Dosje javnega naročila 009213/2017
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 1 – ZDRAVILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.241.285,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN009213/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.10.2017
JN009213/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2017
JN009213/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2017
JN009213/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2017
JN009213/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2018
JN009213/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2018
JN009213/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.02.2018
JN009213/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN009213/2017-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2018
JN009213/2017-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2018
JN009213/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2018
JN009213/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2018
JN009213/2017-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2018
JN009213/2017-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2018
JN009213/2017-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-Pog53 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN009213/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.02.2019
JN009213/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.03.2019
JN009213/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN009213/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 041-089536

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 1 – ZDRAVILA
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-703/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 20.308.230,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava zdravil.
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN009213/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 208-430028
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 25.10.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.02.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 19
Število prejetih ponudb MSP-jev: 19
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOFI-AVENTIS, trženje in prodaja farmacevtskih izdelkov d.o.o.
Letališka cesta 29A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o.
Slokanova ulica 12
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
LENIS farmacevtika d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.308.230,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.308.230,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Okvirni sporazum za javno naročilo za nabavo blaga: 1 – ZDRAVILA se sklene za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2018 z naslednjimi ponudniki:

1. Mark Medical, d.o.o.,
2. Roche farmacevtska družba, d.o.o.,
3. Apta Medica Internacional, d.o.o.,
4. Sanolabor, d.d.,
5. Salus, Veletrgovina, d.o.o.,
6. Medis, d.o.o.,
7. Kemofarmacija, d.d.,
8. Sanofi – aventis, d.o.o.,
9. Medias International, d.o.o.,
10. Promed, d.o.o.,
11. Cardio Medical, d.o.o.,
12. Bayer, d.o.o.,
13. Gopharm, d.o.o.,
14. Biomedis M. B., d.o.o.,
15. Farmadent, d.o.o.,
16. Lenis farmacevtika, d.o.o.,
17. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.,
18. Pharmamed-Mado, d.o.o.,

za vrste blaga navedene v Analizi ponudb s cenami (v nadaljevanju: analiza), razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenimi kriteriji.

Posamezna zdravila iz predmetnega javnega naročila so v skladu s sklepom Vlade RS št. 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015 tudi predmet skupnih javnih naročil, ki ga izvaja Ministrstvo RS za javno upravo. Okvirni sporazum se za posamezna zdravila iz predmetnega javnega naročila sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup zdravil, po sklepu vlade, št.: 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015.

Okvirni sporazum se za zdravila iz skupine 6 sklepa pod odložnim pogojem. Le-ta se bodo začela naročati šele takrat, ko bodo uvrščena na B listo.

Naročnik ne sklene okvirnega sporazuma z naslednjim ponudnikom:

• Pharmasan, d.o.o.

Naročnik sklene kupoprodajne pogodbe za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 30.06.2018 z naslednjimi ponudniki:

1. Mark Medical, d.o.o.,
2. Roche farmacevtska družba, d.o.o.,
3. Apta Medica Internacional, d.o.o.,
4. Sanolabor, d.d.,
5. Salus, Veletrgovina, d.o.o.,
6. Medis, d.o.o.,
7. Kemofarmacija, d.d.,
8. Sanofi – aventis, d.o.o.,
9. Medias International, d.o.o.,
10. Promed, d.o.o.,
11. Bayer, d.o.o.,
12. Gopharm, d.o.o.,
13. Biomedis M. B., d.o.o.,
14. Farmadent, d.o.o.,
15. Lenis farmacevtika, d.o.o.,
16. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.,
17. Pharmamed-Mado, d.o.o.,

za tiste vrste blaga, navedene v citirani analizi, za katere so le-ti ponudili najnižje cene brez DDV, razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenimi kriteriji.

Posamezna zdravila iz predmetnega javnega naročila so v skladu s sklepom Vlade RS št. 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015 tudi predmet skupnih javnih naročil, ki ga izvaja Ministrstvo RS za javno upravo. Kupoprodajna pogodba se za ta posamezna zdravila iz predmetnega javnega naročila sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehala veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup zdravil, po sklepu vlade, št.: 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015.

Kupoprodajna pogodba se za zdravila iz skupine 6 sklepa pod odložnim pogojem. Le-ta se bodo začela naročati šele takrat, ko bodo uvrščena na B listo.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2018