Dosje javnega naročila 001110/2018
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Gradnje: Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN001110/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.02.2018
JN001110/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2018
JN001110/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2018
JN001110/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2018
JN001110/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2018
JN001110/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.07.2018

    JN001110/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI034
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI034
Celje
Slovenija
mestna.obcina.celje@celje.si
+386 34265700

Internetni naslovi
http://moc.celje.si

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI034
Dobrna
Slovenija
obcina@dobrna.si
+386 37801050

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220
SI034
Štore
Slovenija
tajnistvo@store.si
+386 37803840

Internetni naslovi
http://www.store.si

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI034
Vojnik
Slovenija
obcina@vojnik.si
+386 37800620

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
info@velenje.si
+386 38961600

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI034
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si
+386 38001500

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si

OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI034
Braslovče
Slovenija
obcina@braslovce.si
+386 37038400

Internetni naslovi
http://braslovce.si

OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224
SI034
Dobje pri Planini
Slovenija
obcinadobje@siol.net
+386 37466030

Internetni naslovi
http://www.dobje.si

OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI034
Kozje
Slovenija
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.kozje.si

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
SI034
Mozirje
Slovenija
obcina@mozirje.si
+386 38393300

Internetni naslovi
http://www.mozirje.si

OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254
SI034
Podčetrtek
Slovenija
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
+386 38182780

Internetni naslovi
http://www.podcetrtek.si

OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI
Polzela
Slovenija
obcina.polzela@polzela.si
+386 37033200

Internetni naslovi
http://www.polzela.si

OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI034
Prebold
Slovenija
obcina@obcinaprebold.si
+386 37036400

Internetni naslovi
http://www.obcinaprebold.si

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332
SI034
Rečica ob Savinji
Slovenija
tajnistvo@obcina-recica.si
+386 38391830

Internetni naslovi
http://www.obcina-recica.si

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI034
Rogatec
Slovenija
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000

Internetni naslovi
http://www.obcina.rogatec.si

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI034
Šentjur
Slovenija
obcina.sentjur@sentjur.si
+386 37471310

Internetni naslovi
http://obcina.sentjur.si

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI034
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
obcina@smarje.si
+386 38171600

Internetni naslovi
http://smarje.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
obcina.smartno@siol.net
+386 38984950

Internetni naslovi
http://smartnoobpaki.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
info@sostanj.si
+386 38984300

Internetni naslovi
http://smartnoobpaki.si

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304
SI
Tabor
Slovenija
info@obcina-tabor.si
+386 37057080

Internetni naslovi
http://www.obcina-tabor.si

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI034
Vransko
Slovenija
obcina.vransko@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://www.vransko.si

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI034
Žalec
Slovenija
glavna.pisarna@zalec.si
+386 37136465

Internetni naslovi
http://www.zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243964/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II
Referenčna številka dokumenta: 03/JN-2018/G
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
strošek tehnološke opreme v obratovalnem obdobju100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
04.04.2018
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2018   12:00

Dodatne informacije:
V prvi fazi postopka oddaje prijav za priznanje sposobnosti odpiranje prijav ne bo javno. Javno bo odpiranje končnih ponudb, kar bo naročnik prijavitelje obvestil v povabilu za oddajo končnih ponudb.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2018   15:47
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji je zahtevano, da morajo prijavitelji v prijavi predložiti obrazec OCENA STROŠKOV, v okviru katerega morajo (informativno) navesti vrednost projektiranja, vrednost izvedbe tehnološke linije in vrednost servisiranja tehnološke opreme. Ker iz projektne naloge, ki je poleg Razpisne dokumentacije objavljena na Portalu javnih naročil, ne izhaja jasno in nedvoumno trenutno obstoječe stanje objekta in povezane infrastrukture naročnika vljudno naprošamo, da na Portalu javnih naročil objavi obstoječo PID dokumentacijo, iz katere bo mogoče ugotoviti natančno obstoječe stanje in na podlagi tega oceniti obseg dela in stroškov za izvedbo predelave objekta. V kolikor objava na Portal javnih naročil zaradi tehničnih omejitev ni mogoča se naročnika vljudno naproša, da možnost ogleda in dostopa do PID dokumentacije omogoči na njegovem sedežu, po predhodni najavi in v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ki opredeljujejo ogled.

