Dosje javnega naročila NMV4723/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Utekočinjen plin propan
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.971,74 EUR

NMV4723/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2015
NMV6315/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.10.2015
NMV6315/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2015
OS2806/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 26.02.2016
JN005389/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.09.2016
JN000493/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2017
JN003395/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2017
JN003395/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2018
JN003395/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2018
    NMV4723/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Utekočinjen plin propan

Datum objave: 31. 7. 2015
Številka objave: NMV4723/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava utekočinjenega naftnega plina - propana za Mestno občino Ljubljana (OZRCO, SLS).
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave utekočinjenega naftnega plina - propana v triletnem obdobju za Mestno občino Ljubljana.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 09122110 (Utekočinjen plin propan)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/7989-567129660387804696/RD-UNP-pro
pan.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 8. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 8. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 8. 2015
Čas: 14:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6315/2015, Blago: Utekočinjen plin propan; datum objave: 6. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2015   08:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas ali bo v pogodbenih 36 mesecih na odjemnih mestih oz. plinohramu potrebno opraviti tlačni pregled plinohram. V razpisni dokumentaciji je namreč navedeno samo da so obvezni redni periodični preglede - kamor tudi spada tlačni pregled, ki se opravlja na 5 oz. 10 let - navedba je napisana v kotelni knjižici posameznega plinohrama.

Tlačni pregled posameznega plinohrama znaša cca. 500 eur/kom, zato je to bistvena postavka za izračun končne ponudbene cene dobavljenega plina.

Če bo v tem obdobju potreben tlačni pregled nas seveda zanima število plinohramov za katere bo potreben tlačni pregled.
Lep pozdravODGOVOR:
Številka: 430-783/2015-6
Oznaka JN:7560-15-200069
Datum: 11. 8. 2015


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »izbira dobavitelja utekočinjenega naftnega plina – propana« številka objave na Portalu javnih naročil NMV 4723/2015 z dne 31. 7. 2015, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:

1. Vprašanje:
Zanima nas ali bo v pogodbenih 36 mesecih na odjemnih mestih oz. plinohramu potrebno opraviti tlačni pregled plinohram. V razpisni dokumentaciji je namreč navedeno samo da so obvezni redni periodični preglede - kamor tudi spada tlačni pregled, ki se opravlja na 5 oz. 10 let - navedba je napisana v kotelni knjižici posameznega plinohrama.

Tlačni pregled posameznega plinohrama znaša cca. 500 eur/kom, zato je to bistvena postavka za izračun končne ponudbene cene dobavljenega plina.

Če bo v tem obdobju potreben tlačni pregled nas seveda zanima število plinohramov za katere bo potreben tlačni pregled.
Lep pozdrav«


Odgovor:
Skladno z evidenčnim listom opreme pod tlakom, je bil kot redni periodični pregled mišljen “zunanji pregled” rezervoarjev (plinohrama) na vsake dve leti. Redni letni periodični pregled, ki bi zajemal tudi tlačni preizkus rezervoarja pa ni zajet v ceno dobave utekočinjenega naftnega plina. Torej, tlačni preizkus rezervoarjev (plinohrama), ni predmet razpisa.

Naj dodamo, da ima naročnik skupaj tri rezervoarje (plinohrame).


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič