Dosje javnega naročila 003429/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Bežigrad
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 672.239,75 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003429/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN003429/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2018
JN003429/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2018
JN003429/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2018
JN003429/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2018
JN003429/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2018
JN003429/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN003429/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN003429/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2019
JN003429/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2020
JN003429/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003429/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 100-227958
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Jožica Golob Petrič
jozica.golob-petric@guest.arnes.si
+386 12807555
+386 12807553

Internetni naslovi
http://www.osbezigrad.com/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244884/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=989
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Bežigrad
Referenčna številka dokumenta: 430-1228/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Bežigrad.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovosti)
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): Mleko in mlečni izdelki (npr.: izbrana kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, KUNČJE, ŽREBIČKOVO, SVINJSKO MESO IN MESNINE
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže mlado goveje, telečje, kunčje, svinjsko meso in mesnine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN PERUTNINSKI IZDELKI
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovosti)
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): Perutninsko meso (npr.: izbrana kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovosti)
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): Goveje meso (npr.: izbrana kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO IN MESNINE
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso in mesnine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kokošja jajca iz talne reje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE (npr.: integrirana pridelava)
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava, sadje in zelišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: OČIŠČENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Očiščena zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15331100
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO DOMAČE MARMELADE
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio domače marmelade
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOK
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni sok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali zamrznjeni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO TESTO
Številka sklopa: 8.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno testo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, KOSMIČI IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita, kosmiči in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO TESTENINE
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ ADITIVOV
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo brez aditivov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ LISTNATEGA, KVAŠENEGA IN VLEČENEGA TESTA
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz listnatega, kvašenega in vlečenega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo (mlinci, prepečenec,...)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI
Številka sklopa: 10.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakvosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN MAJONEZE
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in majoneze
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE, SEMENA IN STROČNICE
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
15332410
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje, semena in stročnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
Številka sklopa: 11.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živilia in dodatki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE BREZ ALERGENOV
Številka sklopa: 12.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Začimbe brez alergenov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN ZELIŠČA KONVENCIONALNE PRIDELAVE
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN ZELIŠČA KONVENCIONALNE PRIDELAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2018   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova 12, Ljubljana, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2018   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sveži losos file se ne prodaja po majhnih gramaturah, ampak vedno od cca 800-1400 g / kos in potem se ta file razreže na manjše fileje. Je to sprejemljivo?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,
to je sprejemljvo.

Lep dan.
Jožica Golob Petrič


Datum objave: 30.05.2018   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo:
"Izbrani dobavitelj bo moral živila za vse sklope dostavljati vsak dan, od ponedeljka do petka, med 6.15 in 7.00 uro ali izjemoma po dogovoru z naročnikom."

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili manjše količine blaga, nekateri z manj vozili večje količine, odvisno od vrste blaga in velikosti naročil, ki jih dostavljamo.

Zato prosimo naročnika, da za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, omenjeni pogoj glede dostave spremeni v dostavo do 12. ure, gre za sklope kot so:
SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
DIETNA ŽIVILA

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila čimprej oz. ob medsebojno dogovorjeni uri.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni,
tudi v šolski kuhinji mora biti delo ustrezno organizirano, zato je tudi dostava živil med 6.15-7.00.
Za sklope kot so
SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
DIETNA ŽIVILA
se čas dostave ne spremeni.

Lep dan.
Jožica Golob Petrič


Datum objave: 30.05.2018   13:41
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

9.1. sklop: ŽITA, KOSMIČI IN MLEVSKI IZDELKI
5 Koruzni zdrob polnozrnati, pakiranje do 1 kg - Ali vam lahko ponudimo POLENTO POLNOZRNATO 450G?

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna zvezdice, pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje 500 g ali 5 kg , ker zahtevanega nimamo?
5 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 1 do 5 kg - Ali vam lahko ponudimo pakiranje od 400g do 500 g ?

10.5. sklop: OSTALO
4 Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g - Ali vam lahko ponudimo pakiranje 47g ?
5 Grisini, pakiranje od 20 do 30 g- Ali vam lahko ponudimo pakiranje od 13gx20kos = 260g ali 120g pakiranje?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Pozdravljeni, odgovore sem pripisala k vašim vprašanjem:

9.1. sklop: ŽITA, KOSMIČI IN MLEVSKI IZDELKI
5 Koruzni zdrob polnozrnati, pakiranje do 1 kg - Ali vam lahko ponudimo POLENTO POLNOZRNATO 450G?

DA, LAHKO.

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna zvezdice, pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje 500 g ali 5 kg , ker zahtevanega nimamo?

DA, LAHKO.

