Dosje javnega naročila 001122/2018
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: popravilo IGBT modulov serije 541
ZJN-3: Odprti postopek

JN001122/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.02.2018
JN001122/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2018
JN001122/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2018
JN001122/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2018
JN001122/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN001122/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001122/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 040-088341
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243872/RD-popravilo__IGBT_modulov_-Pupis_16.2.2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: popravilo IGBT modulov serije 541
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34630000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
popravilo IGBT modulov serije 541
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Modul HBU
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34630000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
popravilo IGBT modulov serije 541
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Modul PWR
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34630000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
popravilo IGBT modulov serije 541
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Modul 4QS
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34630000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
popravilo IGBT modulov serije 541
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
V razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2018   11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., soba 606, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2018   13:50
VPRAŠANJE
a. 7. Finančna zavarovanja: "Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Ob prevzemu popravljenih IGBT modulov s strani naročnika, mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice s priloženo menično izjavo, ki se bo glasila na 5% skupne pogodbene vrednosti (z DDV). "

Ponudnik prosi, da se zgornja trditev ustrezno popravi tako v navodilih, kot v vzorcu pogodbe. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice s priloženo menično izjavo namreč ne obstaja.

b. 7. Finančna zavarovanja: Obrazec 13, 14, 14a: V teh obrazcih je znesek in valuta garancije razdeljena po sklopih.
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, nas zanima, če sta lahko znesek in valuta garancije za vse ponujene sklope skupna oz. ali mora ponudnik, v primeru ko ponuja več sklopov, oddati bančno garancijo za vsak posamezni sklop?

c.I. PREDMET POGODBE, 1. člen navaja:"S to pogodbo izvajalec dobavi naročniku ležaje ležajev na podlagi ponudbenega predračuna št.: ……………, v skladu s tehničnimi zahtevami (Razpisni obrazec 14-tehnične zahteve), ki sta sestavni del pogodbe."
Naročnika prosimo da ustrezno popravi zgornjo poved ("dobavi naročniku ležaje ležajev") v vzorcu pogodbe.


ODGOVOR
Ponudnik lahko da bančno garancijo skupno bančno garancijo za vse ponujene sklope.
Naročnik je ustrezno popravil tekstovne napake in bo objavil korigirano razpisno dokumentacijo na portalu javnih naročil.
Datum objave: 12.03.2018   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, pošiljamo vam naslednja vprašanja:
1.Naročnika prosimo, da izogib nesporazumom navede kataloško številko proizvajalca (MLFB oz. AWV) za module, ki se bodo popravljali. Predlagamo, da se obrazec ponudbe (Obrazec 3) in vzorec pogodbe (Obrazec 9) ustrezno dopolnita.

2.Naročik je objavil ESPD dokument in hkrati tudi obrazce za Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila. V izogib nesporazumom prosimo naročnika, naj navede, katere obrazce je potrebno izpolniti/priložiti ponudbeni dokumentaciji, v primeru, da ponudnik izpolni ESPD obrazec?

3.Naročnika prosimo da dopolni točko 7. Finančna zavarovanja z stavkom "Upravičenec bo po preteku bančne garancije le-to vrnil naročniku garancije.“.
Predlagamo, da se s tem stavkom dopolnijo tudi vzorci bančnih garanci ter vzorec pogodbe, člen 13.

4.V razpisni dokuemtaciji navajate "3. Oznaka in predmet javnega naročila
Oznaka javnega naročila:
»Popravilo IGBT modulov serije 541«.
Predmet naročila je popravilo IGBT modulov serije 541.
Javno naročilo se oddaja za obdobje dveh let od podpisa pogodbe.
Razpisane količine so okvirne, po priloženi specifikaciji, opredeljene na podlagi letnih planov naročnika. Javno naročilo se bo oddalo po posameznih sklopih."

Potencialnega ponudnika zanima, če lahko odda ponudbo samo za 1 sklop?

5.V RD navajate: "Naročnik bo ocenjeval ponudbe v skladu z merilom ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje ponudbene vrednosti. ".
Menimo, da je glede na to, da se bo javno naročilo oddalo po posameznih sklopih, zgornja trditev pomankljiva.
Zanima nas sledeče, ali bo naročnik ocenjeval prejete ponudbe po posameznih sklopih ali pa bo ocenjeval celotne ponudbe?


