Dosje javnega naročila 001049/2018
Naročnik: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Storitve: IZVEDBA STORITEV VZDRŽEVANJA AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SISTEMA SKLADIŠČENJA IN PRINOSA ZDRAVIL
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.802,00 EUR

JN001049/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 23.02.2018
JN001049/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.03.2018
JN001049/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001049/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Groboljšek Kavčič Irena,mag.farm.
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161630
+386 78161632

Internetni naslovi
http://www.lekarna-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA STORITEV VZDRŽEVANJA AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SISTEMA SKLADIŠČENJA IN PRINOSA ZDRAVIL
Referenčna številka dokumenta: 2-0001/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
VZDRŽEVANJE AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SISTEMA SKLADIŠČENJA IN PRINOSA ZDRAVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 44.100,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
VZDRŽEVANJE AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SISTEMA SKLADIŠČENJA IN PRINOSA ZDRAVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Naročnik je na podlagi določil druge alineje, (1.c) odstavka 46. člena ZJN-3 (Ur.l.RS št. 91/2015), izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave.
Naročnik ima v lasti avtomatiziran lekarniški sistem skladiščenja s prinosom zdravil, ki ga lahko servisira le dobavitelj. Zaradi tega dejstva, ko iz tehničnih razlogov konkurence za ta predmet naročanja ni - ima naročnik pravno podlago za izvedbo postopka.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001049/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.02.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.03.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MTH, servis, trgovina in svetovanje, d.o.o.
Cesta na Poljane 18
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 44.100,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 44.100,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2018