5 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 1 do 5 kg - Ali vam lahko ponudimo pakiranje od 400g do 500 g ?

DA, LAHKO.

10.5. sklop: OSTALO
4 Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g - Ali vam lahko ponudimo pakiranje 47g ?

DA, LAHKO.

5 Grisini, pakiranje od 20 do 30 g- Ali vam lahko ponudimo pakiranje od 13gx20kos = 260g ali 120g pakiranje?

PONUDITE NAM PAKIRANJE 13GX20 KOS.

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni

LEP DAN TUDI VAM.

JOŽICA GOLOB PETRIČ

Datum objave: 31.05.2018   16:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov je navedeno, v kakšnem primeru lahko ponudnik predlaga zvišanje ponudbenih cen. Podlaga je Pravilnik o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik).
Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega sektorja se lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, vendar se valorizacija lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vsekakor se strinjamo, da obstaja možnost povišanja cen, ki pa je glede na pretekle izkušnje zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4% potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.

Kot smo že poudarili, cene nekaterih živil na trgu zelo nihajo, saj so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov in naravnih vplivov. Poleg tega so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem letu povišale tudi za 15%, prav zaradi povišanja cen energentov in neugodnih vremenskih vplivov, ki čedalje bolj vplivajo na cene živil.

Zato ponovno prosimo naročnika, da v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.

Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

ODGOVOR
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila ter v četrtem členu okvirnih sporazumov je navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo zavezujočo veljavno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali bi bilo za naročnika sprejemljivo, da namesto tiskanja in ročnega popisovanja posameznih certifikatov z številkami sklopov in artiklov, na katere se nanašajo priložimo in označimo certifikate na sledeč način:
- Napravimo seznam vseh artiklov, ki imajo znak kakovosti/BIO certifikat (s številko sklopa, št. artikla, nazivom artikla)
- Pri vsakem navedenem artiklu na seznamu označimo interno številko certifikata , ki izdelku pripada
- Priložimo certifikate, označene z internimi številkami
Menimo, da bo preglednost na ta način še večja.

Prosimo za mnenje in potrditev,
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudba za vaš razpis je potrebno oddati elektronsko preko sistema Elektronsko javno
naročanje (e-JN).

Ali je za naročnika dovolj, da ponudniki (ki nastopamo samostojno) naslednje obrazce le izpolnimo, pretvorimo v ustrezno obliko in naložimo v ustrezen razdelek na portalu e-JN (brez da jih predhodno tiskamo in žigosamo):
- Priloga 1 (prijavni obrazec)
- Priloga 2, 2/1 (predračun, popis blaga)
- Priloga 3 (ESPD, elektronsko podpisan)
- Priloga 4 (označeni certifikati)
- Priloga 5 (Izjava o izpolnjevanju higienskih pogojev)
- Priloga 6 (Izjava o tehnični sposobnosti)

Medtem ko je za naslednja obrazca še vedno potrebno, da sta predhodno podpisana in
žigosana:
- Priloga 10 - Pooblastilo pravne osebe
- Priloga 11 - Pooblastilo fizične osebe

Prosimo za potrditev
Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev so za vsako posamično prilogo v okviru ponudbene dokumentacije podrobno opisana v točki 6 I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Način priprave in predložitve obrazcev, kakor ste ga opisali v vprašanju, je ustrezen, vendar ob tem opozarjamo, da navedeno velja le za ponudnika, ki nastopa samostojno. Način izpolnjevanja in predložitve obrazcev za ostale sodelujoče (podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi…) pa se v določenih primerih nekoliko razlikuje in je podrobno opisan v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 08.06.2018   11:08
VPRAŠANJE
Prosimo, če je le mogoče, da razdelite sklop 2.5. na dva sklopa in sicer na Bio goveje meso in mesnine in Bio piščančje meso in mesnine. Tako se bomo na te sklope prijavili tudi direktni proizvajalci posameznih vrst bio mesa , za vas kot naročnika, pa bo ta varianta govoto cenovno ugodnejša. Hvala lepa.

