Dosje javnega naročila 001346/2018
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
Gradnje: Gradnja kanalizacije na Slapu – 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 653.499,38 EUR

JN001346/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.03.2018
JN001346/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2018
JN001346/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2018
JN001346/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2018
JN001346/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2018
JN001346/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2018
JN001346/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2018
JN001346/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.07.2018
JN001346/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.07.2018

    JN001346/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI043
Vipava
Slovenija
obcina@vipava.si
+386 53643410
+386 53643412

Internetni naslovi
http://www.vipava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246325/Kanalizacija_na_Slapu_2_faza.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije na Slapu – 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba 2. faze gradnje kanalizacije na Slapu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje KS Slap
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba 2. faze gradnje kanalizacije na Slapu.

V okviru gradbišča se bo hkrati gradilo tudi telekomunikacijsko omrežje in kabelska kanalizacija za EE razvod. Ta dela niso predmet javnega naročila. Izvajalec mora upoštevati, da bo tudi ta obseg del izvršil v pogodbenem roku in to ne bo vzrok za podaljševanje roka gradnje. Naročnik in plačnik teh del bosta Telekom Slovenije in Elektro primorska. Garancija za zgornji ustroj cestišča nad tema dvema infrastrukturama se krije iz garancije za dobro izvedbo del po tej pogodbi. Izvajalec ne bo mogel prenašati kritja odgovornosti na drugega naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2018   10:00
Kraj: Občina Vipava
Glavni trg 15
5271 Vipava

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2018   13:02
VPRAŠANJE št. 1
Sprašujemo ali je zahteva po prenosu podatkov iz črpališča - krmiljenje, če ja, na kakšen način (gsm/gprs ali…)

ODGOVOR št. 1
ZAHTEVE ZA PRENOS PODATKOV NI.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.03.2018   08:33
VPRAŠANJE št. 2
III. 14 Rušenje asfaltnega ustroja lokalne ceste ter stanovanjskih cest v debelini do 10cm cm in povprečne širine 2,0 m po predhodno izvedenem zaseku komplet z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo gradbenega materiala
Kakšna je dejanska debelina asfalta 5, 6... ali 10 cm?

ODGOVOR št. 2
Natančen podatek ni poznan, upošteva se debelina do 10 cm.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.03.2018   08:36
VPRAŠANJE št. 3
Prosimo za pojasnilo v zvezi z masno bilanco izkopov in zasipov!
Pri fekalni kanalizaciji izkopljemo 4288 m3 materiala in
ga odpeljemo v deponijo 3179 m3
za zasip uporabimo izkopni material 1204 m3 in gramoznega materiala 3719 m3 kar znese 4923 m3
kar je 635 m3 več kot je kubatura izkopa!

Ali so v količinah uporabljeni neki faktorji raztresa in kakšni ali se zasipa nad nivojem sedanjega terena?

ODGOVOR št. 3
Količine so podane kot projektantske ocene, obračun se bo izvedel na podlago dejanskih količin. Pri obračunu volumnov izkopa in odvoza se upošteva volumen izkopa in ne volumen raztresenega materiala.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.03.2018   10:23
VPRAŠANJE št. 4
III. 11 Izvedba utrditve struge vodotoka na mestu križanja s kamenjem (Dmin 32cm) v betonu C 25/30 v razmerju 70/30 na podlagi iz podložnega betona C12/15 v skupni debelini 40 cm, komplet po detailu (Slapenski potok) m2 44

Če upoštevamo skupno debelino obloge so kamni debeline 28 cm in beton 12 cm, dimenzija za kamen min 32 cm nam ni jasna

Prosimo za objavo detajla!

ODGOVOR št. 4
Detajl je dostopen v popravku objave pod št. JN001346/2018-K02, z dne 16.03.2018.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.03.2018   08:58
VPRAŠANJE št. 5
ODGOVOR št. 3
Količine so podane kot projektantske ocene, obračun se bo izvedel na podlago dejanskih količin. Pri obračunu volumnov izkopa in odvoza se upošteva volumen izkopa in ne volumen raztresenega materiala.

S takim odgovorom nismo zadovoljni in si z njim ne moremo dosti pomagati, še več, potem lahko dvomimo tudi o ostalih količinah, ki smo jih tudi preverjali in ugotovili večje razlike!
Prosimo naročnika za prave podatke o količinah potrebnih za izvedbo del in ne nekih ocen, da bomo lahko korektno pripravili ponudbo, saj taki zavajajoči podatki bistveno vplivajo na delež fiksnih stroškov v enotnih cenah posamezne postavke.
V kolikor izvedene in obračunane količine bistveno odstopajo navzdol od predračunskih, to spremeni-dvigne enotne cene in izvajalec je oškodovan za delež manj izvedenih del.