Pregled in obravnavan PID-a je ključnega pomena za izdelavo prijave in nadalje ponudbe, zato se naročnika poziva, da predmetni prošnji prijavitelja ugodi in omogoči vpogled v obravnavano dokumentacijo.

Že vnaprej hvala.

ODGOVOR
Naročnik prijaviteljem lahko omogoči dostop do PID dokumentacije na podlagi predhodne najave in v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ki opredeljujejo ogled. Vpogled v PID dokumentacijo je možno izvesti na naslovu: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje. S tem namenom bo naročnik objavil tudi popravek obvestila o naročilu, s katerim bo podaljšal rok za oddajo prijav na 28. 03. 2018 do 10.00.


Datum objave: 14.03.2018   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Iz razlogov opredeljenih v nadaljevanju vas vljudno naprošamo ter vas obenem pozivamo k dopolnitvi oziroma spremembi razpisne dokumentacije v delu oziroma delih, ki se nanašajo na merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe in zahtevo za predložitev obrazca OBR – 5 »Ocena stroškov«.

Kot izhaja iz točke 5. razpisne dokumentacije, je v tej navedeno, da bo naročnik oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in da se kot (edini?) ponder upoštevajo stroški v obratovalni dobi. Nadalje se v obravnavani točki navaja, da bodo merila podrobneje izdelana v razpisni dokumentaciji za oddajo končnih ponudb.

Kot izhaja že iz same določbe prej navedene 5. točke razpisne dokumentacije, merilo torej ni podrobno razdelano, saj naročnik namerava to podrobno opredeliti v razpisni dokumentaciji za oddajo končnih ponudb. Ne glede na ne-razdelanost merila pa naročnik od prijaviteljev vseeno zahteva, da v ponudbi predložijo obrazec 5 »Ocena stroškov«.

V zvezi z izpostavljenimi določbami razpisne dokumentacije najprej izpostavljamo, da te ne sledijo tretjemu odstavku 44. člena ZJN-3, ki ureja postopek, ki ga izvaja naročnik v okviru tega naročila. Skladno z omenjenim odstavkom mora namreč naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeliti vsebino javnega naročila z opisom svojih potreb in zahtevanih značilnosti blaga, gradenj ali storitev, ki so predmet naročanja, ter določiti merila za oddajo javnega naročila. Navede tudi, kateri elementi opisa določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Navedene informacije morajo biti dovolj natančne, da lahko gospodarski subjekti prepoznajo vrsto in obseg javnega naročila ter se odločijo, ali se bodo prijavili za sodelovanje v postopku.

Nadalje izpostavljamo, da je razpisna dokumentacija v tem delu nejasna, saj na podlagi določb razpisne dokumentacije ni mogoče ugotoviti:

- ali so stroški v obratovalni dobi tehnološke opreme edini ponder ali bo merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe sestavljeno še iz drugih ponderjev,
- ali se kot stroški v obratovalni dobi tehnološke opreme upoštevajo sami stroški obratovanja ali tudi stroški investicije (projektiranje in izvedba tehnološke linije), kot je to opredeljeno v obrazcu 5,
kaj vse je zajeto v okviru rednega servisiranja tehnološke opreme – ali zgolj strošek rednega servisiranja ali tudi drugi s tem povezani stroški (na primer elektrika, rezervni deli, potrošni materiali itn.)?

Zaradi vseh izpostavljenih nejasnosti in nedefiniranosti določb razpisne dokumentacije, prijavitelji tako za pripravo prijav nimajo enakih izhodišč, saj si vsak lahko sam predstavlja, kaj naj bi sploh navedel v obrazec 5. Posledično naročnik tudi ne bo pridobil prijav, ki bi jih lahko med seboj primerjal, saj bodo najverjetneje pripravljene na različnih izhodiščih.

