Dosje javnega naročila 000008/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 192.987,86 EUR

JN000008/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.01.2018
JN000008/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2018
JN000008/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.02.2018
JN000008/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2018
JN000008/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2018
JN000008/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2018
JN000008/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000008/2018-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12
Rudarska cesta 12
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
MARUŠA EBERLINC
marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si
+386 35624204
+386 35624101

Internetni naslovi
http://www.zd-trbovlje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zobozdravstvenega materiala
Referenčna številka dokumenta: NMV-1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA PO SKLOPIH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 170.500,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA AMBULANTE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA ZOBNO TEHNIKO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ORTODONTSKI MATERIAL
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DENTALNA ZLITINA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RUDARKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000008/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.01.2018


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: NMV-01/2018
Številka sklopa: 1
Naslov: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA AMBULANTE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 28.450,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 45.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: NMV-01/2018
Številka sklopa: 2
Naslov: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA ZOBNO TEHNIKO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 31.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 34.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: NMV1-/2018
Številka sklopa: 3
Naslov: ORTODONTSKI MATERIAL

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 70.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka naročila: NMV-1/2018
Številka sklopa: 4
Naslov: DENTALNA ZLITINA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos
Podnanos 66A
5272
SI
Podnanos
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 21.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2018