Dosje javnega naročila NMV1155/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni drogovi
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 212.645,78 EUR

NMV1155/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2015
NMV1215/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.03.2015
NMV2676/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2015
NMV2676/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV1155/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni drogovi

Datum objave: 4. 3. 2015
Številka objave: NMV1155/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: SN betonski drogovi.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava SN betonskih drogov in konzol.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44212226 (Električni drogovi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/1838-93553240792961389963/5_SN_bet
onski_drogovi.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 18. 3. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 18. 3. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 12. 3. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1215/2015, Električni drogovi; datum objave: 6. 3. 2015
  • NMV2676/2015, Blago: Električni drogovi; datum objave: 15. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2015   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehničnem delu razpisne dokumentacije MAPA 2 je v tabeli št. risbe BK.SN.01 so pod oznako MALA KONZOLA za drog B12,13 IN 14 Ponujamo male konzole z Fx>4, Fy>3,6, Fz>3,4 in ker se take konzole že uporabljajo v vašem omrežju mislimo, da bi bilo smiselno željene obremenitve prilagoditi že vgrajenim artiklom ali pa se je mogoče pojavila samo napaka v tabeli.

ODGOVOR:
Naročnik je po podrobnejšem pregledu tehničnih lastnosti dosedaj vgrajene opreme za drogove K12,13,14 proizvajalca Primorje Ajdovščina preveril, da navedene vrednosti iz vprašanja držijo. Pri pripravi tabele je prišlo do napake za kar se ponudnikom oproščamo. Nove vrednosti za male konzole za drogove
KB12,13 in 14 se uskladijo na Fx >= 4kN, Fy >= 3,6 kN Fz ostane nespremenjena (3,4 kN). Ponudnik lahko navedene vrednosti popravi ročno ali pa izpolni priloženo popravljeno tabelo na risbi BK.SN.01 (Marec 2015), ki bo objavljena, kot popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 11.03.2015   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali za pravno osebo-gospodarsko družbo zadošča priložitev bonitetne ocene S.BON-1?

ODGOVOR:
Gospodarska družba mora priložiti bonitetno oceno S.BON-1/P in BON-2