ODGOVOR
Naročnik bo rezdelil sklop 2.5. na dva sklopa in sicer:
- 2.5. Bio perutninsko meso in mesnine
- 2.6. Bio goveje meso in mesnine (novi sklop)
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 08.06.2018   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lahko v sklopu testenine po zap.št. 3. ribana kaša ponudimo pakiranje 500g.

lp

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 14.06.2018   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v prilogi 1 je napaka. Prosimo preverite.
Hvala

ODGOVOR
Ponudnika prosimo, da specificira napako, ker naročnik ''napake'', ki bi pomenila bistveno spremembo predmetne razpisne dokumentacije, ne najde. V kolikor mislite točko (številko) 4, pa gre za tipkarsko napako, ki ni bistvena in pooblaščenec naročnika v tem delu ne bo spreminjal dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 14.06.2018   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
Prosim, premaknite sadno žitne rezine iz podsklopa 11.3. ( izdelki pod zaporednimi št.1-3 ) v sklop 7.1. in omogočite večjemu številu ponudnikom, da oddamo svojo ponudbo. Namreč na sklop 11.3. se lahko prijavita samo 2 ponudnika, na sklop 7.1. pa se bomo vsaj trije. Na ta način boste dobili želeno kvaliteto po bolj ugodni ceni.ODGOVOR
Naročnik je avtonomen pri oblikovanju sklopov in ne bo spreminjal dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (priloge 2/1 – Predračunski obrazci). Naročnik je deloval skladno z zakonodajo in upošteval načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Vsak ponudnik pa ima možnost dokupa posameznega živila, da lahko izpolni pogoj iz osme točke I. poglavja predmetne razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.06.2018   08:58
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

ALI SO OKVIRNE KOLIČINE V PREDRAČUNU ZA ENO ALI ZA TRI LETA?

ODGOVOR
Okvirne količine v predračunu so za tri leta.Datum objave: 20.06.2018   08:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
18 Zamrznjeni jurčki, kocke 2 do 3 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1kg?
Paradižnik - pelati olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 400g?


ODGOVOR
Gramatura za zamrznjene jurčke v kockah 2-3-kg ostaja nespremenjena. Paradižnikove pelate, olupljene v kockah, … pa lahko ponudite po 400g.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca v delu spremembe gramature.
Datum objave: 20.06.2018   08:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
31 Vinski kamen, pakiranje 15 g - ali lahko ponudimo 16g pakiranje?
41 Otrobi ovseni, mleti, do 500 g - ali ponudimo ovsene kosmiče?


ODGOVOR
Za vinski kamen lahko ponudite pakiranje po 16 g. Otrobi ovseni, mleti, do 500 g ostajajo nespremenjeni.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca v delu spremembe gramature.
Datum objave: 20.06.2018   09:00
VPRAŠANJE
7.1. sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI

2 Jabolčni sok, bistri, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
5 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
2 Jabolčni sok, bistri, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? NE
5 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? NE
Datum objave: 20.06.2018   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

3.3. sklop : KONZERVIRANE RIBE
2 Fileti tunine, v kosih, v oljčnem olju vsebuje minimalno 70 % tune, pakiranje do 80g - artikel ne obstaja. Obstaja le artikel, ki ima 70% tune, vendar ni v oljčnem olju ampak v lastnem soku. Ali lahko ponudimo tuno, ki vsebuje 65% tune, v oljčnem olju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
5 Ribja pašteta iz tune, (32 - 34 % tuninega mesa), 25 do 45 g - ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje več kot 34% tuninega mesa?

6.2. sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
19 Marmelada, porcijska 15-30 g, različne vrste - v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro in porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo porcijsko pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.

9.1. sklop: ŽITA, KOSMIČI IN MLEVSKI IZDELKI
6 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg – ali lahko ponudimo 4kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
8 Riž integralni, parboiled, pakiranje 5-10 kg – ali lahko ponudimo rjavi riž v 5kg pakiranju?

9.2. sklop: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
17 Bio pirina moka, pakiranje 1-5 kg – ta artikel imate že naveden pod postavko št. 11. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna zvezdice, pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
3 Ribana kaša - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje od 1 do 10 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
5 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 1 do 5 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
7 Testenine iz vsaj treh vrst žit, pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo tribarvne testenine?
9 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (špinača), pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo 6kg pakiranje?
12 Široki rezanci z jajci, brez gnezd, pakiranje do 10 kg – ne razumemo, zakaj ne želite izdelka, ki je v gnezdih. Zahteva je precej netipična. Ali potem želite kodraste rezance? Naročnika prosimo, da umaknejo zahtevo »brez gnezd«. Hvala

9.4. sklop: BIO TESTENINE
4 Bio pirine testenine, svedri, pakiranje do 10 kg – ali lahko ponudimo bio pirine peresnike?