Ker je skladno z ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije dolžnost naročnika, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki je jasna in nedvoumna ter da mora naročnik vse zahteve opredeliti vnaprej, saj zgolj takšna razpisna dokumentacija ponudnikom omogoča, da lahko oddajo dopustne ponudbe in jim hkrati zagotavlja, da ocena o (ne)izpolnjevanji zahtev iz le-te ne bo prepuščena naročnikovi subjektivni oceni, se torej naročnika poziva, da:

- ali zahtevo glede predložitve obrazca OBR-5 »Ocena stroškov« umakne iz določil razpisne dokumentacije,
- ali dopolni razpisno dokumentacijo na način, da bo iz te jasno izhajalo, kakšno merilo bo naročnik uporabil pri izbiri najugodnejše ponudbe.

V kolikor naročnik ne bo umaknil zahteve glede predložitve obrazca OBR-5 se naročnika torej poziva, naj poda pojasnila na vsa zastavljena vprašanja oziroma izpostavljene nejasnosti, ki izhajajo iz predmetnega vprašanja.

V izogib nadaljnjim nevšečnostim pri izvedbi postopka tako naročnika vljudno naprošamo, da upošteva predmetni poziv in primerno spremeni razpisno dokumentacijo, na način, da bo ta skladna z določbami ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije.

ODGOVOR
Naročnik izvaja konkurenčni postopek s pogajanji po 3. in 4. alineji a) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3.
V prvi fazi postopka bo naročnik priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili pogoje za sodelovanje in pri njih ne obstajajo razlogi za izključitev. S prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost bo naročnik izvedel pogajanja (strokovni pogovor), na katerih bodo prijavitelji pojasnili, kaj nudijo in tudi pojasnili strukturo stroškov, ki so jih zajeli v oceno stroškov. Navedena ocena stroškov prijavitelja ne zavezuje in jo bo lahko v nadaljevanju postopka še dopolnil in spremenil.
Namen tega postopka je ravno v tem, da se bo naročnik na podlagi strokovnega pogovora, ki ga bo opravil z vsemi prijavitelji (pri katerih ne bo razlogov za izključitev in bodo izpolnjeni pogoji za sodelovanje) seznanil z vsemi tistimi tehničnimi rešitvami, ki so za naročnika ustrezne. Na podlagi vseh pridobljenih mnenj in predlogov rešitev bo naročnik razpisno dokumentacijo eventualno dopolnil oz. spremenil na način, da bo dopustil vse tiste rešitve, ki so zanj sprejemljive v smislu doseganja namena in ciljev projekta. S tem namenom bo naročnik v drugi fazi pripravil razpisno dokumentacijo tako, da bo merila natančno izdelal za oddajo ponudb. V prvi fazi postopka naročnik ne bo ocenjeval prijav po merilih – oceni stroškov v obratovalni dobi, prijavitelj pa bo imel možnost, da OBR-5 ocena stroškov na pogajanjih pojasni. Dopustnost prijave se bo ugotavljala izključno glede na razpisane razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje (poglavje 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (I. faza postopka): Ugotavljanje sposobnosti).
Datum objave: 14.03.2018   13:29
VPRAŠANJE
Izpostavljamo, da je pogoj: "da je odgovorni vodja del, ki bo vodil razpisani projekt, v zadnjih petih (5) letih uspešno vodil vsaj eden (1) istovrstni ali podobni projekt izvedbe tehnološke linije za razvrščanje odpadkov, ki vključuje optično sortiranje, v obsegu projektiranja, dobave, montaže, izvedbe nadzornega sistema in uspešnega zagona tehnološke linije v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 1.500.000 EUR brez DDV", pretirano omejujoč in onemogoča slovenskim kadrom, ki so v funkciji odgovornega vodje del na primerljivih objektih že nastopali, udeležbo na konkretnem javnem naročilu. V Sloveniji je bilo namreč izvedenih le nekaj projektov z optičnim sortiranjem in še na teh so projekte vodili tujci. Menimo, da je za naročnika učinkoviteje in bolj gospodarno, če dopusti možnost kandidiranja slovenskim ponudnikom in slovenskim kadrom, saj si s tem zagotovi lažjo komunikacijo, hitrejšo odzivnost in s tem zviša kvaliteto izvajanja del. Iz navedenega razloga naročnika naprošamo za razmislek o tem, da se črta del zgoraj navedenega pogoja za odgovornega vodjo del, ki se nanaša na optični separator, tako da se pogoj glasi: "da je odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih uspešno vodil vsaj eden (1) istovrstni ali podobni projekt izvedbe tehnološke linije za razvrščanje odpadkov, v obsegu projektiranja, dobave, montaže, izvedbe nadzornega sistema in uspešnega zagona tehnološke linije v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 1.500.000 EUR brez DDV".

