Dosje javnega naročila 900015/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Terenska vozila
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.902.000,00 EUR

JN15/2018 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 21.02.2018
JN19/2018 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2018
JN22/2018 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2018
JN26/2018 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2018
JN27/2018 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2018
JN15/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2018
JN15/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2018
JN75/2018 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 13.07.2018
JN75/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2018
JN75/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2018
JN75/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2018
OS25/2018 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 14.11.2018
OS6/2019 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 04.04.2019
OS12/2019 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 12.09.2019
OS17/2019 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 15.11.2019
OS18/2019 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 18.11.2019
OS4/2020 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo
    JN15/2018 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2018/S 038-084060
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Terenska vozila

Datum objave: 21. 2. 2018
Številka objave: JN15/2018


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Petra Dolinar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14711543. Telefaks +386 14712762. E-pošta javna_narocila@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 50/2018-ON-PSPs; NAKUP VOJAŠKIH IN SPECIALNIH VOZIL
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče MORS ali skladišče URSZR.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 36
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup vojaških terenskih in specialnih vozil za potrebe MORS in URSZR.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34113200 (Terenska vozila)
34114000 (Specialna vozila)
34110000 (Osebni avtomobili)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA VOJAŠKA TERENSKA VOZILA
1)KRATEK OPIS Nakup vojaških terenskih vozil:
- VARIANTA A (vojaška terenska vozila z OSNOVNO opremo)
- VARIANTA B (vojaška terenska vozila z DODATNO opremo)
- VARIANTA C (terensko vozilo civilno s priključki za vojaške namene)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113200 (Terenska vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SPECIALNA KOMBINIRANA VOZILA - SREDNJA
1)KRATEK OPIS Nakup specialnih kombiniranih vozil - srednjih za potrebe MORS.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34110000 (Osebni avtomobili)
34114000 (Specialna vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SPECIALNA KOMBINIRANA VOZILA - MANJŠA
1)KRATEK OPIS Nakup specialnih kombiniranih vozil - manjših za potrebe MORS.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34110000 (Osebni avtomobili)
34114000 (Specialna vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA INTERVENCIJSK TERENSKA VOZILA “PICK UP“
1)KRATEK OPIS Nakup intervencijskih terenskih vozil “pick up“:
- VARIANTA A (terensko vozilo za DEvNUS - državno enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi)
- VARIANTA B (terensko vozilo za GRS - gorsko reševalno službo).
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34114000 (Specialna vozila)
34114100 (Intervencijska vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 50/2018; 430-65/2018
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 23. 3. 2018
Čas: 11:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 23. 3. 2018
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/2/2794-94375000053777595174/J
N_VAB_50_ON-PSPS_2018.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 3. 2018
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 26. 3. 2018
Čas: 13:00
Kraj: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnika s pisnimi pooblastili za javno odpiranje ponudb.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 2. 2018
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN19/2018, Blago: Terenska vozila; datum objave: 9. 3. 2018
  • JN22/2018, Blago: Terenska vozila; datum objave: 15. 3. 2018
  • JN26/2018, Blago: Terenska vozila; datum objave: 21. 3. 2018
  • JN27/2018, Blago: Terenska vozila; datum objave: 22. 3. 2018

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2018   10:38
Vprašanje:

Spoštovani,
po pregledu tehničnih specifikacij za sklop 2: kombinirano vozilo - srednje in sklop 3: kombinirano vozilo - manjše, je ugotovljeno,, da lahko vaše zahteve izpolni le eden ponudnik v Sloveniji (gre za podatek o pogonu 4x4 ter zahteva glede stalnega ali vklopljivega pogona). Glede na to, da po ZJN-3 s tem omejujete konkurenco med ponudniki, prosimo da razmislite o spremembi razpisne dokumentacije v tem delu. Tako se bomo lahko prijavili tudi drugi zainteresirani ponudniki.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja tehnične zahteve:
- za SKLOP 2: Kombinirano vozilo – srednje, se črta zahteva pod točko 1.2 (pogon 4x4) in 1.3 (stalen ali vklopljiv štirikolesni pogon) in se doda nova zahteva: pogon na sprednja kolesa;
- za SKLOP 3: Kombinirano vozilo – manjše, se črta zahteva pod točko 1.2 (pogon 4x4) in 1.3 (stalen ali vklopljiv štirikolesni pogon) in se doda nova zahteva: pogon na sprednja kolesa.Datum objave: 06.03.2018   13:57
Spoštovani,

vezano na javno naročilo št JN15/2018 za nakup vojaških in specialnih vozil prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. V 2. sklopu (kombinirano vozilo - srednje) želite vozilo z maksimalno dolžino 5.000 mm in medosno razdaljo maksimalno 3.100 mm. Hkrati želite vozilo s podaljšano karoserijo. Vozilo s podaljšano karoserijo in zahtevanimi merami žal ni možno, zato prosimo za korekcijo, in sicer na trgu je možno dobiti vozilo z maksimalno dolžino 5.350 mm ter maksimalno medosno razdaljo 3.400 mm.

V istem sklopu zahtevate vozilo s skupno maso maksimalno 3.000 kg ter minimalno nosilnostjo 900 kg. Ponudimo vam lahko vozilo s skupno maso max. 3.200 kg in nosilnostjo min. 850 kg ali vozilo s skupno maso max. 3.000 kg in nosilnostjo min. 650 kg. Prosimo za informacijo ali je kateri od predlogov za naročnika sprejemljiv.

Prosimo torej za informacijo ali je za naročnika v okviru sklopa 2 (kombinirano vozilo - srednje) ustrezno vozilo z maksimalno dolžino 5.350 mm, maksimalno medosno razdaljo 3.400 mm, skupno maso vozila maksimalno 3.200 kg in nosilnostjo minimalno 850 kg.

ODGOVOR:
Velja za sklop 2 – preglednica 2:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
3.1 Dolžina vozila max. 5.500 mm
3.4 Medosna razdalja max. 3.500 mm
3.8 Nosilnost min. 850 kg
3.9 Skupna masa vozila max. 3.200 kg


2. V sklopu 3 (kombinirano vozilo - manjše) prosimo za informacijo ali je za naročnika sprejemljivo vozilo z maksimalno dolžino 4.410 mm?

ODGOVOR:
Velja za sklop 3 – preglednica 3:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
3.1 Dolžina vozila max. 4.500 mm


3. V sklopu 4 (za varianto A in B) želite prostornino motorja od min. 2.000 do maksimalno 2.500 ccm. Prosimo za informacijo ali je za naročnika v sklopu 4 (varianta A in B) sprejemljivo tudi vozilo s prostornino motorja 3.000 ccm?

ODGOVOR:
Naročnik za Sklop 4 – preglednici 4A in 4B spreminja zahtevo v točki 5.6, tako da se glasi: »Prostornina motorja: od min 2.000 do max. 3.000 cm3.«


4. V sklopu 4 (za varianto A in B) želite vozilo z nosilnostjo minimalno 900 kg. Prosimo za informacijo ali je za naročnika v sklopu 4 (varianta A in B) sprejemljivo tudi vozilo z nosilnostjo minimalno 800 kg?

