestiranja.

Ali je pod prvo alinejo mišljeno, da RTU zajema stanja stikalnih naprav preko lastnih digitalnih vhodov, ali je dovoljeno ta stanja zajemati posredno preko zaščitnega releja posamezne celice, če je ta vgrajen seveda?
Enako vprašanje velja za posredovanje komand pod peto alinejo. Torej, ali naj RTU komande izvaja preko lasntnih digitalnih izhodov, ali je dovoljeno posredno pošiljanje komand preko zaščitnega releja, če je ta vgrajen v celici?

ODGOVOR:
1. Stanja stikalnih naprav se morajo zajemati posredno preko zaščitnega releja posamezne celice v kolikor je le ta vgrajen.

2. Komande nad stikalnimi napravami se morajo izvajati posredno preko zaščitnega releja posamezne celice v kolikor je le ta vgrajen.


Datum objave: 28.01.2015   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 14 so opisane funkcije RTU, kot si sledijo:

Funkcije naprave:
- zajemanje dvopoložajnih stanj stikalnih naprav, procesnih meritev in alarmnih
signalizacij,
- priprava zbranih podatkov (dogodkov, alarmov, meritev),
- obdelava podatkov v ustrezno obliko,
- pošiljanje podatkov v ustrezni obliki v nadrejeni center vodenja,
- posredovanje komand iz nadrejenega centra do naprav stikališča, ki imajo
omogočeno daljinski krmiljenje,
- nadzor nad blokadami pred nepravilnim manipuliranjem z napravami,
- funkcija samotestiranja.

Ali je pod prvo alinejo mišljeno, da RTU zajema stanja stikalnih naprav preko lastnih digitalnih vhodov, ali je dovoljeno ta stanja zajemati posredno preko zaščitnega releja posamezne celice, če je ta vgrajen seveda?
Enako vprašanje velja za posredovanje komand pod peto alinejo. Torej, ali naj RTU komande izvaja preko lasntnih digitalnih izhodov, ali je dovoljeno posredno pošiljanje komand preko zaščitnega releja, če je ta vgrajen v celici?

ODGOVOR:
1. Stanja stikalnih naprav se morajo zajemati posredno preko zaščitnega releja posamezne celice v kolikor je le ta vgrajen.

2. Komande nad stikalnimi napravami se morajo izvajati posredno preko zaščitnega releja posamezne celice v kolikor je le ta vgrajen.


Datum objave: 28.01.2015   14:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

v tehničnih zahtevah za daljinsko vodenje naprav je zahteva, da mora komunikacija med napravami potekati po protokolu IEC61850.
Ali lahko za indikacijo okvare in meritev toka na SN izvodih ponudimo tudi naprave, ki imajo standardizirano komunikacijo do RTU naprave po Modbus protokolu?

Ali je zahteva naročnika, da je vsaka celica v SN bloku kot samostojna enota? S tem je mišljeno, da se naknadno lahko vsako posamezno celico fizično loči oziroma odstrani od ostalih. Oziroma ali je možno, da se ponudi SN bloke pri katerih so znotraj bloka nekatere celice združene v eno celoto? V združenih celicah naknadna fizična ločitev celic ni možna (kompakten blok) je pa takšna rešitev stroškovno ugodnejša.

Hvala za odgovore

Lep pozdrav


ODGOVOR:
1. Komunikacija med zaščitnimi napravami in napravami vodenja postaje mora potekati po protokolu IEC61850. Naročnik dopušča, da se med ostalimi napravami znotraj transformatorske postaje, ki niso zaščitne naprave, ponudijo druge oblike protokola.

2. Naročnik ne zahteva, da je vsaka SN celica v SN bloku kot samostojna enota. Dopuščajo se vse izvedbe.


Datum objave: 28.01.2015   14:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v točki 3.1.1 navaja, da se za nadzor, krmiljenj signalizacijo uporablja IEC 61850 standard. Glede na to, da naročnik že ima objekte v obratovanju, kjer se uporabljajo tudi drugi protokoli v TCP/IP tehnologiji, ali je možno uporabljati tudi druge protokole?

ODGOVOR:
Že odgovorjeno v odgovoru številka 9.

Datum objave: 28.01.2015   14:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da nam omogočite dokazovati referenco blaga, podpisano s strani končnega kupca, tudi na drugačnem obrazcu, s tem, da so navedeni vsi bistveni podatki, ki jih zahtevate v obrazcu 5.1.

ODGOVOR:
Lahko, vendar morajo biti navedeni vsi podatki, ki so predvideni na obrazcu 5.1.

Datum objave: 28.01.2015   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Prosimo vas, da enako kot pri javnem razpisu za RP Komen omogočite, da referenco podpiše kupec blaga, če je bil kupec blaga inženiring firma, ki je blago, ki se ponuja tudi v tem razpisu, uporabila v svojem projektu in ocenjuje, da so izkušnje z blagom ustrezne.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Reference morajo biti potrjene od končnega kupca.