ODGOVOR

1. Odgovor:
SKOP 1. Modul HBU ST-3000 WL MLFB: A5E01110288
SKOP2. Modul PWR SP-3000 WL MFLB: A5E00748642
SKOP3. Modul 4QS 3P-3000 WL MFLB: A5E00748644
Naročnik v razpisnem obrazcu 15-tehnične zahteve dodal tehnične oznake modulov, ki jih bo naročnik objavil v korigirani razpisni dokumentaciji.

2. Ne glede na to, da ponudnik predloži izpolnjen ESPD obrazec, mora predložiti tiste izpolnjene razpisne obrazce, ki ne vsebujejo podatkov navedenih v ESPD obrazcu. Od razpisnih obrazcev je poleg izpolnjenega ESPD obrazca potrebno predložiti razpisne obrazce št. 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16 ter 16a.

3. Odgovor:
Razpisna dokumentacija se v poglavju 7. Finančna zavarovanja spremeni tako, da se doda stavek "Upravičenec bo po preteku bančne garancije le-to vrnil naročniku garancije, enako se korigira vzorci bančnih garancij in 13 člen pogodbe, popravek bo naročnik objavil v korigirani razpisni dokumentaciji.

4. Odgovor:
Ponudnik lahko da ponudbo za posamezen sklop.

5. Odgovor:
Naročnik bo ocenjeval ponudbe za vsak sklop posebej.

Datum objave: 19.03.2018   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede tega razpisa imamo naslednja vprašanja:
V vaši razpisni dokumentaciji smo našli protislovne informacije, zato imamo za vas naslednja vprašanja:
1. Na 9. strani razpisne dokumentacije zahtevate, da ponudnik podpiše in ožigosa obrazec 12 „Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti“. V navedenih obrazcih pa je to obrazec št. 2a in ne obrazec 12. Prosimo vas, da nam potrdite, da gre tukaj za obrazec 2a in ne za obrazec 12.
2. Pod točko C „Tehnična sposobnost ponudnika“ na 10. strani razpisne dokumentacije zahtevate, da ponudnik podpiše in ožigosa obrazec 15 s prilogami. V navedenih obrazcih pa je to obrazec št. 16 in ne obrazec št. 15. Prosimo vas, da nam potrdite, da gre tukaj za obrazec 15 in ne za obrazec 16.
3. Pod 6. točko „Tehnične zahteve naročnika“ na 10. strani razpisne dokumentacije ste zapisali, da so tehnične zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa določene na razpisnem obrazcu 14 „Tehnične zahteve“. V navedenih prilogah pa je to obrazec št. 15 in ne obrazec št. 14. Prosimo vas, da potrdite, da gre tukaj za obrazec 15 in ne za obrazec 14.
4. Nadalje omenjate ta isti obrazec 14 v obrazcu 9 „Vzorec pogodbe“. Prosimo vas, da potrdite, da gre tukaj za obrazec 15 in ne za obrazec 14. Nadalje vas prosimo, da potrdite, da smemo v obrazcu 9 „Vzorec pogodbe“ obrazec 14 prepisati z obrazcem 15.
5. Pod točko 14.1 „Veljavnost ponudbe“ na 14. strani razpisne dokumentacije zahtevate, da mora biti ponudba veljavna najmanj 150 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe. Vendar ste v razpisnem obrazcu št. 3, ki ga je treba oddati kot ponudbeni predračun, zapisali, da ponudba velja 90 dni od poteka roka za ponudbo. Prosimo vas, da potrdite, da mora biti ponudba v razpisnem obrazcu št. 3 „Ponudbeni predračun“ namesto 90 dni veljavna 150 dni. Prosimo vas, da nadalje potrdite, da v razpisnem obrazcu št. 3 „Ponudbeni predračun“ smemo 90 dni prepisati z veljavnostjo 150 dni.

Najlepša hvala.


ODGOVOR

1. Na 9. strani razpisne dokumentacije zahtevate, da ponudnik podpiše in ožigosa obrazec 12 „Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti“. V navedenih obrazcih pa je to obrazec št. 2a in ne obrazec 12. Prosimo vas, da nam potrdite, da gre tukaj za obrazec 2a in ne za obrazec 12.
Odgovor:
Gre za obrazec 2a.