ODGOVOR
Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (1. faza postopka) v delu pogojev za sodelovanje, v točki C. Tehnična in strokovna usposobljenost, ki se navezujejo na reference odgovornega vodja del.
Pogoj se po novem glasi: »Prijavitelj mora zagotoviti, da je odgovorni vodja del, ki bo vodil razpisani projekt, v zadnjih petih letih (5) uspešno vodil vsaj eden (1) istovrstni ali podobni projekt izvedbe tehnološke linije za razvrščanje odpadkov, v obsegu projektiranja, dobave, montaže, izvedbe nadzornega sistema in uspešnega zagona tehnološke linije. Referenčni projekt mora biti v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 1.500.000 EUR brez DDV, v nasprotnem primeru se prijavitelja izloči.
V skladu s tem se spremenita tudi prijavna obrazca: Izjava o izobrazbi in referencah odgovornega vodja del (OBR – 4.2) in referenčno potrdilo za odgovornega vodja del (OBR 4.3), ki sta dostopna na spletni strani naročnika: http://www.simbio.si/javni-narocila-49. V primeru že pridobljenih potrdil bo naročnik upošteval tudi stare obrazce (OBR 4.2 in OBR 4.3).
Datum objave: 19.03.2018   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V projektni nalogi je na strani 3 navedeno, da bo zagotovljen dovodni kabel 4 x NAYY-J 4x150 mm2 za tehnologijo (600 kW max), pripravljen za priklop.
Ali se to lahko smatra kot dodatna razpoložljiva moč poleg obstoječega dovoda za obstoječo tehnologijo, ali je to skupna razpoložljiva moč, ki je na razpolosgo za celotno novo tehnologijo? Menimo, da skupna moč 600kW ne zadostuje.
Prosim, da navedete skupno največjo razpoložljivo moč za tehnologijo.

2. Pri optični separaciji je običajno potrebno odpraševanje. Spada to pod tehnologijo in je potrebno predvideti, ali spada to pod obstoječo opremo objekta?


ODGOVOR
1. Na podlagi izkušenj z lastnimi tehnološkimi linijami ocenjujemo, da moč 600 kW za tehnologijo zadošča. Tehnološke rešitve, ki bi presegale to električno moč bi bile preveč energetsko potratne in so kot takšne nesprejemljive za investitorja. Vsi podatki o razpoložljivi moči so navedeni na strani 3.
V izogib nesporazumu navajamo, da za tehnološke porabnike smatramo trakove in druge tehnološke stroje. Prezračevanje, razsvetljava, ogrevanje in druge porabnike ne smatramo kot tehnološke porabnike in ti so lahko priklopljeni na obstoječem dovodnem kablu (3 x NAYY-J 4x150 mm2).
2. V hali je nameščen obstoječ sistem odpraševanja. Potrebno ga je upoštevati in morebiti prilagoditi. V okviru prilagoditve morajo biti izvedeni razvodi do vseh mest, kjer lahko prihaja do prašenja.