Dosje javnega naročila 002410/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 632.308,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002410/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN002410/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2018
JN002410/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2018
JN002410/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018
JN002410/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018
JN002410/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018
JN002410/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018
JN002410/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018
JN002410/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2018
JN002410/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2019
JN002410/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.03.2019
JN002410/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.03.2019
JN002410/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2019
JN002410/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN002410/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2020
JN002410/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002410/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 065-144822
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.
Referenčna številka dokumenta: 4300-170/2017, ODINOV-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
73220000
79930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Facilitiranje, moderiranje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
98130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan in druge)
Sklop 4: Identifikacija problema
Sklop 5: Ideacija
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan in druge)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
80511000
80530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan in druge)
Sklop 4: Identifikacija problema
Sklop 5: Ideacija
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Identifikacija problema
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
79320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan in druge)
Sklop 4: Identifikacija problema
Sklop 5: Ideacija
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ideacija
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan in druge)
Sklop 4: Identifikacija problema
Sklop 5: Ideacija
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.

Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
Sklop 1: Oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov
Sklop 2: Facilitiranje, moderiranje
Sklop 3: Agilne metode dela (SCRUM, KanBan in druge)
Sklop 4: Identifikacija problema
Sklop 5: Ideacija
Sklop 6: Prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2018   13:00
1. VPRAŠANJE
Do kdaj mora veljati ponudba?

ODGOVOR
Ponudba mora veljati do 31. 12. 2018.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.Datum objave: 20.04.2018   13:01
POJASNILO
Ponudnik lahko obrazce Izjava referenčnega naročnika 1, 2 in 3 izpolni, podpiše ter žigosa sam. Ponudnik obrazcev Izjava referenčnega naročnika 1, 2 in 3 besedilno ne rabi spreminjati. Ponudnik v obrazcih napiše osebo in podatke referenčnega naročnika, pri katerem je mogoče referenco preveriti.

Če bo ponudnik v svoji ponudbi priložil obrazce Izjava referenčnega naročnika 1, 2 in 3, na katerih bo kot podpisnik naveden ponudnik, se bo štelo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavo izjavlja ponudnik in ne referenčni naročnik.