2. Pod točko C „Tehnična sposobnost ponudnika“ na 10. strani razpisne dokumentacije zahtevate, da ponudnik podpiše in ožigosa obrazec 15 s prilogami. V navedenih obrazcih pa je to obrazec št. 16 in ne obrazec št. 15. Prosimo vas, da nam potrdite, da gre tukaj za obrazec 15 in ne za obrazec 16.
Odgovor:
Gre za obrazec 15.

3. Pod 6. točko „Tehnične zahteve naročnika“ na 10. strani razpisne dokumentacije ste zapisali, da so tehnične zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa določene na razpisnem obrazcu 14 „Tehnične zahteve“. V navedenih prilogah pa je to obrazec št. 15 in ne obrazec št. 14. Prosimo vas, da potrdite, da gre tukaj za obrazec 15 in ne za obrazec 14.
Odgovor:
Gre za obrazec 15.

4. Nadalje omenjate ta isti obrazec 14 v obrazcu 9 „Vzorec pogodbe“. Prosimo vas, da potrdite, da gre tukaj za obrazec 15 in ne za obrazec 14. Nadalje vas prosimo, da potrdite, da smemo v obrazcu 9 „Vzorec pogodbe“ obrazec 14 prepisati z obrazcem 15.
Odgovor:
Gre za obrazec 15.

5. Pod točko 14.1 „Veljavnost ponudbe“ na 14. strani razpisne dokumentacije zahtevate, da mora biti ponudba veljavna najmanj 150 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe. Vendar ste v razpisnem obrazcu št. 3, ki ga je treba oddati kot ponudbeni predračun, zapisali, da ponudba velja 90 dni od poteka roka za ponudbo. Prosimo vas, da potrdite, da mora biti ponudba v razpisnem obrazcu št. 3 „Ponudbeni predračun“ namesto 90 dni veljavna 150 dni. Prosimo vas, da nadalje potrdite, da v razpisnem obrazcu št. 3 „Ponudbeni predračun“ smemo 90 dni prepisati z veljavnostjo 150 dni.
Odgovor:
Lahko prepišete veljavnost 150 dni.


Najlepša hvala.Datum objave: 19.03.2018   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede tega razpisa imamo naslednji vprašanji:

1. vprašanje o obrazcu ESPD:
Smo poslovni subjekt, ki NIMA sedeža v Republiki Sloveniji. Želeli pa bi oddati svojo ponudbo za ta razpis. Še nikoli nismo izpolnjevali in uporabljali obrazca ESPD. Moramo za ta razpis izpolniti in oddati obrazec ESPD ali zadostuje samo to, da izpolnimo, podpišemo in oddamo priloge, ki ste jih navedli v razpisu?
2. vprašanje o obrazcu ESPD:
Če vztrajate, da oddamo obrazec ESPD, nam lahko, prosimo, pošljete obrazec ESPD, da ga bomo lahko izpolnili in oddali?

Najlepša hvala.


ODGOVOR

1. vprašanje o obrazcu ESPD:
Smo poslovni subjekt, ki NIMA sedeža v Republiki Sloveniji. Želeli pa bi oddati svojo ponudbo za ta razpis. Še nikoli nismo izpolnjevali in uporabljali obrazca ESPD. Moramo za ta razpis izpolniti in oddati obrazec ESPD ali zadostuje samo to, da izpolnimo, podpišemo in oddamo priloge, ki ste jih navedli v razpisu?

Odgovor: Naročnik je omogočil ponudniku, da odda ESPD obrazec. Izbira ali bo oddal ESPD obrazec ali pa priloge, ki jih je pripravil naročnik, pa je prepuščena ponudniku.


2. vprašanje o obrazcu ESPD:
Če vztrajate, da oddamo obrazec ESPD, nam lahko, prosimo, pošljete obrazec ESPD, da ga bomo lahko izpolnili in oddali?

Odgovor:
ESPD obrazec je v ZIP obliki in ga je potrebno prenesti na svojo mapo in ga tam (ODZIPATI) in ga vnesti v " Dobrodošli v storitve ESPD" kot gospodarski objekt" nato uvozi naročnikov ESPD.Datum objave: 21.03.2018   12:49
VPRAŠANJE
1. Spoštovani, zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj predlagamo, da naročnik dopolni Vzorec pogodbe VII. Pogodbena kazen z novim odstavkom tako, da določi, da je pogodbena kazen edini in izključni zahtevek naročnika v primeru zamude izvajalca.