Hvala za razumevanje

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 5
Količine v projektantskem popisu so vedno podane kot približek glede na v projektu predvideno tehnologijo izvedbe in razmer na terenu. Natančne količine so med drugim odvisne od dejanske tehnologije gradnje, dejanske geološke podlage, navodil geomehanskega nadzora in drugih dejavnikov.
V kolikor bi želeli bolje pregledati terenske razmere in predvidene rešitve je to omogočeno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.03.2018   11:14
VPRAŠANJE št. 6
IV. 4 Dobava in montaža fazonskih elementov in armatur, komplet s potrebnim zavarovanjem, tesnenjem ter INOX spojnim in tesnilnim materialom - montažni načrti.
kpl 1
-MKK DN 100, 11° kos 2
-MKK DN 100, 22° kos 1
-MKK DN 100, 30° kos 2
-MKK DN 100, 45° kos 1
-F DN 100 kos 5
-E DN 100 kos 1
-T DN 100/100 kos 1
-MMA DN 100/80 kos 2
-N DN 80 kos 2
-PH DN 80 (komplet s cestno kapo) kos 2
-EV zasun DN 100 (komplet z vgradno garnituro in cestno kapo) kos 1
-EV zasun DN 80 (komplet z vgradno garnituro in cestno kapo) kos 2
-MJ DN 100 (enojna) kos 3

Ali damo ceno kot kpl 1 ali po opisu fazonskih kosov?
Prosim za montažni načrt.

ODGOVOR št. 6
Ceno dajte oblikovat po opisu posameznega fazona. Po podanih vseh odgovorih bomo objavili popravljen popis del. Spremenjene postavke bodo označene. Prilagamo montažne načrte za vodovod, ki so objavljeni v popravku objave pod št. JN001346/2018-K03, z dne 20.03.2018.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.03.2018   11:35
VPRAŠANJE št. 7
III. 10 Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, krožnega prereza 500 mm, globine 1.4 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim obročem/vencem C25/30, rešetko nosilnosti 400 kN in potrebnimi nastavki za dotočno/iztočne cevi ter tesnilnim materialom (P)
kos 24

III. 11 Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, krožnega prereza 500 mm, globine 1.4 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim obročem/vencem C25/30, rešetko nosilnosti 400 kN in potrebnimi nastavki za dotočno/iztočne cevi ter tesnilnim materialom (P1 in P2)
kos 8

kakšna je razlika med tema postavkama - prosim za detajle

ODGOVOR št. 7
Požiralnik P je običajen požiralnik v cesti. P1 in P2 sta požiralnika, ki poleg rešetke imata še vtok za strešne vode iz bližnjih objektov. Prilagamo detajl iz sorodne izvedbene dokumentacije za cesto, ki je razviden v popravku objave pod št. JN001346/2018-K03, z dne 20.03.2018.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.03.2018   11:38
VPRAŠANJE št. 8
III. 3 Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15
m1 115

III. 4 Izdelava navezave obstoječih objektov in betonskega dvignjenega robnika z vmestnimi prekinitvami in dilatiranjem v betonu C25/30, poraba betona do 0,07 m3/m
m1 115

Prosimo za detajle

ODGOVOR št. 8
III.3
Gre za standardno vgradnjo robnika in se smatra kot enostavno delo ob rekonstrukciji ceste, ki ga mora vsak usposobljen izvajalec obvladati. Detajl v dokumentaciji se ne prikazuje. Prilagamo KP ceste iz sorodne izvedbene dokumentacije, ki je razviden v popravku objave pod št. JN001346/2018-K03, z dne 20.03.2018.

III.4
Postavka zajema obbetoniranje prostora med položenim robnikom in objekti (t.i. cokel). Gre za enostavno delo ob rekonstrukciji ceste, detajl v dokumentaciji se ne prikazuje. Prilagamo KP ceste iz sorodne izvedbene dokumentacije, ki je razviden v popravku objave pod št. JN001346/2018-K03, z dne 20.03.2018.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.03.2018   11:45
VPRAŠANJE št. 9
IV. 30 Dobava in montaža prefabriciranega cevastega zračnika z protismradnim uložkom, vključno s navezavo na bližnji kanalizacijski jašek v dolžini do 6 m in temeljenjem zračnika po navodilih proizvajalca (Kot npr. cevasti zračnik (SKF), vložek za zračnik (SKFW) proizvajalca Separat.).

kos 2

prosimo za detajl ali konkreten popis, saj nam tudi proizvajalec, ki je omenjen, ni znal razvozlati kaj hočete.

