Dosje javnega naročila NMV5444/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.124,60 EUR

NMV5444/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2014
NMV1506/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.03.2015
NMV1506/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV5444/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom

Datum objave: 2. 12. 2014
Številka objave: NMV5444/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Gradbena dela za ureditev monterskih boksov
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Rekonstrukcija obstoječe industrijsko-piarniške hale z namenom ureditve ločenih enot elektromontažnih skupin, kjer bo za vsako enoto posebej urejeno garažiranje terenskega vozila in skladiščenje priročne opreme ter prostor za začasno zadrževanje zaposlenih terenskih delavcev.
Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45213000 (Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/12/1838-82673611182982661188/4_Uredi
tev_monterskih_boksov.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 12. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 12. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d.d, Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 12. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 12. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1506/2015, Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom; datum objave: 23. 3. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2014   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
So lahko potrjene reference na obrazcih od prejšnjih razpisov?
Je mišljena referenca GOI dela glede na popise?
Hvala lepa.

ODGOVOR:
Naročnik želi, da ponudnik predloži potrjene reference na obrazcu, ki je predložen v RD. Naročnik dopušča možnost predložitve potrjenih referenc na obrazcih iz prejšnjih razpisov. Iz predloženih dokazil morajo biti razvidni vsi zahtevani podatki iz obrazca 5.1 (objekt, opis izvedenih del, obdobje izvajanja del, vrednost v EUR in kontaktno osebo naročnika).
Ponudnik mora predložiti reference za razpisana dela, torej za GOI dela glede na popise.


Datum objave: 09.12.2014   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Ali lahko priložimo reference na obrazcih iz prejšnjih razpisov?


ODGOVOR:
Odgovor podan že pri prvem vprašanju.

Datum objave: 12.12.2014   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

prosimo za informacijo ali je v hali omogočen dostop z gradbeno mehanizacijo (kamion prek 10-15 ton)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Dostop z omenjenim vozilom je možen.

Datum objave: 12.12.2014   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko navedete ocenjeno vrednost del?

Hvala

ODGOVOR:
Naročnik ne bo navedel ocenjene vrednosti.