Datum objave: 28.01.2015   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik

V tč. 2.7.5 v Mapi 1 RD niste postavili jasnih pravil pogajanj: "...Naročnik bo izvedel pogajanja v primeru, da bo najugodnejša ponudba pravilna in primerna, vendar nesprejemljiva. Naročnik bo na pogajanja povabil vse ponudnika, ki so oddali pravilne in primerne ponudbe. Natančen protokol pogajanj bo naročnik napisal v povabilu, kjer bo izrecno navedel zadnji krog pogajanj...."

Običajno so pogajanja namenjena pridobitvi najnižje ponudbene cene, če se ne motimo je to do sedaj veljajo tudi pri vaših preteklih razpisih. Tokrat pa izgleda kot da pogajanja želite izvesti zgolj v primeru, če bo med tistimi ponudbami, ki bodo pravilne in primerne najcenejša tista, ki vam zaradi kateregakoli razloga, ki sicer ni povezan z predmetom naročila ne bo všeč. Prosimo vas transparentnost in ustrezno stopnjo integritete torej, da pravila igre postavite pred oddajo ponudb (kaj za vas pomeni nesprejemljiva ponudba oz. kdaj točno pogajanja, koliko krogov pogajanj,...)

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Na podlagi določil drugega odstavka 36a. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ima naročnik možnost vključitve pogajanj v razpisno dokumentacijo in to zakonsko možnost je naročnik uporabil oz. napisal v razpisni dokumentaciji. S tem, ko je to zapisal v RD je zagotovil transparentnost in enakopravnost potencialnih ponudnikov, saj so o tem vsi zainteresirani ponudniki obveščeni, da se bo naročnik pogajal le v primeru, da bo najugodnejša ponudba pravilna in primerna, vendar nesprejemljiva. Kot nesprejemljivo ponudbo bo naročnik upošteval tisto ponudbo, ki bo višja od ocenjene vrednosti naročila (ocenjena vrednost naročila je že zapisana v sklepu o pričetku postopka).Datum objave: 28.01.2015   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V razpisni dokumentaciji se zahteva alarm zemeljskostične okvare na izvodu v DCV pri toku I0>15A. Smatramo, da je slednja meja prenizka in da jo postavite nekoliko višje. V kolikor se meja ne postavi višje se naj zahteva, da se tok I0 meri s posebnim dodatnim objemnim TT.
2. V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da med napravami znotraj TP-ja vse komunikacije potekajo po protokolu IEC 61850. Večina proizvajalcev naprav za detekcijo zemeljskostičnih in kratkostičnih okvar na izvodih nimajo protokola IEC 61850 ampak komunicirajo do nadrejenih RTU naprav po svojem določenem protokolu. Naprave za zaščito in vodenje v TP Petelinje, celica JC02 in v TP Prestranek, celica JB03 omogočata komunikacijo po protokolu IEC61850, vendar se nam ne zdi smiselno, da le ena naprava na TP-ju komunicira po IEC 61850. Predlagamo, da vse naprave znotraj TP-ja komunicirajo po standardiziranem protokolu in da zahtevi po komunikaciji RTU-ja z nadrejenimi centri po IEC 60870-5-104 in po daljinskemu dostopu, za napravi zaščite in vodenja ostaneta nespremenjeni.
3. Ali je možno namesto referenc na obrazcu 5.1 priložiti pogodbo oziroma naročilnico s kupcem blaga enakega tipa in kontakt končnega kupca?

ODGOVOR:
1. Naročnik dopušča, da se zahtevana vrednost zemeljskostičnega toka okvare I0>15A spremeni na I0>30A.
2. Že odgovorjeno v odgovoru številka 9.
3. Lahko, vendar morajo biti navedeni vsi podatki, ki so predvideni na obrazcu 5.1.


Datum objave: 28.01.2015   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji se zahtevajo v celicah tudi močnostni odklopniki z motornim pogonom (630A). Ponavadi močnostni odklopniki omogočajo 10000 izklopov pri nazivnem toku ter zmožnost vsaj 20-tih izklopov pri kratkostičnem toku 16kA. V naši ponudbi bi radi ponudili sicer manj vdržljiv vendar ekonomičen odklopnik, kateri ima kapaciteto 2000 izklopov nazivnega toka ter manjše število izklopov pri kratkostičnem toku. Je takšna rešitev sprejemljiva za naročnika? V razpisni dokumentaciji tovrstnih podatkov ni podanih, zato prosimo za odgovor. Hvala.

ODGOVOR:
Takšna rešitev je za naročnika sprejemljiva.