ODGOVOR:
Ne, za naročnika to ni sprejemljivo. Naročnik ostaja pri zahtevi z nosilnostjo do min 800 kg.Datum objave: 06.03.2018   14:02
Spoštovani,

vezano na javno naročilo št JN15/2018 za nakup specialnih in vojaških vozil prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. V okviru razpisne dokumentacije (Priloga 9.8) zahtevate cenik servisnih storitev na uro (avtoservisna dela v delavnici, avtoservisna ura na terenu, kleparko-ličarska dela). Omenjene storitve izvajajo za to pooblaščene servisne delavnice pri čemer naročnik ne obvezuje, da mora biti ponudnik registriran za izvajanje dejavnosti servisnih del.
V kolikor želi vozila ponuditi uvoznik vozil, le ta ni registriran za izvajanje servisnih del in vam ne more posredovati želenih cen. V kolikor vozila po katerih povprašuje naročnik ponudi pooblaščeni prodajalec ta lahko ima registrirano dejavnost servisiranja vozil in prodaje vozil. Glede na to, da z omenjeno zahtevo izločate uvoznike vozil kot potencialne ponudnike lepo prosimo za korekcijo oziroma črtanje zahteve po ceniku storitev za katere uvozniki vozil niso registrirani in vam ga posledično ne morejo predložiti.

ODGOVOR:
Naročnik v razpisni dokumentaciji ne zahteva, da mora biti ponudnik – uvoznik vozil registriran za izvajanje dejavnosti servisnih del. Ponudnik pa mora v ponudbi predložiti podatke o pooblaščenem serviserju ponujenih vozil, kar posledično pomeni, da mora v ponudbi predložiti tudi zahtevane cene.2. V okviru razpisne dokumentacije (Priloga 9.9) zahtevate veljavni cenik nadomestnih in potrošnih delov ter olj in tehničnih tekočin za vsa vozila z navedenimi nazivi, kataloškimi številkami. V omenjenem primeru gre za živo stvar, ki se dnevno spreminja in posledično ne moremo zagotoviti zahtevanega. Poleg navedenega se ceniki med posameznimi pooblaščenimi serviserji lahko razlikujejo. V kolikor želi pri oddaji javnega naročila kot potencialni ponudnik nastopiti generalni uvoznik vozil, le ta ne izvaja servisne storitve in posledično ne more zagotoviti cenika za svoje pooblaščene servisne delavnice, saj gre za samostojne pravne osebe, ki same določajo cene s katerimi operirajo na trgu. Skladno z navedenim prosimo za črtanje zahteve.

ODGOVOR:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti veljavni cenik nadomestnih delov ter olj in tehničnih tekočin tudi, če se le ta dnevno spreminja. Ponudnik naj na ceniku označi oziroma navede datum veljavnega cenika. Naročnik je seznanjen s tem, da servisne storitve izvajajo pooblaščene servisne delavnice in ne generalni uvoznik vozil, vendar mora kljub temu ponudnik – uvoznik vozil zagotoviti podatke o pooblaščenih serviserjih in s tem predložiti tudi veljavni cenik - od enega izmed pooblaščenih serviserjev ali pa od samega proizvajalca vozil.3. V razdelku I. Povabilo, natančneje v 5. točki Veljavnost ponudbe, navajate, da lahko naročnik od ponudnikov zahteva podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Ali mora naročnik zahtevo obvezno sprejeti ali gre v omenjenem primeru za prošnjo vezano na podaljšanje veljavnosti ponudbe podano s strani naročnika in za ponudnika ni obvezujoča?

ODGOVOR:
Naročnik se za podaljšanje roka veljavnosti ponudb odloči takrat, kadar v roku veljavnosti ponudbe zaradi objektivnih okoliščin ne more zaključiti postopka javnega naročila oziroma kadar ne pride do podpisa okvirnega sporazuma (revizija,…). V tem primeru naročnik pisno obvesti ponudnika o podaljšanju veljavnosti ponudbe, ponudnik pa se sam odloči ali bo ponudbo podaljšal ali ne.


4. V okviru razpisne dokumentacije zahtevate bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 3 % od vrednosti posameznega vozila brez DDV kar je enako 3 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV. Praksa v večini javnih naročil je, da naročniki zahtevajo bančno garancijo za odpravo napak v višini 2 % pogodbene vrednosti brez DDV. Prosimo za informacijo ali je za naročnika sprejemljiva bančna garancija za odpravo napak v vrednosti 2 % pogodbene vrednosti brez DDV?

ODGOVOR:
Gre za sklenitev okvirnega sporazuma, kar pomeni, da bo v okvirnem sporazumu (pogodbi) vrednost določena okvirno in se bo prilagajala potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Ker bo vrednost okvirnega sporazuma določena okvirno, naročnik ne more od ponudnika zahtevati bančno garancijo na pogodbeno vrednost oziroma na vrednost celotnega okvirnega sporazuma. Naročnik bo glede na razpoložljiva sredstva, sproti naročal vozila in zato tudi zahteva o bančni garanciji na vrednost posameznega vozila.Datum objave: 06.03.2018   14:53
Pozdravljeni,
v sklopu 2: Kombinirano vozilo - srednje, je v preglednici 2 pod zaporedno številko 4.1 Izvedba karoserije zahtevana podaljšana karoserija z osnovno višino.
V skladu s tem so tudi zahteve v točkah 3.5 Površina potniškega in prtljažnega prostora, 3.6 in 3.7 Površina tovornega prostora, 3.8 Nosilnost, 3.9 Skupna masa vozila, 3.2 Širina vozila, 3.3 Višina vozila.
Niso pa v skladu zahteve pod točkama 3.1 Dolžina vozila max 5.000 mm in 3.4 Medosna razdalja max. 3.400 mm.
Vprašanje: ali lahko predlagamo spremembo točke 3.1 Dolžina max 5.500 mm in točka 3.4 Medosna razdalja max 3.500 mm, da bi v celoti ugodili vašim zahtevam pod točko 3: Dimenzije in mase in točko 4: Tehnične karakteristike.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Velja za sklop 2 – preglednica 2:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
3.1 Dolžina vozila max. 5.500 mm
3.4 Medosna razdalja max. 3.500 mm
3.8 Nosilnost min. 850 kg
3.9 Skupna masa vozila max. 3.200 kg


Datum objave: 06.03.2018   14:55
Pozdravljeni,

Pod sklop 4: INTERVENCIJSKA TERENSKA VOZILA »PICK UP - imate zapisano za podatke motorja : prostornina motorja:od min 2.000 do max. 2500 cm3 , moč: min. 110 kW (147 KM), vrtilni moment: min. 360 Nm .

Ali dopuščate in lahko ponudimo motor z 1.898 cm3 , moč motorja 120 kW (164 KM) vrtilni moment: 360 Nm, Hkrati moramo poudariti, da je motor emisijskega razreda Euro 6 in brez AD Blue sistema. To dolgoročno pomeni velik prihranek na sami tekočini AD Blue in vzdrževanju AD Blue sisitema.

Lep pozdrav .

ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje, da ponudnik ponudi vozilo z motorjem prostornine 1.898 cm3, z močjo 120 kW(164 KM) in vrtilnim momentom 360 Nm.


Datum objave: 06.03.2018   14:56
Pozdravljeni,

v sklopu 2 in 3 se v preglednici 2 oziroma preglednici 3 pod zaporedno številko 5 zahteva orodje za osnovno vzdrževanje vozila.
Ker gre za osebna vozila, le ta serijsko niso opremljena z orodjem za osnovno vzdrževanje vozil (za to ni potrebe).
Ali naročnik kljub temu vztraja pri zahtevi dodatnega orodja za osnovno vzdrževanje vozil?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri zahtevi dodatnega orodja za osnovno vzdrževanje, saj se le ta potrebuje za menjavo pnevmatik, menjavo žarnic, varovalk itd.


