Dosje javnega naročila 001353/2018
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Gradnje: Dograditev električnega omrežja RCERO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.619,37 EUR

JN001353/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.03.2018
JN001353/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2018
JN001353/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2018
JN001353/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2018
JN001353/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.06.2018
JN001353/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018
JN001353/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2018
JN001353/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2019
JN001353/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2019

    JN001353/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI034
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI034
Celje
Slovenija
mestna.obcina.celje@celje.si
+386 34265700

Internetni naslovi
http://moc.celje.si

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI034
Dobrna
Slovenija
obcina@dobrna.si
+386 37801050

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220
SI034
Štore
Slovenija
tajnistvo@store.si
+386 37803840

Internetni naslovi
http://www.store.si

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI034
Vojnik
Slovenija
obcina@vojnik.si
+386 37800620

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
info@velenje.si
+386 38961600

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI034
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si
+386 38001500

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si

OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI034
Braslovče
Slovenija
obcina@braslovce.si
+386 37038400

Internetni naslovi
http://braslovce.si

OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224
SI034
Dobje pri Planini
Slovenija
obcinadobje@siol.net
+386 37466030

Internetni naslovi
http://www.dobje.si

OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI034
Kozje
Slovenija
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.kozje.si

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
SI034
Mozirje
Slovenija
obcina@mozirje.si
+386 38393300

Internetni naslovi
http://www.mozirje.si

OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254
SI034
Podčetrtek
Slovenija
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
+386 38182780

Internetni naslovi
http://www.podcetrtek.si

OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI034
Polzela
Slovenija
obcina.polzela@polzela.si
+386 37033200

Internetni naslovi
http://www.polzela.si

OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI034
Prebold
Slovenija
obcina@obcinaprebold.si
+386 37036400

Internetni naslovi
http://www.obcinaprebold.si

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332
SI034
Rečica ob Savinji
Slovenija
tajnistvo@obcina-recica.si
+386 38391830

Internetni naslovi
http://www.obcina-recica.si

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI034
Rogaška Slatina
Slovenija
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI034
Rogatec
Slovenija
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000

Internetni naslovi
http://www.obcina.rogatec.si

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI034
Šentjur
Slovenija
obcina.sentjur@sentjur.si
+386 37471310

Internetni naslovi
http://obcina.sentjur.si

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI034
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
obcina@smarje.si
+386 38171600

Internetni naslovi
http://smarje.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
obcina.smartno@siol.net
+386 38984950

Internetni naslovi
http://smartnoobpaki.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
info@sostanj.si
+386 38984300

Internetni naslovi
http://sostanj.si

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304
SI
Tabor
Slovenija
info@obcina-tabor.si
+386 37057080

Internetni naslovi
http://www.obcina-tabor.si

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI034
Vransko
Slovenija
obcina.vransko@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://www.vransko.si

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
glavna.pisarna@zalec.si
+386 37136465

Internetni naslovi
http://www.zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246335/Razpisna_dokumentacija.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dograditev električnega omrežja RCERO
Referenčna številka dokumenta: 04/JN-2018/G
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dograditev električnega omrežja RCERO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45311100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dograditev električnega omrežja RCERO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2018   10:00
Kraj: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje, sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje ter osebnim dokumentom. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2018   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD naročnik zahteva garancijsko dobo 5 let tudi za blago in materiale:


Garancijska izjava izvajalca
Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehnično blago ter vsa izvedena dela, daje izvajalec garancijo za brezhibno
delovanje predmeta pogodbe v roku pet (5) let.
Izvajalec lahko da za tehnično blago lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo
dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.

V veljavni zakonodaji in v OZ za navedene materiale ni zahteve za tako dolžino garancijske dobe. Zato naročnik nima zakonske osnove za tako zahtevo. Odgovornosti za kvaliteto materialov ne more naročnik prenašati iz proizvajalcev na izvajalce. Naročnika prosimo, da prilagodi razpisne zahteve. O podobnih pogojih je DRK že večkrat odločala. V nasprotnem primeru bomo zaščitili svoj interes. LP

ODGOVOR
Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehnično blago mora biti garancijska doba v skladu z garancijskim rokom, ki ga nudi posamezni proizvajalec tehničnega blaga, kateri pa ne sme biti krajši od enega (1) leta.
Za vsa izvedena dela mora biti minimalna garancijska doba pet (5) let.
V skladu s tem se spremni četrta alineja splošnih opomb v popisu del (priloga 4.2) in 28. člen pogodbe, ki se po novem glasi:
"Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehnično blago mora biti garancijska doba v skladu z garancijskim rokom, ki ga nudi posamezni proizvajalec tehničnega blaga, kateri pa ne sme biti krajši od enega (1) leta.
Izvajalec lahko da za tehnično blago lastno garancijo ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.
Za vsa izvedena dela mora biti minimalna garancijska doba pet (5) let.