Dosje javnega naročila NMV6233/2015
Naročnik: UL FMF 
Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.804,87 EUR

NMV6233/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2015
NMV6506/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 13.10.2015
NMV6538/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 14.10.2015
NMV7166/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2015
NMV7166/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2016
    NMV6233/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov

Datum objave: 1. 10. 2015
Številka objave: NMV6233/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): UL FMF, Jadranska ulica 19, Kontakt: Peter Košir, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14766532. Telefaks +386 12517281. E-pošta peter.kosir@fmf.uni-lj.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NAKUP RAČUNALNIŠKE GRUČE
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je nakup računalniške gruče. Javno naročilo se ne deli na sklope.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 30000000 (Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov)
30200000 (Računalniška oprema in pribor)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/12258-23414351918221494662/RAZPIS
NA_DOKUMENTACIJA.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 10. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 10. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Sedež naročnika: Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 10. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 10. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6506/2015, Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov; datum objave: 13. 10. 2015
  • NMV6538/2015, Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov; datum objave: 14. 10. 2015
  • NMV7166/2015, Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov; datum objave: 9. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, na razpis lahko odgovori zgolj Supermicro in podjetje Xenya. Kako argumentirate tako diskriminatoren kriterij?

Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani,

V tehnični specifikaciji računske gruče je oprema podjetja Supermicro navedena le kot referenčni primer, ki bi naj ponudniku olajšala iskanje opreme usklajene z našimi tehničnimi zahtevami. Te so nekoliko ozko določene zaradi narave uporabe gruče in drugih tehničnih omejitev na mestu, kjer bo gruča instalirana.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.10.2015   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji za mrežna stikala navajate modele NetGear in Dell; ali lahko ponudimo ustrezna stikala drugega proizvajalca?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Vsa oprema, ki je navedena kot primerna je zgolj za orientacijo in pomoč pri iskanju ustreznih produktov, ki ustrezajo razpisanim specifikacijam.
Vsak ponudnik pa lahko ponudi opremo kateregakoli proizvajalca, edini pogoj je, da ustreza vsem razpisanim specifikacijam.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.10.2015   08:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Vprašanje glede IB stikala; navedeno stikalo je možno naročiti v dveh "airflow" verzijah, predvidevamo, da bi želeli uporabiti P2C verzijo, ki je glede na standarne postavitve tudi najbolj primerna.
Ali za navedeno stikalo zahtevate tudi redundančno napajanje (ki je opcijsko)?

Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Za instalacijo je najbolj primerna P2C (connector side outlet) verzija hlajenja. Redundačno napajanje ni potrebno, vendar ne škodi.

Lep pozdrav.Datum objave: 14.10.2015   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V spremenjeni razpisni dokumentaciji ni več predloga pogodbe; je možno dopolniti dokumentacijo s pogodbo v obliki MS WORD?

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani,
Hvala za opozorilo.
Na portal smo pravkar poslali dopolnjeno razpisno dokumentacijo (v poprejšnjem popravku je pogodba pomotoma izpadla) ki bo objavljena takoj po pregledu s strani portala. Prav tako so se spremenile specifikacije predmeta javnega naročila, zato upoštevajte zadnjo objavljeno dokumentacijo.

Lep pozdrav.