Datum objave: 06.03.2018   14:58
Spoštovani naročnik,

V razpisni dokumentaciji za sklop 2 in 3, v preglednicah 2 in 3, je pod zaporedno številko 5.2 Zahteva za nosilnost dvigalke v kg.
Ali je za naročnika sprejemljivo dejstvo, da nosilnost dvigalke ni posebej opredeljena, vendar pa le ta, brez težav dvigne vozilo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:

Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A, točka 6. Oprema vozila
Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B, točka 6. Oprema vozila
Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C, točka 6. Oprema vozila
6.2 dvigalka za vozilo, z ustrezno nosilnostjo glede na maso vozila;; Dvigalka za vozilo: __________.

Sklop 2 – preglednica 2, točka 5. Oprema vozila in
Sklop 3 – preglednica 3, točka 5. Oprema vozila
5.2 dvigalka za vozilo, z ustrezno nosilnostjo glede na maso vozila; Dvigalka za vozilo: __________.

Sklop 4 / varianta A – preglednica 4A, točka 6. Oprema vozila
Sklop 4 / varianta B – preglednica 4B, točka 6. Oprema vozila
6.2 dvigalka za vozilo, z ustrezno nosilnostjo glede na maso vozila ; Dvigalka za vozilo: __________.Datum objave: 06.03.2018   14:59
Pozdravljeni,

v sklopu 2: Kombinirano vozilo - srednje, je v preglednici 2 pod zaporedno številko 6.7 za primer URSZR zahteva za notranjost vozila v enotni beli barvi, medtem, ko se za ta ista vozila zahteva zunanjost v modri CZ barvi RAL 5017.

Ker se zahteva tovarniško barvanje vozil, vam lahko ponudimo notranjost v enaki barvi, kot je zunanjost vozila. Torej za zgornji primer notranjost vozila v modri CZ barvi RAL 5017. Ali je za naročnika taka ponudba sprejemljiva?

Enako vprašanje se nanaša tudi na sklop 3.

ODGOVOR:

Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:

Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C, točka 7. Barva vozila
7.7 Notranjost vozila - enotna barva, skladna z barvo zunanjosti vozila

Sklop 2 – preglednica 2, točka 6. Barva vozila in
Sklop 3 – preglednica 3, točka 6. Barva vozila
6.7 Notranjost vozila - za MORS, SV in URSZR: enotna barva, skladna z barvo zunanjosti vozila


Datum objave: 06.03.2018   15:01
Spoštovani,

Vprašanje se nanaša na sklop 3, preglednica 3, zaporedna številka 4.2. Oblika nadgradnje AF - večnamensko vozilo.
Ali je možno ponuditi vozilo, ki v vseh zahtevah odgovarja, vendar je homologirano kot AC- karavana in je po vsem enakovredno homologaciji AF - večnamensko vozilo?

Po naših preverjenih informacijah ima za ta segment vozil homologacijo AC- karavana večina potencialnih ponudnikov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Velja za sklop 3 – preglednica 3:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:

4.2 Oblika nadgradnje AF – večnamensko vozilo ali AC – karavanDatum objave: 06.03.2018   15:03
Spoštovani,

Sprašujemo ali se v sklopu 3: kombinirano vozilo MANJŠE v preglednici 3 pod zap. št. 4.53, kjer se zahteva krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 750 kg, lahko ponudi vozilo, ki v vsem ustreza zahtevam naročnika, vendar ima največjo dovoljeno maso priklopnega vozila 695 kg?
V naprej hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav.ODGOVOR:
Velja za sklop 3 – preglednica 3:

Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
4.53 - Oprema za vleko priklopnega vozila, krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 690 kgDatum objave: 06.03.2018   15:04
Pozdravljeni,


Za sklop 3 se v preglednici 3 pod točko 3.5 Nosilnost, zahteva Dejanska nosilnost vozila (vozilo pripravljeno za vožnjo, z vso zahtevano opremo, poln rezervoar goriva): min. 500 kg.

Ali je možno ponuditi vozilo, ki izpolnjuje zahteve iz zgornjega odstavka in ima nosilnost 420 kg?

Ob tem kot opombo navajamo dejstvo, da imajo nekateri proizvajalci-zastopniki v homologaciji navedeno zgolj neto težo vozila brez, da je vozilo pripravljeno za vožnjo (všteto 90% vseh tekočin in vštet voznik 75 kg.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Velja za sklop 3 – preglednica 3:
Naročnik NE spreminja zahtev v naslednjih točkah:
3.5 Nosilnost: min. 500 kgDatum objave: 06.03.2018   15:05
Pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na SKLOP 3: kombinirano vozilo MANJŠE.

V zahtevah naročnika se v preglednici 3 pod točko 3.7 prostornina tovornega prostora, zahteva minimalno 3,0 m3. Ali je glede na to, da gre za osebno vozilo s petimi sedeži, možno ponuditi vozilo, ki v vsem ostalem ustreza zahtevam naročnika, a ima ob zloženih sedežih v 2. vrsti prostornino tovornega prostora 2,6 m3 .

Lep pozdrav.


ODGOVOR:

Velja za sklop 3 – preglednica 3:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
3.7 Prostornina tovornega prostora min. 2,5 m3 (pri zloženih zadnjih sedežih)Datum objave: 06.03.2018   15:06
Spoštovani.
Izjava, da lahko zahteve glede pogona 4x4 za manjša in srednja kombinirana vozila izpolni le ne ponudnik, je povsem neresnična ter za naročnika zavajajoča. Takšna vozila lahko namreč ponudijo vsaj trije dobavitelji, zato posledično tudi ni možno govoriti o omejevanju konkurence. Sprememba predmeta naročila je povsem nepotrebna ter kaže na prilagajanje razpisa tistemu pudniku, ki takših vozil nima v svojem proizvodnem in prodajnem programu.
Bistvene spremebe predmeta naročila oziroma odstopanja od prvotno postavljenih zahtev v razpisu niso dovoljene, zato predlagamo, da v izogib nadaljnim zapletom, prekličete spremembo izhodiščnih zahtev ali pa razpis razveljavite. Prosimo za potrditev prvotno postavljenih zahtev glede izvedbe pogona za manjša in srednja kombinirana vozila.


ODGOVOR:
Naročnik je spremenil tehnično zahtevo zaradi tehničnih potreb naročnika.Datum objave: 06.03.2018   15:08
Spoštovani,

Za SKLOP 2 se v preglednici 2 pod točko 3.8 Nosilnost, zahteva dejanska nosilnost vozila (vozilo pripravljeno za vožnjo, z vso zahtevano opremo, poln rezervoar goriva): minimalno 900 kg.

Ali je možno ponuditi vozilo, ki v vseh zahtevah odgovarja vendar ima nosilnost minimalno 800 kg?

Ob tem kot opombo navajamo dejstvo, da imajo nekateri proizvajalci-zastopniki v homologaciji navedeno zgolj neto težo vozila brez, da je vozilo pripravljeno za vožnjo (všteto 90% vseh tekočin in vštet voznik 75 kg).

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Velja za sklop 2 – preglednica 2:
Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
3.8 Nosilnost min. 800 kgDatum objave: 09.03.2018   14:32
Pozdravljeni,
v zvezi z razpisno dokumentacijo za javno naročilo številka: 430-65/2018-3, z dne: 21. 2. 2018 vam v nadaljevanju postavljam naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji je med tehničnimi specifikacijami predmeta naročila (preglednica 1A) navedeno, da širina vozila znaša max. 1.900 mm (točka 4.2). V zvezi s tem izpostavljam, da Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti glede določanja tehničnih specifikacij v razpisih določa (2. odstavek 28. člena):

Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Oblikovane morajo biti na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da ne omejujejo nedopustno konkurence med ponudniki.

