Dosje javnega naročila NMV5046/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 174.566,48 EUR

NMV5046/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2015
NMV5255/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 24.08.2015
NMV7271/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2015
NMV7271/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2015
    NMV5046/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike

Datum objave: 14. 8. 2015
Številka objave: NMV5046/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: sonja.milanovic@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914013. Telefaks +368 12914833. E-pošta sonja.milanovic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava kovinske nosilne opreme vozne mreže za potrebe rednega vzdrževanja.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava kovinske nosilne opreme vozne mreže za potrebe rednega vzdrževanja.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31230000 (Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/13774-10763888966818541450/Razpisn
a_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 2. 9. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 2. 9. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, Soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Priloge (1-38) bodo dostopne na spletni strani SŽ: http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/onas/javni-razpisi.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 23. 8. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 8. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5255/2015, Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike; datum objave: 24. 8. 2015
  • NMV7271/2015, Blago: Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike; datum objave: 12. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2015   09:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni !

Naročnika naprošamo za dostavo-objavo, na portalu JN, vseh skic-načrtov posameznih artiklov, kateris o predmet dobave iz JN !

lp in hvala

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Skice oziroma načrte bomo danes objavili na spletni strani SŽ.

Lep pozdrav

Datum objave: 24.08.2015   09:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi objave narocila v obdobju poletnih dopustov, zahtevamo da se rok za oddajo ponudb podaljsa za vsaj 14 dni.

ODGOVOR:
Naročnik se je odločil za podaljšanje roka za oddajo ponudb do 09. 09. 2015. Odgovor je del razpisne dokumentacije.

Lp

Datum objave: 31.08.2015   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudnik predlozi referencno listo proizvajalca? LP

ODGOVOR:
DA. V tem primeru mora ponudnik v skladu s 6. odst. 48. člena ZJNVETPS predložiti naročniku dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo izjave navedenih proizvajalcev, da bodo ponudniku dali na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. V primeru, da ponudnik zahtevanega dokazila ne predloži, naročnik lahko njegovo ponudbo izloči.

Lep pozdrav.