Dosje javnega naročila 001845/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: ANALIZA RODOVITNOSTI TAL IN VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN PRIDELKIH NA VVO MOL V LETU 2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001845/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2018
JN001845/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2018
JN001845/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001845/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244097/RD-_analiza_rodovitnosti_tal_ZA_OBJAVO_31.1._2018.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244097/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ANALIZA RODOVITNOSTI TAL IN VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN PRIDELKIH NA VVO MOL V LETU 2018
Referenčna številka dokumenta: 430-187/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ANALIZA RODOVITNOSTI TAL IN VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN PRIDELKIH NA VVO MOL V LETU 2018
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
ANALIZA RODOVITNOSTI TAL IN VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN PRIDELKIH NA VVO MOL V LETU 2018
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.06.2018
Konec: 15.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2018   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1 (II. nadstropje, sejna soba)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki gospodarskih subjektov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki gospodarskih subjektov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki gospodarskih subjektov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2018   15:00

Dodatne informacije:
Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 6.4. 2018 do 15.00 ure, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 5.4. 2018 do 15.00 ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2018   15:57
Spoštovani.

Ker gre vsebinsko za analizo rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v v tleh in pridelkih na VVO MOL v letu 2018, torej za javno naročilo storitve in ne gradnje, popisa del nimamo in ga ne moremo objaviti. Ponudnikom ni potrebno izpolnjevati nobenega popisa del.

Lepo pozdravljeni.