Glede določitve maksimalne širine vozila vas tako pozivam na pojasnilo, katera vaša funkcionalna zahteva, vezana na vaše objektivne potrebe omejuje širino vozila ravno na 1900 mm, oziroma ali so glede na navedeno mogoča odstopanja od te širine ?

Glede na siceršnjo vsebino razpisa gre za nakup terenskih vozil, kjer točna določitev maksimalne širine vozila (v kolikor je ta v mejah normale/povprečja za tovrstna vozila, ki jih je mogoče voziti z vozniškim izpitom kategorije B) v ničemer ne vpliva na funkcionalnost vozila upoštevaje potrebe naročnika. Pri tem dodajam, da npr. so na trgu tudi terenska vozila ki presegajo tako določeno širino, pa gre kljub temu za vozilo, ki ga za iste namene, kot je namen vozil iz razpisa, uporabljajo številne svetovne vojske, vključno z več članicami Pakta NATO. Če tako vozilu ustreza standardom in zahtevam članic Pakta NATO, po naravi stvari mora ustrezati tudi standardom Slovenske vojske in ministrstva za obrambo, katerih vojaška in siceršnja oprema mora temeljiti na istih standardih.

Tako vaše določanje tehničnih specifikacij, ki nima nobene objektivne utemeljitve, pomeni izrecno kršitev določbe 2. odstavek 28. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in od vas pričakujem ustrezen popravek le te. Bistvo javnih razpisov je namreč tudi v tem, da se zagotovi ustrezna konkurenca med ponudniki, podajanje točno določenih specifikacij tam, kjer za to ni objektivne potrebe, pa izničuje samo bistvo in namen jasnega naročanja. V izogib naknadnim posledicam kršitve omenjene zakonske določne na strani naročnika torej predlagam ustrezno korekcijo te tehnične specifikacije, tako da bo zajemala vsa terenska vozila, ki so sicer na voljo na trgu in še sodijo v kategorijo osebnih vozil, ki jih je dopustno voziti z vozniškim izpitom kategorije B, kar je hkrati tudi najprimernejši objektivni kriterij, ki lahko omeji dimenzije vozila.

ODGOVOR:
V zahtevah navedena širina 1.900 mm je širina brez ogledal.
Možni ponudnik naj preko vprašanja navede, kakšna je širina vozil, ki ga želi ponuditi.2. Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji je med tehničnimi specifikacijami predmeta naročila (preglednica 1A) pod točko 3.3 opis »Premagovanje vzponov« z zahtevo »min 80 %« in obveznim odgovorom »Maksimalen vzpon (vožnja naprej in nazaj): __________ %.«. Prosim za pojasnilo te specifikacije , saj ne gre za neobičajno tehnično specifikacijo vozila, ampak se v zvez s tem običajno uporablja pojem vhodni kot in izhodni kot vozila. Ali je pod tem mišljen torej vhodni kot in izhodni kot vozila oziroma pojasnite z navedbo točenga vhodnega kota in izhodnega kota, ki ga mora premagati vozilo?

ODGOVOR:
Mišljen ni vhodni oz. izhodni kot, z izrazom »premagovanje vzponov« je mišljen nagib klanca (strmina), po katerem vozilo lahko vozi (enak izraz je uporabljen tudi v prilogi I uredbe komisije (EU) št. 678/2011).

3. Vprašanje

V razpisni dokumentaciji je med tehničnimi specifikacijami predmeta naročila (preglednica 1A) pod točko 3.4 opis »Prečni nagib«. V izogib dvomom prosim za navedbo točnega minimalnega kota nagiba, ki ga mora premagati vozilo.

ODGOVOR:
Minimalni zahtevani prečni nagib je naveden v % (s tem je točno določen tudi minimalni kot prečnega nagiba).


Datum objave: 09.03.2018   14:33
Spoštovani,

Vprašanje se nanaša na sklop 4, zaporedna številka 2.2.
Ker je ADR certifikat vezan na registersko številko vozila nas zanima, ali se lahko certifikat dostavi po prevzemu oziroma po registraciji vozila ?


Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Da. Certifikat lahko dobavitelj dostavi po registraciji vozila.
Datum objave: 09.03.2018   14:33
Pozdrav,


Povsod kjer zahtevate oznake pripadnosti - kokarde - vas prosimo, da navedete ali so lahko oznake v obliki nalepk?

Hvala. LP.


ODGOVOR:
Oznake / kokarde so lahko tudi v obliki nalepk, vendar v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 09.03.2018   14:34
Pozdravljeni,

povsod kjer zahtevate vlečno vrv, zahtevate tudi podatek o dolžini vlečne vrvi. Ker je na trgu veliko različnih vrst vlečnih vrvi in ne vemo natačno kakšno bo dobavitelj ob predaji vozil imel na zalogi, vas naprošamo, da podatek o dolžini vlečne vrvi zamenjate z zahtevo po vlečni vrvi, ki bo ustrezala masi vozila.

Hvala.

ODGOVOR:

Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:

Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A, točka 6. Oprema vozila
Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B, točka 6. Oprema vozila
Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C, točka 6. Oprema vozila
6.4 Oprema vozila vlečna vrv (ustrezna glede na maso vozila) Vlečna vrv: __________.
Sklop 2 – preglednica 2, točka 5. Oprema vozila in
Sklop 3 – preglednica 3, točka 5. Oprema vozila
5.4 Oprema vozila vlečna vrv (ustrezna glede na maso vozila) Vlečna vrv: __________.
Sklop 4 / varianta A – preglednica 4A, točka 6. Oprema vozila
Sklop 4 / varianta B – preglednica 4B, točka 6. Oprema vozila
6.4 Oprema vozila vlečna vrv (ustrezna glede na maso vozila) Vlečna vrv: __________.

VPRAŠANJE:


Datum objave: 09.03.2018   14:36
Spoštovani

Vprašanji se nanašajo na sklop 4 varijanta A ter varijanta B

Zaradi zahtevnosti dobave vozil bi prosili za odgovora na sledeča vprašanja ;
- koliko vozil ter katere barve bi bilo potrebno izdobaviti v letu 2018 ?
- v koliko dneh po naročilu bo vaša zahteva po prevzemu vozil ?

Lep pozdrav


ODGOVOR:
Naročnik bo glede na okvirne količine, katere je navedel v razpisni dokumentaciji (Poglavje I, točka 9) in cene izbranega dobavitelja naročal po dejanskih potrebah in takratnim razpoložljivim sredstvom naročnika. Zato naročnik ne more podati informacije koliko vozil bo potrebno izdobaviti v letu 2018, saj bo naročal glede na razpoložljiva sredstva naročnika. Dobavni rok vozil dobavitelj sam navede v obrazcu Ponudba – cene. Dobavni rok naročenih vozil začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja.Datum objave: 09.03.2018   14:36
Spoštovani,

Prosim, če bolj natačno naštejete katero orodje spada v komplet osnovnega orodja - kajti ob navedbi, da potrebujete orodje za zamenjavo rezervnega kolesa (to orodje je priloženo k vozilu), za zamenjavo žarnice (tu potrebujete le obe roki) in za zamenjavo varovalk (tu potrebujete le eno roko, desno ali levo, odvisno ali ste levičar ali desničar).

