Dosje javnega naročila NMV4786/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV4786/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2015
NMV4990/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 12.08.2015
NMV485/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.01.2016
    NMV4786/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa

Datum objave: 3. 8. 2015
Številka objave: NMV4786/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 12914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Vijačni material 2015-2016.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Vijačni material za potrebe SŽ-VIT za leto 2015-2016.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/2445-19803240791668470918/RD_in_po
nudbeni_obrazec.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 26. 8. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 26. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Ksoba 606, Kolodvorska 11, Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 19. 8. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 8. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4990/2015, Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa; datum objave: 12. 8. 2015
  • NMV485/2016, Blago: Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa; datum objave: 26. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2015   17:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo javnega naročila „VIJAČNI MATERIJAL 2015-2016, datum objave: 03.08.2015., Številka objave: NMV 4786/2015

Predvidevamo da je bila nenamerna napaka zato prosimo za pojasnilo

Obrazec 4 – Ponudba - V skladu z razpisno dokumentacijo na strani 20-47 je narejen v različici PDF, v tej različici ni možen vnos zahtevanih vrednosti
(Cena v EUR/kos brez DDV , Skupna vrednost v EUR/kos brez DDV)

Dodatno, V skladu z razpisno dokumentacijo PONUDBENI OBRAZEC vijačni material 2015-2016 v excel različici,
je imenovan, kot OBRAZEC 6 – ponudba

Prosim odgovor na katerem obrascu je pravilna dostava ponudbe. OBRAZEC 6 ali OBRAZEC 4

Za odgovor se zahvaljujem,

Lep pozdrav

Anamarija Pinculić
Voditelj odjela za postupke javne nabave, tendere, projekte i ugovaranje
Head of Department for public procurement procedures, tendering, projects and contracting

T: +385 1 3377 000 | F: +385 1 3376 155 | M: +385 98 399 007 | VPN: 700
anamarija.pinculic@divgroup.eu | www.divgroup.eu
.............................................................................................................................

DIV d.o.o. tvornica vijaka | DIV Ltd.
Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor
Poslovni ured | Office: R. F. Mihanovića 9 | HR-10000 Zagreb, Sky office, 12. kat
.............................................................................................................................

Member of DIV Group
ODGOVOR:
Pravilno je obrazec 4, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. popravlen obrazec 4, je objavljen kot popravek k prvotni objavi.

S spoštovanjem!

Datum objave: 13.08.2015   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo javnega naročila „VIJAČNI MATERIJAL 2015-2016, datum objave: 03.08.2015., Številka objave: NMV 4786/2015

Predvidevamo da je bila nenamerna napaka zato prosimo za pojasnilo

Obrazec 4 – Ponudba - V skladu z razpisno dokumentacijo na strani 20-47 je narejen v različici PDF, v tej različici ni možen vnos zahtevanih vrednosti
(Cena v EUR/kos brez DDV , Skupna vrednost v EUR/kos brez DDV)

Dodatno, V skladu z razpisno dokumentacijo PONUDBENI OBRAZEC vijačni material 2015-2016 v excel različici,
je imenovan, kot OBRAZEC 6 – ponudba

Prosim odgovor na katerem obrascu je pravilna dostava ponudbe. OBRAZEC 6 ali OBRAZEC 4

Za odgovor se zahvaljujem,

Lep pozdrav

Anamarija Pinculić
Voditelj odjela za postupke javne nabave, tendere, projekte i ugovaranje
Head of Department for public procurement procedures, tendering, projects and contracting

T: +385 1 3377 000 | F: +385 1 3376 155 | M: +385 98 399 007 | VPN: 700
anamarija.pinculic@divgroup.eu | www.divgroup.eu
.............................................................................................................................

DIV d.o.o. tvornica vijaka | DIV Ltd.
Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor
Poslovni ured | Office: R. F. Mihanovića 9 | HR-10000 Zagreb, Sky office, 12. kat
.............................................................................................................................

Member of DIV Group
ODGOVOR:
Pravilno je obrazec 4, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. popravlen obrazec 4, je objavljen kot popravek k prvotni objavi.
Popravek z pravilnin obrazcem 4 je objavljen pod NMV4990/2015 dne 12.08.2015 v ecel obliki, ki ga je možno izponiti.


S spoštovanjem!

Datum objave: 13.08.2015   15:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
popravljen obrazec 4, ne najdemo na straneh kot popravek k prvotni objavi?

Drugo prašanje:
Na koliko decimala morajo biti izražene cene natančno?

Hvala,
Lep pozdravODGOVOR:
Pravilno je obrazec 4, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. popravlen obrazec 4, je objavljen kot popravek k prvotni objavi.
Popravek z pravilnin obrazcem 4 je objavljen pod NMV4990/2015 dne 12.08.2015 v ecel obliki, ki ga je možno izponiti.

Lahko na 3 decimalna mesta (ve+ excelu lahko določite avtomatsko v obrazcu 4.

Datum objave: 18.08.2015   12:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

je ISO 14001 obvezen za izpolnevanje pogojev ponudbe.
Smo namreč prejemniki certifikata ISO 9001, ISO 14001 pa še nimamo


lp
KOVINOCROM D,O,O
Anton Šmajgl
vodja prodaje

ODGOVOR:
Zahteva po ISO 14001 se črta iz razpisne dokumentacije.