še enkrat prosimo za odgovore na vsa predhodno zastavljena vprašanja.

LP

ODGOVOR št. 9
Pripomba je postavljena preveč splošno, da bi bilo mogoče na njo konkretno odgovoriti.
Postavka se nanaša na vgradnjo gradbenega proizvoda (cevastega zračnika z protismradnim vložkom) ob cesti z lokalnim temeljenjem - podstavkom ter navezavo zračnika na grajen kanalizacijski jašek na sitemu. Navodila in pogoje vgradnje za vgradnjo podaja proizvajalec.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.03.2018   11:47
VPRAŠANJE št. 10
Prosimo vas za objavo suituacije in detajlov kanalizacijskih jaškov na portalu.

hvala


ODGOVOR št. 10
Situacije in detajli so objavljeni na spletni strani občine Vipava na povezavi https://www.vipava.si/novice/2018032011033414/JN---Gradnja-kanalizacije-na-Slapu-%E2%80%93-2.-faza/ . V primeru neskladja med popisom in načrtom velja popis.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.03.2018   14:38
VPRAŠANJE št. 11
IV. 3 Dobava in vgradnja PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, standard EN 1401-1 vključno z mehansko zaščito iz INOX CEVJO zunanji premer 356 mm, debelina stene 3,0 mm, s predhodno/naknadno termično zaščito cevi z oblogo termoizolacije (ekspandiran polietilen) polno napolnjen vmesni prostor med PVC in INOX cevjo (postavka vključuje tako delo kot tudi materjal) v zaščitno cev oziroma predhodno vgrajena konzolna ležišča na mostni konstrukciji. Dodatne zahteve za kvaliteto PVC cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnos z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturih z oznako na cevi v obliki snežinke. m1 10

Prosimo za detajl!

ODGOVOR št. 11
Detajl ni izdelan. Izdelan bo v sklopu projektiranja mostu. Izvedba po popisu. Prilagamo primer take izvedbe ob mostni konstrukciji, ki je dosegljiva v popravku objave št. JN001346/2018-K04, z dne 20.03.2018.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.03.2018   10:36
VPRAŠANJE št. 12
IV. 24 Izdelava vodotesne navezave novega kanala do DN 200 na obstoječ kanalizacijski sistem direktno na cev ali jašek/črpališče komplet z vsem potrebnim spojnim materialom (lomi, spojke, redukcije, kardanski spoj). (Navezava na že zgrajen del kanala FK 2.2. in navezava jaškov na mestu vgradnje cevi PEHD - vodeno vrtanje)
kos 1

Prosimo za detajl!

ODGOVOR št. 12
Projektant ne razpolaga z dovolj podatki, da bi točno popisal potrebno delo za navezavo kanalizacije.
Postavke ne bo potrebno ovrednotit. Ob objavi popravkov popisov bo to navedeno.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.03.2018   13:33
VPRAŠANJE št. 13
IV. 2 Dobava in uvlačenje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, standard EN 1401-1 , v zaščitno cev vključno s prefabriciranimi namenskimi distančniki in potrebnoim spojnim materialom. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnos z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturih z oznako na cevi v obliki snežinke. m1 10

Iz kakšnega materiala in kakšne dimenzije je zaščitna cev ?

ODGOVOR št. 13
Betonska zaščitna cev, premera 30 cm.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.03.2018   13:35
VPRAŠANJE št. 14
IV. 1 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, standard EN 1401-1 , na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskoim spojem. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnos z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturih z oznako na cevi v obliki snežinke. (postavka ne vključuje posteljice) m1 1635

Zahteva za starost cevi 1 leto je nesprejemljiva, saj trgovci ne prodajajo samo sveže narejenih cevi.
Sprašujemo kdaj in kje bo naročnik pregledal datume izdelave in vgradnje cevi?