Lep pozdrav.ODGOVOR:
V primeru, da je že v vozilu priloženo orodje za zamenjavo pnevmatik, varovalk in žarnic, potem naročnik ne potrebuje dodatnega orodja za vzdrževanje.Datum objave: 13.03.2018   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za SKLOP 2 se v preglednici 2 pod točko 3.8 Nosilnost, zahteva dejanska nosilnost vozila (vozilo pripravljeno za vožnjo, z vso zahtevano opremo, poln rezervoar goriva): minimalno 900 kg.

Ali je možno ponuditi vozilo, ki v vseh zahtevah odgovarja vendar ima nosilnost minimalno 800 kg?

Ob tem kot opombo navajamo dejstvo, da imajo nekateri proizvajalci-zastopniki v homologaciji navedeno zgolj neto težo vozila brez, da je vozilo pripravljeno za vožnjo (všteto 90% vseh tekočin in vštet voznik 75 kg).

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik odpravlja napako pri prejšnjem odgovoru in spreminja zahtevo v naslednji točki, tako da se glasi:
Sklop 2 – preglednica 2:
3.8 Nosilnost: min. 900 kgDatum objave: 13.03.2018   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na SKLOP 3: kombinirano vozilo MANJŠE.

V zahtevah naročnika se v preglednici 3 pod točko 3.7 prostornina tovornega prostora, zahteva minimalno 3,0 m3. Ali je glede na to, da gre za osebno vozilo s petimi sedeži, možno ponuditi vozilo, ki v vsem ostalem ustreza zahtevam naročnika, a ima ob zloženih sedežih v 2. vrsti prostornino tovornega prostora 2,6 m3 .

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik odpravlja napako pri prejšnjem odgovoru in spreminja zahtevo v naslednji točki, tako da se glasi:

Sklop 3 – preglednica 3:
3.7 Prostornina tovornega prostora: min. 3,0 m3 (pri zloženih zadnjih sedežih)Datum objave: 13.03.2018   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sprašujemo ali se v sklopu 3: kombinirano vozilo MANJŠE v preglednici 3 pod zap. št. 4.53, kjer se zahteva krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 750 kg, lahko ponudi vozilo, ki v vsem ustreza zahtevam naročnika, vendar ima največjo dovoljeno maso priklopnega vozila 695 kg?
V naprej hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik odpravlja napako pri prejšnjem odgovoru in spreminja zahtevo v naslednji točki, tako da se glasi:

Sklop 3 – preglednica 3:
4.53 Oprema za vleko priklopnega vozila: krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 750 kg

Datum objave: 13.03.2018   14:55
VPRAŠANJE
spoštovani,

glede na objavljene spremembe zahtev in posledično sprememb pri pripravi (novih) ponudb, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 45 dni.
Za razumevanje se vam v naprej zahvaljujemo.

LP

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal toka za oddajo ponudb.Datum objave: 13.03.2018   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v nadaljevanju vam posredujem naslednja vprašanja v zvezi z predmetnim javnim razpisom:

1. Pri vozilih je na strani 16 razpisne dokumentacije navedena zahteva po predložitvi garancijskega lista za vozila, v nadaljevanju na strani 17 so določene zahteve glede garancijskega roka, itd. Na vseh mestih se glede garancije omenja zgolj ponudnik, ne pa sam proizvajalec ponujenega vozila. Glede na določbe 19. in 20. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ta določila veljajo za vse oblike prodaje, tudi če ne gre za potrošnike) in 481. člena Obligacijskega zakonika, garancija zavezuje prodajalca (v konkretnem primeru ponudnika) in proizvajalca t.i. tehničnega blaga, kamor sodijo tudi motorna vozila. V zvezi z zahtevo po garanciji za vozila iz razpisa vas prosim za pojasnilo, ali mora biti dajalec garancije dejanski proizvajalec ponujenega vozila, kot je to sicer običajno in predvideno glede na omenjeno zakonodajo?
2. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v npr. preglednici 1A, točka 3.1. Temperaturno območje uporabe prosim za pojasnilo, ali se za dokazilo take zahteve zahteva predložitev potrdila dejanskega proizvajalca vozila (torej subjekta, ki je izdelal samo vozilo z vsemi njegovimi ključnimi komponentami, kot so pogonski sklop, električni sistem, hladilni sistem,…)? Ponudnik običajno ni neposredni proizvajalec vozila, načeloma pa taka zagotovila lahko podaja le sam proizvajalec vozila.
3. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v npr. preglednici 4A, točka 5.57 dodatna cevna zaščita na sprednjem delu vozila prosim za pojasnilo, ali se zahteva iz točke 3.3 iste preglednice Premagovanje vzponov nanaša na vozilo z že vgrajeno cevno zaščito, saj le ta navadno vpliva na vstopni kot vozila in s tem tudi na zmožnost vozila za premagovanje vzponov?
4. 4. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v preglednici 1C, točka 7.5 je glede barve vozila podana zahteva »enotna modra CZ barva, RAL 5017«, pri tehničnih specifikacijah vozil iz preglednice 4B pa so pri barvi vozila v točki 8.1 dopustni primerljivi odtenki npr. modre barve. Prav tako je glede kombiniranih vozil za Civilno zaščito (stran 110 dokumentacije) predvidena možnost dobave vozil v njihovi standardni barvi, ki je po niansi najbližja barvi RAL 5017. Ali so glede zahteve v preglednici 1C, točka 7.5 je glede barve vozila podana zahteva »enotna modra CZ barva, RAL 5017« dopustni tudi primerljivi odtenki modre barve?
5. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v preglednici 4B v točki 8.1 glede barve vozil prosimo za pojasnilo, ali ponudnik sam izbira barvo in število dobavljenih vozil v posamezni barvi, glede na to, da so naštete tri možne barve brez navedbe števila vozil, ki naj se v vsaki izmed posameznih barv tudi dobavijo?
6. V zvezi z dobavo vozil je v razpisni dokumentaciji na strani 3 navedeno, da se dobave izvajajo sukcesivno v obdobju treh let. Prosim za konkretizacijo take zahteve, ki je vezana na dejanske potrebe naročnika in razpoložljiva finančna sredstva. Kako naročnik v tem trenutku ocenjuje njegove dejanske potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v omenjenem obdobju?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Odgovor pod točko 1:
Ponudnik je dolžan predložiti garancijske liste za vozila, ki pa jih lahko izda tudi proizvajalec vozila.
Odgovor pod točko 6:
Okvirne količine za 36 mesecev so navedene v razpisni dokumentaciji, glede posameznih dobav v prihodnjih letih pa naročnik v tem trenutku ne more podati konkretnih podatkov.

