Dosje javnega naročila 001170/2018
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 144.939,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001170/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.02.2018
JN001170/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2018
JN001170/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2018
JN001170/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2018
JN001170/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2018
JN001170/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2018
JN001170/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2018
JN001170/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2019
JN001170/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2019
JN001170/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN001170/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN001170/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001170/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.jsp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jsp.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
Referenčna številka dokumenta: JN-004/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo (po sklopih)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih odpadkov-čistih (brez primesi) kl. št. 17 01 07
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo - Prevzem gradbenih odpadkov-čistih (brez primesi) kl. št. 17 01 07
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem mešanih gradbenih odpadkov - s primesmi kl. št. 17 09 04
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo - Prevzem mešanih gradbenih odpadkov - s primesmi kl. št. 17 09 04
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest kl. št. 17 06 05
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo - Prevzem gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest kl. št. 17 06 05
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih materialov na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 - kl. št. 17 08 02
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo - Prevzem gradbenih materialov na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 - kl. št. 17 08 02
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.03.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.03.2018   10:30
Kraj: Sedež naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.02.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2018   09:23
Pozdravljeni.
Na spletni strani bomo objavili popravljen OBR-5, v katerem bodo navedene okvirne količine v tonah za dve leti.