2. Spoštovani, v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom je navedeno, da lahko naročnik za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. Ponudnika zanima, za katere osebe v predmetnem postopku velja dolžnost predložitve tega dokazila (samo zakonite zastopnike ali vse osebe iz 75. člena ZJN-3).

3. Spoštovani, v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom je navedeno, da v kolikor bo ponudnik predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam. Ponudnika v zvezi z navedenim zanima, ali morajo tuji partnerji ali podizvajalci ponudnika, ki nimajo registriranega poslovnega naslova ali sedeža v RS sami predložiti izjave o nekaznovanosti ali bo naročnik tudi v tem primeru pridobil izpis iz ustreznega registra sam.

4. Spoštovani, zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji nov člen:
"Prodajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo zakonske ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov EU v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Kupec izjavlja, da je vse blago, dobavljeno na podlagi te pogodbe, namenjeno izključno lastni rabi."

5. Spoštovani, ponudnik predlaga dopolnitev 4a. Člena z novim 6 .odstavkom, ki se glasi: "Če pride do sprememb podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti naročnikovo soglasje."

6 .Spoštovani, 8. člen ne določa, v katerih primerih lahko naročnik kakovostni prevzem zavrne in v katerih ne, zaradi česar ponudnik predlaga nov 3. odstavek 8. člena, ki se glasi: "Naročnik je do zavrnitve prevzema upravičen samo v primeru bistvenih napak, ki preprečujejo uporabo predmeta dobave oziroma predajo predmeta dobave v obratovanje."

7. Spoštovani, zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj obeh pogodbenih strank, ponudnik predlaga dopolnitev 8. člena z novim 4. odstavkom, ki se glasi: "Če naročnik dobave ne prevzame, kot je določeno v tem in prejšnjem členu, velja predmet dobave oziroma njegov del za prevzet, razen, če naročnik prevzema ni mogel opraviti iz upravičenih razlogov in je o tem nemudoma obvestil izvajalec. V vsakem primeru je naročnik izvajalca dolžan povrniti stroške in škodo, ki ju je zaradi tega utrpel. Z začetkom ekonomske uporabe predmeta dobave v vsakem primeru velja, da je bil ta prevzet."

8. Spoštovani, zaradi načela sorazmernosti ponudnik predlaga spremembo 11. člena tako, da se ta glasi: "V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak dopolnjen teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 5% vrednosti posameznega naročila."

9. Spoštovani, zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj, ponudnik predlaga dopolnitev 13. člena z novim odstavkom, ki se glasi: "Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika jamstvenega roka, šteto od dne prevzema predmeta dobave."


ODGOVOR

1.-Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.


2.- 75. člen ZJN-3 določa da mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. In 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1). Naročnik bo preverjal vse osebe navedene v 75. členu ZJN-3. Navedeno je tudi izrecno napisano v razpisni dokumentaciji in sicer na strani 7 razpisne dokumentacije pod naslovom Način dokazovanja in sicer v drugi alineji.

3.- V razpisni dokumentaciji na strani 7 je izrecno navedeno: »Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
V ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.«

4. - Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.

5.- Naročnik se strinja s predlogom dopolnitve 4a člena z novim 6. Odstavkom, ki se glasi: "Če pride do sprememb podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti naročnikovo soglasje."
Naročnik bo objavil korigirano RD na portalu JN.

6 . - Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.

7.- Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.

8.- Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.

9. -Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.Datum objave: 22.03.2018   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na to, da osnutek pogodbe o tem molči, predlagamo, da se zaradi uravnoteženja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo doda nov čle 12.a: »Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na 50.000,00 EUR za vsak posamezen škodni primer in skupaj na 900.000,00 EUR za vse škodne primere skupaj.
Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. «
Za ponudnika je omejitev odškodninske odgovornosti na predvidljivo raven pomembna, saj lahko le na ta način v polnosti ovrednoti in omeji tveganja povezana s pogodbo.

ODGOVOR

Naročnik predloga ponudnika glede dopolnitve vzorca pogodbe ne sprejema.