Odgovori za točke 2-5 še sledijo.Datum objave: 15.03.2018   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo ali je za naročnika v drugem sklopu pod zaporedno številko 6.4 sprejemljiva barva zunanjosti RAL5005 in 5010.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi obe navedeni barvi vozil (RAL5005 in RAL 5010).Datum objave: 15.03.2018   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v nadaljevanju vam posredujem naslednja vprašanja v zvezi z predmetnim javnim razpisom:

1. Pri vozilih je na strani 16 razpisne dokumentacije navedena zahteva po predložitvi garancijskega lista za vozila, v nadaljevanju na strani 17 so določene zahteve glede garancijskega roka, itd. Na vseh mestih se glede garancije omenja zgolj ponudnik, ne pa sam proizvajalec ponujenega vozila. Glede na določbe 19. in 20. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ta določila veljajo za vse oblike prodaje, tudi če ne gre za potrošnike) in 481. člena Obligacijskega zakonika, garancija zavezuje prodajalca (v konkretnem primeru ponudnika) in proizvajalca t.i. tehničnega blaga, kamor sodijo tudi motorna vozila. V zvezi z zahtevo po garanciji za vozila iz razpisa vas prosim za pojasnilo, ali mora biti dajalec garancije dejanski proizvajalec ponujenega vozila, kot je to sicer običajno in predvideno glede na omenjeno zakonodajo?
2. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v npr. preglednici 1A, točka 3.1. Temperaturno območje uporabe prosim za pojasnilo, ali se za dokazilo take zahteve zahteva predložitev potrdila dejanskega proizvajalca vozila (torej subjekta, ki je izdelal samo vozilo z vsemi njegovimi ključnimi komponentami, kot so pogonski sklop, električni sistem, hladilni sistem,…)? Ponudnik običajno ni neposredni proizvajalec vozila, načeloma pa taka zagotovila lahko podaja le sam proizvajalec vozila.
3. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v npr. preglednici 4A, točka 5.57 dodatna cevna zaščita na sprednjem delu vozila prosim za pojasnilo, ali se zahteva iz točke 3.3 iste preglednice Premagovanje vzponov nanaša na vozilo z že vgrajeno cevno zaščito, saj le ta navadno vpliva na vstopni kot vozila in s tem tudi na zmožnost vozila za premagovanje vzponov?
4. 4. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v preglednici 1C, točka 7.5 je glede barve vozila podana zahteva »enotna modra CZ barva, RAL 5017«, pri tehničnih specifikacijah vozil iz preglednice 4B pa so pri barvi vozila v točki 8.1 dopustni primerljivi odtenki npr. modre barve. Prav tako je glede kombiniranih vozil za Civilno zaščito (stran 110 dokumentacije) predvidena možnost dobave vozil v njihovi standardni barvi, ki je po niansi najbližja barvi RAL 5017. Ali so glede zahteve v preglednici 1C, točka 7.5 je glede barve vozila podana zahteva »enotna modra CZ barva, RAL 5017« dopustni tudi primerljivi odtenki modre barve?
5. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v preglednici 4B v točki 8.1 glede barve vozil prosimo za pojasnilo, ali ponudnik sam izbira barvo in število dobavljenih vozil v posamezni barvi, glede na to, da so naštete tri možne barve brez navedbe števila vozil, ki naj se v vsaki izmed posameznih barv tudi dobavijo?
6. V zvezi z dobavo vozil je v razpisni dokumentaciji na strani 3 navedeno, da se dobave izvajajo sukcesivno v obdobju treh let. Prosim za konkretizacijo take zahteve, ki je vezana na dejanske potrebe naročnika in razpoložljiva finančna sredstva. Kako naročnik v tem trenutku ocenjuje njegove dejanske potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v omenjenem obdobju?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik objavlja delni odgovor na vprašanja:
Odgovor na 4. vprašanje:
Dopustni so vsi primerljivi odtenki barv, RAL 5017 je zahteva v kolikor ponudnik oziroma proizvajalec serijsko dostavi vozilo v tej barvi. Naročnik ne dovoli naknadnega barvanja vozila, barva mora biti tovarniška, zato so dopustna tudi odstopanja oziroma drugi odtenki modre barve.

Odgovor na 5. vprašanje:
Naročnik načrtuje nakup 18 vozil v odtenku modre barve, primerljive z barvo RAL 5017, 23 vozil v beli barvi in 1 vozilo v rdeči barvi. Naročnik si pridružuje pravico do spremembe navedenih količin, saj so le te odvisne od potreb in razpoložljivih finančnih sredstev.
Datum objave: 15.03.2018   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Točka 4.2 - Kodifikacija predmeta naročila
Pridobitev NSN-ov je povezana z dodatnimi stroški, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe. Prosimo vas za informacijo o predvidenem številu pozicij, ki jih bo naročnik zahteval za kodificiranje, oz. ali je za naročnika sprejemljivo, da se kodificira vozilo kot celota z enim NSN.
2. Preglednice 1A, 1B in 1C, točka 7. – Barva vozila
Ali je za naročnika sprejemljivo, da se vozila, za katera se zahtevajo specifične barve zunanjosti (RAL 6014-F9 in RAL 5017) pobarvajo samo po zunanjih, vidnih površinah? Ali je za naročnika sprejemljivo, da imajo torej vozila različne barve notranjosti (preglednica 1C točka 7.7) glede na zunanjo površino in sicer za RAL 6014-F9, da so notranje barvane površine črne in za RAL 5017, da so notranje barvane površine bele?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik objavlja delni odgovor:
Odgovor na 2. vprašanje:
Barva notranjosti vozila – pojasnilo naročnika:
Zahtevana je »enotna barva, skladna z barvo zunanjosti vozila«:
za vozila za SV: enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9 ali temna (standardna) barva proizvajalca (črna, temno siva, temno zelena), brez karakteristike F9.

SKLOP 4: Naročnik ne dovoli naknadnega barvanja vozila, zato dopušča ponudnikom da predlagajo primerljive odtenke zahtevanih barv. Notranja površina je enaka barvi zunanjosti vozila.
Datum objave: 16.03.2018   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v nadaljevanju vam posredujem naslednja vprašanja v zvezi z predmetnim javnim razpisom:

1. Pri vozilih je na strani 16 razpisne dokumentacije navedena zahteva po predložitvi garancijskega lista za vozila, v nadaljevanju na strani 17 so določene zahteve glede garancijskega roka, itd. Na vseh mestih se glede garancije omenja zgolj ponudnik, ne pa sam proizvajalec ponujenega vozila. Glede na določbe 19. in 20. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ta določila veljajo za vse oblike prodaje, tudi če ne gre za potrošnike) in 481. člena Obligacijskega zakonika, garancija zavezuje prodajalca (v konkretnem primeru ponudnika) in proizvajalca t.i. tehničnega blaga, kamor sodijo tudi motorna vozila. V zvezi z zahtevo po garanciji za vozila iz razpisa vas prosim za pojasnilo, ali mora biti dajalec garancije dejanski proizvajalec ponujenega vozila, kot je to sicer običajno in predvideno glede na omenjeno zakonodajo?
2. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v npr. preglednici 1A, točka 3.1. Temperaturno območje uporabe prosim za pojasnilo, ali se za dokazilo take zahteve zahteva predložitev potrdila dejanskega proizvajalca vozila (torej subjekta, ki je izdelal samo vozilo z vsemi njegovimi ključnimi komponentami, kot so pogonski sklop, električni sistem, hladilni sistem,…)? Ponudnik običajno ni neposredni proizvajalec vozila, načeloma pa taka zagotovila lahko podaja le sam proizvajalec vozila.
3. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v npr. preglednici 4A, točka 5.57 dodatna cevna zaščita na sprednjem delu vozila prosim za pojasnilo, ali se zahteva iz točke 3.3 iste preglednice Premagovanje vzponov nanaša na vozilo z že vgrajeno cevno zaščito, saj le ta navadno vpliva na vstopni kot vozila in s tem tudi na zmožnost vozila za premagovanje vzponov?
4. 4. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v preglednici 1C, točka 7.5 je glede barve vozila podana zahteva »enotna modra CZ barva, RAL 5017«, pri tehničnih specifikacijah vozil iz preglednice 4B pa so pri barvi vozila v točki 8.1 dopustni primerljivi odtenki npr. modre barve. Prav tako je glede kombiniranih vozil za Civilno zaščito (stran 110 dokumentacije) predvidena možnost dobave vozil v njihovi standardni barvi, ki je po niansi najbližja barvi RAL 5017. Ali so glede zahteve v preglednici 1C, točka 7.5 je glede barve vozila podana zahteva »enotna modra CZ barva, RAL 5017« dopustni tudi primerljivi odtenki modre barve?
5. V zvezi s tehničnimi specifikacijami vozil v preglednici 4B v točki 8.1 glede barve vozil prosimo za pojasnilo, ali ponudnik sam izbira barvo in število dobavljenih vozil v posamezni barvi, glede na to, da so naštete tri možne barve brez navedbe števila vozil, ki naj se v vsaki izmed posameznih barv tudi dobavijo?
6. V zvezi z dobavo vozil je v razpisni dokumentaciji na strani 3 navedeno, da se dobave izvajajo sukcesivno v obdobju treh let. Prosim za konkretizacijo take zahteve, ki je vezana na dejanske potrebe naročnika in razpoložljiva finančna sredstva. Kako naročnik v tem trenutku ocenjuje njegove dejanske potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v omenjenem obdobju?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik delno odgovarja na vprašanje in sicer:
Odgovor na vprašanje 2:
Ponudnik na tehnične zahteve odgovori z ustreznim odgovorom v stolpcu 4 preglednic, s tem tudi jamči za resničnost odgovorov (ustrezne podatke pa mora, seveda, pridobiti od proizvajalcev vozil).Datum objave: 16.03.2018   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v zvezi z razpisno dokumentacijo za javno naročilo številka: 430-65/2018-3, z dne: 21. 2. 2018 vam v nadaljevanju postavljam naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji je med tehničnimi specifikacijami predmeta naročila (preglednica 1A) navedeno, da širina vozila znaša max. 1.900 mm (točka 4.2). V zvezi s tem izpostavljam, da Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti glede določanja tehničnih specifikacij v razpisih določa (2. odstavek 28. člena):

Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Oblikovane morajo biti na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da ne omejujejo nedopustno konkurence med ponudniki.

Glede določitve maksimalne širine vozila vas tako pozivam na pojasnilo, katera vaša funkcionalna zahteva, vezana na vaše objektivne potrebe omejuje širino vozila ravno na 1900 mm, oziroma ali so glede na navedeno mogoča odstopanja od te širine saj bi vam ponudili vozilo ki ima 2010 mm?

Glede na siceršnjo vsebino razpisa gre za nakup terenskih vozil, kjer točna določitev maksimalne širine vozila (v kolikor je ta v mejah normale/povprečja za tovrstna vozila, ki jih je mogoče voziti z vozniškim izpitom kategorije B) v ničemer ne vpliva na funkcionalnost vozila upoštevaje potrebe naročnika. Pri tem dodajam, da npr. so na trgu tudi terenska vozila ki še bolj presegajo tako določeno širino, pa gre kljub temu za vozilo, ki ga za iste namene, kot je namen vozil iz razpisa, uporabljajo številne svetovne vojske, vključno z več članicami Pakta NATO. Če tako vozilu ustreza standardom in zahtevam članic Pakta NATO, po naravi stvari mora ustrezati tudi standardom Slovenske vojske in ministrstva za obrambo, katerih vojaška in siceršnja oprema mora temeljiti na istih standardih.

Tako vaše določanje tehničnih specifikacij, ki nima nobene objektivne utemeljitve, pomeni izrecno kršitev določbe 2. odstavek 28. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in od vas pričakujem ustrezen popravek le te. Bistvo javnih razpisov je namreč tudi v tem, da se zagotovi ustrezna konkurenca med ponudniki, podajanje točno določenih specifikacij tam, kjer za to ni objektivne potrebe, pa izničuje samo bistvo in namen jasnega naročanja. V izogib naknadnim posledicam kršitve omenjene zakonske določne na strani naročnika torej predlagam ustrezno korekcijo te tehnične specifikacije, tako da bo zajemala vsa terenska vozila, ki so sicer na voljo na trgu in še sodijo v kategorijo osebnih vozil, ki jih je dopustno voziti z vozniškim izpitom kategorije B, kar je hkrati tudi najprimernejši objektivni kriterij, ki lahko omeji dimenzije vozila.

2. Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji je med tehničnimi specifikacijami predmeta naročila (preglednica 1A) pod točko 3.3 opis »Premagovanje vzponov« z zahtevo »min 80 %« in obveznim odgovorom »Maksimalen vzpon (vožnja naprej in nazaj): __________ %.«. Prosim za pojasnilo te specifikacije , saj ne gre za neobičajno tehnično specifikacijo vozila, ampak se v zvez s tem običajno uporablja pojem vhodni kot in izhodni kot vozila. Ali je pod tem mišljen torej vhodni kot in izhodni kot vozila oziroma pojasnite z navedbo točenga vhodnega kota in izhodnega kota, ki ga mora premagati vozilo?

3. Vprašanje

V razpisni dokumentaciji je med tehničnimi specifikacijami predmeta naročila (preglednica 1A) pod točko 3.4 opis »Prečni nagib«. V izogib dvomom prosim za navedbo točnega minimalnega kota nagiba, ki ga mora premagati vozilo.ODGOVOR
Odgovor na 1. vprašanje:
Ponudnik lahko ponudi vozilo širine do max. 2.050 mm (določilo se nanaša na Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A, točka 4; Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B, točka 4; Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C, točka 4).

Odgovor na 2. vprašanje:
Mišljen ni vhodni oz. izhodni kot, z izrazom »premagovanje vzponov« je mišljen nagib klanca (strmina), po katerem vozilo lahko vozi (enak izraz je uporabljen tudi v prilogi I uredbe komisije (EU) št. 678/2011).

Odgovor na 3. vprašanje:
Minimalni zahtevani prečni nagib je naveden v % (s tem je točno določen tudi minimalni kot prečnega nagiba).Datum objave: 16.03.2018   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1 variante A,B,C zahtevate 2 dodatna akumulatorja min. 80Ah.

Ali lahko ponudimo 1 dodatni akumulator, ki ima 165Ah?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Za naročnika je sprejemljiv tudi en dodatni akumulator s kapaciteto 165 Ah, vendar ob upoštevanju vseh ostalih zahtev naročnika (torej zagotavljanje napetosti električne inštalacije 12 V in 24 V).


Datum objave: 16.03.2018   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

dne 09.03.2018 ob 14:32 ste objavili odgovor na eno izmed mojih treh vprašanj, ki se nanaša na maksimalno širino vozila v Sklopu 1. Vaš odgovor se je glasil: »V zahtevah navedena širina 1.900 mm je širina brez ogledal. Možni ponudnik naj preko vprašanja navede, kakšna je širina vozil, ki ga želi ponuditi.«

Glede na tak odgovor vas sprašujem, ali je za naročnika ustrezno vozilo s širino 2.002 mm (upoštevaje vso montirano dodatno opremo, kot so npr. nosilne konzole za namestitev radijskih anten in dodatni zaščiti pragov vozila, a brez ogledal)?

