Dosje javnega naročila NMV5901/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Reklamni material
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.875,00 EUR

NMV5901/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2015
NMV7440/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.11.2015
NMV7440/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2015
NMV7440/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2015
    NMV5901/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Reklamni material

Datum objave: 17. 9. 2015
Številka objave: NMV5901/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Direktorat za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava promocijskega materiala za naslednje projekte: e-JN, e-VEM, EKT2 - gradniki, e-Uprava 2, Interoperabilnost in STOP birokraciji, v osmih sklopih
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo po odpiranju ponudb, vse prejete ponudbe pregledal. Po pregledu ponudb, morebitnih dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudb, bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti in oddali primerne ponudbe za posamezen sklop, povabljeni k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe za posamezen sklop. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.

Če bo predložena skupna ponudba, bo povabilo iz sistema e-Dražba posredovano skupnemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo v sistemu e-Dražba, drugi skupni ponudniki bodo istočasno obveščeni po elektronski pošti.

Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekale ob dnevih in urah, ki bodo navedeni v elektronskih pozivih, ki bodo posredovani ponudnikom na njihove spletne naslove. Uporabljena bo intervalna dražba, ki se bo izvedla v treh fazah. Trajanje faze bo 20 minut. Najmanjši korak zniževanja cene ni določen.

Med potekom elektronske dražbe bodo ponudnikom na voljo naslednje informacije:
- ponudniki bodo lahko po koncu faze videli cene ostalih ponudnikov, ne pa tudi imen ponudnikov,
- ponudba ponudnika, ki je v posamezni fazi označena z zeleno barvo, pomeni, da je ponudba nižja od njegove ponudbe v predhodni fazi, ne pomeni pa, da je najnižja med vsemi ponudbami v trenutni fazi, saj se ponudbe razkrijejo, ko je faza zaključena.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava promocijskega materiala za naslednje projekte: e-JN, e-VEM, EKT2 - gradniki, e-Uprava 2, Interoperabilnost in STOP birokraciji, v osmih sklopih
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 22462000 (Reklamni material)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 9. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 9. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 22462000 (Reklamni material)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7440/2015, Blago: Reklamni material; datum objave: 19. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2015   09:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za dodatno informacijo:
- Končni datum za izvedbo je 30.11.2015.
Kdaj je predviden podpis pogodbe in kdaj je predviden datum T (prvi uvodni sestanek)?
Hvala.

ODGOVOR:
Podpis pogodbe in T (prvi uvodni sestanek z izbranim ponudnikom) naročnik predvideva v drugem ali tretjem tednu meseca oktobra.

Datum objave: 23.09.2015   11:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnila oz. potrditve:

SKLOP 1
1.2. Navadni svinčnik z radirko (500 kos) - Ali lahko ponudimo svinčnik dimenzije, Ø7 x 190 mm?
1.3. Lesen kemični svinčnik (1000 kos) - Ali lahko kemični svinčnik iz bambusa?
1.4. Bel kemični svinčnik (300 kos) - Ali lahko ponudimo svinčnik, dimenzije cca. Ø 11, dolžine 135mm?
1.5. Blok (500 kos) – Ali želite ponudbo za blok, ki ima navadne ali samolepilne lističe?
1.6. Darilna vrečka iz papirja (100 kos) - Ali lahko ponudimo vrečko velikosti cca. 31 x 42 x 11 cm?

SKLOP 2
2.3. Set mobilni napajalnik s priključki (100 kos) - Opisani set ni več dobavljiv. Ali lahko ponudimo podoben set, ki ne vključuje kablov za polnjenje mobilnih naprav? USB kabel ima že vsaka mobilna naprava priložen ob nakupu.

SKLOP 3
3.3. Darilna vrečka iz blaga (1000 kos) - Ali lahko ponudimo vrečko velikosti cca. 23 x 26 cm?

SKLOP 4
4.3. Kozarec set 4/1 (200 setov po 4 kozarce) - Ali lahko ponudimo kozarce brez vzorca - dizajna in ali lahko ponudimo set 3/1?

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:

SKLOP 1
1.2. DA.
1.3. NE.
1.4. Upoštevati se morajo v specifikacijah določene dimenzije izdelkov.
1.5. Blok z navadnimi lističi.
1.6. Darilna vrečka mora biti minimalno velikosti 33 x 35 x 10 cm, zato navedena dolžina ne ustreza.

SKLOP 2
2.3. Upoštevati se morajo v specifikacijah določene zahteve izdelkov.

SKLOP 3
3.3. Upoštevati morajo v specifikacijah določene dimenzije izdelkov.

SKLOP 4
4.3. NE. Ker bodo kozarci potiskani z našimi logotipi (Pladenj/Asinhroni modul/Varnostna shema/IO modul in ESS), ne smejo imeti nobenih vzorcev, se pravi morajo biti brez dizajna. Set 3/1 ni sprejemljiv, ker bo na vsakem kozarcu potisk enega gradnika (Pladenj/Asinhroni modul/Varnostna shema/IO modul), gradniki pa so štirje.


Datum objave: 23.09.2015   12:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev:

4.2 Servirni pladenj (100 kosov)
Ali se lahko oba logotipa tiskata na sredino papirja kajti tisk na stranski rob ni možen?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Pladenj mora biti iz kvalitetne plastične mase ali iz lesa, na katerem bo tisk, in ne iz papirja. V specifikaciji je določeno, da mora biti barva pladnja v odtenku modre barve (CMYK; C92%, M62%M,Y19%, K3%), ki je v kontrastu barve logotipa ESS, mora biti logotip na zunanjem robu.


Datum objave: 24.09.2015   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
SKLOP 3
3.3. Vaša zahteva po dimenziji vrečke je 25 x 21 cm. Prosimo vas, če dopustite upoštevanje tolerance +2 cm. Menimo, da dimenzija vrečke npr. 27 x 23 cm ne bi prispevala k bistveni spremembi funkcionalnosti artikla.
Hvala.


ODGOVOR:
Naročnik dopušča toleranco +2cm.

Datum objave: 28.09.2015   09:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Sklop 1
1.4. Ker vam lahko ponudimo po zunanjem izgledu točno tak artikel oz. kemični svinčnik kot ste ga navedli kot orientacijo, vas prosimo, da dopustite upoštevanje tolerance v dolžini in debelini kemičnega svinčnika , t.j. Ø 11 x 135 mm, ker menimo, da tako odstopanje od vaše zahteve ne bi pomenilo bistveno spremembo pri dotisku ali funkciji svinčnika.
Hvala.


ODGOVOR:
Naročnik dopušča navedeno toleranco.