Datum objave: 09.04.2018   12:38
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe, 13. člen, zadnji odstavek : Garancijska doba je 12 mesecev in teče od trenutka, ko železniško vozilo s popravljenimi IGBT moduli prične redno obratovati oz. 24 mesecev od dobave popravljenih IGBT modulov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Naročniku predlagamo skrajšanje garancijskega roka iz 24 na 18 mesecev. Po novem bi se odstavek glasil: Garancijska doba je 12 mesecev in teče od trenutka, ko železniško vozilo s popravljenimi IGBT moduli prične redno obratovati oz. 18 mesecev od dobave popravljenih IGBT modulov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

ODGOVOR

Naročnik popravil razpisno dokumentacijo in objavil na portalu JN in EU (označeno z rdečo barvo).


Datum objave: 09.04.2018   12:39
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe, 13. člen, zadnji odstavek : Garancijska doba je 12 mesecev in teče od trenutka, ko železniško vozilo s popravljenimi IGBT moduli prične redno obratovati oz. 24 mesecev od dobave popravljenih IGBT modulov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Naročniku predlagamo skrajšanje garancijskega roka iz 24 na 18 mesecev. Po novem bi se odstavek glasil: Garancijska doba je 12 mesecev in teče od trenutka, ko železniško vozilo s popravljenimi IGBT moduli prične redno obratovati oz. 18 mesecev od dobave popravljenih IGBT modulov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe, 3. člen:Izvajalec bo na naslovu naročnika: SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana prevzel IGBT module, ki so predmet popravila, v 5 dneh od prejema pisnega poziva s strani naročnika. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo popravilo IGBT modulov in dostavo le-teh (popravljenih IGBT modulov) na isti naslov naročnika izvedel najkasneje v 60 dneh od prevzema IGBT modulov v popravilo.
Spoštovani, kot izkušen izvajalec na področju popravil rezervnih delov, ocenjujemo, da je dobavni rok nerazumno kratek. Zaradi narave dela predlagamo, da spremenite zahtevo po izvedbi popravila iz 60 dni v 6 mesecev. 3. člen bi se po novem glasil:
Izvajalec bo na naslovu naročnika: SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana prevzel IGBT module, ki so predmet popravila, v 5 dneh od prejema pisnega poziva s strani naročnika. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo popravilo IGBT modulov in dostavo le-teh (popravljenih IGBT modulov) na isti naslov naročnika izvedel najkasneje v 6 mesecih od prevzema IGBT modulov v popravilo.

ODGOVOR

Naročnik popravil razpisno dokumentacijo in objavil na portalu JN in EU (označeno z rdečo barvo).Datum objave: 13.04.2018   07:16
VPRAŠANJE
1.Spoštovani, pogodba v prvem odstavku 8. člena (8.a) predvideva nadomestilo IGBT modulov, ki odstopajo od dogovorjene kvalitete v roku 15 dni, kar je zaradi mednarodnega prometa s popravili, pošiljanja predmetov pogodbe v tujino ter skrbnega pregleda tehnične okvare nemogoče zagotavljati. Vljudno prosimo, da se namesto roka 15 dni doda dostavek "v razumnem roku", s čimer bo namen strank prav tako dosežen, vendar v okviru mogočih pogojev.
Predlagamo, da se člen 8. a po novem glasi: "Če se s kontrolo kakovosti ugotovi, da kakovost odstopa od dogovorjene kakovosti, ima naročnik pravico:
a. zavrniti celotno ali delno količino dobavljenih IGBT modulov, ali zahtevati od prodajalca, da v razumnem roku nadomesti nekvaliteten IGBT modul".

2. Spoštovani, glede na to, da osnutek pogodbe o tem molči, predlagamo, da se zaradi uravnoteženja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo doda nov člen 12.a: »Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na pogodbeno vrednost za vse škodne primere skupaj.
Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. «
Za ponudnika je omejitev odškodninske odgovornosti na predvidljivo raven pomembna, saj lahko le na ta način v polnosti ovrednoti in omeji tveganja povezana s pogodbo.

3. Spoštovani, glede na predlagani nov člen o omejitvi odškodninske odgovornosti, ponudnik predlaga, da se drugi odstavek 8. člena, ki se začne:"V vsakem izmed primerov.." briše. Pravico do povrnitve škode ima naročnik namreč tudi v primeru, če je odškodninska odgovornost urejena v posebnem členu (12.a), kot ga predlaga ponudnik.

4. Spoštovani, zaradi načela sorazmernosti ponudnik predlaga spremembo 11. člena tako, da se ta glasi: "V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak dopolnjen teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti posameznega naročila."


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe v razpisni dokumentaciji.