Gre zgolj za približno 5 % odstopanje od v razpisu določene širine. Pri tem izpostavljam, da so bila istemu naročniku po javnem naročilu MORS 150/2016 (tudi tam je bila določena ista zahteva glede maksimalne širine vozila), dobavljena vozila Land Cruiser, katerih širina je že v osnovi 1.885 mm, na vozila pa so bila na bočni strani dodatno vgrajene nosilne konzole za namestitev anten radijskih postaj in stranske stopnice, ki širino takega vozila tudi brez ogledal povečujejo na več kot 2 metra. Vztrajam tudi na vseh pojasnilih, ki sem jih podal že v prvotnem vprašanju (zlasti vezano na način določanja tehničnih specifikacij, ki morajo biti vezane na funkcionalne zahteve in ne smejo omejevati konkurence med ponudniki), in jih je po moji oceni naročnik pri oblikovanju razpisnih pogojev dolžan spoštovati v vsakem primeru.


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi vozilo širine do max. 2.050 mm (določilo se nanaša na Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A, točka 4; Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B, točka 4; Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C, točka 4).Datum objave: 16.03.2018   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno z odgovorom na vprašanje št. 1, ki je bilo podano dne, 09.03.2018 ob 14:32 uri, prosimo za odgovore na spodnja vprašanja vezana na 1. sklop (varianta a, b in c) predmetnega javnega naročila:
1. Ali je lahko vozilo kategorije N1G?
2. Ali je sprejemljiva dolžina vozila 5.400 mm?
3. Ali je lahko širina vozila 2.000 mm (gre zgolj za povišanje 10 cm)?
4. Ali je sprejemljiva medosna razdalja 3.100 mm (gre zgolj za povišanje 10 cm)?
5. Ali lahko ponudimo vozilo z izvedbo karoserije Pick Up - poltovornjak za vojaško uporabo Nato standard
6. Ali je zadovoljivo, da zadnja vrata omogočajo dostop samo do tovornega dela vozila.

Z omenjenimi korekcijami boste omogočili enakopraven dostop večim ponudnikom in posledično ne boste ustvarjali ovir za možnost oddaje ponudbe konkurenčnim gospodarskim subjektom, zato vas prosimo za korekcijo specifikacij na zgoraj opisani način.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik naroča vozila predvsem za prevoz potnikov, ne blaga / tovora.
Tovorni / prtljažni del vozila mora biti dostopen iz potniškega dela (z zadnje klopi), saj morajo imeti potniki (vojaki) vedno dostop do orožja in opreme (tudi med vožnjo).

Naročnik ne spreminja zahtev v naslednjih točkah:
Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A
Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B
Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C
2.1 Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje cestnih vozil v RS:
ES – homologacija, kategorija vozila M1G (z izjemo, vezano na točko 5.6 – emisijski razred motorja)
4.1 Dolžina vozila: max. 5.000 mm


Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A
Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B
Sklop 1 / varianta C – preglednica 1C

4.2 Širina vozila: max. 2.050 mm
4.4 Medosna razdalja: max. 3.100 mm

Naročnik spreminja zahteve v naslednjih točkah, tako da se glasijo:
Sklop 1 / varianta A – preglednica 1A
5.54 Dodatni nosilci, konzole:
- univerzalni nosilci za puško FN F 2000S in Zastava M70AB2 (dokončna uskladitev z izbranim ponudnikom pred izvedbo),
- 5 kosov,
- v prtljažnem prostoru vozila;
- dostop do nosilcev možen tudi iz potniškega prostora.

Sklop 1 / varianta B – preglednica 1B

5.59 Dodatni nosilci, konzole:
- univerzalni nosilci za puško FN F 2000S in Zastava M70AB2 (dokončna uskladitev z izbranim ponudnikom pred izvedbo),
- 5 kosov,
- v prtljažnem prostoru vozila;
- dostop do nosilcev možen tudi iz potniškega prostora.
Datum objave: 16.03.2018   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da rok za postavitev vprašanj poteče danes, 14.03.2018 ob 12:00 uri ter še vedno čakamo odgovore s strani naročnika na katere zaradi zaprtja možnosti postavljanja vprašanj ne bomo mogli odgovoriti (v kolikor bi bilo to potrebno) ter dejstvo, da so se zahteve naročnika od dne objave naročila že močno spremenile vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 10 delovnih dni.

Na ta način boste potencialnim ponudnikom omogočili pripravo kvalitetne in natančne ponudbe ter se posledično tudi izognili dodatnim pozivom k dopolnitvam ponudbe (dopolnitvam, ki jih ZJN-3 dopušča), ki bodo v vsakem primeru podaljšale čas za sprejem sklepa o oddaji naročila oziroma prvega poziva ponudnikov k pogajanjem.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe do 28.3.2018 do 11:00.

Datum objave: 16.03.2018   13:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na zadnje odgovore vas ponovno prosimo, če lahko preverite, ali bi bilo za naročnika v sklopu 3 sprejemljivo osebno vozilo s petimi sedeži, ki v vsem ostalem ustreza zahtevam naročnika, a ima ob zloženih sedežih v 2. vrsti prostornino tovornega prostora 2,6 m3?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Velja za sklop 3 – preglednica 3:
Naročnik ne spreminja zahtev v naslednjih točkah:
3.7 Prostornina tovornega prostora: min. 3,0 m3 (pri zloženih zadnjih sedežih)
Datum objave: 16.03.2018   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na zadanje vaše odgovore in tehnične spremembe, sprašujemo ali je kljub temu sprejemljivo, da za sklop 3 ponudimo vozilo , ki v vsem ustreza zahtevam naročnika, vendar ima največjo dovoljeno maso priklopnega vozila 695 kg?
Ker zahtevam z največjo dovoljeno maso maso priklopnega vozila 750 kg, ne more ugoditi kar nekaj potencialnih ponudnikov.
V naprej hvala za vaš odgovor.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Velja za sklop 3 – preglednica 3:
Naročnik ne spreminja zahtev v naslednjih točkah:
4.53 Oprema za vleko priklopnega vozila: krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 750 kg
Datum objave: 16.03.2018   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je za sklop 2 možno ponuditi vozilo, ki v vseh zahtevah odgovarja vendar ima nosilnost minimalno 800 kg?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Velja za sklop 2 – preglednica 2:
Naročnik ne spreminja zahtev v naslednjih točkah:
3.8 Nosilnost: min. 900 kg
Datum objave: 16.03.2018   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Točka 4.2 - Kodifikacija predmeta naročila
Pridobitev NSN-ov je povezana z dodatnimi stroški, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe. Prosimo vas za informacijo o predvidenem številu pozicij, ki jih bo naročnik zahteval za kodificiranje, oz. ali je za naročnika sprejemljivo, da se kodificira vozilo kot celota z enim NSN.

ODGOVOR
Vozilo naj se kodificira kot celota, plus kodificiran naj bo material ki je potreben za preventivno vzdrževanje vozila v življenjski dobi (filtri, zavore..) kodificirani naj bodo tudi večji zamenljivi deli kot so npr. motor, menjalnik, prednja in zadnja prema…
Ocena je, da naj bi se kodificiralo okoli 30 delov.
Datum objave: 16.03.2018   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, če bolj natačno naštejete katero orodje spada v komplet osnovnega orodja - kajti ob navedbi, da potrebujete orodje za zamenjavo rezervnega kolesa (to orodje je priloženo k vozilu), za zamenjavo žarnice (tu potrebujete le obe roki) in za zamenjavo varovalk (tu potrebujete le eno roko, desno ali levo, odvisno ali ste levičar ali desničar).

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Kot komplet osnovnega orodja se smatra vsaj orodje za zamenjavo pnevmatike. V kolikor je za menjavo varovalk in žarnic potrebno posebno orodje naj bo v osnovnem kompletu priloženo tudi to.