Glede na zahtevo v popisu sprašujemo ali se bodo dela dejansko izvajala v obdobju nizkih temeperatur -10 °C

Hvala za odgovor

ODGOVOR št. 14
Glede na to, da je rok gradnje 12 mesecev je dejstvo, da bo gradnja potekala TUDI v obdobju hladnega vremena. Zahtevan minimalni procent sulfatnega prahu ni samo zaradi nizkih temperatur.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.03.2018   13:36
VPRAŠANJE št. 15
IV. 5 Dobava in vgradnja AB zaščitnih kanalizacijskih cevi SN8 DN 500, vključno s polmnim obbetoniranjem cevovoda z betonom C16/20 (poraba betona 0,7 m3/m). m1 10

Količina betona presega standard, ali upoštevamo za obbetoniranje količino 0,7 m3/m1 cevi

ODGOVOR št. 15
Da.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.03.2018   13:38
VPRAŠANJE št. 16
IV. 21 Dobava in vgraditev vodotesnega pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 KN v skladu s SIST EN 124-2, samostoječ v nagibu 125 st - z varovalom proti zaprtju z napisom Kanalizacija komplet z prefabriciranim armiranim betonskim vencem fi 1000 mm marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju
kos 72

IV. 22 Dobava in vgraditev prezračevanega pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 KN v skladu s SIST EN 124-2, samostoječ v nagibu 125 st - z varovalom proti zaprtju z napisom Kanalizacija komplet z prefabriciranim armiranim betonskim vencem fi 1000 mm marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju (FK 3 - RJ12; FK 3.1 - RJ 3; FK 4 RJ4 in RJ 10; FK4.1 - RJ1; FK 4.2.1 RJ 2; FK 4.2 RJ 6)
kos 7

IV. 23 Dobava in vgraditev armiranega razberemenilnega obroča dimenzije 140/65/20 cm, marke C 30/37 in tesnilnega materiala (kot npr. nabrekajoči trak Bentorub+ 25x20 - Lespatex) za zagotovitev vodotesnosti med grlom PP jaška in razbremenilnim obročem.
kos 79

Prosimo za detajle

ODGOVOR št. 16
Detajli so objavljeni na spletni strani Občine Vipava na povezavi https://www.vipava.si/novice/2018032011033414/JN---Gradnja-kanalizacije-na-Slapu-%E2%80%93-2.-faza/

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.03.2018   13:40
VPRAŠANJE št. 17
IV. 3 Dobava in vgradnja PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, standard EN 1401-1 vključno z mehansko zaščito iz INOX CEVJO zunanji premer 356 mm, debelina stene 3,0 mm, s predhodno/naknadno termično zaščito cevi z oblogo termoizolacije (ekspandiran polietilen) polno napolnjen vmesni prostor med PVC in INOX cevjo (postavka vključuje tako delo kot tudi materjal) v zaščitno cev oziroma predhodno vgrajena konzolna ležišča na mostni konstrukciji. Dodatne zahteve za kvaliteto PVC cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnos z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturih z oznako na cevi v obliki snežinke. m1 10

IV. 4 Dobava in vgradnja prefabriciranih inox konzolnih ležišč z objemko in sidri za pritrjevanje zaščitenega cevovoda na mostno konstrukcijo. Vgradnja v razponu in po navodilih dobavitelja (kot npr. sistem Sikla Siconnect). kos 5

Ali je detajl za ti dve postavki in ali lahko glede na splošno prakso uporabimo kot zaščitno cev PEHD cevi podobnega profila namesto RF cevi debeline 3 mm?

Prosimo za detajle

ODGOVOR št. 17
Detajla ni. Zaščitna cev mora biti RF debeline 3,00 mm.
Datum objave: 22.03.2018   10:08
VPRAŠANJE št. 18
ODGOVOR št. 8
Detajli so nam jasni, vendar nas zanima zakaj so količine pri poz III.3 in III.4 enake 115 m1

ODGOVOR št.18
Projektant v popisu predpostavlja, da bodo vsi robniki vgrajeni ob objektih.

Lep pozdrav.
Datum objave: 23.03.2018   08:32
VPRAŠANJE št. 14
IV. 1 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, standard EN 1401-1 , na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskoim spojem. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnos z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturih z oznako na cevi v obliki snežinke. (postavka ne vključuje posteljice) m1 1635

Zahteva za starost cevi 1 leto je nesprejemljiva, saj trgovci ne prodajajo samo sveže narejenih cevi.
Sprašujemo kdaj in kje bo naročnik pregledal datume izdelave in vgradnje cevi?

Glede na zahtevo v popisu sprašujemo ali se bodo dela dejansko izvajala v obdobju nizkih temeperatur -10 °C

Hvala za odgovor

DOPOLNITEV ODGOVORA NA VPRAŠANJE ŠT. 14
Zahteva za starost cevi maksimalno 1 leto je podana v izogib vgradnji cevi, ki so poškodovane od UV žarkov (sonca). Opažamo namreč, da se dogaja tudi nepravilno skladiščenje cevi (daljša izpostavljenost sončnim žarkom).

Podatki o datumu proizvodnje cevi so napisani na tovarniški oznaki na cevi. Naročnik bo kontrolo vršil pred vgradnjo.

Lep pozdrav