10.5. sklop: OSTALO
2 Mlinci, polnozrnati, brez konzervansov, pakiranje 1 do 5 kg – artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
6 Presta, manj slana, 30 - 40 g – imamo informacije, da bo Žito umaknil izdelek iz prodaje. Naročnika prosimo, da v izogib neizdobavi izdelka umakne izdelek iz popisa. Hvala

10.6. sklop: KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
6 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
17 Jabolčni kis, 4-5 %, naravni postopek kisanja, pakiranje od 1 do 5 L - Naročnika opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5% ocetne kisline.
21 Kakav prah, grenak, pakiranje do 1,3 kg - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.
23 Instant kakavov napitek, min. 25 % kakava, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) - v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva izdelek v granulah. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen.
31 Vinski kamen, pakiranje 15 g – artikla ne najdemo v zahtevani gramaturi. Ali lahko ponudimo 16g pakiranje? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
33 Ajvar nepekoč, brez konzervansov, pakiranje do 600 g – ali lahko ponudimo artikel v 680g pakiranju? Odstopanje je minimalno.
41 Otrobi ovseni, mleti, do 500 g – ali lahko ponudimo ovsene kosmiče, saj opisanega izdelka na trgu ne najdemo.
45 Gorčica, pakiranje do 600 g – ali lahko ponudimo 680g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
55 Ketchup 800-1100 g – ali lahko ponudimo 1300g pakiranje?

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
7 Rastlinska smetana za stepanje v spreju brez sledov mleka, oreščkov, arašidov in jajc do 0,5 l – ali lahko ponudimo artikel, ki ni v spreju?
9 Kokosov napitek, pakiranje do 0,25 L – ali želite kokosovo mleko ali kokosovo vodo? Prosimo za odgovor. Hvala.
11 Rižev desert, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Hvala.
44 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc in oreščkov (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
45 Musli, hrustljavi,(Schar ali enakovredno) brez glutena, jajc, mleka in oreščkov, pakiranje do 350 g – ali lahko ponudimo izdelek v 425g pakiranju?
51 Marmelada porcijska brez alergenov, pakirano do 40 g – izdelka, ki bi bil deklariran brez vseh alergenov ne najdemo na trgu. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa. Hvala

12.2. sklop: ZAČIMBE BREZ ALERGENOV

Naročnika prosimo, da umakne zahtevo brez alergenov, saj se vse zahtevane začimbe ne dobijo na trgu, ki bi bile deklarirane brez vseh alergenov.

3 Curry, mleti, pakiranje do 200 g – prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
4 Čebula, pražena, pakiranje do 1000 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov, saj artikel brez alergenov ne obstaja.
5 Česen sušen, zrnasti, pakiranje do 1000 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov, saj artikel brez alergenov ne obstaja.
6 Koriander seme v prahu, pakiranje do 1000 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
7 Klinčki mleti, pakiranje do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
8 Klinčki celi, pakiranje do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
10 Kurkuma, pakiranje 100 do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
14 Šetraj, pakiranje do 300 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
17 Majaron, zamrznjeno sušen, zdrobljen, pakiranje do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov, saj artikel brez alergenov ne obstaja.
19 Pehtran, zdrobljen, pakiranje do 300 g – ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
20 Poper črni, celi, pakiranje do 700 g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.
ODGOVOR
3.3. sklop : KONZERVIRANE RIBE
2 Fileti tunine, v kosih, v oljčnem olju vsebuje minimalno 70 % tune, pakiranje do 80g - artikel ne obstaja. Obstaja le artikel, ki ima 70% tune, vendar ni v oljčnem olju ampak v lastnem soku. Ali lahko ponudimo tuno, ki vsebuje 65% tune, v oljčnem olju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: Ponudite tuno, ki vsebuje 65% tune, v oljčnem olju.

5 Ribja pašteta iz tune, (32 - 34 % tuninega mesa), 25 do 45 g - ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje več kot 34% tuninega mesa?
Odg.: NE

6.2. sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
19 Marmelada, porcijska 15-30 g, različne vrste - v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro in porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo porcijsko pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odg.: DA, ponudite porcijsko pakiranje s konzervansi.

9.1. sklop: ŽITA, KOSMIČI IN MLEVSKI IZDELKI
6 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg – ali lahko ponudimo 4kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odg.: DA

8 Riž integralni, parboiled, pakiranje 5-10 kg – ali lahko ponudimo rjavi riž v 5kg pakiranju?
Odg.: NE.
9.2. sklop: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
17 Bio pirina moka, pakiranje 1-5 kg – ta artikel imate že naveden pod postavko št. 11. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
Odg.: Naročnik bo umaknil artikle iz popisa.

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna zvezdice, pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
Odg.: NE

3 Ribana kaša - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje od 1 do 10 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: NE

5 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 1 do 5 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: NE

7 Testenine iz vsaj treh vrst žit, pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo tribarvne testenine?
Odg.: NE

9 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (špinača), pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo 6kg pakiranje?
Odg.: NE

12 Široki rezanci z jajci, brez gnezd, pakiranje do 10 kg – ne razumemo, zakaj ne želite izdelka, ki je v gnezdih. Zahteva je precej netipična. Ali potem želite kodraste rezance? Naročnika prosimo, da umaknejo zahtevo »brez gnezd«. Hvala
Odg.: Ponudite kodraste rezance, BREZ GNEZD, pakiranje do 10kg.

