Dosje javnega naročila NMV4880/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Storitve: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.845,80 EUR

NMV4880/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.08.2015
NMV7142/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2015
NMV7142/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2015
NMV7142/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2015
    NMV4880/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 6. 8. 2015
Številka objave: NMV4880/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Popravila električnih rotacijskih strojev za dizel lokomotive.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Popravila električnih rotacijskih strojev za dizel lokomotive.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
31100000 (Elektromotorji, generatorji in transformatorji)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/13692-72743055683046856167/Popravi
la_elektricnih_rotacijskih_strojev_za_dizel_lokomotive.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 3. 9. 2015
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 3. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 28. 8. 2015
Čas: 13:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 8. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Glavni generator 3ICK-682-6 700V, 1000A za lok. serije 642/643
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
31100000 (Elektromotorji, generatorji in transformatorji)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Vzbujalnik ICK 203-4 130V, 40A, 5,2kW za lok. serije 642/643
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31100000 (Elektromotorji, generatorji in transformatorji)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Alternator D18 230V, 120Hz za lok. serije 664
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31100000 (Elektromotorji, generatorji in transformatorji)
34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Pomožni generator 3A8147 74V 18kW za lok. serije 664
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31100000 (Elektromotorji, generatorji in transformatorji)
34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Pomožni generator A8102 74V 18kW za lok. serije 644
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31100000 (Elektromotorji, generatorji in transformatorji)
34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7142/2015, Storitve: Tirna vozila in njihovi deli; datum objave: 9. 11. 2015

.