9.4. sklop: BIO TESTENINE
4 Bio pirine testenine, svedri, pakiranje do 10 kg – ali lahko ponudimo bio pirine peresnike?
Odg.: DA

10.5. sklop: OSTALO
2 Mlinci, polnozrnati, brez konzervansov, pakiranje 1 do 5 kg – artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: DA, lahko

6 Presta, manj slana, 30 - 40 g – imamo informacije, da bo Žito umaknil izdelek iz prodaje. Naročnika prosimo, da v izogib neizdobavi izdelka umakne izdelek iz popisa. Hvala
Odg.: naročnik bo artikel umaknil iz popisa.

10.6. sklop: KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
6 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odg.: NE

11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
17 Jabolčni kis, 4-5 %, naravni postopek kisanja, pakiranje od 1 do 5 L - Naročnika opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5% ocetne kisline.
Odg.: POPRAVEK NA Jabolčni kis, 5 %, naravni postopek kisanja …

21 Kakav prah, grenak, pakiranje do 1,3 kg - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti.

V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.
Odg.: Minimalni 10% delež kakavovega masla.

23 Instant kakavov napitek, min. 25 % kakava, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) - v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva izdelek v granulah. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen.
Odg.: NE

31 Vinski kamen, pakiranje 15 g – artikla ne najdemo v zahtevani gramaturi. Ali lahko ponudimo 16g pakiranje? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: DA, do 16 G

33 Ajvar nepekoč, brez konzervansov, pakiranje do 600 g – ali lahko ponudimo artikel v 680g pakiranju? Odstopanje je minimalno.
Odg.: DA

41 Otrobi ovseni, mleti, do 500 g – ali lahko ponudimo ovsene kosmiče, saj opisanega izdelka na trgu ne najdemo.
Odg.: Ne, živilo obstaja na trgu.

45 Gorčica, pakiranje do 600 g – ali lahko ponudimo 680g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
Odg.: DA

55 Ketchup 800-1100 g – ali lahko ponudimo 1300g pakiranje?
Odg.: DA

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
7 Rastlinska smetana za stepanje v spreju brez sledov mleka, oreščkov, arašidov in jajc do 0,5 l – ali lahko ponudimo artikel, ki ni v spreju?
Odg.: NE

9 Kokosov napitek, pakiranje do 0,25 L – ali želite kokosovo mleko ali kokosovo vodo? Prosimo za odgovor. Hvala.
Odg.: Kokosova voda

11 Rižev desert, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Hvala.
Odg.: DA

44 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc in oreščkov (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
Odg.: DA

45 Musli, hrustljavi,(Schar ali enakovredno) brez glutena, jajc, mleka in oreščkov, pakiranje do 350 g – ali lahko ponudimo izdelek v 425g pakiranju?
Odg.: DA

51 Marmelada porcijska brez alergenov, pakirano do 40 g – izdelka, ki bi bil deklariran brez vseh alergenov ne najdemo na trgu. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa. Hvala
Odg.: Naročnik bo umaknil živilo iz popisov.

12.2. sklop: ZAČIMBE BREZ ALERGENOV
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo brez alergenov, saj se vse zahtevane začimbe ne dobijo na trgu, ki bi bile deklarirane brez vseh alergenov.
3 Curry, mleti, pakiranje do 200 g – prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

4 Čebula, pražena, pakiranje do 1000 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov, saj artikel brez alergenov ne obstaja.
Odg.: NE, znamka Adria trade

5 Česen sušen, zrnasti, pakiranje do 1000 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov, saj artikel brez alergenov ne obstaja.
Odg.: Naročnik bo umaknil izdelek iz popisov

6 Koriander seme v prahu, pakiranje do 1000 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

7 Klinčki mleti, pakiranje do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

8 Klinčki celi, pakiranje do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

10 Kurkuma, pakiranje 100 do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

14 Šetraj, pakiranje do 300 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

17 Majaron, zamrznjeno sušen, zdrobljen, pakiranje do 400 g - prosimo za umik zahteve brez alergenov, saj artikel brez alergenov ne obstaja.
Odg.: NE, znamka Sonnentor

19 Pehtran, zdrobljen, pakiranje do 300 g – ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
Odg.: DA

20 Poper črni, celi, pakiranje do 700 g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odg.: DA

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.